Vadkerti harangok
2009. Január


Gertyaszentelő Boldogasszony.
Szentmiseszándékok
Gondolatébresztő
Ellesett gondolatok
Láttuk csillagát
Érzékeny és nehéz, erkölcsi kérdések
Számadás
Ki megy ma Betlehembe?
Adventi örömök
Evangélium mindennap
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Fotó: Kristók JánosKeleten az Üdvözítő ünnepe ez a nap, míg Nyugaton a Szűzanyáé. Bár újabban Nyugaton is  az Úr ünnepei közé számítják. A görög egyházban ez a nap az Úr találkozásának az ünnepe. Simeon és Anna az Ószövetség hódolatát mutatja be az újszövetség alapítója, Krisztus előtt. E kettős jelleg végigvonul az ünnepen. Jézus bemutatása egyszerűen történik, minden földi fény és luxus nélkül. Mária viszi a kis Jézust, József pedig a pár gerlicét.

 Jézus engedelmes és alázatos volt Máriával együtt. Nem vonták ki magukat a tisztulás törvénye alól, noha kivételt, privilégiumot élvezhettek volna. Kerültek minden feltünést! És mi? Ha áldozatot hozunk, ha élvezetről kell lemondanunk, ha csalogató kilátást kell elmulasztanunk, mennyire vonakodunk, milyen nehezen szánjuk rá magunkat. Legtöbbször nemet is mondunk azokra.

 Az öreg Simeon az élő hit képviselője. Kezében az Üdvözítő, a zavartalan béke alapja. Benne és Vele: biztonság, remény és béke.

 Az üdvösséget mindenkinek szolgálnia kell. Kimondhatatlanul az öröm forrása ez azoknak, akik befogadják és végső romlása azoknak, akik elutasítják. Vajon én hová tartozom?

 Annának az imádságban és az önmegtagadásban mutatkozik meg a hite és odaadása. Az áldozat eszméje hitükben uralkodik. Nálam hol lelhető fel mindez?

 Egyedül gyengék vagyunk. Hitünk erősödése érdekében bátran forduljunk a Gyertyaszentelő Boldogasszonyhoz, hogy közben járásával megmaradjunk kereszténynek és magyarnak, még akkor is, ha való világunk sötét felhői borús fizikai jövőt is sejtetnek.

( Bánk József írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Gondolatébresztő

Sokszor meg vagyunk arról győződve, hogy az életünk jobb lesz, ha megházasodunk, ha megszületik az első gyerekünk, vagy ha megszületik a második.
Aztán meg azért vagyunk frusztráltak, mert a gyerekek túl kicsik még ehhez, vagy ahhoz és azt gondoljuk, hogy a dolgok jobban mennek majd, ha felnőnek. Folytatásként, kamaszkori viselkedésük miatt vagyunk elkeseredettek.
Meg vagyunk győződve arról, hogy boldogabbak leszünk, mikor ezen a korszakon túljutnak.
Azt gondoljuk, az életünk jobb lesz, ha partnerünk megoldja a problémáit, ha végre kocsit cserélünk, ha csodálatos nyaralásaink lesznek, ha nem kell dolgozni.
De ha most nem kezdünk el boldog és teljes életet élni, akkor mikor?
Mindig lesznek különböző nehézségeink.
Legjobb ezt elfogadni és elhatározni, hogy boldogok leszünk, akármi történjék.
Alfred Souza mondta:
Sokáig abban a hitben éltem, hogy a valódi, igazi életem még csak most fog elkezdődni és az ehhez vezető úton mindig voltak megoldásra váró akadályok gúnyos meg nem értettség, időigényes tennivalók, még nem törlesztett kölcsönök.
Majd aztán kezdődik a valódi élet!
Végül megértettem, hogy ezek az"akadályok"a Valódi élet.
Ha ily módon elfogadjuk a dolgokat, az segít megérteni, hogy nincs egy olyan módszer, ami a boldogsághoz elvezet, mert a módszer maga a boldogság.
Következésképpen élvezzük ki az élet minden pillanatát és élvezzük még annál is jobban, ha megoszthatjuk egy számunkra kedves emberrel a ritka pillanatokat és emlékezzünk rá, hogy az idő nem vár senkire…
Így akkor biztosan nem fogunk arra várni, hogy majd ha vége lesz az iskolának, majd ha elkezdődik az iskola, majd ha lefogyok 5 kg-ot, majd ha sikerül felszedni 5 kg-ot, majd ha gyerekem lesz, majd ha végre kirepülnek a gyerekek, majd ha dolgozni fogok, majd ha végre nyugdíjba megyek, majd ha megházasodom, ha végre elválok.
Nem kell, hogy várjuk a péntek estét, a vasárnap reggelt, az autócserét, a házvásárlást.
Sem a tavaszt, a nyarat, az őszt, a telet, sem az élet végét és egy újjászületést, hanem döntsük el magunkban, hogy nincs az életben jobb pillanat a boldogságot "elkezdeni", mint ez a pillanat. Az életöröm és a boldogság nem úti célok, hanem maga az utazás.

Néhány ötlet mára:

Dolgozz úgy, mintha nem lenne szükséged pénzre!
Szeress úgy, mintha nem fájna a csalódás!
Táncolj úgy, mintha senki sem látna!

Most próbálj meg válaszolni ezekre a kérdésekre:

Sorold fel a világ 5 leggazdagabb emberét!
Sorold fel a világ 5 legutóbbi szépségkirálynőjét!
Sorolj fel 10 Nobel-díjast!- sorolj fel 5 Oscar díjas színészt!
Hogy megy? Rosszul? Ne aggódj!
Senki sem emlékszik a tegnap legjobbjaira.
A tapsviharok elmúlnak, a trófeák beporosodnak,
a győzteseket elfelejtjük.

Most ezekre a kérdésekre próbálj válaszolni:

Sorolj fel 3 jó tanárt, aki segített neked azzá válni, aki lettél!
Sorolj fel 3 barátot, aki a nehéz időkben melletted állt!
Mondj olyan embert, aki azt éreztette veled, hogy különleges vagy!
Sorolj fel 5 embert, akikkel szívesen töltöd az idődet!
Hogy megy? Jobban?
Azok az emberek, akik az életünket különlegessé teszik, nem feltétlenül a leggazdagabbak, vagy a legnagyobb díjak nyertesei.
Viszont aggódnak értünk, törődnek velünk és mellettünk állnak minden helyzetben.
Töprengj el rajta egy pillanatra, milyen rövid az élet!
Te mit akarsz tőle? Ki vagy te?
Ha megengeded, segítek válaszolni erre a kérdésre.
Valószínűleg nem vagy a nagy- és közismert hírességek
egyike, de olyanember vagy, akivel szívesen megosztom ezeket a gondolatokat!

Jó néhány évvel ezelőtt a Seattle-i paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához.. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében.
A nagy igyekezetben egyszer csak,az egyik fiú elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni.. A többi 8 versenyző is hallotta a sírást, lelassított és hátranézett., majd mindenki megállt és visszafordult...  Mindegyikük.
Az egyik Dawn-kóros leány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és együtt sétáltak át a célvonalon.
A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak.
Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet. Hogy miért?

Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott győzelem.

Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani!

EGY GYERTYA NEM VESZÍT SEMMIT, HA LÁNGJÁVAL MEGGYÚJT EGY MÁSIKAT.

Ezek a mondatok egyszerűek, maguktól értetődőek és nincs nagy jelentőségük, de néha-néha nem árt elolvasni őket, ha egyébként tisztában is vagyunk mindezzel. Gyakran túlságosan elmerülünk abba, amit csinálunk... És közben elfelejtjük, miért is csináljuk…

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Ég nélkül nem lehet földet művelni.
Csillagok nélkül
nem lehet a világ tengerein eligazodni.
Örök haza nélkül
hontalanná válik az ember,
az egyetlen igazi árva a teremtésben.

(Schütz A)

Vissza az újság tetejére

Láttuk csillagát

(gondolatok vízkereszt vasárnapján)

 Fotó: Kristók JánosAmikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe. Bölcsek, vagyis mágusok, perzsa papok, csillagászok, asztrológusok, netán varázslók, akik a csillagokból olvasták ki az istenség akaratát. „Lángos csillag” járását követve kerekednek föl, indulnak el és érkeznek a zsidók szent városába.

 Máté evangéliumát olvasva ez a szakasz három olyan találkozást vagy inkább konfrontációt ír le, melynek vonulatai végig húzódnak az egész evangéliumon. A bölcsek először a betegesen féltékeny és bizalmatlan Heródessel találkoznak. A király titkon tanácskozik velük, mint tette azt az egyiptomi fáraó, amikor Izrael kiirtására szánta el magát, de így járt el Saul is, amikor Dávid életére tört. Álnok kijelentés, hogy hódolni kíván a megszületett király előtt és pofon a bölcsek naivitásán, amely majd a Júdás-csókban csattan. De hogy vele együtt egész Jeruzsálem is megháborodott, többet sejtet. Jelzi, miként fogja visszautasítani Izrael Jézus Krisztust. Olyan alapképlet képe tárul itt föl, ahol az egyik oldalon Heródes áll és vele egész Jeruzsálem (Izrael népe), a másik oldalon pedig az idegenből jött bölcsek és Jézus Krisztus.

 Elgondolkodtatóbb a másik találkozás. A főpapok és az írástudók tudják, hogy Mikeás próféta szerint Betlehemben születik meg a fejedelem. Az ő bibliájuk pontosan ott nyílik ki, ahol kell, de ők maguk nem mozdulnak ki Jeruzsálemből, Jó az amit tanítanak, de nem cselekszik azt, amit tenniük kellene. Ők, a hivatalosak, nem jutnak el Jézushoz, amely magatartásuk a keresztig elkíséri a most született gyermeket.

 Kényegesebb az az áttételes találkozás, amely a bölcsek és az Írás között történik. Az írástudók a szavakon lovagolva magyarázzák a Betlehemre vonatkozó írást, a bölcsek pedig a csillagot követve elindulnak és meg is érkeznek a jövendölésben megjelölt Betlehembe.

 A jel vezet az írott igéhez, az írott ige pedig elkísér Jézus Krisztushoz, az élő Igéhez. És létre jön a csoda: a bölcsek nagy örömben találkoznak a gyermekkel. Térdre borulnak előtte és legdrágább kincseikkel ajándékozzák meg.

 Az evangélium olvasója a Jézussal való találkozás után megváltozva, „más úton” tér vissza hétköznapjaiba. A Gyermekben az engedelmes Szolgát és a feltámadt Urat szemléli. Mint Jézus Krisztus társörököse megy a „népek közé”, nemzedéke szélső határa, élete végső pereme felé, s mindeközben az Úr és az ő végső epifániája elé.

(Sulyok-KÉ)

Vissza az újság tetejére

Érzékeny és nehéz erkölcsi kérdések

(Őszintén az öngyilkosságról)

Mégis miért akarunk meghalni? Sokan átélik a rossz érzést: "Semminek nincs értelme"; "Lelki hányingerem van"; "Előttem magasodik egy hatalmas, fekete fal". Kínzó kérdések sora merül fel bennünk: Van-e valaki, aki hűségesen és megbízhatóan mindig mellettem áll?

Van-e valaki, aki megért és segít?

Mielőtt továbbhaladnánk, tudatosítsuk, hogy az életünkkel szembeni agresszió nem egyik pillanatról a másikra, egy hirtelen bekövetkező esemény hatására jelentkezik, hanem fokozatosan fejlődik ki a nehézségek, krízishelyzetek kapcsán. A józanész azt diktálja, szálljunk szembe a krízisek negatív hatásával, s így megleljük lelkünk békéjét. Mint sok más esetben, a "hogyan tovább" kérdésre adott válasz itt is attól függ, nyitottak vagyunk-e az Istenről, hitről, Egyházról szóló tanítás befogadására, vagy pedig fenntartásaink vannak.

Tételezzük fel, elvileg egyetértünk azzal az állítással, hogy az emberi történelem középpontjában Jézus, az emberré lett Isten áll. Vajon akkor is elfogadjuk Őt, ha felszólít, hogy tagadjuk meg önmagunkat, vegyük fel keresztünket és úgy kövessük? (vö. Mt 16,24). Jézus ugyanis szó szerint ezt kívánja tőlünk akkor is, amikor mi menekülni szeretnénk a valóságból, amelyet állásunk -elvesztése, házasságunk kudarca, súlyos betegségünk vagy éppen nehéz anyagi helyzetünk keserít meg.

Éppen a súlyos testi betegség vagy akár az állandó szorongással járó depresszió elfogadása mutatja meg, hogy megértettük-e a Krisztus-követés lényegét. Nem kellene-e pénzügyi kudarcunknak, társadalmi rangunk elvesztésének, tanulmányaink sikertelenségének meggyőznie bennünket arról, hogy számunkra sincs más út, mint a kereszt útja? Nekünk szól az Úr szava:

"Fiam, hagyd, hogy azt tegyek veled, amit jónak látok. Én tudom, mi válik javadra" (Kempis Tamás: Krisztus követése).

(barna)

Vissza az újság tetejére

Számadás

(A Vadkerti Harangok 2008-ban)

 Először Téged köszöntelek kedves olvasónk, aki újságunk 18. évfolyamának első számát tartod a kezedbe. Köszönöm és mindannyiunk nevében köszönjük, hogy nem sajnáltad e lapot életben tartó 100 Ft-ot, ezzel is támogatva az Érsekvadkertről a történelemben nyomot hagyó lap rendszeres megjelenését.

 A mögöttünk hagyott évben 7350 példánykészült a 12 havi számból. 2009- ben sem tervezzük a megjelenés karcsúsítását, ha támogatóink a szorult helyzetben sem hagynak cserben bennünket. A tavalyi adományok úgy lefedték a költségeinket, hogy példányonként két forint ötven fillér tartalék is képződött. Ezzel az összeggel a tartalékalap 2 havi szám költségeit lefedi.

 Az újság megjelenésének anyagi alapja adva van. Ám az újságba írások is kellenek, melynek biztosítása nem egy esetben nehézséget okoz. Több közösségben és sok minden történik településünkön. Nehéz megérteni azt, hogy mindazok miért jutnak a véka alá rejtett világosság sorsára akkor, amikor egyre többen vágynak fényre az elembertelenedő világunkban. A velünk történt események közlése gazdagítja lapunkat és hat az öncélúvá váló közösségi hatás ellenében. A cikkek egyébként bedobhatók az adománygyűjtő ládákba, leadhatók a sekrestyében és elküldhetők a molnarjanos@csiki-bege.hu e-mail címre. A helyi írások előnyt élveznek a megjelenésben, főként, ha a tárgy hó 15.-ig beérkeznek. Az időpont után érkező cikkeket és fotókat későbbi megjelenés érdekében elektronikus megőrizzük.

 Hála Istennek, a mögöttünk hagyott évben nem kellett üres oldallal kiadni számaink egyikét sem, mert fotó és írás is előkerült az utolsó pillanatban. Köszönet ezért mindazoknak, akik akár egy rövid írással is hozzájárultak megjelenésünkhöz. Külön köszönet jár Kuris Rolandnak, aki a cserkész oldat óramű pontossággal biztosítja, Kristók Jánosnak, aki a fotók tömkelegét adta, Fábián Istvánnak a nyomdai előkészítésért, a Pálinkás családnak a nyelvtani kontrollokért és a Barák családnak, mert általuk olvashatók vagyunk a világhálón is (Egyébként ott is olvassák lapunkat, hisz legutóbb Kanadából is érkezett visszajelzés).

 Még egyszer mindenkinek köszönöm közreműködését, egyben azzal a kéréssel fordulok a testvérekhez, az általuk alkotott közösségekhez, tudósításaikkal tegyék még jobban miénkké felnőtt korba lépő lapunkat, mert azzal is nyitunk a világ felé. A világ felé nyitásunk megadja mindannyiunknak azt, hogy a világ is megnyílik felénk.

(szerkesztőség)

Vissza az újság tetejére

Ki megy ma Betlehembe?

Fotó: Barák Barna Imre A háromkirályok imádását nagyon szerette a barokk művészet, mert pompás színekkel lehetett megfesteni a királyi ruhákat, az arany- és ezüstedényeket és egzotikus tevéket. A valóság azonban nem volt ilyen színpadias. Királyok jöttek Jézust imádni, pogány bölcsek, akik a könyveket és az eget fürkészve jutottak el a kis Jézushoz.

 Ki megy ma Betlehembe? Aki nem a politikusoktól várja a békét, nem a jóléttől a boldogságot és nem a tudománytól a választ végső kérdéseire. Aki még nem vesztette el szívét, szívének nyugtalanságát, és mert nyugtalan, ezért egyre keres. Aki nem marhacsapásokon jár, nem jelszavakat szajkózik, nem divatot majmol, hanem szíve egyszerűségében az igazságot keresi, netán betlehemező gyermekként viszi az örömhírt településeink családjaihoz.

 Láttuk csillagát. Sohasem látnak csillagot, akik mindig a földre néznek. Sohasem látnak csillagot, akik mindig azt a kérdést teszik föl: Mi hasznom belőle? Kifizetődik-e nekem¸ Előbbre jutok- e általa?

 Olvastam Valakiről, aki hosszú időn át azért imádkozott, hogy a jó Isten adja vissza egészségét. Ez az imádság fokozatosan átalakította egész életét. Istenhez kötődött, Istenre hagyatkozott, Istenre bízta magát. Egy szép napon aztán, anélkül, hogy észre vette volna, már nem imádkozott gyógyulásáért. Rájött valami nagyobbra, az Isten titkára, az üdvösségre. Kérjük hát bizalommal mi is a jó Istentől, hogy láthassuk a háromkirályok csillagát és az vezessen bennünket a mos megkezdett évfolyamán.

 Istenünk, Te tudod, hogy szükségünk van a fényre, mely igazság, élet, öröm és szeretet. Lényeged is tiszta fény, s a karácsony a fény megtestesülése. Bennünket is a fény gyermekeivé teremtettél. Kérünk tehát, hogy egész év során őrizd meg bennünk és növeld a hitünk világosságát, melynek szükséges voltára maguk módján a betlehemező gyermekek is rávilágítottak.

(Szabó I alapján)

Vissza az újság tetejére

Adventi örömök

Fotó: Kristók JánosLelki ráhangolódással vette kezdetét az öröm vasárnapjának megülése. Csütörtök, péntek és szombat este a misék keretében a 4., 5., 6. parancs kifejtésével folytatódott a tavaly elkezdett, a normál emberi létet segítő tízparancsolat mondandójának ismertetése. A hallottak nem kis feladatot jelentenek számunkra. Tisztelni a szülőket, és tisztelendő szülőknek lenni célt mindig szem előtt kell tartanunk, hisz ezen múlik az együtt élésünk minősége. Ha él a tisztelet, nem nehéz betartani a ne ölj parancsot sem. Helyre áll az élet rendje, hisz nem szenved szerepcsere zavarban az ember, mivel él az a fogadása (elfogadod-e a gyermekeket, mellyel Isten megajándékozza házasságotokat) amit esküvőjén kimondott és különböző gátak közbeiktatásával a fogadd el Uram azt  a gyermeket, akit megtartok számodra elve válik uralkodóvá.

 Máris vasárnap van. A nagymise keretében a jubiláns házasok adtak hálát az együtt töltött évekért, példát adva ezzel a ma emberének, hogy kitartóan hűségben élni nem lehetetlen vállalkozás. Köszönjük az 1940- ben Záhorszki János- Mocsaran Margit, Chíkán József- Erdélyi Margit , az 1948-ban Pálinkás István- Csillag Erzsébet, Csillag János-Dombai Borbála, Pálinkás István- Dósa Erzsébet, az 1953-ban Csillag Ferenc- Molnár Mária, Buzás István- Kovács Mária, Szarvas József- Kocsis Margit, Boda István- Csillag Anna, Híves Mihály- Pistyúr Erzsébet, Kristók János- Halaj Margit, az 1958- ban  Czinege István- Pistyúr Mária, Kordics József- Halaj Ilona, Csillik Balázs- Őszi Erzsébet, Szabó István- Hrapan Margit, Madaczki István- Makkai Borbála, valamint az 1983- ban Lang József- Urbán Erzsébet, dr. Kovács János- Nagy Mária, Magyaros Tamás- Temela Mária és a Surmann Mihály- Laczó Mária  esküt tett házaspároknak, hogy jelenlétükkel másoknak is irányt mutatva széppé tették ezt az ünnepet.

Délelőtt együtt örültünk a felsorolt párok közül megjelentek házassági fogadalom megújításán, délután pedig a zene hangja örvendeztette szíveinket a már elmaradhatatlan Karácsonyi hangverseny keretében. Az először szereplő Fuvallat fuvola együttes, a Szivárvány Kórus Dejtárról, az érsekvadkerti Népdalkör és Pedagógus Kórus a gyarmati Dalegylet és iskolánk énekkara színvonalas műsorral ajándékozott meg bennünket, de szívet szorító módon szólalt meg nagyfelkészültséget eláruló megszólaltatók által az orgona, a hegedű, a gitár és az alt furulya, de nem lehet szó nélkül elmenni Csábi István az időszakhoz és zenéhez illesztett prózája mellett sem.

 A hangverseny ugyan véget ért, ám a varázslatos élménye hosszú távon elkísér. Köszönet ezért minden szereplőnek, a velük egységet képező hallgatóságnak. Köszönet jár minden szervezőnek, élükön Gyimesi László tanár úrnak és minden névtelen és az alábbi névvel  megjelenített támogatónak, hogy lehetőséget teremtettek az egyik legnagyobb rendezvényünk megvalósulásának és az azt rövidesen követő ökumenikus imaórának.

Támogatóink voltak: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Önkormányzat, Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, COOP ZRT Érsekvadkert, ÉDIMODUL KFT, Zsigaács, Kolping Család, Balla Mihály országgyűlési képviselő, Barák család,Fehér Tibor, Fater Bt, Halaj Tüzép, Jamrik József, Kristók József, Mede Szerszámszaküzlet, Sági Péter, Szamovil Kft (Kisáruház), Csabák Margit ( szeszfőzde), Horváth Lajos, özv Dósa Józsefné, Major Család, Beke Butik, Vadkerti Harangok, V.I..
(szervezőktől)

Vissza az újság tetejére

Evangélium minden nap

Igaz a meghirdetett Biblia éve véget ért. Gondolom sokakban kialakult annak igénye, hogy tovább folytatja a könyvek könyvének olvasását. Ehhez akar a megjelenő számaiban támpontot adni a Vadkerti Harangok.

 Ha felnyitjuk Szentírásunkat Mk.1, 40-45 szakasznál, olvashatjuk, hogy egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte és így kérlelte: „Ha akarod, Te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája ás megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”

 Ő azonban, alig hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan abba a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

 Igaz nálunk ma ismeretlen a lepra. Ám Afrika és a Távol-Kelet számos országában rengeteg ebben a betegségben szenvedő emberrel lehet találkozni. A leprásoknak nem csak a betegséggel kell megküzdeniük, hanem azzal is, hogy a társadalom kirekeszti őket. El kell hagyniuk otthonaikat és családjaikat és a rájuk kényszerített korlátok között tengetik életüket. S ha ez igaz napjainkban, akkor még inkább igaz lehetett ez Jézus korában. Amikor Jézus meggyógyítja a leprás embert, akkor új élettel ajándékozza meg. Lehetőséget ad neki, hogy szabadon éljen, dolgozzon, s visszatérjen a családjához. Az isteni irgalmassággal, Jézus szeretetével való találkozás nem csupán a betegek életében hozhat változást, hanem a miénkben és mindenkiében. Csak ebben a morális válsággal küzdő világban is, a leprás módjára, merni kell Jézusra hagyatkozni.
(István atyától)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.február 16.hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Ismét Farkasordító éjszakai túra

Jó munkát!

Ha már túljutottál a vizsgaidőszakon és (nem) Te lettél az uv király ...Ha nem ijedsz meg a saját árnyékodtól és sok farkas vonyításától... Ha kíváncsi vagy, hová tűnt Rózsa és Robin az ünnepek után ...Ha egy rossz hetet szeretnél megkoronázni egy dermesztő élménnyel ...Ha szereted egy túra végén kifacsart citromnak érezni magad ...

AKKORKÖZTÜNKAHELYED!!!!

www.cserkesz.hu/xker/contents/2009-farkasorditas/2009-farkasordito_plakat.pdf

Időpont:

2009 .február 6-7. (péntekről szombatra virradó vészjóslóan zimankós éjjel.)

Táv: kb.18 km

Korhatár: betöltött 16. életév.

Hoznivalók: ennivaló, süti (a farkaséhség miatt), innivaló (meleg tea termoszban, víz). Meleg holmi (sapka, sál, kesztyű, lábtyű)" meleg bakancs, kamásli, esőkabát ...Hó esetén szánkót lehet hozni. Bátorság, vidámság, elszántság. Éjszakai túra, tehát egy fejlámpa sem árthat (bár telihold lesz)...

Ne hozzunk: alkoholt, trágár szót, túravezető ellen lázító szavakat...

Cech Vilmos

412-es Kalazanti Szt. József Cscs

A Cserkészetről

A cserkészet vagy cserkész-mozgalom (angolul: Scouting, ill. Scout Movement) egy önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint felekezettől függetlenül. Célját, alapelveit és nevelési módszereit alapítója, Lord Baden-Powell of Gilwell határozta meg. A cserkészet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként. A cserkészet kezdetei 1907 –ig nyúlnak vissza, amikor Robert Baden-Powell, a brit hadsereg tábornoka, megrendezte az első cserkésztábort az angliai Brownsea Islanden. A cserkészet alapelveit 1908-ban megjelent Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) című könyvében fektette Ie, amely saját korábbi, katonai kiképzési szakkönyvei mellett, más hasonló kezdeményezésekből is merített. A 20. század első felében a mozgalom világszerte elterjedt, és mind a fiúk, mind a lányok számára három korosztályban (farkaskölyök, cserkész, rover) kínált programot. A mozgalom a cserkészmódszert alkalmazza: egy nem-formális nevelési módszert, amely nagyban épít a szabadban végzett elfoglaltságokra, többek között a táborozásra, erdei és vízi életre, túrákra és sportra. A cserkészet széles körben ismertjellegzetessége a társadalmi egyenlőtlenségeket elfedni hivatott egyenruha, nyakkendővel és cserkészkalappal vagy más fejfedővel.

Megkülönböztető jelvénye a cserkészliliom, valamint más, az egyenruhán viselhető jelvények. 2007-ben világszerte 38 millió cserkész tevékenykedett, 216 országban és területen; ezzel a cserkészet a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A két legnagyobb ernyőszervezet Cserkész Világszövetség (WOSM) és a Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS). Magyarországon legjelentősebb képviselője a Magyar Cserkészszövetség, de a magyar cserkészet világszerte jelen van.

2007 volt a cserkészet centenáriumi éve. Az alapítás évfordulójának megünneplésére a tagszövetségek világszerte rendezvényeket szerveztek.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 Egyaránt közösségben ünnepeltük a Karácsonyt és a szilvesztert. Mint az a fotón is látható a közösség részesei voltak a gyerekek is, hogy ezáltal is magukba szívják azt, hogy családban élni jó. Természetesen ne maradt ki életünkből az éjféli mise, a kalász karácsony, és a szilveszter éjféli szentségimádás sem, ahová meghallva a hívó szót otthonaikból és más rendezvényi helyszínekről is érkeztek testvérek.

 December 30-án Országos Kolping közgyűlés volt a városmajori kis templomban. Kiegészítők hozzácsatolásával elfogadásra került a közhasznúsági jelentés, ami lehetővé teszi az országos pályázatokon történő indulásunkat is. Ekkor nyert megerősítést országos ifjúsági vezetői beosztásában Szabó Gellért, kinek fő feladata az ifjúság aktivizálása helyben és országosan egyaránt.

 Egy éve temettük Molnár István barátunkat. Hiányát érezzük, hisz valóban érződik az elszakadt egy húr ténye.

 Decemberi számunkban senior tagtársunk köszöntéséről adtunk hírt. Ám nem csak öregszünk, hanem fiatalodunk is, hisz Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Székely János püspök atya, a Kolping család jelenlétében kis kolpingost keresztelt Vitéz Gergely személyébe. Imádkozzunk érte és szüleiért, hogy növekedve Zita és a többi pici gyermek nyomdokaiban járva közösségünkben is otthonra találjon.

 Éves közgyűlésünkre 2009. február 20- án az esti szentmisét követően kerül sor. Várunk program alkotó javaslatokat  és ez az utolsó határidő az 1000Ft –al megerősített Kolping Újság megrendelésének is

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Febr. 2-a, hétfő Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. R. fél.8-kor ünnepi szentmise GYERTYASZENTELÉSSEL. - ESTE 6 órai szentmise elején is megáldjuk a hozott gyertyákat.

Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, a reggeli szentmise után külön Balázs áldásban részesülnek, akik ezen a napon megtisztelik a szent Vértanút. A rákövetkező vasárnap közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.

Csütörtökön az 1. körzet, elsőpénteken a többi beteget keressük fel.

A Lourdes-i Kilenced kedden, febr. 3-án kezdődik.  

Febr. 11-én szerdán a szentmisét a betegekért ajánljuk fel.

Febr. 25-én, HAMVAZÓSZERDÁVAL KEZDŐDIK A NAGYBÖJTI SZENT IDŐ. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Felnőtteknek nemcsak hústilalom, de 3-szor étkezés, egyszeri jóllakással. A szentmisében hamvazkodás. - Akik hétköznap nem tudnak jelen lenni, azok nagyb. 1. Vasárnapján részesülnek ebben a bűnbánatra szólító szentelményben.

Nagyböjti péntekeken katolikus ember hústól tartózkodik. (Kivétel a betegek, és az idegen konyhán étkezők. Ők másfajta lemondással, önmegtagadással vállaljanak engesztelést vétkeikért.) 

Hamvazószerdán du. 3-kor lesz az első KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG. Terveink szerint --amennyiben az időjárás engedi -- nagyböjti vasárnapokon du. 3-kor majd a Kálváriánál, pénteken pedig a templomban végezzük a keresztutat.

Az elsőáldozás várható napja: május 17. Azoknak, akik arra hittanórákon kellő tudással, és a vasárnapi szentmiséken való részvétellel felkészültek.

A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 22-én, farsangvasárnap lesz.

Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Nagy Márk (Nagy Imre, Kutyifa Beatrix)
Urbán Hanna (Urbán Viktor, Megyeri Nikolett)
Vitéz Gergely (Vitéz Gábor -- Csillag Mónika)

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:
Boda János (1933)
Szabó Jánosné, sz. Fábián Margit (1920)
Bagota Ferencné, szül. Zsilkó Margit (1920)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. vasárnap    - Hálaadásul

2. hétfő           - Záhorszki József (9. évforduló), szülei, testvére, apósa, anyósa, veje és a család halottaiért

3. kedd           - Deszpót István 1. évforduló

4. szerda        -

5. csütörtök    -

6. péntek        - Hálából

7. szombat     - Kovács és Kökény család halottaiért

                        - Boda Jánosné szül. Pobori Mária 1. évforduló, fia János, testvére és szüleik

                        - Híves Mihályné szül. Mrekvicska Julianna (4. évforduló), férje, szülők, családtagok, Valcz Ferenc, felesége, szüleik, 2 vejük, Sors Károly és felesége

8. vasárnap    - Szabó Jánosné, Fábián Margit

                        - Csabák István, szülei, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, szüleik, a család élő és elhunyt tagjaiért

9. hétfő           -

10. kedd         -

11. szerda      -

12. csütörtök  -

13. péntek      - Nagy István, felesége, fiuk és szüleik

14. szombat   - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (alapítványi)

                        - Pataki Jánosné, Mária (10. évforduló), Pataki és Sipos család elhunyt tagjaiért

                        - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, vejük és hozzátartozók

15. vasárnap  - Búzás Ildikó (2. évforduló) és nagyszülők

                        - Kovács Józsefné, szül. Zsiga Ilona 1. évforduló

                        - Czinege Károly, felesége Halaj Julianna és hozzátartozók

16. hétfő         -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök  - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

20. péntek      - Urbán Ignác, felesége, szüleik, Molnár család halottaiért és ifj. Valkó János

                        - Boda István, Kovács, Boda és Dósa család halottaiért

                        - Pásztor István, szülei, apósa

21. szombat   - Molnár János, édesapja, Kaba, Kristók és Molnár család halottaiért

                        - Korpás Lajos, szülei, anyósa, apósa és sógora

                        - Deszpót Mihály, szülei, apósa, anyósa, testvére, sógorai

22. vasárnap  - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália és szüleik

                        - Pálinkás Isrván, felesége Erdős Mária, szüleik, Csillag István, felesége Kristók Mária, szüleik

                        - Csabák és Jakubecz család élő és elhunyt tagjaiért

23. hétfő         -

24. kedd         -

25. szerda      - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

26. csütörtök  -

27. péntek      - Boda András, neje Dombai Julianna, a család élő és elhunyt tagjaiért

28. szombat   - Boda János (5. évforduló), szülei és Kakas család halottaiért

                        - Hrapan Pál 1. évforduló, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozók

                        - Dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre