Vadkerti harangok
2008. június


A Szentírás éve 6.
Szentmiseszándékok
Biblia és a labdarúgás
Sarlós Boldogasszony
Bibliai kapaszkodók (2)
Lourdes 150.évfordulója
"A gyermek egy életre szóló ajándék..."
Kolping családi nap az erdei háznál
Vidám majális
Erdei gyermeknap 2008
Életmérleg
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

A Szentírás éve 6.

Fotó Barák Barna ImreAbban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte az apostoloktól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát (Mt 16, 13-19)?” Ezt válaszolták: „Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ö tovább kérdezte őket:” Hát ti kinek tatotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”.

 Erre Jézus azt mondta: „Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

 A két apostol fejedelem, Péter és Pál személyében két olyan embert ismerhetünk meg, akiknek különböző módon kezdődött, de hasonlóan fejeződött be az élete. Mint tudjuk Péter egyszerű galileai halász volt, akit mindennapi munkája közben hívott meg Jézus, hogy tanítványa legyen. Pál tanult és művelt ember volt, akit keresztényüldöző tevékenysége közben szólított meg az Úr a damaszkuszi úton.

 Személyüket összeköti, hogy mindketten új nevet kaptak Jézustól: Simonból Péter, Saulból pedig Pál lett. Mindketten az evangélium hirdetőiként szenvedtek vértanúhalált Rómában. Pétert a mesteréhez hasonlóan keresztre feszítették, Pált pedig lefejezték. Ám ma is példát adnak számunkra a „péteri„ szeretet megvallásban és a „páli” hit továbbadás területén

(István atya írása alapján).

Vissza az újság tetejére

Biblia és a labdarúgás

Labdarúgásunk válságáról sokat lehet hallani a médiákban. Most az európai kupadöntők után, az Európa bajnokság idején, a pekingi olimpia előtt, magunk is meggyőződhetünk arról az állapotról. Pedig a szabálykönyv az egész világon azonos, akárcsak a Biblia. Egy közel 40 éve megjelent írásban szerepel is az, hogy a „foci szabálykönyve némileg hasonlít is a Bibliára, hisz azok szövegét ki-ki a saját szájíze szerint magyarázhatja.”

 A Biblia és a labdarúgás szabálykönyve között lehet párhuzamokat keresni, ami első pillanatra szokatlannak látszik. A mögöttes szándék azonban mindig döntő. Tisztázni kell azt, hogy élettel akarjuk-e azokat megtölteni, vagy csak az önkényes ködösítés a cél. Fontos szabály az, hogy sem a Bibliát, sem a labdarúgás szabálykönyvet és semmiféle fontos, sok embert érintő szöveget nem szabad, önkényesen, kinek- kinek a saját íze szerint értelmezni, mert abból válság kerekedik ki. A Biblia vonatkozásában az egyházon, a világ kereszténységén belül, a labdarúgás szabálykönyvével kapcsolatban pedig egy sportágban, országon belül és nemzetközi viszonylatban.

 S ha már a labdarúgó szabályzat és a bibliamagyarázat között párhuzamot vonunk, hadd hívjuk fel egy fontos tanúságra a figyelmet. A Biblia pontos magyarázata önmagában még nem elegendő a keresztény élethez. Önmagában a labdarúgó szabályzat pontos értelmezése sem oldja meg a labdarúgás válságát.

 Életté kell változtatni azokat a szövegeket. A Bibliát is, a labdarúgás tudományát is lelkesedéssel futni, küzdeni, miként Szent Pál buzdítja levelében az embereket. Csak így lesz osztályrészünk a földi pályán a siker, a mennyeikben az el nem hervadó koszorú.

(Új E. 1971 alapján Apát úr jegyzeteiből)

Vissza az újság tetejére

Sarlós Boldogasszony

Fotó: Barák Barna ImreMit tudunk a nagyon mindennapi és mégis egészen különleges eseményéről? Arról, hogy Mária meglátogatja Erzsébetet. Názáretből jön, Szamárián keresztül, valamelyik zarándok csoporthoz csatlakozva. Föltehetően ő is összekapcsolja a látogatását a jeruzsálemi templom valamelyik ünnepével. Jozephus Fláviustól tudjuk, hogy Galileából Jeruzsálembe gyalogosan három napig tart az út. Arra következtetni lehet, hogy Erzsébet közeli rokon, de azért nem közvetlen közeli. Talán nagynénje volna Máriának? A nagyszülők sem zárhatók ki a rokoni kapcsolatból. Ám ez igaziból nem is fontos. Mária nem először van Erzsébetnél. Most azonban meghosszabbítja ott-tartózkodási idejét. Erzsébet asszony idős korára lett várandós. S ha születendő gyermekének pályáját elővételezzük, akkor valóban áldott állapotban van. Mindenképpen jól jön a segítség, bár akkor már a názáreti vendégről is tudja, hogy gyermeket vár. Mária pedig ott marad vele, amíg szükséges.

 Akadnak Biblia-ellenes Biblia magyarázók, akik legszívesebben legendának minősítenék mindezt. A leírás azonban egyszerű és nagyon is meggyőző. Az is, ahogyan a nem mindennapi jelen van a mindennapokban. Legfőképpen azonban az, ami igazán meglepő, hogy az itt mért hat hónap harminc év múlva is visszaköszön majd az egymástól független evangélistáknál. Hat hónap. Ennyivel idősebb Keresztelő János Jézusnál. Az időkeret pontos. Mária tehát addig marad, amíg a kis Keresztelő János megszületik. Akkor már ő is áldott állapotának harmadik hónapjában van.

 És a magzat ujjongása? A magzati kibontakozás hatodik hónapjában csaknem életképes a születendő gyermek, amit napjainkban látható módon ki is tudnak mutatni. A leírás tehát ebben is hiteles.

 Erzsébet asszony a Szentlélek megvilágosító ereje által tudja, hogy Mária gyermeket vár, sőt azt is, hogy Isten kiválasztottját. Ezért mondhatja neki, hogy „az én uram anyja jön hozzám”.

 Mária látogatása Erzsébetnél nyilván azért kapta népünktől a „Sarlós Boldogasszony” nevet, mert július közepe az aratás ideje. Abban pedig, a régi időkben, szerepe volt a sarlónak is. S az aranysárga búza úgy hordozza a kifejlett búzaszemeket, mint a fa gyümölcseit. Mindez a beérett életmagok üzenete is egyben. Gyümölcstermő nyár, amelynek a meghajló kalásza a kismamák alázatát idézi. A megtestesült Ige ennyire emberré lett. A találkozás legemlékezetesebb mondata pedig belekerült az Üdvözlégy imájába: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse…

(BL írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Bibliai kapaszkodók (2)

Az életünk során sokszor és sokféle problémával találkozunk. Csüggedni nem szabad, hisz a Szentírás által Isten ad megoldásra vezető útmutatást, csak élnünk kell az alábbi lehetőségekkel:

Ha új feladatoknak fogsz neki, jó támpontokra lelhetsz 1. Zsoltár és a Példabeszédek 16. fejezetében.
Ha úgy érzed, hogy sok minden meghaladja erőidet, biztatást kapsz, ha elolvasod a Sir.3 17-24 közti szakaszt.
Ha túl sok a próbatétel, a gyűlölködő körülötted, ne csüggedj! Figyelmesen olvasd el a 35. Zsoltárt, s meglátod a megoldást

(Apát úr jegyzeteiből)

Vissza az újság tetejére

Lourdes 150.évfordulója

Fotó: Bartók ÁgiMájus végén egyhetes úton sikerült részt vennünk a Pireneusok lábánál fekvő kis városkába Lourdes-ba. Lourdes a katolikus világ legismertebb és leglátogatottabb kegyhelye.

1858. február 11-én a Boldogságos Szűzanya itt jelent meg hófehér öltönyben, kék övvel a derekán, jobb karján pedig aranyszálra fűzött kristálygyöngy olvasóval.

A 14 éves munkáslányka, Soubirous Bernadette volt a kitüntetett, akinek tizennyolcszor, égi fénytől övezve mutatkozott a Madonna, mely szerint:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás…”

„Azt kívánom, hogy sokan jöjjenek el ide… Igyanak a forrásból…” kérte Mária.

A jelenések helyén, a sziklabarlangban forrás fakadt, melynek vize mai napig számtalan csodás gyógyulás eszköze. Azóta is rengetegen zarándokolnak el a kegyhelyre. Nagy tömeg fogadott bennünket is. A fáradságos út során imáinkban kértük a Szűzanyát az utunkra, otthon maradt szeretteinkre.

Maga az út is gyönyörű volt, talán fáradságunk enyhült mikor láttuk az Alpok havas tájait, magas csúcsait, a csodás városokat (Velence, Padova, Verona, Monaco, Nizza, Cannes, Marseille), amelyeken áthaladtunk, a háborgó Földközi-tengert, amelybe még kicsit bele is léphettünk.

Lourdes-ba érkezésünk estéjén kipakolva az autóbuszból még volt annyi erőnk, hogy felfedeztük a várost. Másnap pedig közösen vettünk részt a magyarok miséjén, amelyet Seregély István érsek úr mutatott be a Lourdes-i barlangnál. Óránként más országnak van a barlang előtt szentmise. Nagy kegyelemben volt részünk, hogy mi is ott vehettünk részt ebben az áldozatban.

A kegyhelyen megnéztük a barlang fölötti sziklákon épült hármas bazilikát, majd a hihetetlen nagy, földalatti bazilikát, ahol hetente kétszer nemzetközi misét tartanak, napközben pedig szentségimádáson lehet részt venni. Megtekintettük a Regőczy atya által állíttatott Piétát. Több kisebb templom, kápolna, sátor áll rendelkezésre az elmélyüléshez, imádsághoz, Istenre figyelésre. Délután pedig keresztutat jártunk, amelynek állomásai életnagyságú alakokkal van megformálva.

Másnap a Bernadett-ház, a szülői ház és a börtön került megtekintésre, majd az a templom, ahol Bernadettet megkeresztelték, és Peyramale plébános sírja. Délután szabadprogram keretében választási lehetőségünk volt, hogy a betegek körmenetén veszünk részt vagy pedig a merülésen.

Minden este rengeteg ember érkezik 9 órakor a kegyhelyre, és gyertyás körmenetben mentünk a Szűzanya szobor után, ahol énekekkel, és imádsággal köszöntöttük a Szűzanyát. Megható, hogy a világ minden részéről érkezett egészséges és beteg emberek közösen, áhítattal, együtt énekelve az Ave Mariát köszöntik Máriát a Betegek gyógyítóját, reményt, erőt, hitet kérve tőle. Betegek, idősek ezreit látni, akik gyógyulást kérnek a Szűzanyától. Közel 7000 gyógyulás történt, melyből 66-ot csodásnak nyilvánítottak. A leggyakoribb mód a gyógyulásra nyilvánvalóan a Barlang vizének használata, akár borogatásként, akár elfogyasztva vagy fürdőként. Ezek mellett pedig vagy szentáldozás után, vagy a betegek kenetében részesülve, 6 esetben pedig a zarándokalt végén vagy utána következett be a gyógyulás.

Egy hihetetlen orvosi eset

1908. február 25-én Marie Biré magához tér a kómából, de éjjel visszaesik. Most már látását is elvesztette. Miután magához tér, Lourdes-ba kíván menni. Élete úgy tíz napja, 1908. február 14-én került veszélybe: aggasztó tüneteket mutatott: vért hányt, alkarja és bal kézfeje elüszkösödött, mindez heves fájdalom kíséretében. 3-4 nap múlva kómába esik az agyi problémák miatt. 1908. augusztus 5-én Marie megteszi az annyira vágyott zarándoklatot. Miután egy misén részt vesz a Barlangban, hirtelen visszanyeri látását. Még aznap megvizsgálja egy szemorvos és kénytelen elismerni egy hihetetlen jelenséget: a vakság anatómiai okai nem tűntek el, de Marie mindennek ellenére a legkisebb betűket is el tudja olvasni az újságban, amit az orvosok mutatnak neki. A következő években újra megvizsgálják őt az orvosok. Semmilyen sebe nincs már. Gyógyulását teljesnek és maradandónak nyilvánítják.

A Lourdes-i 2008-as jubileumra előkészítő imádság

Urunk, ahogyan a te alázatos szolgálód, Bernadett lángolóan vágyott az Eucharisztia után, - Mária példájára és közbenjárására, akit minden nemzedékkel együtt boldognak hirdetünk, - ebben a nekünk ajándékozott jubileumi évben éleszd újjá bennünk a vágyat, hogy Krisztussal táplálkozzunk, és a Szentlélek hajlékává lehessünk.

Bartók Ági

Vissza az újság tetejére

"A gyermek egy életre szóló ajándék, visszatükrözi a szeretetet, amit kap..."

„A gyermek egy életre szóló ajándék, visszatükrözi a szeretetet, amit kap….”

(Ross Campbell)

 A 2007-2008. tanévben is sok lehetősége adódott egy hittanos gyereknek, hogy megmutassa mennyire szereti Jézust. Az év során lehetősége volt Istent szolgálni az oltár körül, felolvasni a szentmisén, és aktívan bekapcsolódni a közösségekbe, mint pl. a cserkészet. Többé-kevésbé ezt meg is teszik a gyerekek. De még mindig várunk több fiút, aki ministrálna, vagy lányt, aki felolvasna a szentmisén, vagy éppen, aki szeret kirándulni, közösségben élni, és szívesen cserkészkedik.

A hittanórákon sok ismeretet gyűjtöttek a gyerekek az éppen aktuális tananyagból. Megismerhették a kisebbek Jézus életét, csodáit, halálát és feltámadását, az éppen aktuális ünnepeket, a nagyobbak a liturgiával, szentségekkel, parancsokkal, egyháztörténelemmel, szentek életével, ószövetség nagy alakjaival ismerkedhettek meg.

Az év során folyamatosan lehetett rajzolni Jézus születéséről, haláláról és csodáiról. Akik ezt megtették, mindig értékeltük ügyességüket, aktivitásukat kis aprósággal. Szeptemberben pedig kiállítást szervezünk a képekből a Biblia éve alkalmából. A felső tagozatosok pedig feladatokat, keresztrejtvényeket oldhattak meg és mérhették össze tudásukat.

Idén is értékeltük, dicséretben részesítettük azokat, akik szorgalmukkal, igyekezetükkel kiemelkedtek a többiek közül.

Dicséretet kaptak szorgalmukért a következő hittanosok:

1.a: Boda Eszter, Halaj Liza, Jelen Kata, Körtvélyesi Lili, Lukács Attila, Tuza Bernadett, Vitéz Mónika, Zsadányi Rebeka

1.b: Bozsonyik Dávid, Kónya Dávid, Kordics Máté, Kovács Gábor, Kovács Melinda, Kőkúti Bence, Kristóf Anna, Pásztor Marcell, Szabó Dorottya

2.a: Antal Patrik, Kovács Veronika, Nagygál Mirtill, Tóth Odett, Záhorszki Cintia

2.b: Adame Ágota, Fábián Ágnes, Híves Petra, Surman Levente, Szrenka Gergely

3.osztály: elsőáldozásra készültünk, mindenki nagyon ügyes volt és lelkiismeretesen készült, külön nem kaptak most dicséretet.

4.osztály: Fábián Anita, Kakas Lili, Hugyecz Nikolett, Makó Edina, Virág Borbála

5.a: Holman Borbála, Pistyúr Zsófia, Vitéz Dorina

6.a: Bihari Bence, Gulya Tibor, Mezei Zsuzsanna, Richter Jennifer, Viczián Klementína, Zachar Szabina

6.b: Bozsonyik Kristóf, Dósa Katalin, Halaj Léna, Híves Barbara, Holman András, Kovács Nikolett, Kovács Krisztofer

7.b: Balla Bernadett, Molnár Tímea

8.a: Balla Fanni, Holman Eszter, Kovács Szilvia, Krizsanyik Gábor, Laczó Boglárka, Madaczki Blanka, Zakariás Melinda

8.b: Barák Zsófia, Bertalan Alexandra, Bertalan Vivien, Halaj Fanni, Surman Cecília, Verebes Réka

A felső tagozatos tanulók szorgalmukkal kiérdemelték, hogy hittantáborban vegyenek részt. Az idei hittan tábor során megtekintjük Nyugat- Magyarország nevezetességeit (Veszprém, Sopron, Kőszeg, Fertőd, Fertőrákos stb.), ideje július 1-3.

Egy nyolcéves kisfiú írta ezt a dolgozatot Istenről:

„Isten egyik legfontosabb dolga, hogy embereket készít. Azok helyére teszi őket, akik meghalnak, úgy, hogy mindig elegen legyenek a földi dolgokkal való foglalkozáshoz. Nem felnőtteket csinál, hanem csak újszülötteket. Szerintem azért, mert azok kisebbek és könnyebb őket elkészíteni. Így nem kell arra pazarolnia a drága idejét, hogy megtanítsa őket beszélni meg járni, hanem ezt a papákra és a mamákra bízza. Azt hiszem, ez elég jó módszer.

A második fontos feladata Istennek, hogy meghallgassa az imádságokat. Isten mindent lát, mindent hall és mindenhol ott van, ami nagyon lefoglalja őt. Ezért felesleges arra vesztegetni az időt, hogy a szüleinket győzködjük és olyasmit kérjünk tőlük, amiről megmondták, hogy nem kaphatjuk meg.

Az ateisták olyan emberek, akik nem hisznek Istenben. Nem hiszem, hogy a mi városunkban is lennének, legalábbis azok között, akik templomba járnak biztos, hogy egy sincs.

Jézus Isten Fia. Egy csomó nehéz dolgot vitt véghez, járt a vízen, csodákat tett és megpróbált Istenről beszélni a népnek, amely nem akarta meghallgatni őt.

Most Atyjának segít meghallgatni az imákat. Így akkor imádkozhatsz, amikor csak akarsz, biztos, hogy meghallgatják, mert a rendszer úgy van kitalálva, hogy kettejük közül valaki mindig szolgálatban van.

Mindig el kellene menni a hittanórára, mert ez boldoggá teszi Istent, és ha van valaki, akit öröm boldoggá tenni, akkor az éppen Isten. Ne lógjátok el a hittanórát olyasmiért, amit szórakoztatóbbnak tartotok. Ez hiba.

Ha nem hisztek Istenben, azonfelül, hogy ateisták lesztek, még egyedül is maradtok, mert a szüleitek nem tudnak mindenhová veletek menni, de Isten igen. Ezt jó tudni, amikor félsz a sötétben, vagy nem tudsz jól úszni és a nagyobbak bedobnak a mély vízbe, ahol nem ér le a lábad. De nem szabad mindig csak arra gondolni, hogy mit tehet értünk Isten. Azt gondolom, hogy Isten rakott ide engem, és el is vehet, amikor csak akar. Ezért hiszek Istenben.”

Kedves gyerekek!

Itt van újra a nyár! Remélem ti is nagyon vártátok! Eljött a pihenés és felszabadult együttlétek ideje.

Azonban most sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy folyamatosan tanúságot kell tennünk Krisztusról, ezért igyekeznünk kell úgy felhasználni a szabadidőnket, hogy az ne csak a testünk, hanem a lelkünk feltöltődésére is szolgáljon…

Boldogságot hozó és felüdítő programjainkat és nyaralásunkat alakítsuk úgy, hogy legyen a napjainknak mindig egy olyan része, amikor elcsöndesedünk és Istenre figyelünk: imádkozunk, elmélkedünk és szentmisén veszünk részt.

Szentmise vasárnap, de minden nap nyitva van a templom és hív Jézus bennünket.

Hálát adunk Jézusnak, hogy újra eljött az idő, amikor lehetőségünk van feltöltődni és felkészülni a következő iskolaévre! 

Bartók Ágnes
hittanár

Vissza az újság tetejére

Kolping családi nap az erdei háznál

(Információk a távol maradtaknak)

Fotó: Kristók János Borult időre ébredtünk ezen a napon. Szinte lógott az eső lába, ezért a rendezők már kora hajnalban sátortábort varázsoltak a parkoló helyébe, hogy az együtt ünneplő testvérek számára az eső sem okozzon zavart.

 A teraszon színpad és berendezett nézőtér, a sátorvárosban zsíros kenyér várta a helybelieken túl Dányból, Csepelről, Romhányból, Tóaámásról , Vácról és Városmajorból érkezett vendégeket. Volt a gyermekeknek játszóház, ahol az anyagformázás fortéjaival ismerkedtek, de az ügyesség fejlesztés sem szenvedett csorbát. Ennek a nap folyamán többször hangot is adtak.

 A felnőttek programja 10 órakor a romhányi énekkar fellépésével kezdődött. Felemelő látvány volt a csak férfiak alkotta kórus, akit egy törékeny hölgy vezényelt. Az igényes műsor összeállítás a Duna- Tisza parti haza szeretetére hívta fel figyelmünket, még akkor is, ha az a való világunknak nem is tetszik. Dalaikat Rákóczi köré csoportosították, hisz ha Romhány, az

csak Rákóczi lehet Trianon 88. évfordulóján. A végén már mi is énekeltünk, hisz megtanították velünk az „Isten áldja meg a magyart” című dalt.

 Ha megajándékoznak minket egy cserepes virággal, azt időnként át kell ültetni, kezdte előadását Bencsik János, Tatabánya polgármestere és a FIDESZ országgyűlési képviselője.( A nap folyamán egyébként még két képviselővel is találkozhattunk Kontúr Pál és Balla Mihály személyében)

Fotó: Kristók JánosHa valami növekszik, az helyet követel magának. Először a gyökereknél, melyek a cserepet szétfeszítve okozzák a növény halálát az átültetés elhagyása miatt. Nincs ez másképp az embereknél sem. Minket is feszít valami. A lélek belső növekedésének szükségszerűsége.Tesszük a dolgunkat világunkban több -kevesebb sikerrel. Cselekedeteink kapcsán azonban fontos az, hogy azokban ne a külsőségek domináljanak, még akkor sem, ha viselkedésünk végett szájára is vesz bennünket az a közeg, amiben élünk.

 A tanulás is fájdalommal és lemondásokkal is jár születésünk pillanatától halálunk órájáig. Ennek a folyamatnak az aktivitás és a pihenés harmóniájában kell történnie, ami így helyt ad a belső növekedésnek is. Ám egy kérdéskört mindig fel kell tennünk magunknak: Több lettem-e a tanulás folytán? Ki tudtam-e vetni minden belső lomot és kacatot? Csak az igen válasz ad teret a belső növekedésre, már a részleges nemek is a gazdag ifjú esetét élesztik fel újra meg újra.

 Jól szolgálja az iménti célt a zarándok út, vezessen az Tatabányáról Csíksomlyóra, a Margit szigetről Szentkútra, történjék az itthon vagy a nagy világban bárhol. Fontos az útra való felkészülés során a legfontosabb magunkkal viendő tárgyak tételes összeállítása, melynek korlátját a testsúlyunk 15% be is határol. Ennél nagyobb tömeg vitele már az út sikerét veszélyezteti.

 Az út során, akár csak a mindennapi életben vannak sorsfordító események, melyeken hol könnyebben, hol pedig nehezebbe tudunk úrrá lenni. Fontos ezekben az élethelyzetekben az, hogy tudjunk csöndöt tartani, mert annak belső hangja mindi a megoldás felé irányít. Segít észre venni a nagy települések már- már elveszettnek hitt emberi arcát, mert azt ellepi a teremtőnk által belénk plántált, de meg nem élt törvények homálya. S ha valami belül szét esett, az már a külsőben is jeleket hagy maga után. Meg kell adni magunkat a Teremtőnknek! Itt vagyok Uram, esendő ember.

Fotó: Kristók János Gyalogos zarándok útján sok helyen nem fogadták, de mindig és mindenhol akadt „mentőangyal”, aki az adott probléma megoldását hozta, legyen az szálás vagy  a tovább haladás iránya. Ez azt is mutatja, hogy beteg nemzetünk gyógyszere a másokon segíteni akaró és a változást önmagukon kezdő emberekben rejlik. Az ilyen viselkedés megtartó közösségeket szül mindenütt a világban, aki képesek átvinni másokat és mások által magukat minden nehézségen.

 A megszerzett tudás annak továbbadására is kötelez. Ez a magányt feloldó folyamat örömmel tölti el a lelket, mint annak idején a tékozló fiúét, akivel oly sok viszály után is szóba állt az édesapja. Tudatosodott benne és tudatosodjék bennünk, hogy mi, a hitünket megvallók a legnagyobb magányban sem vagyunk egyedül, hisz akkor is, ott is rendelkezésünkre áll a mi Mennyei Atyánk.

 Jó tettért jó jár, hangzott el a csepeli Sekrestye Színpad az előzőszámban bemutatott műsorában. Ezen a padláson valóban mindig történt valami. Hol a színpad mögül, hol az ablakon keresztül érkezett egy -egy elfelejtett mesefigura tükröt tartva való világunk emberének. Vajon felismertük-e magunkat, az erényeinket és hibáinkat?

 Amíg az előadás folyt a játszóház a foci pályára költözött, hogy a szügyi kutyás klub élményszámba menő bemutatójának legyen részese.

 A nap csak akkor szép és teljes, ha abból nem hagyták ki az Istent. Ezért délután 5 órától szentmise keretében, közös imával és a fiatalok gitárzenéjével kísért énekléssel köszöntük meg a Mennyei Atyának, hogy ha kevesebben is mint tavaly, de most is egymást gazdagítva tölthettünk el a több helyről érkezők közösségében egy napot, ahol  a jó erdei levegőn nem zavart a világ zaja.

2008-06-11. emjé

Vissza az újság tetejére

Vidám majális

 A Nagyoroszi Községi Nyugdíjas klub 43 tagja vidám majálison vett részt a Kolping Erdei Házban . A történet még januárban kezdődött,amikor tagságunk megismerkedett dr. Szrenkáné, Nagy Erzsébettel , a Kolping Támogató Szolgálat vezetőjével, aki beszélt nekünk szép munkájukról, felajánlva segítségüket a rászorulóknak és meghívott bennünket az Erdei Házba. Megszervezte, hogy az érsekvadkerti Nyugdíjas Klubbal és a Támogató Szolgálat gondozottaival is találkozzunk. Minket lenyűgözött a gyönyörű környezet és vendégszeretet, mellyel fogadtak bennünket. A háziak segítségével finom ebéd készült, mi süteményt és italokat vittünk. Az érsekvadkertiek virággal köszöntötték a névnapjukat  ünneplőket, mi a májusban születetteket és az anyákat köszöntöttük. Néhányan verssel kedveskedtek a többieknek. Vidám nótázással, beszélgetéssel ismerkedéssel telt a délután. Köszönjük a Támogató Szolgálat dolgozóinak a lehetőséget, hogy együtt lehettünk.

(Sátori Sándorné Nagyorosziból)

Vissza az újság tetejére

Erdei gyereknap 2008

„Az erdei élet nem arra rendeltetett, hogy magányos vándorút legyen”- szól a bennszülöttek tanításában, melyeket minden ember szeretne valóra váltani.

A közösség összetartó ereje a közös programokban mutatkozik meg leginkább.

Fogyatékos emberek számára különben fontos az összetartozás érzése.

Ezt érezhettük át az erdei házi gyermeknapon, ahová több településről érkeztek különféle problémákkal küzdő gyermekek családjaikkal. Izgatott készülődés, mosolygós gyermekarcok, finom ebéd- melyet a szolgálat dolgozói és Ica néni segítségével készítettek a helyi anyukák- egyaránt jellemezték ezt a napot. De van egy kép, mely az emlékeimben a legfontosabb pillanatként élni fog: két tolókocsis kisgyermek egymásba kulcsolódó keze: „Találkozunk jövőre ugyanitt.”

(Melinda a Támogató Szolgálattól)

Vissza az újság tetejére

Életmérleg

(zárógondolat egy sorozathoz)

 Az Úr, meg fogja kérdezni, miért telt ennyi időbe, míg Ő eszedbe jutott. Szeretettel megfogja a kezedet és elvezet téged a Mennyország Kapujához.

TÜKÖR

Mindig soknak tartjuk, amit mi teszünk másoknak;
Ellenben amit mások tesznek érettünk,
azt semmibe vesszük.
Úgy látszik két szívünk van:
Egy lágy, gyöngéd, engedékeny- önmagunk számára
És egy kemény, szigorú, zord- embertársaink számára.

(Szalézi Szt. Ferenc)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Teufelbadstuben-Steig  -  Haid-Steig

Június19-től 21-ig a Százszorszép őrs tagjai egy kis kiruccanást tettek Ausztriába. A hétvégére puha ( és főleg meleg) ágyainkat sátorra cseréltük egy Kaiserbrunn nevü kis településen a Rax- és a Schneeberg hegyek lábainál.

No nem az EB láz kapott el ilyen mértékben, hanem "kőbajosak" lettünk. Régóta terveztük már, hogy közelről is megismerkedünk a szikla-mászás egy biztonságosabb formájával. Ez egy drótkötelekkel, láncokkal, létrákkal hágcsókkal biztosított mászás, amit "Klettersterg"-nek, vagy "Via Ferrata"-nak is neveznek. Ezek főként zergevadász ösvények voltak, de a zergék illetve a zergevadászok száma is jelentősen lecsökkent, így némi acél beépítésével a turisták vették birtokba.

A felszerelés: egy kényelmes, strapabíró lábbeli, védősisak, egy speciális heveder két karabinerrel, esetleg védőkesztyű és egy nagy adag bátorság.

A mászás oly módon történik, hogy a fent említett hevederen lévő karabinereket a drótkötélre akasztjuk, majd elindulunk. Olyan helyre érve, ahol a kötél a sziklába van erősítve a karabinereket egymás után átakasztjuk a túloldalra, majd továbbmegyünk. Ezen műveleteket 2-3 órán keresztül ismételve érjük el célunkat.

Két utat másztunk ottlétünk alatt. Az elsőt érkezésünk napján, melynek neve "Teufelbad-stuben Steig" -amit az ördög fürdőszobájának lehetne fordítani -a másodikat másnap, amit "Haid Steig"-nek neveznek -amit nem tudunk Iefordítani.

Az első az egy könnyebb túra volt. Nem is volt túl hosszú, illetve a mélységgel sem szembesültünk olyan közvetlen módon, mint másnap, de azért itt is Ie-Ie tekinthettünk 60-80 méteres mélységekbe. Egy gerincre kapaszkodtunk fel, kb. 1300 méter tengerszint feletti magasságra. A csúcson uzsonnáztunk, majd visszatértünk sátrainkhoz és lepihentünk.

A fekete Madonna Fotó: Százszorszép őrsMásnap következett a Haid-Steig. Ez klasszisokkal nehezebb út mind fizikailag, mind pszichésen. Hosszabb, meredekebb, illetve nagyobb mélységekbe lehet lelátni. Az út harmadában, felében egy szép Mária szobor van el helyezve. A csúcson pedig - 1783 méter tengerszint feletti magasságon -egy kb. 5 méter magasságú kereszt.

Két tapasztalt hegyi- vezetőnk támogatásával probléma nélkül jártuk be ezt a két nehéz utat és élményekkel gazdagon, meglehetősen fáradtan térhettünk haza.

Százszorszép őrs

A fekete Madonna

Második napunk közbenső állomása a fekete Madonna körülbelül tengerszint felett 1300 méteren. Feketére festett fából készült Szúz Mária szobor drótkötelekkel kipányvázva. Egy kis vízhatlan fémdobozban egy emlékkönyv, melybe mindenki bejegyezheti a nevét, pillanatnyi érzéseit, amit ez a hely ihlet. Alatta tábla az " Üdvöz légy Mária " német nyelvű szövegével, illetve egy másik táblán az állt hogy hegyen elhunyt emberek emlékére és az élők figyelmeztetésére állították.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 

 A nyomda július 24-től augusztus 15-ig leáll. Ezért a következő számunk anyagát kérem július 13-ig (vasárnap) kérem leadni, hogy a szokott időben megjelenhessen a Vadkert Harangok.

 Vetélkedőkkel felvértezett Vadkerti VÁRNAPOK lesz a benti kolping házban. Minden érdeklődőt és támogatót szívesen lát a rendező ifjúság. Az időpont 2008. július 19.

 Augusztus 16-20 között a tóalmási kemping, az elmúlt évekhez hasonlóan, rendelkezésünkre áll csoportos pihenésre. Jelentkezés vasárnaponként a nagymise utáni találkozókon lehetséges a teljes időszakra. Az egynapos jelenléteket nem kell jelezni!

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, - bár szerda - este 7-kor lesz a szentmise. Ez a KALÁSZOSOK közös szentmiséje. Más csoportokak, egyesületek tagjait is szeretettel várjuk. Legyen ez közösségeink szép ünnepe.

            Július 26-án, Szent Anna napján - ha az idő engedi - a szombat esti szentmise a temetőben lévő Szent Anna kápolnánál lesz. Szentmise után külön áldásban részesülnek azok a nagyszülők (nagyanyák,nagyapák) - akik unokájukkal együtt vesznek részt ezen a szentmisén.
(csak azok, - hiszen autómegáldást se végzünk, autó nélkül, ezt az áldást se végezzük unokák nélkül!)

            Előző napokban a terület szemtmiséhez méltó előkészítéséhez, ( fűnyírás, díszítés, stb.) segítőket várunk. (Bővebben a templomi hirdetésben)

             Július 27-én minden szentmise után autó megáldás, közös ima a szentmise végén a közlekedésben résztvevőkért.

            Balassagyarmati Szent Anna Palóc búcsú júl.27-én lesz, Folytassuk a megkezett hagyományt, ami a hűség jele.

Július 31-e, Szent Ignác ünnepe, egyházközségünk Fogadalmi Napja. Este 6 órakor az Érsekvadkerti esperesi kerület közös szentségimádása, könyörgése papi és szerzetesi hivatásokért, 7 órakor szentmise. - A szokás szerint, szeretettel várjuk, fogadjuk mise után szeretet vendégségre a hozzánk érkezőket, és az együtt ünneplőket. (Ebben vegyék ki minél többen részüket.) 

 

Július vasárnapjain a szentmisék rendje a szokásos: r. fél 8, - de. fél 10 (előtte szombaton

este 7)   - A hétköznapi szentmisékre figyeljenek, mert 2 hétre pihenőre megyek, azokon a heteken kedden- szerdán- csütörtökön nem lesz szentmise.)

Vadkertről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Csejk Evelin Johanna /Csejk András – Horváth Anita /
Görbe Sára /Görbe Imre – Pásztor Veronika/
Nagy Júlia Erzsébet /Nagy Gábor – Halaj Éva/
Szalai András /Szalai Tamás – Lovász Emőke/
Soós Balázs /Soós Attila – Végert Anita Magdolna/
Lakatos Cintia /Lakatos József – Lakatos Mária/

Házasságot kötöttek:  
Pistyúr Ádám – Boda Viktória

Halottaink:
Jakubecz János 1921
Gyurkovics Ferencné Szabó Ibolya 1929
Szrenka Rudolfné Sipos Erzsébet 1921
Konopás Jánosné Csernák Margit 1951
Oravecz József 1946
Valent Ignác 1945

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. kedd           -

2. szerda        - Demeter Bálint és Vitéz Katalin jegyesekért

                        - Élő és elhunyt Kalász tagokért

3. csütörtök    - Mrekvicska János 1. évforduló és hozzátartozók

                        - Boda Iván, felesége Pistyúr Mária, fia, 2 menye és veje

4. péntek        - Czinege Jánosné Híves Borbála, szülei, nagyszülei, hozzátartozók

                        - Hálából házassági évfordulóra

                        - Valkó Ignác, felesége Szarvas Erzsébet és elhunyt családtagok

5. szombat     - Keresztes József, édesapja, Molnár Balázs, felesége és elhunyt családtagok

                        - Szabó, Verebes és Csontos család elhunyt tagjai

                        - Boda István, Kovács, Boda és Dósa család halottaiért

6. vasárnap    - Mácsík Ferenc és szülei, Rith Veronika és szülei

                        - Bozsonyík István szül. 1956-ban, nagyszülők, Bozsonyík, Koza és Szrenka család halottaiért

                        - Urbán és Gresina család élő és elhunyt tagjaiért

7. hétfő           - Záhorszki Gergely 2 felesége Varga Erzsébet és Csillag Erzsébet, szülők, apósa, anyósa

12. szombat   - Kovács Ignác, szülei: Ignác és Emerencia, Bozsonyík Sándor, felesége Kocsmáros Emerencia

                        - Majer László, apja, Majer és Danázs család halottaiért

                        - Molnár Józsefné, szül. Jámbor Ilona, valamint a Jámboe és a Molnár család minden elhunyt gyermekéért

13. vasárnap  - Pistyúr Gábor 2. évforduló, szülei, Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet és szüleik

                        - Buzás Ildikó, Buzás és a Kovács család megholtjaiért és élő hozzátartozókért

                        - Kristóf János, szülei, Hegedűs István, fel. Dombai Erzsébet

14. hétfő         - Záhorszki jánosné szül. Kovács Borbála, szülei, Dósa Erzsébet és gyermekei, Záhorszki András, Kovács Margit és gyermekei

18. péntek      - Varga Ignác, fel. Pistyúr Margit

                        - Kosztrihán József, fia István, Kosztrihán és Erdős család halottaiért

                        - Péter István, Boda Gergely hősihalott, szüleik, hozzátartozóik és Kovács Gergely

19. szombat   - Őszi István (20. évf.) Öszi János, felesége Kovács Erzsébet, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Holes Antal, szülei, apósa, anyósa, nagyszülők, menye Katalin, násza, nászasszonya, Kovács István

                        - Kordics János, felesége Pálinkás Anna, Urbán Andrásné, 2 férje és hozzátartozók

20. vasárnap  - Boda Sándor, felesége Deszpót Erzsébet, Holman György, felesége Varga Ilona és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki Jánosné Berta Mária, 1. évf. édesapja Berta András 80. évf.

                        - Varga Gáborné, Surányi Anna, Surányi György, Krányik Rozália, szüleik és gyermekeik és elhunyt hozzátartozók

21. hétfő         -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök  - Varga János, felesége Pálinkás Julianna és a családok élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kordics Károly 1. évforduló, felesége valamint a Kordics és Kristók család halottaiért

25. péntek      - Boda Jánosné, szül. Pobori Mária, fia János, testvérei és szüleik

                        - Urbán Andrásné, szül. Pistyúr Anna, Pistyúr, Erdős és Urbán család halottaiért

                        - Puporka józsef, felesége, lányuk Benedek Istvánné és unokájuk Benedek Anita, Bódi Sándor, felesége és családja

26. szombat   -

27. vasárnap  - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, élő és elhunyt családtagok

                        - Pistyúr János (1941) szülei, testvére, apósa, nagyszülei, nászasszonya

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

28. hétfő         -

29. kedd         - Boda István, felesége Molnár Margit, fia, vejei és nagyszülők

30. szerda      -

31. csütörtök  -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre