Vadkerti harangok
2008. február 


A Szentírás éve 2.
Szentmiseszándékok
Vedd és olvasd!
Hontalanság hitvallása
Támogató Szolgálat 2007
Imádkozzatok rágalmazóitokért
Közösségben lenni
Zoltay Ferenc Napok - Csepel 2008. február 19.
Hogyan készül a Harangok?
Ökumenikus imaóránkról
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

A Szentírás éve 2.

(Böjtölés bibliai szemmel)

 Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt:” Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, az új szövet kiszakítja a régit és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem töltenek régi tömlőbe: vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való:” (Mk.2,18-22)

 Mi értelme van a böjtölésnek? Kérdezik manapság oly sokan ezt tőlünk. Mivel az ember test és lélek egysége, ezért hiába próbálnánk elképzelni olyan vallást, amelynek csupán lelki cselekedetei volnának, de testi vonatkozásai nem. A böjtnek nem önmagában van értéke, hanem azért, mert a hívő ember ezzel a vallásos gyakorlattal el akar érni valamit. Legfőképpen a testnek és a léleknek a fegyelmezése ez, amely abban segít, hogy a böjtölő ne önmagára, hanem Istenre figyeljen. Ha nem ez a célja, akkor legfeljebb fogyókúráról beszélhetnénk, vagy túlzott fogyási mániáról, ami lelki tartalom nélküli betegségnek is nevezhető. Testünk fegyelmezésével, azaz a böjtöléssel előkészülünk arra, hogy találkozzunk Istennel.

 Vessük össze a fenti Szentírási szakasz Máté 9,14-15 soraival. Jézus egyértelműen utal arra, hogy a kérdésfeltevés időszakában még nem jött el a böjt ideje. A mi számunkra viszont eljött, hiszen arra készülünk, hogy elviszik tőlünk a mi Urunkat. Erőszakkal viszik el, s Ő nem ellenkezik. Megalázzák, de Ő nem akar bosszút állni. Elítélik, pedig Ő a legártatlanabb minden ember közt. Kegyetlenül viselkednek vele, pedig Ő mindenkin megkönyörült. Jézus tudta, hogy egyszer eljön majd az idő, amikor odaadja életét a megváltásunkért. Ez az Ő ideje, a megváltás ideje, az önfeláldozás órája, a kegyelem ideje minden ember számára.

 Az én számomra most érkezett el a bűnbánat és megtérés ideje.

(Horváth István Szombathely)

Vissza az újság tetejére

Vedd és olvasd!

(Kincseket rejtő biblia)

 Február első vasárnapján, a szentmisék keretében, a képen is látható formában került sor a családok Bibliájának megáldására. A megáldott Szent könyvekbe e rövid írás címe került az évszám kíséretében bebélyegzésre került, hogy emlékeztessen otthonainkban arra, hogy abban az olvasás során kincseket találunk. Jól illusztrálja ezt az alábbi szentmisén hallott történet.

 Háború volt. Az egyikcsaládba megjött a szomorúságot okozó behívó parancs. A fiúnak mennie kellett. Az édesanya sírt, siratta fiát. Lassan elérkezett a búcsúzás ideje. Mit is adjon a fiának a veszélyes és hosszú útra? A BIBLIÁT adta neki ezekkel a szavakkal:

 Fiam, ha valamire szükséged van, csak vedd elő a Bibliát.

 Jól van édesanyám, válaszolta a fiú és betette Bibliát a többi holmi közé.

 A katonaélet kemény volt, az élelem kevés és pénze sem volt már a kiskatonának. Levelet írt haza édesanyjának, hogy milyen bajban van és segítséget kért tőlük.

 Édesanyja válaszolt is neki: Fiam, mondtam, ha valamire szükséged van, csak vedd elő a Bibliát és olvasd. A fiú nem tudta elképzelni mi lett az édesanyjával. Neki nem Biblia, hanem pénz kellene. Meg is írta hát: Édesanyám, talán nem jól értette, mert nagy bajban vagyok, sokat éhezek, pénzt küldjön nekem.

 A megérkező anyai válasz még jobban meghökkentette a fiút: Fiam, ha valamire szükséged van, csak vedd elő és olvasd a Bibliát.

 Elképzelhetitek, a fiú milyen mérges lett erre. Neki nem Biblia, neki pénz kell. Édesanyja pedig- úgy gondolta- bánatában talán megzavarodott.

 Bármilyen hosszúnak is tűnt a katonaélet, egyszer csak vége lett és leszerelt a mi kiskatonánk is. Hazament, édesanyja nagy szeretettel fogadta és az alábbi párbeszéd hangzott el:

Édesanyám, miért nem küldött nekem pénzt?

Mondtam fiam, olvasd a Bibliát.

Hm. Biblia, Biblia, nekem pénz kellett volna.

Édesanyja megkérte vegye elő a Bibliát. Elő is került az a csomag legaljáról a sok bosszúság okozója. Odaadta édesanyjának, az kibontotta a papírból és belelapozott. És…? Lapjai közül itt is, ott is kiesett egy-egy papírpénz

 A fiú elképedt: Miért is nem fogadtam szót? Miért is nem olvastam Bibliát? Akkor megtaláltam volna a kincseket. Akkor nem kellett volna nélkülöznöm. És bánatában sírva fakadt, rágondolva a rengeteg nélkülözésre, ami a Biblia nem olvasásából eredt.

 Mi is kincseket, nem pénzt találunk a Bibliában. Sokkal nagyobb értékeket. Mert árva az, aki nem tudja honnan származik és retteg az, aki nem tudja mi lesz a sorsa.

 Olvasd a Bibliát, s megtudod: „Isten kezéből került ki életed.” Megtudod azt is, hogy nem a vak sors irányítja életed, hanem az, aki gondviselő atyád. Megtudod, hogy nem a megsemmisülés vár rád a halálban, hanem „Aki hisz Bennem, az még ha meghalt is élni fog.” Olyan a Biblia, mintha az erdő rengetegében eltévedt ember megtalálja az utat, a menekülés útját. Általa Te is megtalálod életed értelmét, célját és boldogságának, a lelki békének, az örömnek, az örök életnek bizonyságát.

Ne nélkülözz, ne bizonytalankodj, olvasd a Bibliát és az igazságra éhes lelked betelik minden jóval.

(Apát úr jegyzeteiből)

Vissza az újság tetejére

Hontalanság hitvallása.

Hontalan vagyok,
Mert vallom, hogy a Gondolat szabad,
Mert hazám ott van a Kárpátok alatt.
És népen a magyar. 

Hontalan vagyok,
Mert hirdetem testvér minden ember,
S hogy egymásra kell leljen egyszer
Mindenki, aki jót akar. 

Hontalan vagyok,
Mert hiszek a jóban, igazban, szépben
Minden vallásban, minden népben
és Istenben, kié minden diadal. 

Hontalan vagyok,
De vallom rendületlenül, hogy Ő az Út és az Élet
És maradok ezen az úton, míg élek
Töretlen hittel ember és magyar.

(Wass Albert 1947)

Vissza az újság tetejére

Támogató Szolgálat 2007

A Képviselő Testület Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat Érsekvadkert és Térségével kötött ellátási szerződése értelmében minden év január 31-ig beszámolási kötelezettséggel tartozik a támogató Szolgálat vezetője az előző évi működéséről. Ennek a kötelezettségemnek szeretnék most eleget tenni.

A Fenntartóról:

Mivel a Magyar Kolping Szövetség szociális intézmény fenntartó jogát 2007. augusztus 30-tól megvonták, a működés zavartalanságának biztosítása érdekében az MKSZ-en belül létre hoztak egy szociális intézmény fenntartó szervezetet Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet néven -továbbiakban: KOSZISZ-.

Ez az új intézmény fenntartó szervezet vette át az MKSZ valamennyi támogató szolgálatát, szociális otthonát és iskoláját. Ezen intézmények működése jogfolytonos.

Támogató Szolgálatunk működtetője, fenntartója 2007. szeptember 1-től tehát a KOSZISZ. Ez intézményünk működését nem befolyásolja.

2007. január 1-én négy falu önkormányzatával kötöttem ellátási szerződést. Az újonnan csatlakozó települések: Hont, Ipolyvece, Drégelypalánk és Kisecset.

Személyi feltételek:

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően támogató szolgálatunk az alábbi személyi feltételekkel rendelkezik:

Két fő személyi segítő, mindketten szociális ápoló-gondozó végzettségűek. Mindkét személyi segítő támogató szolgálati képzésen vesz részt, melyet várhatóan ez év márciusában befejeznek.

Egy fő gépkocsivezető, rendelkezik a szükséges PÁV 2-es jogosítvánnyal. Támogató szolgálati képzésre bejelentettük.

Egy fő szolgálatvezető.  Ebben az évben diplomát szerzett az ELTE szociális menedzser szakán, elvégezte a Támogató szolgálatvezető képzőt is.

Szolgálatunk a szociális alapellátást a szociális igazgatásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények engedélyezésére vonatkozó 188/199. Kormányrendelet, az 1/2000. SzCsM rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján látja el.

Tárgyi feltételek:

A Szolgálat iroda helyisége a Kolping Család épületében található, akadály mentesített,  tehát mozgáskorlátozott klienseink számára is jól megközelíthető.

A Szolgálat rendelkezik egy Fiat  Doblo Panoráma típusú személygépkocsival, melynek akadály mentesítésére a közel jövőben kerül sor.

Rendelkezünk multifunkcionális irodai eszközökkel.

A tárgyi feltételek tehát biztosítottak a szolgálat zavartalan működéséhez.

Pénzügyi háttér:

 Támogató Szolgálunk pénzügyi gazdálkodásának alapját az Államkincstár által folyósított évi 8 000 000 Ft. Biztosítja. Ez havi lebontásban 666 000 forintot jelent.

Egyházi kiegészítő támogatást 2007. szeptember 1-től kapunk újra.

A Balassagyarmati és Rétsági Kistérséggel kötött ellátási szerződés értelmében havi 125 000 forintot kapunk.

Ezt egészíti ki a szolgáltatásainkból befolyt összegek.

Összességében elmondhatjuk, intézményünk gazdálkodása az elmúlt évben stabilnak volt mondható.

Tevékenységeink:

Személyi segítés:

Állandó személyi segítésben  2007-ben 17 főt részesítettünk.

 Napi rendszerességgel 7 fő veszi igénybe szolgáltatásainkat. A leghosszabb idő, amit egy kliensnél töltünk naponta három óra.

Szállítás:

Az elmúlt évben 42 főt szállítottunk.

Rendszeresen 14 fő veszi igénybe szállításainkat.

Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés:

Ez a tevékenységi körük igen gyakran összekapcsolódik a személyi segítéssel és szállítással, de sokan igénybe veszik önállóan is ezt az ingyenes szolgáltatásunkat.

Szolgálatunk egyik plusz tevékenysége, mellyel a sérült gyermekeket és az őket   nevelő szülők izoláltságát szeretnénk oldani a heti rendszerességgel megtartott közösségi foglalkozások, melynek a Kolping Ház ad otthont. Ennek keretében mindig megünnepeltük a közénk járó gyermekek születésnapját tortával, sokat kirándultunk, búcsúban, színházban, kiállításon voltunk. Ezek igen kedves színfoltjai találkozásainknak.

 A tavalyi év eseményeit most nem ismertetem már, hisz arról a Vadkerti Harangokban havonta olvashattak és olvashatnak a jövőben is.

(Érsekvadkert, 2008.01.31. Szrenkáné Nagy Erzsébet  Szolgálatvezető)   

Vissza az újság tetejére

Imádkozzatok rágalmazóitokért!

 Nehéz dolog az ellenég szeretet, hallhattuk az ökumenikus imaórán és az azt követő vasárnapi prédikációban a hegyi beszédre utalva. Nagyböjt van. Közeleg a szent három nap, felelevenedik a keresztre feszített Jézus idevonatkozó példája. Nagypénteken, a Golgotán sokan gúnyolták, csúfolták. Ő pedig ugye emlékszünk imádkozott értük: „ Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.” Nem is lehetett másképp, hiszen szeretetből a bűnösökért jött, hogy megmentse azokat. Ha ellene fordulnak, akkor is halálig szereti őket. Mennyire tanúságos ez a példa mindenkinek. Különösen a felnőtt gyermekeiktől szenvedő szülők kövessék a kereszten szenvedő Jézus példáját. Imádkozzanak ellenségeskedő gyermekeikért is. Kérjék a jó Istent, hogy szűnjék meg családjukban a békétlenség, a másikra mutogatás. Ne mondjunk rosszat azokról sem, akik rólunk rosszat mondanak, rágalmaznak bennünket. Szolgáljon tanúságul az egyik nagymama esete, akinek családjában hosszasan tárgyalták valakinek a bűneit. A nagyi szerette volna leállítani ezt a szeretetlen, tapintatlan beszédet, bár jól tudta, hogy lényegében igazat mondanak. Így kapcsolódott be a beszélgetésbe. Az ő (kitárgyalt személy) helyzetében már nagyon nehéz megváltozni. A labda a mi térfelünkön van. Az imént folytatott beszélgetés helyett és még azon túl is imádkozzunk sokat érte.

(pécsi Irgalmasoktól)

Vissza az újság tetejére

Közösségben lenni

(Tanmese a nagyböjtre)

 Már hagyománnyá vált, hogy nagyböjt első szombat- vasárnapján az északi körzeti Kolping Családok lelkigyakorlat keretében kezdik meg készületeiket a föltámadás örömhírének befogadásához. Csepel, Dány, Dunavarsány, Budapest – Herminamező és Istenhegy-, Pestszenterzsébet, Romhány, Tóalmás és Vác jelenléte közös örömünk, hisz tudatosította bennünk azt, hogy nem elszigetelt jelenségként, hanem egymás létéből erőt merítő közösségként képviselhetjük Krisztus ügyét a víziókkal teli, globalizálódó világunkban.

 Nem kívánok jegyzőkönyvet közzé tenni, ám a jövőbeni alkotó érdeklődés felkeltése érdekében megosztanék néhány gondolatot, amit a közösségformáló együttlét alatt az Erdei háznál és a templomunkban egyaránt hallhattunk Pajor András atyától „A személyes sorsunk Krisztusban” címszó alatt.

 Olvasva a Szentírást vegyük szemügyre Jézus sorsát. Ugye kitűnik, hogy Jézus sorsa egy precízen megrajzolt emberi sors. Nem csoda ez, hisz mindannyian tudjuk azt, képmásként teremtettünk, Ő pedig érettünk vállalta az emberi sorsot. Életében megtalálható így az öröm és a bánat, a kalács illat és az istálló szaga, az elismertség és a mellőzöttség.

 Hogyan is van ez a mi életünkben? Mi is mily sok érezzük magunkat fölöslegesnek. Mennyi megpróbáltatást kell nap-nap után elszenvednünk társadalmi szinten, mert ugye akiket „mi választottunk” már meg sem ismernek bennünket, nemhogy képviselnek. Mennyi hamis életfilozófia fertőzi ifjúságunkat, vezeti tévútra a gyökereiket megtagadó felnőtteket. Látva a sok bajt sem szabad pesszimistává lennünk. Emlékezzünk csak vissza Placid atya juniálisunkon tett felhívására, miszerint a legnagyobb rosszban is keresni kell a jót. Mit is akar ezzel elérni az Isten? Ő kereste ezt a gulági fogságában. Keresztényi optimizmusa által túl is élte ő és környezete azt a pokoli körülményt.

 Az Isten sohasem pesszimista. A képmásai sem válhatnak azzá. Küzdenünk kell a gonoszság ellen. Amíg van küzdelem, addig van remény is a túlélésre, amit a sokszínű víziók ( televiziók) sem gátolhatnak meg. Érhet általuk kísértés. Jézust is érte a 40 napos böjt alatt. A végszava azonban kőkemény, megalkuvást nem tűrő. „Takarodj tőlem Sátán”

 Nem elég hát csak lenni, hanem határozott kiállással tenni is kell. Lehetőségünk adva a március 9-i három IGEN-nel. Nem válhatunk ízetlen sóvá, mert az senkinek sem jó. Még a Sátánnak sem, mivel örök vesztesként semmit sem nyer ízetlenségünkkel, hisz tudjuk Jézussal szemben Ő az örök vesztes.

 Sorsunk nem könnyű itt a Földön. Európa buta pók módjára vágja el póki birodalmának tartó fonalát azzal, hogy alkotmányában nem vállalja keresztényi gyökereit és készül beesni az alatta álló pocsolyába.

 Kis hazánkban sincs ez másként. Rendszerváltás helyett módszerváltás megélői vagyunk. Az önmegvalósítás állandó sulykolása csak porhintés a szemünkbe. Minden ígérnek, szavakban mindent megadnak, csak Jézus maradjon ki a „buliból”. Ne dőljünk be. Kovászként, sóként, mustármagként is meg kell maradnunk. Tudatosodjon bennünk az, hogy a mi mércénk nem ők, hanem a szenteken keresztül ISTEN, sorsunk tükre pedig a dicsőségbe vivő jézusi élet. Mert ne feledjük azt, hogy e világnak Krisztus kell, még akkor is, ha struccként viselkedik.

(Érsekvadkert, 2008-02-11. A krónikás)

Vissza az újság tetejére

Zoltay Ferenc Zenei Napok - Csepel 2008. február 19.

Szinte ég az ünnepi lázban ég mindenki, amikor jön a figyelmeztetés: hónap végén „CSEPEL”. Csepel az egyet jelent a Zoltay Zenei Napokkal, melyen a kezdetektől részt veszünk.

Ilyenkor még igencsak ódzkodik az ember, hiszen jó lenne kipihenni a karácsonyi, ünnepi hajtást, akkor viszont kifutunk az időből. Próbálni csak hétvégén lehet, akkor van itthon mindenki. De egy jól sikerült ráijesztés után összeállt az énekrend, helyükre kerültek a versek, idézetek. 2008 a Biblia éve, ezért igyekeztünk Isten üzenetének meghallásáról, befogadásáról és továbbadásáról szóló énekeket választani. Előkerültek olyanok is, melyeket a 70-es évek elején tanultunk, s már-már el is felejtettünk. Öröm volt látni fiataljaink össze fogását és „munkába állását”, hiszen Molnár Pityu hiányát pótolniuk kellett. Ezentúl rajtuk a felelősség, ez reméljük inspirálja őket és nem megrémíti.

Csepelen a szemünk előtt nőnek fel és válnak művésszé gyerekek. Ki népdalénekléssel kezd, ki egykezes zongorajátékkal, ki tánccal – de a lényeg, hogy valamiben képezi és megmutatja magát. Népdalénekléssel kezdő kis fiú ismerősünk idén már nagyon szépen gitározott. Fábián Balázs az idén debütált, reméljük ő is ilyen látványosan fejlődik majd. Hallottunk művészi fuvola-, hegedű- és gitárszólókat, szomorúan szálltak gondolataink a csángó magyarok felé, míg a csángó himnusz hangjai remegtek fölöttünk.  Igazi nemzetiségi műsor volt a tököli kórusé, akik énekeltek svábul, tótul, magyarul, szívből, jókedvvel. Őket 2 tangóharmonikás kísérte, ami felénk már feledésbe ment, pedig régen mennyien tanultunk ezen a hangszeren a zeneiskolában. Teljesen természetesnek tűnt, hogy a hegedűs hölgy közben fogta a hangszerét és bekapcsolódott a zenélésbe, ami ettől lett igazán sokszínű és csodaszép. Fergeteges műsorral zárta a napot Zoltay Feri bácsi unokájának együttese, akik az amerikai kocsmák hangulatát hozták közénk. Gyuri szájharmonika-játéka most is lázba hozta a jelenlévőket, de zenésztársai is mesterei hangszerüknek.

A mi összeállításunk végén a Csepel Kolping Család elnöke emlékezett meg Molnár Pityuról, felidézve néhány együtt töltött eseményt, a közös éneklések felejthetetlen pillanatait. Majd egy verssel, és kedvencének, példaképének, Sillye Jenőnek egy énekével búcsúztatta az énekkar és Csepel meghalt testvérét.

Úgy volna szép:
Ahol ki-ki legörömöstebb állt,
Ahol erőben, szeretetben
Leginkább önnönmagára talált,
Ottan fogadja szépen, szabadon,
Büszkén a halált.” /Reményik Sándor/ 

„Ha meghalok, úgy halok meg,
köszönök az Úristennek,
Megmondom az Úristennek
fogadjon be, ne verjen meg.  

Homlokomat kő sebezte
vér folyik le a szememre.
Uram Isten nem kötöm be,
véres arcom nem törlöm le. 

Ne sújts többet rossz fiadra,
vegyél engem udvarodba
,
Uram Isten udvarodba,
vegyél engem két karodba.
 

Ami az idén nekem feltűnt: az odafigyelés. Eddig inkább az volt a benyomásom, hogy ki-ki előadta a műsorát, majd ezzel-azzal beszélgetve, sétálgatva eltelt a nap. Most viszont úgy láttam, aki végzett az leült és nyugodtan, érdeklődve végighallgatta a többieket, örült a sikerüknek (esetleg kicsit irigykedett) és a végén volt a felszabadult találkozások, beszélgetések, sütizés, kávézás, borozgatás ideje. Nagyon pozitív változás ez.

Felkészülésünk alatt és azóta is sokszor jutnak eszembe Simándy Józsefnek, a nemzet Bánk bánjának szavai:

„ A művészet abszolút nyugodt útján az jár, aki alázatos lélekkel tudja szolgálni a zenét. És tisztelettudó embertársaival. Mit jelent ez az énekes szempontjából? Azt, hogy: felkészülten állok ki embertársaim elé, tisztán, rendesen, ápoltan, fésülten – hogy is mondjam?! – mintha skatulyából vettek volna ki. Azt, hogy a közönség körében ilyen-olyan ruhások ülnek: nem szabad észrevennem. Nekem meg kell tisztelnem elsősorban az alkotót, megtisztelnem a közönséget, aki eljött a mű kedvéért és az én kedvemért, meg kell tisztelnem a kollégáimat, akik mellettem állnak és együtt vannak velem, és – akkor tisztelem meg önmagamat is. Így adhatom át boldogan azt, amit én is kaptam.”

(Marike)

Vissza az újság tetejére

Hogyan készül a Harangok?

Legfontosabb egy újság életében, hogy mondjon valamit olvasóinak. Jó támpontnak bizonyul az írások válogatásában a közösség életéhez történő igazodás és a helyi írások elsőbbsége. Mi kell ehhez? Elsősorban írásos életjelek a faluban működő közösségektől. Példát vehetünk a cserkészeinktől, akik vezetője Kuris Roland óramű pontossággal szállítja a nyomdakész oldalt, de közel azonos módon érkezik Csatári Tibor és Gyurcsek Gyuláné  nevével fémjelzett Szentmise szándékok rovat is. Nem várjuk minden közösségtől ezt a formátumot, de a bennük kiválasztott személyek életjelet adó, másokat is gazdagító írásait igen. Még személyes találkozó sem kell az anyag leadásához, mert azt elküldhetik a molnarjanos@csiki-bege.hu  címre, de a tárgyhó 13. ig leadható a sekrestyében Gyurcsekné Marikának. A nem informatikai úton érkező írásokat középiskolás fiatalok ( ZK , ME, ZG, FL…..) számítógépre viszik és juttatják el a Csiki – Bege  kft gépére, aki évek óta csendes támogatója lapunknak. Az írásokat nem kell megformázni sem, hisz annak a lapban történő  helykihasználó elhelyezése újabb tördelést kíván, s így egy formázott szövegre fordított idő kárba vész.

 A beérkezett írások a minden hónap 15- én este interneten  a Pálinkás családhoz kerül. Kati néni és Katalin nyelvtanilag ellenőrzött anyagot Fábián Istvánhoz  és a feladóhoz  juttatják el. A nyelvtanilag ellenőrzött írások Kristók János, Barák Barna és még több testvérünk által készített fotókkal kiegészítve képezi a 8 oldalas újságunk híralapanyagát, amit nyomtatott formában az Apát Úr még a nyomdai előkészítés előtt kontroll véget megkap.  Csak az ezt az utat járó cikk kerülhet be az újságunkba! Mindig van írás, ami Fábián Istvánnál történő összeállítás során, a pénzügyi oldalkorlát végett (8 oldal, de mindig) kimarad az adott számból. Ám ezek sem vesznek el, hisz azokat informatikai úton elmentve tároljuk és aktuális pillanatban lapunk anyagát alkotják. A bekerülésre válogatás során első helyen állnak a helyi csoportok írásai, az egyházközségi események megörökítése, benne a szentmise szándékok is. Az utóbbi rovatnál többször érkezik visszajelzés, hogy kimaradt a hozzátartozóm. Ez akkor küszöbölhető ki, ha legkésőbb az előző hónap elején (a februárit január 13-ig) előjegyeztettük szentmise felajánlásunkat.

 A most következő hétvége (hónap 3. vasárnapját magába foglaló) a Fábián Istváné. Az átadott és sorrendiség jelöléssel ellátott anyagból otthoni gépén megformázza lapunkat és legkésőbb kedd estig nyomda késszé ( bőr pauszra nyomtatva)  munkálja, hogy az eljuttatható legyen Horváth Zoltánhoz, a dejtári nyomdába, aki a hó utolsó szombatjáig mindig biztosította a megjelenést.

 Még nem ért véget a folyamat. A lapunkban megjelent írások és fotók szintén informatikai úton a Barák családhoz repülnek, hogy az újságunk a http://www.ersekvadkert.vaciegyhazmegye.hu címen keresők számára is a megjelenéstől olvasható legyen. A most megnevezett elérhetőség mellett a postát is megdolgoztatjuk, mert az alább helyekre velük vitetjük el lapunkat: Országos Szécshenyi Könyvtár, Váci Püspökség, Ferences Kolostor Szécsény, MKSZ, Mészáros Csaba, Dány, Kolping Család Tóalmás, SzSzP, Légrády Eszter, Új Ember, Keresztény Élet, Néder Borika néni, Evangélikus és Református Lelkészi Hivatal Balassagyarmat, a nálunk szerepelt és az újságban megjelent érintettek ( Tóth Kálmán atya, Szivárvány Kórus, Rózsavölgyi Márk Zeneiskola stb).

  Mint már az előző számban olvashattuk, a rengeteg társadalmi munka ( pl. egy oldal nyomdai előkészítése a nyomdában 2000Ft-nál kezdődik, míg itthon egy köszönöm a fizetség) mellett, sajnos anyagi kiadások is vannak. Nyomda, posta, a nyomdai előkészítés alapanyagai ( 1 lap pausz tavaly 80 Ft volt) sem lettek olcsóbbak. Már a megszokott 60 Ft nem lesz elegendő megjelenésünk tartós fenntartásához. Ne sajnáljuk az egy gömb fagyi árát, a 100Ft-ot példányonként adományként a kitett perselybe bedobni, hisz az általunk írt és rólunk szóló újság önmagán túlmutatva hagy kutatható nyomokat a történelemben. Ennek tudatában kérem az írásaikat és megköszönöm a fizikai megjelenést lehetővé tevő anyagi támogatást és a legkisebb mások felé irányuló időajándékot.

emjé

Vissza az újság tetejére

Ökumenikus imaóránkról

 Már hagyomány és várt eseménye egyházközségünknek a testvéregyházakkal közösségben végzett imaóra. Olykor már családtagnak is számítanak lelkészeik, az őket elkísérő felebarátaink és az Evangélikus énekkar. Az idei közösen eltöltött imaórát történelmi jelző is megilleti, hiszen a Szentírás éve alkalmából körmenettel vittük be a templomba e Szentkönyvet, ahol „trónra emelve” a képen látható személyek az alábbi imával nyitották meg közös ünnepünket.

 Szentlélek Isten! Erős hittel imádunk és dicsőítünk, az Atyával és a Fiúval együtt, mert nem hagytál magunkra minket. Sokszor és sokféleképpen szóltál hozzánk. Kiválasztott embereid által írásba foglaltad isteni igédet, amikor a Szentírást adtad nekünk.

 Szentnek tartjuk a Biblia könyveit, - őrizni és olvasni akarjuk azokat- Egyházunk vezetése mellett. Engedd, hogy lelkünkbe hatoljon Isten szava, irányítsa szívünk gondolatait és érzéseit. Ragyogtasd fel előttünk Megváltónk arcát, hogy fényében megismerjük emberi gyarlóságunkat, - és bűneinktől megszabadulva,- elinduljunk Krisztus nyomában, a keresztény tökéletesség útján.

 Szentlélek Isten! Vezesd egységre a keresztényeket, hogy teljesítsék Krisztus végakaratát, aki az utolsó vacsorán főpapi imájában egységünkért könyörgött a mennyei Atyához.

 Szentlélek Isten! Áraszd reánk hét ajándékodat. Add, hogy a Szentírásból egyre teljesebben megismerjük az Isten titkait. Engedd, hogy szeretetben éljünk itt a földön embertársainkkal és becsületes, munkás élet után eljussunk Isten boldogító színe látására. Krisztus Urunk által. Ámen.

(Én)

Vissza az újság tetejér

Cserkészek közt

Cserkészfarsang

Február 2-án szokásunkhoz híven megrendezésre került a farsangunk a cserkészházban. A program 3 órakor kezdődött az újoncok bemutatásával, ugyan is csapatunk 2 új őrssel bővült. Ezt követően a vezetők csapatokat alakítottak és kezdetét vette a vetélkedő a csapatok között, ahol a cél egy álarc készítése volt az esti bulira. Öt különböző állomás volt a játékban. Minden házban egy feladattal vártak, és ha jól teljesítettük, akkor jutalmul az álarc egy-egy elemét kaptuk.

A vetélkedő befejeztével visszamentünk a cserkészházba és ott elkészítettük a maszkot. Mindezek után elfogyasztottuk az alkalomhoz illő édességet, a farsangi fánkot. Egy anyuka és egy nagymama készítette nekünk, melyet ezúton is köszönünk. Kaptunk továbbá egy finom tortát is, amelyet az utolsó morzsáig elpusztítottunk. A kis finomság után minden őrs egy produkcióval állt elő, ami mindenkinek nagyon jól sikerült. Valaki a csapat tábori emlékeit felidézve állította össze műsorát, mások a saját őrsükkel megtörtént vicces, vagy emlékezetes pillanatokat adták elő. Vendégül láttunk egy balassagyarmati szalézi szerzetest, Hartai Gábor atyát is. Elmondása szerint jól érezte magát nálunk, és egy kis ajándékot is hozott. Ezután belevágtunk a mulatságba, ami este 9-ig tartott, ahol együtt szórakozott az egész csapatunk. Ezután a nap után mindenki kicsit (vagy nagyon) fáradtan, de új élményekkel, jó pillanatokkal lett gazdagabb. Reméljük, még sok ilyen kiemelkedő eseményt vagy jó mulatságokat élhetünk meg a csapattal!

:)

 Farkasordító éjszakai túra 2008.

Február 22-én 19:30-kor találkoztunk a cserkészházban és egy a fiúk által készített finom vacsorával "melegítettünk" az éjszakai túrára. Vacsora után -kilenc óra körül- indultunk Nagymarosra a túra rajtjához. Vadkertről nyolcan voltunk olyan bátrak, hogy nekivágjunk a megmérettetésnek. Az előző évekhez képest meglepően kellemes időben jártuk végig a 22 km-es távot. A teliholdat ugyan sokszor el-el takarta egy-egy felleg, sőt eső is cseppent de gyakorlatilag megúsztuk "szárazon". A kellemes idő mellett az is könnyebbség volt, hogy idén el sem tévedtünk (egyszer sem!). A hangulat a szokásos volt, a szokásos hangulatjavító elemekkel. A túravezető kb. óránként feltette a "tisztességtelen" kérdését, azt hogy: "-Mindenki jól érzi magát!?" Azért tisztességtelen, mert csak -a megbeszéltek alapján -csupán egyféle választ adhattunk, azt hogy: "-IGEEEEEN!!!" (Ezen az éjszakán az igenek valahogy sokkal meggyőzőbben hangzottak, mint tavaly, vagy két évvel ezelőtt.) Volt a túrának egy keretmeséje is, a "Piroska és a farkas". Piroska nagymamájával találkoztunk először egy kilátónál. Panaszkodott szegény, hogy nem találja Piroskát. Megígértük neki, hogy ha találkozunk vele, akkor útbaigazítjuk. Találkoztunk is vele egy réten, ahol farkasordító versenyt rendeztünk, melyet ő zsűrizett. A vadkertiek vonyítását ítélte a legvérfagyasztóbbnak, így minket ért az a megtiszteltetés, hogy valamelyikünk hazakísérhette az igencsak csinos Piroskát. Nem tudtuk de kecskére bíztuk a káposztát, bizony felszínre tőrt a farkasvér, Piroska a nagymamával együtt a farkasbendőben végezte. Csak egy tapasztalt vadász segítségével tudtak megmenekülni a meséből ismert módon. Kellemesen elfáradva, álmosan ért minket a napkelte. Jövőre is lesz telihold februárban.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


-Január utolsó szombatján 29 fővel képviseltük Érsekvadkertet Csepelen a körzeti zenei napok alkalmából. Jó volt hallani a kezdő és már profi szintre eljutott zenészek által megszólaltatott dalokat, a közte elhangzott szavalatokat. Ha már elmentünk, hát mi is szerepeltünk. Fábián Balázs először szólaltatta meg a zongorát és nagy tapsot aratott Annamária klasszikus gitár produkciója. Mi, akik kezdettől jelen voltunk e közösség teremtő és éltető napon, gitáros énekeinkkel és az összekötő szövegekkel a BIBLIA évének tisztelegtünk, de zárszóként fekete szalaggal átkötött gitárja és gitáros fotója jelenlétében itt is emlékeztünk Molnár Istvánra, e közösségben is sokak barátjára.

 Közgyűlésünk a lapzárta idejében került megrendezésre. Rövid tájékoztatót a következő számban olvashatunk arról.

 Húsvétig nem tervezünk nagyobb programot. A nagyböjti időben fokozottan vegyünk részt egyházközségünk liturgikus eseményein, a kedd esti, immár Újszövetséggel foglalkozó bibliaórákon.

 Március 15. Nemzeti Ünnep. A rendezvényeken történő részvétellel emlékezzünk a 160 éve kezdődött Szabadságharcunkra, hogy napjainkban sem tévesszük szem elől az igazi célt.

A következő számunk március 30-án jelenik meg. Az írásokat nagycsütörtökig (március 20.) kérem leadni.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

            Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, egy fiatal Pálos szerzetes tartja, a Sziklakápolnából március 6-7-8-án.

Jó alkalom a szentkenetre való felkészülésre is. Húsvét előtti betegellátás a lelkigyakorlat hetében lesz. (Kedd-Csütörtök és Pénteki napon.)

           A sekrestyében szíveskedjenek jelezni azokat az idős, betegeskedő testvéreket, akik szeretnék elvégezni Húsvét előtti szentgyónásukat, szentáldozá-sukat. Őket, márc. 4-én, kedden délelőtt keresem föl.

           A többi beteget is ugyanazon a héten,  csütörtökön- pénteken keressük fel

     A lelkigyakorlat utáni vasárnap, márc. 9-én, régi nevén FEKETEVASÁRNAP a 10 órás szentmisén részesítjük a betegek szentségében azokat az idős, betegeskedő testvéreinket, akik arra szentgyónással felkészültek. Akik kérik a betegek szentségét, a 10 órás szentmisére jöjjenek!

      A lelkigyakorlat 3 estéjén 3 vendég atya állunk a gyónók rendelkezésére, használják ki az alkalmat, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnepnapokon nagy-csütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.            

           Márc. 9-én. Nagyböjt 5. Vasárnapján lesz gyűjtés a Szentföldi keresztények, és szenthelyek támogatására.

           Virágvasárnap, márc. 16-án a 10 ÓRÁS SZENTMISE ELEJÉN LESZ a Lurdi Barlang előtt a barkaszentelés, majd Jézus bevonulására emlékezve vonulunk mi is a templomba a szentmisére. A szentmisén a Passiót hallgatjuk meg. 

           Mindhárom nagy napon, Nagycsütörtökön-pénteken és a húsvéti vigílián is este 7 órakor kezdődnek a szertartások.

           Nagycsütörtökön 7-kor az utolsó Vacsora emlékmiséje, majd utána éjfélig szentségimádást. 11-12-ig a fel-nőttek tartanak közös imaórát.

         Nagypénteken este 7-kor Igeliturgia, Passióval, majd közös könyörgések, Keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, és szentáldozással fejeződik be megemlékezésünk. Nagypénteken este 10 órakor a Kálváriánál a fiatalok végeznek közös keresztutat.

        **Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.úsvét vigiliáján )szombat) este 7 órakor kezdjük a szertartáso

           A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz   szentségimádásra, szentsír látogatásra alkalom.

          A  HÚSVÉTI VIGILIA a tűzszenteléssel, a Húsvéti gyertya ünnepélyével, majd az Olvasmányok, keresztvíz megáldása, szentmise, és utána a Feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak magukkal, főleg a körmenetre! (Házaknál gyertya!)

          A Nagyhét miatt Szent Józsefről március 15-én, Gyümölcsoltó  Boldogasszony ünnepéről márc. 31-én emlékezünk meg.

Vadkertről szóló könyv kapható.


Keresztelt(ek):

Richter Laura / Richter József – Balla Bernadett/
Dénes Péter /Dénes Szabolcs – Gubó Lidia/

Házasságot kötöttek:
  -

Halottaink:
Szakács János 1927
Deszpót István 1948
Boda Jánosné Pobori Mária 1919
Hrapan Pál 1935
Orem József 1949
Kovács Józsefné Zsiga Ilona 1927

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
március
02. Ferenc imacsoport
09. Pió imacsoport
16. II. János Pál imacsoport
23. Teréz anya imacsoport
30.
Ferenc imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 óra között Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. szombat     - Varga Ignác, fia József és elhunyt családtagok

                        - Konopás Balázs, felesége Pinke Mária, vejük Pál és elhunyt családtagok

                        - Hives Ferenc, felesége Kordics Anna és szüleik

2. vasárnap    - Szlúka András, felesége Szabó Margit, vejük és szüleik

3. hétfő           - Hálából

4. kedd           -

5. szerda        -

6. csütörtök    -

7. péntek        - Barák Imre 1. évforduló

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik és Nagy Ignác

                        - Szabó Ferenc, Molnár Béla és családtagok

8. szombat     - Budai Károly halálának 2. évfordulója, szülei, testvére, apósa, sógora és násza

                        - Záhorszki Gergely 2 felesége, Varga Erzsébet és Csillag Erzsébet, szülők, apósa, anyósa

                        - Holes Antal, szülei, apósa, anyósa

9. vasárnap    - Házassági évfordulóra, Surányi György, felesége, fia, Záhorszki Jánosné Kovács Borbála, szülei, testvérei, Záhorszki András, Hrapan Margit és gyermekei

                        - Macska András, szülei, testvérei, élő és elhunyt családtagok

10. hétfő         - Pénzes Ilona, Péter András, neje Verebes Ágnes és hozzátartozók

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök  -

14. péntek      - Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk Borbála és szülők

15. szombat   - Szabó István, felesége Bozsonyik Borbála, menye, násza, szüleik, testvéreik és élő családtagok

                        - Koza István és hozzátartozók, Dósa János, felesége Csillag Ilona és hozzátartozók

                        - Boda Sándor, felesége Deszpót Erzsébet, testvéreik, Holman György, felesége Varga Ilona és élő hozzátartozókért

16. vasárnap  - Czinege Sándor, felesége, szüleik, gyermekeik, vejeik

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, Ferencsik, Pinke és Majer család elhunytjaiért

                        - Zsiga Gyula és elhunyt hozzátartozói

17. hétfő         - Halaj József, felesége Konopás Mária, élő és elhunyt hozzátartozóiért

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök  -

21. péntek      -

22. szombat   -

23. vasárnap  -

24. hétfő         - Pistyúr Gábor, élő és elhunyt családtagok

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök  -

28. péntek      - Nagy Ignác, szülei, anyósa, apósa, és nagyszülők

                        - Kovács Lajos, Valent József, szülők és elhunyt családtagok

29. szombat   - Holman József, élő és elhunyt családtagok

                        - Murányi István, felesége Komlós Ilona, szülők, élő és elhunyt családtagok

                        - Pistyur András, szülei, apósa, anyósa, és hozzátartozók

30. vasárnap  - Fábián József, felesége Czinege Margit, szüleik, vejük Mrekvicska János

                        - Vitéz Ferenc, dr. Borsa Mihály, szülők és nagyszülők és élő hozzátartozók

                        - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt családtagok, Kalmár István, fia a család élő és elhunyt tagjaiért

31. hétfő         - Kovács József és felesége Erzsébet, Paulicsek Ignác, felesége Erzsébet és szüleik

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre