Vadkerti harangok
2008. március


A Szentírás éve 3.
Szentmiseszándékok
Olvasod a Szentírást?
Tanúi vagyunk
Nagyböjti lelkigyakorlat
Ima (Saint-Exupérytől)
Nemzeti ünnep
A szavak ereje
Számadás
A Nagy Csapat
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

A Szentírás éve 3.

(Ünnepek utáni útmutatás)

 A Sátoros ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek. „Csak nem akarja magát megölni, hogy ezt mondja: Ahová megyek, oda ti nem jöhettek”? Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben”. Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?” Jézus így válaszolta: „Kezdettől fogva vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó: én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam”. De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok és hogy semmit sem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja”. E szavak után sokan hittek Jézusban.

 Az evangéliumi rész (Jn 8,21-30) azt a részt feszegeti, hogy ki is valójában Jézus és honnan jött. Sokan azt gondolják, hogy tisztában vannak Jézus származásával. Názáretből való és ismerik családját. Ez igaz ugyan, de ezzel az igazság nem teljes. Aki csak ezt tudja Jézusról, az nagyon keveset értett meg abból, hogy Ő a mennyei Atya küldötte. Aki csak Jézus származását ismeri, nem érti, hogy Istentől jött. Jézus igazi kilétére nagypénteken, kereszthalálakor fény derült, mert még a római százados is belátta és kijelentette, pedig neki ehhez érdeke nem fűződött, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Önfeláldozása az az esemény, melyben egyértelműen kifejezi szeretetét irántunk, melyről a lekigyakorlaton is hallhattunk. Ő a mi Megváltónk, aki az Atya iránti engedelmességből vállalja megváltásunk szolgálatát. Gondolkodjunk el ezeken a sorokon és Húsvét üzeneteként váltsuk valóra a szürke hétköznapjainkban!

(H.I.S. írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Olvasod a Szentírást?

 A rádió beszámolt egy érdekes levél kézbesítéséről. A levelet egy angol tengerész írta, pontosan 414 évvel ezelőtt. Nem is egy levél, hanem három: egy az édesapja részére, egy a feleségének, egy pedig az apósának volt címezve 1594. évi keltezéssel.

 A levelet 1972. szeptember közepén kézbesítették. Nem a postás, hanem egy diplomata adta át a fénykópiákat a British Múzeumnak.

 Miért késett ennyit a levél? Azért, mert annak idején a spanyol cenzor nem engedte meg annak továbbítását.

 A Szentírás utolsó levelét körülbelül 1900 évvel ezelőtt írták. Neked írták, talán több példányban is ott lapul a könyveid között, de mégsem olvasod. Miért? Cenzor nem engedte? Netán hanyagság, vagy érdektelenség a „felbontatlanság oka?” Pedig neked és rólad szól Isten üzenete, a Biblia. Olvasd, megtudod ki vagy, honnan jöttél és hová mégy és megtudod hogyan élhetsz örökké.

(Apát úr jegyzeteiből)

Vissza az újság tetejére

Tanúi vagyunk

(Húsvéti gondolatok)

A feltámadás az üdvösségtörténet középponti eseménye. A Feltámadott kilépett a történelemből. Ott maradtak viszont, akik tanúskodnak róla. Kivételes hangsúlya van tehát az Apostolok cselekedeteiből vett mondatnak: „Mi tanúi vagyunk”. A tanú őserejű szó, amely emlékek zuhatagát indítja el, a Tízparancsolat törvényszegőire emlékezve: „Hamis tanúságot ne tégy!” Az Apostolok Cselekedetei az Ószövetség prófétáit is ebből a szempontból idézi meg: „Minden próféta tanúságot tesz róla”. Valami elemi erejű emberi van a tanúskodásban. Regények, filmek, színdarabok megunhatatlan témája. Szinte minden egyes bírói tárgyalás feszült dráma is egyben. Vallomás arról, mivé lett az ember Isten nélkül. Szekularizálva. A korábbi századokban kivételes hatása volt annak, amikor egy tanú a Bibliára tette ujjait, és megesküdött, hogy az igazat, csakis az igazat vallja. Az esküszegő pedig élete végéig a közösség élete végéig megbélyegzett alakja lett. Ma különös visszhangja van, amikor valaki nem a bírói tárgyaláson, hanem az életével válik hamis tanúvá.

 Húsvét jelentősége már az ősegyházban megmutatkozik. Péter apostol a Feltámadott átlelkesült hírmondója az Apostolok Cselekedeteiben. Szent Pál drámai módon szembesíti a húsvét üzenetet athéni beszédében az őt hallgató görögök várakozásával, akik azt hiszik, hogy valami új filozófiai gondolatot hallanak majd. Elsőre még nem képesek lelkileg megemészteni a híradást. Még kételkednek. Ma már országos ünnep a görögöknél a feltámadás, Athénban épp úgy, mint a szigeteken. Amit Pál hirdetett, megfogant a történelemben.

 A kereszténység lényege nem változott a századok során, hisz az nem más mint maga Jézus Krisztus a maga keresztre feszíttetésével és a megváltásunkat beteljesítő feltámadásával együtt. Naponta hallható ez a szentmiséinken, hisz kimondatik a lényeg: „Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.”

 Mit jelent ez a keresztény tanúságtétel a számok nyelvére fordítva? Van, aki 1000km és 2000 év távolából is hatásos tanú számunkra az életével és írásai által. Gondoljunk most az egyház szentjeire. Tanúk, ha olvassuk életrajzukat, de tanúk ők ha csupán odapillantok a „ Szentek életére” könyvespolcomon.. Egyesek díszes öltözetben, mások szegényes ruhában. Van, aki a tömegek ünneplése közepette és van, aki a remeteség magányában mutatja az utat. A maguk helyén, a maguk idejében, a maguk hatáskörében, velünk együtt tanúi ők Krisztusnak

 Tanú vagyok, ha akarom, ha nem. Tanú vagyok hívőként, közömbösként. És tanú vagyok hitetlenként is. A történelem hírességeit már úgy olvasom, mint életformák tanúit. Valami megvilágosodott bennem és azóta másképp lépek ki az utcára is. Még lelkiismeretvizsgálatot is másképp tartok, mert én is tanú vagyok teljes mivoltommal, tekintetemmel és mozdulataimmal, kimondott vagy kimondatlan szavaimmal, bíróként vagy a vádlottak padján. Mert a halálra ítélt is tanú nemcsak azzal, ahogyan élt, hanem azzal is, ahogyan a jobb vagy bal lator módjára meghalt, Egyre mélyebben hatol belém a felismerés, hogy hívő keresztényként a Feltámadott tanúja vagyok életemben, halálomban és még halálom után is.

Ez a húsvét üzenete „az Istentől kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.” ( ApCsel 10,41) Ezzel kívánunk Kegyelmekben gazdag HÚSVÉTOT minden kedves Olvasónknak

( béel 2007 nyomán)

Vissza az újság tetejére

Nagyböjti lelkigyakorlat

 Három önálló, ám mégis összefüggő témakör szerepelt Kürtösi Krisztián Lehel Pálos rendi szerzetes atya templomunkban megtartott, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatán, ami ráadásként a fekete vasárnapi betegek kenetének templomi kiszolgálásával (131 személynek) ért véget. Sokan hallhattuk az atya gondolatait. Biztosan sokunk számára azóta is tovább gondolkodás alapjául szolgál az ott elhangzott tanítás. Néhány gondolatát  e rövid írásban közzé teszek, hogy aki már hallotta és aki csak most olvassa, el tudjon gondolkodni  a jézusi szavakon.

 Nagyböjt vége felé járunk. Közeleg a szent három nap ideje. Idézzük fel Jézus utolsó szavait. Mit is mondanak nekünk, hisz sokáig szoktunk emlékezni egy közeli hozzátartozó, egy jó barát haláltusájában tett megnyilvánulásaira. Jézus is jó barátunk. Ő akkor sem hagy cserben, ha mi a „keresztrevelét” harsogjuk is való világunkban. Nézzük hát utolsó szavait, melyből különböző élet helyzeteinkre tárul fel a megoldás.

 „ Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek” szavak ugye ismerősen csengenek fülünkbe. Helyettünk is bocsánatot kér a Mennyei Atyától. Még abban a szituációban is ránk gondol, mert akkor is, ott is, most is szeret bennünket. Pedig tudja azt, hogy hónapok óta készülnek erre a gyilkosságra, mert nem ismerték fel benne a Messiást.

Mi vajon felismerjük-e, vagy megtartott bűneikkel a feszítsd meg őt kiabálók táborát gyarapítjuk?

 Visszatérő gondolat a szentté vált jobb latornak tett jézusi kijelentés. „ Még ma velem leszel a Paradicsomban.” Ez egy számtalan vétket elkövetett ember Messiást felismerő kérésére – Emlékezzél meg rólam Országodban- hangzik el. A jobb lator bevallja hibáit és a jutalom tudatában távozik e világból. Vajon én beismerem és őszintén megbánom  amit az istenarcot magánhordó embertársaim szándékosan vétettem? Melyik lator vált példaképemmé?

 Asszony, íme a te fiad! Fiú, íme a te anyád! Ugye ismerősek ezek a szavak. A halál tusát vívó édesanyját adja nekünk. Itt a kereszt alatt válik teljessé Mária igenje, amit érettünk és helyettünk is kimondott. Mária nem roppan össze a nagy teher alatt, mert abban a helyzetben is tudott hinni. A fiú a szüleitől sokat tanul. Tanuljunk mi is Máriától, égi Édesanyánktól.  Ne adjuk fel a harcot, bármilyen teher is nyomja vállunkat. A legnagyobb betegségben is tudjunk ajándékozni és az ajándék tárgya lehet a másokért felajánlott szenvedés,

 A kereszt kínjai szakítják ki Jézus emberi testéből az „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” szavakat. Első kézből a legmagányosabb emberből kitörő kérdésnek tűnnek ezek a sorok., ami nem más mint a Zsoltárossal ( 22.Zsolt) történő ima bevezető szakasza. Felmerül a kérdés, hogy én tudok-e imádkozni szenvedéseim idején? Készülök-e arra, hogy imával az ajkamon lépjem át a földi élet határát?

 A szenvedésnek vannak külső jelei is. Erre utal a szomjazom elhangzása is. Vajon mire szomjazott az élő vizek forrása? Nem vízre, hanem reánk, emberekre és ahogyan a vízért lévő, vadházasságban élő szamariai asszonytól, tőlünk is el akarja venni bűneinket. Vajon mi odaadjuk azokat, vagy makacsul ragaszkodunk azokhoz?

 Beteljesedett! A katonák, az írástudók nem értik ezt a kijelentést. 30év rejtett emberi élet, 3 év  tanítás, 3 nap szenvedés, 3 óra haláltusa után elhangzik a századosi kijelentés: Valóban Isten fia volt. Hogy állunk mi ezzel a gondolattal? Belátjuk-e, hogy csak az elhalt mag hozhat új termést ma is?   A vetés már az utolsó vacsorán megtörténik. Akkor és azóta  nap mint nap a kenyér és bor színébe születik bele világunkba a Megváltónk, hogy magunkhoz véve őt váljék eggyé velünk. Mennyire élünk ezzel a lehetőséggel?  Fizikai akadályoztatás esetén tudunk-e a vágyak szintjén találkozni vele?

 Ne legyünk hát restek a Szentségi Jézus vételében. Ne hagyjuk őt a templomaink magányában, Nyissuk rá az ajtót akár egy rövid pillantás erejéig is. Jutassuk el Öt a lakáshoz kötött betegeinkhez, hogy még erőteljesebb motorjai legyenek Egyházunknak, melynek ugye mi is tagjainak tartjuk magunkat. Ne csak alkalmi fellángolás, hanem stabil életforma legyen ez számunkra. Cselekedeteinkkel éreztessük azt, hogy a világnak Krisztus kell, még akkor is ha erről globalizálódó volta végett nem akar tudomást szerezni. Ehhez adjon erőt,  kegyelmet mindenkinek Krisztus Feltámadása.

(2008-03-10. egy a jelenlévők közül)

Vissza az újság tetejére

Ima

(Útba igazító gondolatok 2008-tól)

Uram! Nem csodát, nem jelenéseket kérek Tőled. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem! Kérlek taníts meg lépésről lépésre Feléd haladás művészetére, hogy föltaláljam magam a napi forgatagban, idejében és talpraesetten tudjak dönteni és ügyeimben okosan gyümölcsöztessem ismereteimet, tapasztalataimat.

Segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet!
Add, hogy biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást!
Segíts, hogy mindig időt találjak a szellemi, lelki fejlődésre is!
Kérlek, segíts, hogy minden esetben a lehető legjobban készülhessek fel az éppen előttem álló feladatra!
Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni és úgy tudjak neki segíteni, mintha Téged hallgatnálak és Néked segítenék!

Add, hogy mélyen megértsem, hogy a nehézség, a kudarc, a sikertelenség és a zsákutca is lehet sorsfordító részemre! Sőt ezek szükségesek is ahhoz, hogy fejlődjek és megérjek. Kérlek, szükség esetén, a kellő pillanatban küldj valakit, aki jó szívvel szemembe meri mondani az igazságot, ha amúgy berzenkednék ellene!

Tudom, Uram, hogy számtalan nehézséget nem a lázas tevékenység, hanem az idő old meg. Te tudod jól, mily nagyon rászorulok az őszinte barátságra. Add, hogy kiérdemeljem az életnek ezt a legszebb, legértékesebb, leggyöngédebb és hatalmas ajándékát! Kérlek tartsd távol tőlem a szorongást okozó gondolatot, miszerint az életem hiába való lenne!

Ne azt add Uram, amit kívánnék, hanem azt, amire szerinted valóban szükségem van!

Kérve kérlek, taníts meg, Uram, a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére! Amen.

( Saint-Exupéry-től)

Vissza az újság tetejére

Nemzeti ünnep

(március 15-i gondolatok)

.Ó Istenünk, eléd letérdelünk, téged kér szívünk. Álld meg a népünk, áldd meg nemzetünk ismert gitáros énekünk sorai csengenek a fülembe nemzeti ünnepünkön. Hisz valóban ünnep volt. Még a nap is mosolygott a jelenlévők sokaságára. Sokan voltunk, pedig sok munka lett volna házaink körül a legszebb ünnepünk, a Húsvét, közeledtével. Ám a több száz ember úgy gondolta, a munka megvárja őket. A munkát és az ünnepet is illik Isten áldásával kezdeni, mert ahová Őt őszinte szívvel hívják, szívekben meg is jelenik.

 Meg is telt a templomunk március 15-én a reggel 8 kor kezdődött szentmisén, hisz a 160 éves szabadságvágyunkra emlékezve, nem lehet kihagyni azt, aki megteremtette számunkra az ünnep lehetőségét. Igen. Megteremtette, hisz oly sok vihar után is itt vagyunk. Igen. Éltünk is vele a múltban és ma egyaránt. Igen. Élnünk is kell vele a jövőben is, hisz nekünk itt kell élnünk és halnunk egyaránt.

 Az igen a jövőt megalapozó szó, csengett ki az apát úr prédikációjából. Igent mondott Mária is, melynek következtében földre szállt a Messiás. Igent mondott az angyalnak József is, az akkori törvények ellenére is kitartott Mária mellett és lett a családapák példaképe. Igent mondott az Úr szavára Ábrahám is. Igenjének következtében éltes korukra kapták a nemzetüket nagy nemzetté tevő gyermeküket.

 A templomból közösen a szomszédos Hősök terére mentünk, hogy az előbb hallott tanítás folytatásaként, jelenlétünkkel is kifejezzük élni akarásunkat. Örült a szívem. Megtelt a központ. Polgárőreink le is zárták a körforgalom egy részét. Iskolások, a Népdalkör nívós műsora , Balla Mihály országgyűlési képviselő egymásért felelősség vállalásra buzdító beszéde, a plébánia és a könyvtár falán közösen elhelyezett koszorúk most is megmutatták, hogy a nép nem váltható le még akkor sem, ha az a pillanatnyi hatalom percembereinek nincs is ínyére.

 Már 10 óra van. Zárszóként a tömeg együtt énekeli a Himnuszt és a Szózatot, melynek gondolataival mosolygó arcok indulnak haza az ünnepség helyszínéről, hogy ki-ki közösségben vagy otthonában munkával folytassa a napot.

 A kolping család sem tétlenkedett. Voltak akik a szép időt otthonaik szépítésére használták ki. Voltak akik a családi egyeztetést követően a közösségnek ajándékozták idejüket már 11 órától kezdődően.  A fiatalok népes csapata (közel 40- en voltak) a benti házat jelölte meg hadszintérnek. Parkosítás, az épület teljes körű nagytakarítása valósult meg általuk, amit egy közösségben elfogyasztott, önköltséges kivitelű vacsora zárt le. Az idősebb korosztály- 21-en voltak- a tavalyi évhez hasonlóan az Erdei ház kerítés építését és esedékes munkálatait végezte el, hogy megszépült környezetben legyenek fogadhatók az ottani programok résztvevői.

 Zárszóként csak ennyi. Szép nap volt. Közösen ünnepelni, közösen munkálkodni, a múlt hibáiból tanulva, emelt fővel járni és a jövőbe tekinteni. Ezzel életre kel civil világunkban egy szerzetesi közösség jelmondata: Imádkozzál és dolgozzál! Imádkozzunk hát mindennap és másokért felelőséget vállalva dolgozzunk, hisz csak ezen az úton haladva emelkedhet fel nemzetünk a hazugság birodalmából.

(Évad, 2008.03 15. Résztvevőtől)

Vissza az újság tetejére

A szavak ereje

 Az ókori keleti népek erősen hittek a kimondott, s még inkább a leírt szavak erejében, az „igének” teremtő erőt, varázserőt tulajdonítottak. Minden nép nyelvében ősi szólások, szokások és mesék sokasága szól a megnevezés hatalmáról és rejtélyéről. Ma is mindaz, amit a világunkról tudunk vagy tudni vélünk, elsősorban a szavak, a megnevezések révén kerül birtokunkba, bár a szó mögötti jelentéstartomány már egyénenként, koronként és kultúránként változik. Kimondom, leírom azt az elvont fogalmat, hogy idő, és sok-sok ezernyi képzet társul hozzá. A szavaknak ma is nagy hatalmuk van, jól tudják ezt a politikusok és a reklámszakemberek is, olyan szavakat keresek mellyel megszólítják, általuk elvárt cselekvésekre , magatartásra késztetik az őket figyelő embereket.

 A vallásnak is vannak ilyen hívó szavai. A Biblia évében fokozottan illik erre figyelnünk. Ilyen az Ige szó is. „Kezdetben volt az Ige, az Ige testté lőn és köztünk lakozik” olvashatjuk János Evangéliumában. A mai emberek többsége számára az ige már csak nyelvtani fogalom, az igehirdetés anakronisztikus vagy gunyoros felhangot kapott. A szavak munkásait- írók, költők, szónokok, papok- mindig is foglalkoztatta a szavak valódi hatalma, láthatatlan kisugárzása, s főleg az a jelenség, hogy bizonyos idő elteltével a szavak kiürülnek, elhasználódnak, kimennek a nyelvi divatból vagy akár a nyelvi tudatból is. Ezért szokták az Isten szavát, a képen látható Bibliát is időről időre újra fordítani, abban a reményben, hogy az ősi fogalmak új köntösben mintegy új életre is kelnek. Ha azonban a Bibliát bármely nyelven és bármely fordításban is olvassuk, szembe tűnik az a belső tűz és erő, mely túlmegy a szavakon, s minden nyelv legjavát, magvát, életerejét adja. Van tehát a szavaknak egy olyan ősforrása, mely nem függ a hangalaktól, hanem a lelkünk mélyén leképzett valóságnak egy leírhatatlan, kimondhatatlan, tökéletes hűségi megfelelője. Úgy képzelem ezt a belső tüzet kapták meg az apostolok pünkösdkor, ez késztette őket szólásra a bábeli zűrzavarba süllyedt emberiség összes nyelvén.

 A szavak értéke azonban az utóbbi száz esztendőben rohamosan csökkent a nyomtatott sajtó és az elektronikus tömegtájékoztatás hatására. A politikai manipuláció és propaganda kiforgatta a szavak valódi jelentését, a diktatúrák kényükre-kedvükre kezdték használni azokat a szavakat, melyekért emberek milliói ontották vérüket. A szabadság így lett rabság, az igazság hazugság és a legtöbb szentnek tartott só vált a lélekkufárok martalékává. Ebben a szórengetegben nehezebb eligazodni, mint azokban az időkben, amikor a kolostorok mélyén mécsvilágnál másolták az Igét a buzgó szerzetesek. A mai szó kavalkádban is biztos forrás az Újszövetség, s különösen Krisztus példabeszédeinek egyszerű, érzékletes nyelve, melynek ereje kétezer éve sem fakult meg, igazsága átüt a fordításokon, lángja pedig megmelegíti a fagyoskodó lelkeket a kiürült szavak egyre sivárabb globalizálódó birodalmában.

(SzSzP írása nyomán)

Vissza az újság tetejére

Számadás

Február 24-én ülést tartott az egyházközségünk képviselő testülete, melynek az egyebek mellett 2007 végleges gazdasági számai és a tárgy évi költségvetés tárgyalása képezte a tárgyát.

Sok eredményről már a szilveszteri hálaadáson hallhattunk, olvashattuk azokat a Vadkerti Harangokban. Január folyamán befutottak az utolsó számlák (gáz, villany, stb) és azok kiegyenlítése után váltak láthatóvá pénzügyi mérlegünk sok tételből adódó sarokszámai az alábbiak szerint:

2006 év végi maradvány:                                      8,7 millió Ft

2007 bevételei a célgyűjtésekkel együtt:           14,5 millió Ft

2007 év kiadásai a továbbított célgyűjtésekkel:14,7 millió Ft

Pénzmaradványunk 2007 év végén:                     8,5 millió Ft

2008 ban a működésünk színvonalát szeretnénk megőrizni, ezért a tavalyi év szolgált alapul mint a bevételi, mint pedig a kiadási oldal számára. Azokat a programokat, liturgikus eseményeket melyek a mögöttünk hagyott évben megcsináltunk, ebben az évben is szeretnénk közösen megcsinálni. Újként szerepel terveinkben a három káplánunkból lett püspök egyidejű érsekvadkerti meghívása, a 60 éve meghalt és a temetőnkben nyugvó plébánosunkra, Mátéffy Viktorra történő temetői megemlékezés. A többi programról havonta adunk tájékoztatást újságunkban, ezzel is buzdítva testvéreinket a tettekben megnyilvánuló megjelenésre.

Ebben az évben nagyobb beruházást nem tervezünk. Épületeink állagmegóvása (plébánia kéményomlás elhárítás, energiakímélő nyílászáró javítás),mellett a már terveiben meglévő tető felújítás pályázati lehetőségeinek figyelése a feladat, melyben az Önkormányzatunk segítségére is számolhatunk. Természetesen el kell gondolkodni a nem oly régen tatarozott templomunk vakolati hibáinak megszüntetésén is. Az ülés most ebben a formában véget ért. Folytatódik azonban a heti rendszerességgel történő operatív plébániai találkozásokkal Természetesen ha olyan lehetőség áll elő ami az egész testület egyidejű jelenlétét igényli, arról a már jól bevált módon hírt adunk éppúgy mint az ott született döntésekről, az elért eredményekről..

(Krónikástól)

Vissza az újság tetejére

A Nagy Csapat

Nagy örömmel készültünk a Madách Színház előadására a Támogató Szolgálat szervezésében. Utunk kellemesen telt ,beszélgetve gyorsan múlt az idő. A színházban már telt ház volt érkezésünkkor. Találó szereposztást, lelkes fiatal színészeket, jól megkoreografált drámát láthattunk. Teljesen bele feledkeztünk az előadásba, mely egy angol focicsapat tagjainak életén keresztül mutatta be a vallási (katolikus-protestáns) ellentétek tragédiába torkollását. Ráirányította figyelmünket arra, hogy Isten Országának ügyét csak egymással megbékélve, szeretetben tudjuk szolgálni. A jó színészi játék, a zene, mind ennek a mondanivalónak a szolgálatában állt. A színvonalas műsort vastapssal köszönte meg a közönség a színészeknek, zenekarnak egyaránt. A maradandó élményt köszönjük a Támogató Szolgálat dolgozóinak, akik megszerezték számunkra a színházlátogatást.

.Köszönjük!

(Forrai Ferencné  2008-03-14)

Vissza az újság tetejér

Cserkészek közt

Idén is cserkésznap Budapesten

Voltál tavaly a centená-riumi cserkésznapon?

Szeretnél újra találkozni azokkal, akik tavaly ott voltak?
Nem sikerült minden prog-ramra eljutni?
Nem voltál, de sajnálod, hogy kihagytad?

Kedves Cserkésztestvérem! A centenáriumi cserkésznap sikerén felbuzdulva 2008-ban is szervezünk cserkésznapot. Tavaly több mint 700-an vettünk részt a rendezvényen, reméljük az idén még többen leszünk hiszen:

  „…a hangulat, az a sok mosolygó vidám egyenruhás cserkész városszerte; az a   vidám, egységes, de mégis sokszínű gyereksereg a réten, a jó idő, a ránk csodálkozó járókelők… felejthetetlen élmény marad számomra.”

„a programok színesek, kreatívak és szórakoztatóak voltak!”

  „…nagyon jó érzés volt, hogy bármerre jártunk a városban, mindenhol egyenruhás cserkészeket láttunk, akik mosolyogva köszöntek, bár ezelőtt még sosem találkoztunk!”

Időpont: 2008.április 18-19-20. Központi helyszín: Budapest Erzsébet tér

Tervezett program:

Péntek este:

megérkezés a vendéglátókhoz

Szombaton:

délelőtt és délután programjegyes programok Budapest szerte (3 blokk) 17.00 kö-rül közös átmenetel Csobánkára ahol: Lakoma vár minket Mátyás király udvarában Fekete sereg éjszakába nyúló hadijátékain bizonyíthatod cserkész mivoltodat Reneszánsz kori mulatságokon oszthatod meg a nap élményeit új ismerőseiddel   (Teaház, táncos mulatság, irodalmi est…)

Vasárnap:

Szentmise/Istentisztelet   Hadijáték a déli harangszóig Várható programok:

A tavalyi programok közül a legtöbb idén is megvalósul, hogy aki tavaly lemaradt valamelyikről az idén részt vehessen rajta. E mellett további új programok is szervezés alatt állnak, mint rekesz mászás, geocaching, látogatás a Parlamentben és a Sándor Palotában, állatkerti móka ÉS az éjszakai hadijáték Mátyás király udvarában…

Cserkész-Murphy

A táborhelyválasztás törvénye:

Ha kinéztél magadnak egy jó táborhelyet, akkor az
- túl messze van
- túl közel van
- nincs elég víz annyi embernek
- nincs elég fa annyi embernek
- nem elég nagy a hely annyi embernek
- nincs elég élelem annyi embernek
- egyáltalán nem lehet élelmet beszerezni
- nem kapod meg a tulaj engedélyét
- nem kapod meg a KÖJÁL (ÁNTSZ???) engedélyét
- már egy másik csapat lefoglalta
- úttörők bérelték ki egész nyárra
- vadászat van a környéken
- lőgyakorlat van a környéken
- veszettség tört ki az erdei vadak között
- tele van hangyabollyal a terület
- a Postán elkeveredik a kérelmed
- a Szövetség nem adja meg az engedélyt.

Az engedelmesség törvénye:

      A táborban a tisztek nem értenek egyet.
-     Az őrsvezetők sem értenek egyet.
-         A cserkészek sem értenek egyet.
-         Kiegészítés: Abban mindenki egyetért, hogy a tábor keretmeséje hülyeség.

A sátrad mikor kicomagolod kiderül, hogy

-         szakadt
-        
penészes.

Ha semmi baja, akkor:

- el fog szakadni
- 
meg fog penészedni
- 
be fog ázni
-  ott fog beázni, ahol a ruháid vannak
-  a hazautazásnál elveszik

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


-Február 22-én az esti szentmise folytatásaként tartotta éves közgyűlését egyesületünk. Áttekintettük a mögöttünk hagyott év eseményeit, melynek nagy része folyamatosan követhető volt a Vadkerti harangokban is.

A működés költségekkel, kiadásokkal járt, ahol az egyensúlyt a befolyt tagdíjak mellé nyert NCA pályázati pénzzel sikerült megteremtenünk. Pályázat nem mindig van. A tagdíj befizetés pedig az odatartozás egyik fő jele. A tervezhetőség végett fontos annak mielőbbi rendezése. Ezért a közgyűlés egyöntetűen úgy döntött, hogy a tárgy év március 31-ig befizeti a keresőnként 4000Ft, a diákok pedig 600Ft éves tagdíját az esetleges hátralékkal együtt.

A vezetőségben személyi változás is történt. A családi munkahelyi elfoglaltság végett pénztárosi beosztásából távozó Zachar László munkáját megköszönve többségi szavazattal Molnár Jánosné kapott megbízást a pénzügyi feladatok ellátására, így a Takarékszövetkezetben is átadható az imént említett összeg.

 Felvázoltuk az erre az évre tervezett programjainkat is. Most is szerepel abban kirándulás és nemzetközi focibajnokság, egyházi és társadalmi ünnepek, közös névnapok, juniális és lelkigyakorlat, nyári táborozásként Tóalmás és Lengyelország (benne II. János Pál volt lakóhelye). Terveink között szerepel a benti házunk tatarozása is, amihez szintén nagy szükség volna pályázati forrásra, ahol már a lehetőségről szóló infó is segítség. Ez évi programjainkkal kapcsolatban a vasárnapi nagymisék utáni találkozók alkalmával és az újságunkból szerezhetünk információkat.

-Nemzetközi focitorna Balassagyarmaton, erdei házi központtal 2008. április 12-én lesz. Munkafelajánlást és támogatást Beke Krisztiánnál jegyezhető elő

-Május 1-én miénk az erdei ház. Az éppen akkor aktuális feladatok laza elvégzésével töltsük együtt ezt a napot és köszöntsük a közelmúlt ünnepeltjeit.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Szentmisék április 13-tól vasárnaponként fél 8, fél 10 órakor Érsekvadkerten valamint fél 12-kor Pusztaberkiben. Szombatonként változatlanul este 7 órakor lesznek továbbra is a szentmisék.
Március 27-én du.5 órakor KEMENCÉN
lesz a szokásos havi szentségimádás és szentmise papi és szerzetesi hivatásokrét.  Áprilisban 24-én,  ROMHÁNYBAN a templombúcsú napján már 6 óakor Március 30-án kell az órákat a nyári időszámításhoz igazítani, 1 órával előbbre, attól kezdve az esti szentmiséink 7 órakor lesznek. (első ízben ápr. 3-án.)

Március 31-én lesz (áttéve) GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE. Ünnepi szentmise r. 8 órakor.
AZ ELSŐÁLDOZÓK vizsgája márc.31-én;  a BÉRMÁLKOZÓKÉ ápr.1-2. lesz.
Április 12-13-án a HIVATÁSOK NAPJÁRA Egerből 2 kispap vendégünk lesz, akik szeretnének minél több felsőssel, és fiatallal találkozni.
Április 16, éves SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK. De. 10-kor ünnepi szentmisével kezdődik, napközben a beosztott csoportok végzik az imaórákat, 1/4 órás csenddel, majd este 7-kor rövid közös szentségimádás és szentmise zárja helyi ünnepünket.
Április 20-án 9 órai szentmisén lesz az ELSŐÁLDOZÁS. Reggel 7-kor szentmise, majd az elsőáldozók szentmiséje 9 ÓRAKOR.
A hónap utolsó vasárnapján, ápr.27-én KÖNYÖRGÉS JÓ TERMÉSÉRT; BÚZASZENTELÉS A lurdi barlang előtt.

Május 12-én, Pünkösdhétfőn de. 10 órakor bérmálja meg fiataljainkat Dr. Varga Lajos püspök úr.

Vadkertről szóló könyv kapható.


Keresztelt(ek):

Kuris Konrád Imre / Kuris Roland – Zsiga Judit/

Házasságot kötöttek:
  -

Halottaink:
Laczkó János 1950
Boda Ignácné Pölhös Rozália 1920

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
március
06. Pió imacsoport
13. II. János Pál imacsoport
20.
Teréz anya imacsoport
27. Ferenc imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 óra között Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. kedd            -

2. szerda         -

3. csütörtök     -

4. péntek
       
- Halaj Gyula, felesége Margit, élő és elhunyt családtagokért
        - Kristóf Imre, szülei, anyósa és Gyurkovics család
        - Kordics János, felesége Pálinkás Anna és a család halottaiért

5. szombat
       
- Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, Kristóf Sándor és szülők
        - Csordás Kálmán, felesége és a családok halottai, Boda János, neje Boda Ilona
        - Hogál József (10. évf.) élő és elhunyt hozzátartozókért

6. vasárnap
        - Híves Mihály (15. évf.) 2 felesége, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók
        - Molnár István élő és elhunyt családtagok
        - Vincze János, szülei, Fábián János, felesége Híves Margit, gyermekeik és nagyszülők

7. hétfő
        - Erdős Ignác, felesége Híves Mária, szüleik, lányaik, vejeik, Záhorszki és Jakubecz családok halottaiért

8. kedd        -

9. szerda
       
- Fábián Istvánné, szül. Laczó Ilona, Fábián és Laczó család halottaiért

10. csütörtök
        - Kristók Ignác, Molnár Katalin, gyermekeik és nagyszülők
        - Halaj József, felesége Bozsonyík Anna, Fábián János, felesége Híves Margit és gyermekük

11. péntek
       
- Temela és Urbán család halottaiért

12. szombat
       
- Csillag Gyula, szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, szüleik, Mrekvicska Ignác és szülei
        - Paulicsek János 1. évforduló és szülei
        - Záhorszki Sándor, felesége Szarvas Julianna, szüleik és hozzátartozók

13. vasárnap
       
- Koza János, szülei és Jakubecz család halottaiért
        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei
        - Jakubecz János, 23. évforduló, szülei, Szabó családért, Kaba szülőkért

14. hétfő
        - Hálából

15. kedd       -

16. szerda    -

17. csütörtök
       - Kristók József, neje Varga Piróska, násza Kaba András, felesége, veje és elhunyt családtagokért
       - Kovács József és felesége Rozália

18. péntek
       
- Boda Gyula, szülei, nagyszülők és Nagy Ignác

19. szombat
      
- Jamrik Antal, felesége Kordics Borbála, fiuk és a család elhunyt tagjaiért
       - Pataki és Sípos család halottaiért
       - Dósa József, apósa, anyósa, Fábián, Boda, Trombitás család halottaiért

20. vasárnap
      
- Lipcsei Ferenc, Lipcsei és Kajtor család halottaiért
       - ifj. Szrenka József, szülei és hozzátartozók
       - Bulejka Pál 10. évforduló, édesapja és anyósa

21. hétfő       -

22. kedd       -

23. szerda    -

24. csütörtök
        - Jakubecz György, szülei, apósa, anyósa és összes élő és elhunyt családtagokért

25. péntek
        - Szakács János, neje Kovács Rozália, szülők és hozzátartozók

26. szombat
       
- Pataki András, testvére, szülei és a Bimbó család halottaiért
        - Boda Sándorné Nagy Mária, édesanyja Mária, apósa Boda Sándor és szülei, Pobori Ferenc és felesége Rozália
        - Varga János, szülei, apósa, anyósa, Boda István, felesége Szabó Margit és szüleik

27. vasárnap
       
- Czinege Károlyné szül. Holman Ilona, szülei, Csillik és Holman család halottaiért
        - Vitéz Ferenc, dr. Borsa Mihály, szülők, nagyszülők és élő és elhunyt családtagokért
        - Molnár István, szülei, Molnár és Murányi család halottaiért

28. hétfő     -

29. kedd     -

30. szerda  -

31. csütörtök     -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre