Vadkerti harangok
2008. November


A Szentírás éve 11.
Szentmiseszándékok
Bibliai kapaszkodók (7)
Tél
Mai adventi vágy
Advent és a döntés
Lengyelországi pillanatképek
Mi látszik meg rajtad?...
A fiú és a szög
Jön a Megváltó
A Canal Grande mentén
Jubiláns házasok hálaadása
Köszönetnyilvánítás
Ingyenes jogi tanácsadás
A házasság szentség...
Cserkészek közt
Kalász hírek
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

A Szentírás éve 11.

(gondolatok Kristus Király ünnepén)

Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták-, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg hát magadat!”- mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.

 Az egyik fölfeszített gonosztevő is káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább a tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat nem tett.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.”

 Ő ezt válaszolta: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban”, olvashatjuk Lukács Evangéliumának 23, 5-43 soraiban életünk királyáról szóló történetet.

 Biztosan sokaknak ismerős az a Koldus és királyfi történet, amikor a koldusgyermekre nagyon hasonlító királyfi szerepet cserél. A királyfi szeretné látni a város szegényeinek életét, ezért a koldusfiú ruháiba bújik. Az egy órára tervezett esemény hosszabbra nyúlik, melynek következtében a koldus napokig királyi pompában élhet. Ám kiderül a turpisság és a királyfi visszatérhet a palotába. A szerepcsere játéknak indul, de azután komolyra fordul.

 Krisztus Király ünnepén joggal érezhetjük azt, hogy mi is egy szerepcsere kellős közepén vagyunk. Mintha mindenki a másik szerepében volna. Teremtő áll a teremtmény előtt. Isten áll az ember előtt. Hát nem fordított ez a szerep? Nemde az ellenkezőjének kellene lennie? Láthatjuk azt, hogy az ember elítéli az Istent. Nincs irgalom, szánalom vagy kegyelem számára ebben az igazságtalan ítéletben.

 Ugorjunk most időben egy nagyot és gondoljunk életünk keresztútjának utolsó stációjára, az utolsó ítéletre. Ekkor áll ismét helyre a rend, hisz mi teremtmények ekkor visszavonhatatlanul a Teremtő elé kell, hogy álljunk. Ember az Isten előtt. Mi azonban nem mondhatjuk magunkról, hogy ártatlanok vagyunk, hisz oly sok bűn tarkította földi létünk idejét. Ám az isteni irgalomnak köszönhetően nem a halál lesz az ítélet, hanem az örök élet. Az ítélet mindenképp igazságos lesz, hisz a földi életünkkel kiérdemelt jutalmat kapjuk meg.

 Jézus királysága nem csak az utolsó ítéleten válik nyilvánvalóvá az ember számára. Most is megtapasztalható. Vigyáznunk kell, hogyan beszélünk való világunk hamis királyságai nyomán a Krisztusi királyságról. Engedjük, hogy Jézus legyen szívünk és életünk királya, hogy megszülethessék és növekedjen bennünk a földi világot is emberibbé tevő Isten országa.

/István atya írása alapján/

Vissza az újság tetejére

Bibliai kapaszkodók

Az életünk során sokszor és sokféle problémával találkozunk. Csüggedni nem szabad, hisz a Szentírás által Isten ad megoldásra vezető útmutatást, csak élnünk kell az alábbi lehetőségekkel:
Ha félsz a haláltól olvasd el János evangéliumának 11. fejezetét és a János 14.1-6. evangéliumi szakaszt.
Ha pedig vétkeztél kivezető útra találsz a Ján.3,16-21, a Ján. 8, 1-11 és a Luk. 23, 39-43. evangéliumi szakaszok tanulmányozásával.
(Apát úr jegyzeteiből)

Vissza az újság tetejére

Tél

Fáznak az erdők.
Üde lombruhájuk
Sárgán földre pergett.
Hallottam, az águk
Éjjel, hogy didergett.
Fáznak az erdők.

 Milyen jó az Isten!
Szánva tekint rájuk.
S fehér takaróval:
Betakarja őket
Lágyan hulló hóval.
Milyen jó az Isten!

 Fáznak már az árvák,
Szegény elhagyottak.
Ki rak tüzet nékik?
Sivatag utcákon
Fagyos szél fúj végig.
Fáznak már az árvák.
 
Milyen jó az Isten!
Emberszívekben gyújt
Meleg tüzet, lángot:
Védő szeretetet,
Megsegítve szánót!
Milyen jó az Isten!

(TE)

Vissza az újság tetejére

Mai adventi vágy

Minden döntés kivételes jelentőségű, mivel az élőlények világában egyedül az ember kapta meg ezt a képességet. Beszédünkben gyakran helyettesítjük a döntést a választással. Választani azonban az állatok is tudnak. Persze a tudatos választás különbözik ettől, mégsem éri el a döntés rangját. Egyszerű példa, amikor odaszól valaki a másiknak: „Válassz egy lapot a kártyacsomagból!” Mennyivel más, ha egy szenvedélyes kártyásnak mondják: „Döntsd el végre melyik fontosabb számodra: az örökös kártyázás, vagy a családod!” A döntés több, mint a választás, mert a választás akkor is igazi, ha döntésen alapul. S valamennyi emberi döntésünk legfelső fokát az jelenti, hogy dönteni tudunk üdvösségünk mellett vagy ellen. Az üdvösség melletti döntéshez kegyelem kell, amely a szabad akaratunk ellenére nem válik valós forrássá. Igent mondani az üdvösségre csak döntéssel lehet. Gondoltunk-e már arra, hogy az Egyház a szentségek ajándékával hozzásegít bennünket e nagy döntésünk sorozatos megerősítéséhez? Mi, emberek nem igazán szeretünk döntést hozni, mert az fárasztó. Meg kell fontolnom a dolgot. Fel kell mérni a várható következményeket. El kell szánnom magam arra, amit választottam. A keresztségben még a szüleim döntöttek helyettem, de amikor megáldozok már én mondom ki az üdvösség igenjét. Keresztény házasságot kötni, papi hivatást választani csak döntés alapján lehet. Ezek a döntések egyébként a jellemet is alakítják.

Advent belső várakozása az üdvösséget hozó Messiásra irányul. Mert a világ fiai többnyire földi üdvöt keresnek, amikor várják a maguk „Messiását”, legyen az olcsó euró, vagy magas BUX érték, netán hízelgő kormányprogram. Magyar népünk beszédmódjába beivódott, hogy „Várják, mint a Messiást”. Azt is mondjuk gyakran: „Döntsd el végre, mit akarsz!” Szent Pál éve van. Ha odafigyelünk leveleire, szembetűnik, hogy a filippieknek írt levelében az „igazlelkűség” döntésbeli fontosságának kiemelt szerepet tulajdonít az apostol. Aki igaz lelkű, az jó úton jár, s az készíti is egyben az „Úr útját”, hogy az álmessiásokat is felismerve, megláthassuk az igazi Üdvözítőt.

(BÉEL írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Advent és a döntés

Minden döntés kivételes jelentőségű, mivel az élőlények világában egyedül az ember kapta meg ezt a képességet. Beszédünkben gyakran helyettesítjük a döntést a választással. Választani azonban az állatok is tudnak. Persze a tudatos választás különbözik ettől, mégsem éri el a döntés rangját. Egyszerű példa, amikor odaszól valaki a másiknak: „Válassz egy lapot a kártyacsomagból!” Mennyivel más, ha egy szenvedélyes kártyásnak mondják: „Döntsd el végre melyik fontosabb számodra: az örökös kártyázás, vagy a családod!”

 A döntés több, mint a választás, mert a választás akkor is igazi, ha döntésen alapul. S valamennyi emberi döntésünk legfelső fokát az jelenti, hogy dönteni tudunk üdvösségünk mellett vagy ellen. Az üdvösség melletti döntéshez kegyelem kell, amely a szabad akaratunk ellenére nem válik valós forrássá.

 Igent mondani az üdvösségre csak döntéssel lehet. Gondoltunk-e már arra, hogy az Egyház a szentségek ajándékával hozzásegít bennünket e nagy döntésünk sorozatos megerősítéséhez? Mi, emberek nem igazán szeretünk döntést hozni, mert az fárasztó. Meg kell fontolnom a dolgot. Fel kell mérni a várható következményeket. El kell szánnom magam arra, amit választottam. A keresztségben még a szüleim döntöttek helyettem, de amikor megáldozok már én mondom ki az üdvösség igenjét. Keresztény házasságot kötni, papi hivatást választani csak döntés alapján lehet. Ezek a döntések egyébként a jellemet is alakítják.

 Advent belső várakozása az üdvösséget hozó Messiásra irányul. Mert a világ fiai többnyire földi üdvöt keresnek, amikor várják a maguk „Messiását”, legyen az olcsó euró, vagy magas BUX érték, netán hízelgő kormányprogram. Magyar népünk beszédmódjába beivódott, hogy „Várják, mint a Messiást”. Azt is mondjuk gyakran: „Döntsd el végre, mit akarsz!” Szent Pál éve van. Ha odafigyelünk leveleire, szembetűnik, hogy a filippieknek írt levelében az „igazlelkűség” döntésbeli fontosságának kiemelt szerepet tulajdonít az apostol. Aki igazlelkű, az jó úton jár, s az készíti is egyben az „Úr útját”, hogy az álmessiásokat is felismerve, megláthassuk az igazi Üdvözítőt.

(BÉEL írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Lengyelországi pillanatképek

(Egy Kolping kirándulás margójára)

 

Október 22., hajnali öt óra van. Megérkezett a buszunk. A Parassapusztán várók híján együtt az utazó csapat. Apát úr is itt van, hogy áldásával keljünk útra. Zarándokút lesz. Még akkor is, ha azt mások másképpen (netán kaland túrának) is gondolják. Őket is magunkkal vittük. Értük és lelki békéjükért is imádkoztunk utunk során, hisz irgalmatlan világunkból egyedül a szeretet ad kivezető utat. Akár elfogadják ezt, akár nem.

 Besztercebánya és Árva vára a két felvidéki megállónk, ahol gyönyörködhettünk a táj és építészet szépségeiben, melynek külön ízt adott a hozzájuk kapcsolt történelmi tények sora. Első lengyelországi megállónk Orawka volt. A több évszázadot maga mögött tudó népi barokk fatemplom az ezer éves szomszédságunkról is tanúskodik, hisz helyet kapott abban Szent István és Szent László királyunk, a templom kertben, gondozott sírban várja a feltámadást Versely Máté kanonok úr.

 Délután kettőre értünk Wadowicébe. Ez a város éppen 30 éve adta nekünk II János Pál Pápát. Rövid városnézést szentmise követte abban a templomban, melyben a Szentatyánkat keresztelték annak idején. A szentmise prédikációjában számomra visszaköszönt az október eleji Szentkút, ahol az újra felajánljuk gondolatát járta körül Lehel testvér. Ezt pecsételtük meg mi is azzal, hogy mindenki az utolsó szentmise után elégetendő borítékba helyezte miseszándékait, amire csendesebb pillanatokban is gondolni fog útja során. Mise után végig jártuk a „keleti Pápa „szülőházát, majd másfél óra belvárossal történő ismerkedés szerepelt a programunkban, hogy este 7 -re elérhessük krakkói szálás helyünket.

 Október 23. Nemzeti ünnepünk és Kapisztrán Szent János ünnepe van. Vezetőink szántak időt a történelem ezen részeinek felidézésére, hisz a Czestochovába  vezető út erre is adott lehetőséget. Idejövetelünk célja, hogy a sok vihart túl élt füles erőd Pálos kolostorának épület együtteseit, a kegytemplomot megtekintsük, köszöntve abban a Fekete Madonnát. Tudni kell azt, hogy a „fehér barátok” kolostorának létrejöttében Nagy Lajos királyunk döntő szerepet játszott azzal, hogy kolostoralapítási céllal, 1382-ben 16 Pálos szerzetest küldött ide Márianosztráról. A mű jól sikerült, hisz ez ma a rend központja, a történelem során pedig sokszor volt a lengyel függetlenség szimbóluma, ahová minden magyart hazavár az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend.

 Az építmények és múzeumok megtekintése öröm volt a szemnek, ám a lélek sem maradt üresen, hisz a szentmisénk, mely Róbert atya újmisés áldásával zárult, a kegyoltárnál került bemutatásra. Az elhangzott prédikáció a múltból kiindulva szólt nekünk, ma emberének. Külön élmény volt, amikor papjaink és ministránsaink bevonultak a kegyoltár elé, megszólaló fanfárok hangjára fellebbent a kegyképet takaró lepel, jelezve azt, hogy a Szent Szűz ma is belép közénk, hisz gyermekeinek tart még akkor is, ha való világunk oly sokszor letagadja Őt.

 Oly gyorsan repül az idő. Már a harmadik napi programunkra indulunk a táborhelyünkről. Első utunk az Irgalmasság bazilikájához vezetett, amely mint Noé bárkája az Ararát hegyén, úgy díszeleg egy kisebb krakkói dombon. Ma korán van szentmisénk a Magyar Kápolnában. A remek mozaik képekről reánk tekintő szentjeink társaságában, az irgalmatlan világunkban Isten képviseletre hívta fel figyelmünket azzal, hogy a szeretet szétsugárzása keresztényi kötelesség. Igaz sokszor nem viszonyozzák mosolyunkat, de ne csüggedjünk, hanem küldjünk újabbat helyette, még jobban szívből jövőt, minden bennünket megvető felé.

 Rövid környezet ismeret bazilika és kiállítás megtekintés után Krakkó belvárosában kettévált a csapat. Az atyákkal 15-en a belváros egész napos meghódítására vállalkoztak, míg a többiek az idegen vezetőnkkel az élen Auschwitzet indultunk megismerni. Lesújtó látvány volt. Az ott elmondott információk rámutattak arra, hogy hová vezet az Isten nélküli világ, melyből csak Kolbe atya cellája, az ő megélt hitével, önfeláldozó szeretetével mutatta meg a  kiutat minden kor emberének.

Késő délután csatlakoztunk a belvárost megismerők csapatához és szereztünk szép emlékeket a Mária templom, Posztó csarnok, főtéri épületek és az éjszakai fényében tündöklő Wawel kapcsán.

 Olyan gyorsan elérkezet a 4. nap. Ma már hazafelé vitt az utunk úgy, hogy közel öt óra jutott Zakopáne meghódítására. Az információ gazdag buszos városnézést követően egy gyönyörű és modern templom Fatimai Szent Szűz titulusú, gural fafaragók által készített kápolnában bemutatott szentmise követte, ahol a helyes Isten- ember kapcsolat építéséhez kaptunk támpontokat. Ekkor kerültek megáldásra az ajándékba hozott kegytárgyaink, néztük meg a főtemplomot és készült sok fotó az ország szerte oly sok pápa szobor itt is tanító példánya előtt. Ezt követően szabad program keretében a több kilométer hosszú sétáló utca, a piac megismerésére egyaránt lehetőséget adott, hogy ma is kellően elfáradva nekivágjunk a még hátralévő, hazavivő 5 órás útnak

Összefoglalva a zarándoklatot megállapítható, hogy egy rövid, de tartalmas út részesei voltunk. Az együtt töltött időből nem hiányzott a szentmise, a közös rózsafüzérek sora, a reggeli és esti ima, a Hozsanna és Szentkút csillaga számtalan éneke. Nem hiányzott az ezer éves lengyel-magyar sokban hasonló közös múlt ismertetése Szent Istvántól a Szolidarítás győzelméig, a gural települések kialakulása és a kontyos rönkfa házak története, az alkalmi néptánc csoport rögtönzött műsora sem. Egy percet sem unatkoztunk, melyben célirányos információival nagy szerepet töltött be dr. Balázs Károly idegen vezető. Abban, hogy ez nem turistaút volt érdeme a Kürtösi Krisztián (Lehel testvér, márianosztrai rendházvezető) és Mágner Róbert (paksi káplán) atyáknak, akik mindig élen jártak abban, hogy a test és lélek igényei egyaránt teljessé legyenek, miközben a Dvorszki Jószef által vezetett autóbusz szebbnél – szebb tájakon vitt bennünket  Czestochováig és onnan az atyák áldásával hazáig.

(Érsekvadkert, 2008. X.30. egy résztvevő)

Vissza az újság tetejére

Mi látszik meg rajtad?

Két fiatalember lakott Budapesten, közös albérletben. Nyáron az egyik meghívta a szobatársát vidéki otthonukba. Amikor megérkeztek, a vendég szétnézett barátja szobájában. Meglepetten látta annak nagy könyvtárát, s köztük többféle bibliáit, evangéliumi kommentárt, s egy polcnyi könyvet Jézusról.
Meglepetten fordult vendéglátó barátja felé:
-Na, öregem, ez a sokféle vallásos, Jézusról szóló könyv nem látszik meg rajtad! -s nem kis iróniával nevetett hozzá.
Barátja zavartan és vörösen hebegte:
-Tudod, érdekel, úgy elméletileg foglalkozom vele.
-Akkor inkább hagyd abba -mondta most már egészen komolyan a barátja. - Ilyesmit csak egészen érdemes csinálni.
-Ez a megjegyzés megrázott, és így lettem "elméleti" keresztyénből igazi Krisztus-követő -mondta egyszer nekem az a bizonyos megszégyenült fiatalember.
Merjem csöndesen, egészen halkan neked üzenni: "Ilyesmit csak egészen érdemes csinálni!"? 

Gyökössy Endre: Újabb mai példázatok c. kötetből idéztünk. E műben nem csupán szívet melengető történeteket olvashatunk (a tíz évvel ezelőtti kiadáshoz képest 12 új novellával kiegészítve), hanem a Mai tanítvány imája a holnapért c. csodás elmélkedés-sorozatot.

(barna)

Vissza az újság tetejére

A fiú és a szög

(Tanúságos történet mindenkinek)

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete volt.
Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy, mindannyiszor,
amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be
egy szöget az udvar végében lévő kerítésbe.
Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe.
A elkövetkezendő hetek során megtanult uralkodni magán,
és a kerítésbe beütött szögek száma, napról napra csökkent:
felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mit a szögeket beütni a kerítésbe.
Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába.
Ekkor megkereste az apját, és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie.
Ekkor az apja, azt mondta neki, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát,
és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből.
A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben.
Az apa elkísérte a fiát a kerítéshez, és így szólt:
Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg mennyi lyuk van ezen a kerítésen.
Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt.
Amikor összeveszel valakivel, és amikor egy gonosz dolgot mondasz neki,
ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen.
Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod azt, de a seb örökre ott marad.
Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad.
A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb.
A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak.
Ők mindig készek téged meghallgatni, mindannyiszor, amikor neked arra szükséged van, támogatnak, kitárják előtted a szívüket.
Mutasd meg a barátaidnak, mennyire is szereted őket.

(eme)

Vissza az újság tetejére

Jön a Megváltó

Jön a Megváltó:
Meleggel, fénnyel,
Tölti be házunk.
Csak jól vigyázzunk,
Hogy észrevétlen
El ne haladjon,
S itt ne maradjunk
Mi a sötétben! 

Szép karácsonyfa
Nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
Szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
Mintha minden nap
Karácsony lenne!

 Puha jászolként
Vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus
Lakozást benne!

(TE)

Vissza az újság tetejére

A Canal Grande mentén

  Ahogy megpillantottam a Canal Grande-t, különös érzés fogott el. A Piazzale Roma-n, Velence egyik központi terén álltunk és csodáltuk a várost, ahol autók és metró szerelvények helyett vaporettók és vizitaxik szállítják az embereket.

A középkori köntösbe öltözött város köves utcáin sétálva, olykor előbukkan a szűk csatornákon egy-egy gondola, odébb pedig - akárcsak nálunk a metró a reggeli órákban - tömve emberekkel szeli a vizet egy vaporetto.

A Rialto-híd felé haladva néhány üzletből csalogató kávéillat árad ki, aztán a színes fagyis pultoknál ragad le tekintetünk. A helyiek specialitása az „aperitif con spritz”. Ez egy vöröses-narancssárga színű áttetsző ital. Persze meg kellett kóstolnunk. Szerintem kesernyés íze van. Az ételek azonban varázslatosak. Elég csak a különböző spagetti variációkra, vagy a gazdag feltéttel ellátott pizzákra gondolni, Itália borairól nem is beszélve.

Persze nemcsak az olasz konyha, hanem az olasz művészet is ámulatba ejtő. Szebbnél szebb templomokat fedeztünk fel. Jellemző a külsejükre, hogy rendkívül egyszerű téglaépületek, belül azonban kivétel nélkül pompásak.

Belépve a templomokba, pár percre magunk mögött hagyjuk a turisták forgatagát, és azon tűnődünk, Tiziano és sok más művész remekműveit szemlélve, mennyire központi helyet foglalt el az akkori emberek életében az Úr dicsőítése. Különösen szép festményeket és egyéb alkotásokat láthatunk a Santa Maria Gloriosa dei Frari templomban.

A sikátorokban a házfalakra festett „San Marco” feliratok nyilacskáit követve lassan elérkezünk a Szent Márk térre. Megszemléljük a festőket alkotás közben, amint az aranytól ragyogó Szent Márk Bazilikát és a díszes Dózse palotát körvonalazzák a vászonra. Odébbállva egy másik művész épp a Sóhajok hídját ábrázoló festményt csomagolja egy vásárlónak.

A távolba tekintve megpillantjuk a lagúna szigeteit. Érdemes vaporettóra szállni, és néhány órát eltölteni az üveggyártásról híres Muranoban, aztán Burano szigetén, ahol vidám színekben pompáznak a házikók.

Alkonyatkor a Canal Grande mentén - olykor eltévedve - bolyongunk tovább, elköltünk egy ízletes vacsorát, hozzá bort kortyolunk s hallgatjuk egy zongorista kellemes játékát.

(FG)

Vissza az újság tetejére

Jubiláns házasok hálaadása

Ím, eljöttünk Hozzád, jó Istenünk!
Mert hálával van most telve szívünk.
Oly sok év után, a hála szaván,

Sóhajtunk Hozzád: köszönjük, Atyánk! 

Oly sok évvel előbb áldott kezed,
Örök frigyre fűzte a szívünket.
Oly sok év után… 

Sírig tartó pecsét, eskü szava:
El nem hagyjuk egymást soha, soha.
Oly sok év után… 

Adtál nekünk Atyánk sok örömet,
Ontott szemünk máskor sok bús könnyet.
Oly sok év után… 

Mindig együtt vittük a keresztet,
Mert volt bennünk hűség, volt szeretet.
Oly sok év után… 

Ennyi idős szolgád és szolgálód,
Oltárodnál most ismét megállott.
Oly sok év után….

 Megköszönjük, most jó Istenünk,
Amit áldott kezed tett mivelünk.
Oly sok év után….

Vissza az újság tetejére

Köszönetnyilvánítás

 Hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik tragikus helyzetünkben a segítségünkre siettek. Óriási erőt adott a családnak, hogy az egész falu egy emberként mellénk állt.

 Szavakkal nem tudjuk kifejezni azt az érzést, amit a szívünkben és lelkünkben érzünk a segítő emberek felé! Arra kérjük a jó Istent, hogy óvjon meg mindenkit attól, hogy szeme láttára legyen az otthona a tűz martaléka.

Mély tisztelettel és köszönettel:
Beszkovszki család

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától  ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2008. december 15. hétfő

Vissza az újság tetejére

"Kedves jubiláló  Házaspár!"

A házasság szentség: egy férfi és egy nő
Felbonthatatlan életszövetsége!

Kedves jubiláló Házaspár!

Ebben az esztendőben a jó Isten segítségével házasságkötésük 25.-50-55- és felette évfordulójához érkeztek.
 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2008.december 14.-én a  fél 10 órási Szentmisére, mely keretén belül adunk hálát az együtt töltött évekért.

Közösen imádkozhatunk Egyházközségünk híveivel azért, hogy a jó Isten segítse családjainkat hitben, erőben, egészségben, szeretetben.

Lukács András c. apát plébános

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Felújítottuk a cserkészházat

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy cserkész ház Érsekvadkert területén, ami elég romos állapotban volt. Pár ifjú hölgy és legény elhatározta, hogy felújítja. Erre a legalkalmasabb az iskolai őszi szünet hete volt. A felújítást felmérés előzte meg majd ezután beszereztük az alapanyagokat és a szerszámokat, amik szükségesek voltak a munkálatokhoz. Egy szombati napon elkezdtük lecsiszolni, levakarni az fent lévő réteg festéket ami nem indult fényesen. Minimum 4-5 réteg festék volt és ezzel együtt jött a fél fal is. De sikerült felülkerekedni a kezdeti nehézségeken és elég gyorsan haladtak a munkálatok. Miután sikerült eltávolítani az összes réteg festéket majd a hibákat kivakolni, vagy kiglettelni elkezdődhetett a festés. Ez gyorsan haladt bár nem a legtapasztaltabb festők álltak a rendelkezésre. Annyira jól haladtunk hogy úgy gondoltuk az ablakkereteket is át tudjuk festeni. Sajnos ezzel már nem haladtunk olyan gyorsan mint eddig így egy kis csúszással de sikerült péntek estére befejeznünk az egészet. így sokkal szebb és egészségesebb környezet vár minket a cserkészgyűléseken.

Akik segítettek a felújítási munkálatoknál, a takarításban, rendrakásban:

Nefelejcs őrs:

Balla Fanni, Laczó Bogi, Holman Eszti, Kakas Réka, Surman Cili, Barák Zsófi, Valent Niki, Valent Betti

100xSzép őrs:

GálikArnold, Gálik Martin, Gálik Bálint, Gálik Gergő, Hegedűs Bence, Hegedűs Péter

És a zsíros kenyér hagymával (ami a lelket tartotta bennünk)!

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

Mivel régen jelentkeztünk már a Harangok-ban, rövid beszámolót szeretnénk adni egyesületünk életéről.

Rendszeresen részt veszünk körzetünk havi szentségimádásán a papi és szerzetesi hivatásokért (Tolmács, Tereske, Érsekvadkert, Hont, Berkenye, Nagyoroszi). Ugyancsak állandó résztvevői vagyunk a helyi ünnepek körmeneteinek, a különböző települések búcsúinak. Havi megoszlásban:

         május: Segítő Szűz Anya körmenet Balassagyarmaton

         július: Sarlós Boldogasszony ünnepén helyben ünnepi szentmise egyesületünkért; Kalász-ünnep Nagykátán; Kármelhegyi Szent Szűz búcsú Budapesten; Szent Anna Palóc búcsú Balassagyarmaton (A szentmisén énekkel vettünk részt, délután pedig indultunk a Palóc népviseleti versenyen, ahol a kislány kategória 2., illetve a menyecske kategória 3. helyezését hoztuk el.)

         augusztus: Parcinkula búcsú Szécsényben; terménymegáldó körmenete itthon és Nagykátán

         szeptember: kálvária búcsú; a falunapon göncfőzés

         október: Szentkúti zarándoklat; Balassagyarmaton az Idősek Otthonában részt vettünk a szüreti mulatságon s Summás-jelenettel; a balassagyarmati múzeumban Érsekvadkert kapott egy szobát népviseletének bemutatására, ennek felavatásán népdalcsokorral szerepeltünk

A helyi önkormányzat képviseletében Budapest-Rákoskerten a „kert” nevű települések felvonulásán voltunk résztvevők. Balassagyarmaton a megyenapon főztük és kínáltuk falunk jellegzetese ételét, a nagygöncöt.

Köszönjük Istennek, hogy mindezekhez erőt és lehetőséget adott.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 A képen együtt látható fiataljaink két csapatot alkotva vettek részt a csehországi nemzetközi focitornán. Öröm, hogy az idősebbek által alkotott csapat 2005 után másodszor is megnyerte a tornát, hírnevet szerezve az egyesületünknek és Érsekvadkertnek.

 Köszönjük mindazok közreműködését, akik részt vettek a benti ház őszi parkosításában, az épület külső homlokzatának felújításában. A színezés tavaszra marad. Addig lefesthetők a gázcsövek, melyre önként jelentkezőket várunk.

 Lapzártánk idején Hittan versenyt rendezett a Vihar utcában a Kolping Északi körzete. Két csapattal képviselte ifjúságunk Érsekvadkertet. Az Anna, Amanda, Eszter, János és Marika által alkotott „Szent Imrés” diákjaink egy ponttal lemaradva a győztes istenhegyiektől, az előkelő második helyet szerezték, míg Gellért, Gergő, Krisztián szervezte főiskolásaink hetedikek lettek. Gratulálunk és köszönjük

 A Harangok decemberi számának lapzárta időpontja 2008.XII.10. Ezen időpontig kérem az írásokat leadni. Csak így jelenhetünk meg karácsonyra.

Ha ősz, akkor Csehország

Ez az ősz sem múlhatott el nemzetközi torna nélkül, október végén a fiatalok két csapattal is képviselték Érsekvadkertet a csehországi Zdar-ban.

Ebben az évben a nemzetköziséget a két vadkerti csapat biztosította a hét cseh csapat mellett. Mindkét csapatunk győzelemmel kezdett, s a továbbiakban is szép játékot mutatva - a csoportmérkőzések végeztével - a továbbjutás megérdemelt volt.

Az elmúlt évek eseményeihez hűen idén is a negyeddöntőben találkozott egymással a két Vadkert. Ebben az évben az idősebbik csapatunk jutott a négy közé, ahol az előző év bajnokával kellett megküzdeni a döntőbe jutásért. Szép játékkal, magabiztos győzelmet aratott csapatunk, így három év elteltével másodszor került a vándorserleg közelébe. A döntőben a csoportmérkőzéseken nagy rivális cseh csapattal kellett megvívni a harcot a fiúknak. Éles küzdelem, izgalmas mérkőzés, győzelem! 2005 után másodszor sikerült elhódítani a kupát. Gratulálunk a fiúknak!

Az ifjabbik csapatunk az ötödik helyet szerezte meg, melyben jelentős szerepet játszott a sorsolás. Bízunk benne, hogy jövőre csak a döntőben kell a két csapatunknak összemérni erejét!

S befejezésként mondjunk köszönetet a szervezőknek, akik már több mint 15 éve megrendezik a tornát, az "öregeknek", akik annak idején megkezdték az utat és fiataljainknak, akik idén részt vettek, s öregbítették egyesületünk, falunk hírnevét!

(helyi tudósító)

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Az első hajnali szentmise dec.1-én reggel 6 órakor lesz, ami egyben templomuk védőszentjének.  Szent Andrásnak ünnepe.

A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden-szerdán (kivéve dec.8) reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink.
Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás. Használják ki az időt, mert nem biztos, hogy lelkigyakorlatunkkor lesz több gyóntatónk.)

 Az elsőpéntekesek karácsony előtti gyóntatása, áldoztatása dec.4. 5-én; a külön, csak erre az alkalomra bejelentetteké dec.16-án. (Kérjük a sekrestyében felíratni őket)

 December 8-a, hétfő Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: reggel fél 8 és este 6 óra. (Pusztaberkiben 9 óra)

 Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec. 11-12-13-án este 6-kor

 Ádvent 3. vasárnapján (dec.14-én) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT
VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

 Dec. 14-re tervezzük a szokásos karácsony előtti koncertet.

 KARÁCSONYI MISERENDÜNK:
- dec.25 éjféli szentmise 0 óra
- dec.25-én r. fél 8 - de. fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)
- dec.26-án r. fél 8 - de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

 

Dec. 31-én, Szilveszter napján, Hálaadás szentmisével este 6 órakor


Vadkertről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Deszpót Ádám /Deszpót Péter – Kralovánszki Erika/

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:
-

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        - Sipos Ferenc, Sipos és Pataki család halottaiért

4. csütörtök    - Elhunyt családtagok és szüleik

                        - Erdős István, felesége Erdős Margit, lányuk, vejük és Zagyvai Gyula

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna 10. évforduló, szüleik és fiuk Ferenc, valamint a Busai és a Szabó család halottaiért

5. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szülők, hozzátartozók

                        - Vitéz József, bátyja János és édesanyjuk

                        - Szarvas és Kocsis család halottaiért

6. szombat     - Márton Sándor és a család elhunyt tagjaiért

                        - Mrekvicska Ignác, szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, szüleik, Csillag Gyula és szülei, Vitéz János (15. évforduló), édesanyja, testvére József és elhunyt családtagok

                        - Klinger József, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozók, Kollár Mihályné Hustyava Mária, szülők, apósa, anyósa

7. vasárnap    - Vitéz Ferenc, dr, Borsa Mihály és élő és elhunyt családtagok

                        - Mohai Sándorné született Dombai Mária, édesapja, nagyszülők, apósa, anyósa

                        - Pálinkás József, felesége Mrekvicska Margit, szüleik, gyermekeik, vejeik

8. hétfő           - Erdős István, Boda Erzsébet, unokája, veje, Erdős és Kosztrihán család elhunytjaiért

                        - Konopás József, felesége Paulicsek Margit, Halaj József, felesége és a család hozzátartozói

9. kedd           -

10. szerda      - Szabó Gergely élő és elhunyt családtagok

11. csütörtök  - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, szüleik, testvéreik és a családok halottaiért

12. péntek      - Antal Ferencné Pálinkás Borbála, elhunyt gyermekei, szülei, apósa, anyósa

                        - Szlúka András, felesége Szabó Margit, vejük, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár Béla, szülei, testvérei, Szalai Ferenc, felesége, lányai és vejei

13. szombat   - Kosztrihán István apja József, nagyszülők, Erdős és Kosztrihán család halottaiért

                        - Kristók István, felesége Dósa Erzsébet, testvére Dósa János és szülők

                        - Gréczi István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

14. vasárnap  - Antal József volt miniszterelnökért

                        - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, nászuk Vitéz Sándor és elhunyt hozzátartozók

                        - Pistyúr Gábor hősi halott, felesége, 2 fia János és Gábor, hozzátartozók, Jakubecz János, felesége és szüleik

15. hétfő         - Kordics Béla hősi halott, felesége Boda Viktória, szüleik és hozzátartozók

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök  - Szrenka József, felesége Laczó Margit, szüleik, fiuk és Laczó Mihály és hozzátartozók

                        - Varga János, felesége Pálinkás Julianna, Kaba János, valamint a családok élő és megholt tagjaiért

19. péntek      - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik, vejük

                        - Konopás János, menye, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Molnár Lajos, menye Erzsébet, szülők, nagyszülők és bátyja János

20. szombat   - Koza József, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és vejük, Urbán István, felesége Csernák Mária, hálából élő családtagokért

                        - Keresztúri Pál, felesége Teréz, fiuk, szüleik

                        - Pobori Kálmán 1. évforduló, 2 nővére és szüleik és hozzátartozók

21. vasárnap  - Rith Veronika és szülei, Rith és Sztrecskó család elhunyt tagjai

                        - Híves János, édesanyja és nagyszülők

                        - Molnár István, szülei, Molnár és Murányi család élő és elhunyt tagjai

22. hétfő         -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök  -

26. péntek      - Czinege József, szülei, testvérei, sógorai

                        - Szabó Péter Pál 4. évforduló, Erdélyi Béla, neje Dombai Margit, 2 gyermekük és nagyszülők

                        - ifj. Bozsonyík István, édesapja, apósa, nagyszülei, Szabó Andrásné, 2 férje és szülők

27. szombat   - Molnár János, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit

                        - Pistyúr János (1941), Súth, Varga és Pistyúr családok halottaiért

                        - Híves Mihály, 2 felesége, élő és elhunyt családtagok

28. vasárnap  - Buzás Ildikó és a család halottaiért

                        - Záhorszki József, szülei, testvérei, veje, apósa, anyósa és a család összes halottaiért

                        - Viktor István, felesége Kovács Erzsébet 15. évforduló, nászuk Szakács József, felesége, 2 fia, lánya, menye és hozzátartozók

29. hétfő         - Boda és Csillag család halottaiért

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre