Vadkerti harangok
2007. december 


Kis angyalkák
Szentmiseszándékok
Mennyi örömöt hoz karácsony
Miért lett az Isten gyermek?
A Szeretethimnusz karácsonyi változata
Háromkirályok
Templom újévi csendben
Életmérleg
Ha tudnánk a jövendőt
Az alázat értéke
Nemzetközi tornán voltunk
Nagy örömnap ez nekünk
Karácsony és újév között
A jövő reménye
Hálaadó ének
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Kis angyalkák

Egy napon a gyermek így szólt Istenhez: „Azt beszélik, holnap leküldesz a földre.” Egyszer volt, hol nem volt, megszületni készült egy gyermek.
Hogyan fogok ott élni, hiszen olyan kicsi és védtelen vagyok?
Isten azt válaszolta: A sok angyal közül kiválasztottam egyet Neked. Várni fog téged és vigyázni fog Rád.
Itt a Mennyországban nem csinálok mást, csak énekelek és mosolygok. Erre van szükségem, hogy boldog lehessek!
Isten szólt: Az angyalod minden nap fog énekelni Neked. Érezni fogod az angyalod szeretetét, és boldog leszel.
Hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a nyelvüket, tette fel a kérdést a gyermek.
Az könnyű, mondta az Isten. Az angyalod meg fogja tanítani Neked a legszebb és legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz. Az angyalod türelemmel és gondossággal meg fog tanítani beszélni.
A gyermek felnézett Istenre és így szólt: És mit fogok tenni, ha Veled akarok beszélni?
Isten rámosolygott a gyermekre és azt mondta neki: az angyalod össze fogja tenni a kezeidet és megtanít imádkozni.
Úgy hallottam, hogy a földön rossz emberek laknak, mondta a gyermek. Ki fog akkor engem megvédeni?
Az Isten magához ölelte a gyermeket és a következőt mondta neki: az angyalod óvni fog Téged, akkor is, ha ez az élete kockáztatásával jár is! Az angyalod mindig beszélni fog Neked rólam is. Megmutatja azt is, hogyan juthatsz vissza hozzám, habár én mindig melletted leszek.
Ekkor nagy békesség volt a Mennyben, de már hallani lehetett a földi hangokat.
A gyermek még sietve kérdezett: Istenem, ha most mennem kell, kérlek áruld el nekem az angyalom nevét! Az angyalod neve nem fontos, válaszolta az Isten.

Egyszerűen csak így fogod hívni. Anyu, anya, édesanyám!

Vissza az újság tetejére

Mennyi örömöt hoz a karácsony!

Mennyi örömöt hoz karácsony
Ujjongnak kicsinyek, nagyok
Minden kunyhóban, palotában
Karácsonyfa fénye ragyog.

És ha ma elénekelsz újra
Egy karácsonyi éneket
Megrendül tőle szíved húrja
Fölkelti az emlékeket.

Már annyiszor elénekelted
Hangod ma újra szárnyra kel
De igazán hiszi-e szíved
Amit az ajkad énekel?

Hiszed-e, hogy az a kisgyermek
Üdvösségre született?
Így vállalja fájdalmad, terhed,
Halálod és ítéleted!

Hiszed-e, hogy az átok fáján
Érted ontott drága vért
S megöletett a tiszta Bárány
Érted, elveszett bűnösért?

Mit ér neked, hogy Krisztus régen
Betlehemben megszületett
Ott jársz a bűn vak éjjelében
Ha hozzád be nem térhetett.

Ha a szíved nem lesz Jézus jászla,
Hiába ének, gyertyafény.
Nem oszlik tőle lelked gyásza
Üres maradsz koldus, szegény.

Ó, bárcsak ma karácsonyfénye
Szívedbe világítana
És a nyitott ajtón betérne
Hozzád Jézus Krisztus maga!

Bár lenne ma mindegyikünknek
Ilyen igaz karácsonya!
Napok, évek tova tűnnek,
De a boldogság soha!

Vissza az újság tetejére

Miért lett az Isten gyermek?

 Nézem, nézem a barmok jászolyát. Benne fekszik a parányi gyermek Pólyába takartan, a hidegben sírva, anyjára hagyott tehetetlenséggel. És ez a gyermek a végtelen Isten Fia? A világot teremtő Isten emberi testben? A görög Arius eretnek azt mondta, hogy ő nem tud letérdelni előtte, hogy imádjon egy tehetetlen gyermeket. Vajon a mi lelkünkön nem fut-e végig a kétely és a vonakodás?

 Isten titkai, bármelyiket is nézem, először megbotránkoztatnak. Az Úristen nem a mi szűk koponyánk szerint látja az életet, hanem Ő a kicsinységben is meglátja a nagyságot, például a legegyszerűbb pásztoremberben is a becsületes tisztaságot és a nagyokban is látja az utálatos kicsinyességet, a korok „farizeusainak és írástudóinak” nagyképű gőgét. Épp ezért, a felületes lelkek sarkon fordulnak Isten titkaitól, mondván: Fura beszéd ez, ki hallgatja ezt…?

 Ha azonban tovább nézzük Isten titkait, csodálatot keltenek azok. Feltárulnak az élet nagy mélységei, a hazug emberi elképzelés mögött felderülnek Isten bölcs meglátásai.

 Aki most is, karácsonyestén, a gyermek Jézust nézi, először talán megbotránkozik, de aztán lassan derengeni kezd: igen, Isten annyira szeret, hogy egészen leereszkedik hozzánk, egészen részese lesz sorsunknak, egészen magára ölti természetünket. Az apa, aki szereti gyermekét, négykézláb mászik a földön, hogy a kicsi lovagolhasson rajta. Az anya, amikor gyermekének mesél, szinte gyermekké válik maga is. Gyermekként gondolkodik és beszél, mert szeret, amennyire csak lehet. Leereszkedik és hasonul gyermekéhez ( Lóci óriás lesz vers is erről beszél). Így szeret bennünket az Isten is.

 Aztán mire van szükség? Okoskodó tudósokra, gőgős Heródesekre (politikusokra a tv szerint), pompában úszó (képviseletünket hirdető) gazdagorra…? Nem, nem, hanem kibékülésre. Az emberiség ugyanis megtagadta az engedelmességet Urával és Istenével szemben, föllázadt Alkotója ellen. Ezt a napjainkban is jól érezhető, mérgező betegséget csak egy orvosság gyógyítja: a legteljesebb engedelmesség, egészen a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Kezdve a gyermekké válástól, a szegény sorsban szüléstől. Akinek nincs gyomorsava, annak sósavval pótolják, akinek pedig a csontjában nincs elég mész, sok bab fogyasztását javasolják mészpótlásként. Ahol az elégedetlenség rontja az emberi természetet, ott egy orvosság használ: Isten Fia emberi testet öltött, kicsinnyé lett, pólyába takarttá és szegénnyé- engedelmességből.

 Ezért lett az Isten gyermek…

(A Szív újság 1948. decemberi száma alapján)

Vissza az újság tetejére

A Szeretethimnusz karácsonyi váltzata

 Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

 Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízes ételeket főzök, az étel elfogyasztásához díszes asztalt készítek elő, de családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint egy szakácsnő.

 Ha szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, s minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem.

 Ha karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg miről szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy megölelje gyermekét.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja a házastársat.
A szeretet barátságos még az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat a házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyermekekre, hogy menjenek már e az útból, hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni.
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. A szeretet ajándéka azonban örökre megmarad. Ennek szellemében KEGYELMEKBEN GAZDAG, BOLDOG KARÁCSONYT!

Vissza az újság tetejére

Háromkirályok

Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned tündöklő fényességhez szól az izajási idézet. Ehhez járul az arany, tömjén és mirha említése az üzenetben. A hívő népi képzelet ennek nyomán alkotta meg a „három király” alakját, amely a pásztorjátékok elmaradhatatlan eleme.

De vajon mi az, ami mindebből igazolható a Biblia kutatói számára? Erről a felnőtt keresztényeknek is tudni kell, miközben a népi elképzelése teljesen indokolt és a betlehemes játék továbbra is megörvendezteti a hívő közösséget, hiszen azt ábrázolja szemléletesen, hogy Isten minden népet meghív a megtestesült Igében, Jézus Krisztusban az üdvösségre, bármilyen legyen a bőre színe.

Az ószövetségi idézetek beteljesülését az evangélisták is törekednek kimutatni, de a valós eseményekhez kapcsolva. Amit az evangéliumok elmondanak, nem azt jelenti, hogy kitaláltak egy történetet az említet idézetekhez. El kell fogadnunk tehát, amit az Egyház is elfogad, hogy az Evangélium szövegeiben különféle műfajok szerepelnek. Ez pedig népies elbeszélés, olyan, aminek valóságalapja van. Mi az ami ebből történelmileg is igazolható?

Elsősorban az a tény, hogy a hellenista uralkodók, közöttük Heródes is, nagyon érdeklődtek a jövő iránt. Fontosnak tartották, hogy álmaikat hivatásos álomfejtők fejtsék meg. ( Lásd a felnőtt hittan József történetét) Ilyenek Heródes korában leginkább az esszénusoktól jöttek. Az uralkodókat érdekelte a különleges csillagképek megfejtése is. Tehát bármikor behívathatták udvarukba a csillagjósokat. Volt, amikor azok jelentkeztek az uralkodónál. A csillagjósok még Rómába is keletről jöttek. Őket éppúgy, mint az Írás magyarázóit bölcseknek nevezték. Azoknak nem kellett a messzi távoli Perzsiából érkezniük, hiszen Heródes a Jordántól keletre eső arab területeket is elfoglalta.

Azt is megfejtették a Biblia tudósai, hogy a megkérdezett írástudók lényegében ugyanazt a választ adták Heródesnek, mint az udvarába érkező napkeleti bölcsek: egy kiemelkedő uralkodó születésének jelét látták a feltűnő csillagképben. A történelmi valóság kereteibe mindez tökéletesen beleillik. Arról nem is beszélve, hogy Heródes hatalomféltése az élete utolsó három évében még a korábbihoz viszonyítva is betegesen abnormálissá fokozódott. Ebben az esetben már nem a saját hatalmát kellett féltenie, hanem utódaiét, a heródesi dinasztiáét. A gyermekgyilkosság kérdésében történelmileg lehet igazolni, hogy a hatalmát féltő Heródes a makkabeus eredetű felesét és annak fiú gyermekeit, sőt felesége öccsét is megölette. Amikor pedig elfoglalta Jeruzsálemet, ellenségei családjának kiirtásakor a gyermekeknek sem kegyelmezett. Josephus Flavius, a kor történetírója mindezt megörökítette.

A jelenben is sokat kutatott kérdés, mi lehetett a Jézus születését megelőző időben a különleges csillagkép. Erre három feltevés is van a csillagászok vizsgálatai alapján. Biztosan megvolt a rendkívüli égi jel, bár a kutatók biztosan nem tudnak rámutatni arra, hogy melyik volt a három közül az igazi. De nem is ez a lényeges.

Számunkra az ünnep üzenete a fontos: Istenminden embert meghívott a megtestesült Igében, Jézus Krisztusban az üdvösségre. Az Egyház ennek alapján hittételként mondta ki Isten egyetemes üdvözítő szándékát. Ez mutatja, mennyire különbözik azoktól a szektáktól, melynek tanítása szerint csak az ő tagjaik üdvözülhetnek. Ide tartoztak az esszénusok is. Pál apostol efezusi levelében olvashatjuk, hogy nemcsak az Ószövetség választott népe, hanem a pogányok is meghívást kaptak Isten országába. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus egyetemes Megváltó. Erre utalnak a szentmisében az átváltoztatás szavai is: Értetek és mindenkiért…

( béel)

Vissza az újság tetejére

Templom újévi csendben

Az üvegablakból fény cikáz
Lelked felé- mely rögtön földerül:
Hő imát mormolsz, míg szemed sugarát
Szép látvány köti le rendületlenül.

A szentély csöndje betölti lényed,
Izzó vallomásod több is, mint fohász.
Amint kiléptél, úgy érzed rögtön
A felséges Úr országútján jársz.

(Szeghalmi Elemér)

Vissza az újság tetejére

Életmérleg

Az Úr, nem azt fogja tőled kérdezni, milyen ruhákba öltöztél.
Azt fogja tőled kérdezni, hány embert segítettél hozzá, hogy felöltözzön.

Vissza az újság tetejére

Ha tudnánk a jövendőt

 Azt hiszem, az emberi létezés legnagyobb és legizgalmasabb titka a jövő, az a jövendő, melyet egyedül Isten tud és lát. Mintha arccal hátrafelé járnánk egyéni utunkat az életben, s mintha az emberiség is hasonlóképpen araszolna, saját múltjába mélyedve, jelenét átlépve, az ismeretlen, félelmetes jövő felé, melynek útját csak a halál pillanatában láthatjuk meg, ám akkor már késő megfordulni vagy letérni róla.

 A keresztény hit, s általában a legtöbb vallás nem foglalkozik a jövővel, azt alázatosan és engedelmesen átengedi az Idők Urának, aki egyszerre volt, van és lesz és úgy tekint át az idők síkján, ahogyan egy magas toronyból mi magunk szemléljük az elénk táruló földi teret. A vallások általában erősen tiltják is a jövendőmondást, a jóslást. Minden ehhez hasonlót az ördög praktikájának tartanak, mert Ádám és Éva bűne, a tudás megszerzésének vágya leginkább és legérthetőbb módon a jövőre irányul. Az egyszerű lelkek szeretnék megtudni a nyertes lottószámokat, a világ vége pontos dátumát, esetleg azt a napot, amikor szerencse vagy bánat éri őket. Csak kevesen gondolják végig, micsoda rettentő csapás lenne az egyénekre és közösségekre nézve, ha bizonyosan ismernénk a jövőt. Hiszen akkor megszűnne szabad akaratunk, a helyes irány kiválasztásának illúziója, szabadsága. A biztos tudás könyörtelenül behatárolná az egyének és a nemzetek lehetőségeit, hiszen csak az ostoba kívánna szembeszegülni azzal, ami pontosan és kérlelhetetlenül bekövetkezik.

 Sci-fi íróként, politizáló íróként mégis sokszor belekontárkodtam abba, amit kissé nagyzolva „jövőkutatásnak” hívnak. A jövőkutatók nem tesznek mást, mint megpróbálják meghosszabbítani a logikusan egymásra következő események vonalát, az irányokat, a trendeket, de az az igazság, hogy ezek a vonalak csak utólag látszanak világosan, s a történelemnek is csak utólag vonhatók le tanulságai. Az emberiség ugyan racionálisan próbál élni és cselekedni, de ahogyan nő az egyének száma, úgy válik egyre kiszámíthatatlanabbá a tömeg mozgása, a tömegeké, melyek ugyan értelmes egyedekből állnak, de viselkedésük inkább hasonlítható a természeti erők rejtélyes mozgásához, vagy az ösztönök működéséhez.

 Egy évtizeddel ezelőtt magam is próbáltam „jósolni”. A Magyar Notradamus című könyvecskémben afféle politikai „jóslatokat” tettem, gondosan összekeverve az ismert tényeket a valószínűséggel és saját véleményemmel. Meglepően nagy sikere lett e jóslatoknak. Érthető dolog ez, hiszen az emberiség egyik legnagyobb hajtóereje éppen a kíváncsiság és a hiszékenység, a világi értelembe vett csodavárás, az a fajta naiv, gyermeki optimizmus, mely a mindenkori holnaptól várja a boldogságot, a szerencsét, az utópiát. Ezt az utópiát, ezt a naiv álmodozást biztosítják a politikai ígérgetések évszázadok óta a csüggedt, nélkülöző tömegeknek, aki abban a hitben élnek, hogy egyszer majd jobb lesz, ha nem nekik, hát utódaiknak.

 Pedig hát olyan egyszerű: Nemcsak a kegyelem van Istennél, hanem a jövendő is. Erre kell alapozni a jövőnket, hisz a kalandorok jönnek, mennek. Egyedüli fix pont az Isten. Mindent pontosan fogunk tudni mi is, ha majd kell. Isten útján járva örvendezzünk addig is, amíg nem tárul ki előttünk a sors könyve.

(szszp)

Vissza az újság tetejére

Az alázat értéke 

„Alázat”… Hányan és hányszor félreértelmezzük, félremagyarázzuk a szót, pontosabban: a szóval jelzett erényt, személyi értékét. Talán mi, keresztények is felelősek vagyunk azért, hogy sokak tudatában a meghunyászkodással, valamiféle erőltetett kisebbrendűségi érzéssel, önmagunk leértékelésével azonosult a szó és jelentése. Való igaz, hogy viszolygással gondolunk a Monarchiában használt, alázatos szolgája, alázatosan jelentem katonai kifejezésekre. Nem árt azonban tudni azt, hogy a keresztény alázat egészen mást jelent, hisz az nem más, mint a teremtmény meghajlása a Teremtője előtt. Embertársi vonatkozásban a szerénység erényeként jelenik meg a fenti fogalom.

 A globalizáció és a háttérben ma is működő materializmus azt sulykolja belénk, hogy emberi önérzetünkhöz méltatlan az alázat. Az önmegvalósítás és siker területén igazi rangja inkább a lázadásnak van. Ennek pedig Lucifer a jelképe, függetlenül attól, hogy az illető hisz vagy nem hisz a bukott angyalokban. Csakhogy Lucifer nem a szolgaság, hanem a szolgálat ellen lázadt. Ez nem mindegy, hisz a szolgálat és a szolgálat között ég és föld a különbség. Teszem a dolgom, fogalmazza tömören a ma embere. Lucifer lázadásának igazi jelentése pedig az, hogy Ő és követői nem hajlandók tenni a dolgukat. Nem vállalják a szolgálat alázatát.

 Van azért jó példa napjainkban is. Csak észre kell venni. A minap tv-s focimeccset nézve, többször is fölkaptam a fejem és jó volt hallani, amikor több edző is és egymástól függetlenül úgy használta az alázat szót, mint egy sportoló számára alapvető értéket: a hivatásvállalás alázatának jelentésével. Tehát a profi sportban a játék alázata erény, s elmarasztalásban részesül, aki ezt nem vállalja. Ez a tény nyilatkozatok formájában a sajtóban is megjelent. A zene után úgy tűnik a fociban is rehabilitáljuk az alázatot.

 Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy a kevély embert megalázzák, az alázatost pedig dicsőségre emelik. Istennél mindenképp, az embereknél is előbb vagy utóbb. Miközben azonban újra fölfedezzük Isten iránti kötelező teremtményi alázatunk mellett emberi hivatásunk alázatát is, amely nem korlátozható a sportra vagy zenére, amely a szülőt, az orvost vagy a pedagógust, de a munkást és a földművelőt is tevékenysége, küldetése egészében érinti, kerülnünk kell annak túlértékelését. Sokan még keresztényként sem tudják vagy nem veszik észre, hogy az igazságosság emberi vonatkozásaiban alapvetőbb erény, mint az alázat. Mert a köztünk és bennünk kezdődő Isten országának a béke és az öröm mellett az igazságosság az egyik fő jellemzője. A két erényt nem szembeállítani, hanem társítani kell, ahogyan ez Jézus és a szentek életében meggyőzően elénk tárul.

( Béel 2007 cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Nemzetközi tornán voltunk 


Jubileumi tizenötödik alkalommal került megrendezésre november 17-én a csehországi nemzetközikolping nemzetközi focibajnokság Blansko-ban. Az érsekvadkerti kolping család két csapattal képviseltette magát a tizenegy fős mezőnyben. A csoportmérkőzéseket mindkét vadkerti gárda sikerrel vette, és immár sokadszor egymással kerültek szembe a továbbjutás szempontjából. Hatalmas küzdelem végén a vadkerti II. számú csapat folyatathatta a tornát, és a továbbiakban meg sem állt a döntőig. Ott sajnos nem termett babér a számukra, de hatalmas örömmámorban ünnepelték a második helyezést. Ami a boldogságukat megkoronázta, hogy közülük került ki a torna gólkirálya, Szabó Gergő, 7 lőtt góllal. Gratulálunk mindkét csapatnak. Csapattagok: Érsekvadkert I.: Pásztor János, Boda Norbert, Boda Szabolcs, Vitéz Gábor, Molnár Arnold, Molnár Balázs, Raduly Dénes, Temela Zoltán, Kakulya György. Érsekvadkert II.: Sípos Dávid, Mácsik Levente, Sági Bence, Farkas Bálint, Mocsári Sándor, Szabó Gellért, Szabó Gergő.

(szg)

Vissza az újság tetejére

"Nagy örömnap ez nekünk"

2007. november 23-án a Kolping Támogató Szolgálat jótékonysági vásárral egybekötött ünnepséget tartott a fogyatékosok világnapja alkalmából.

Dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet-a szolgálat helyi vezetőjének köszöntője után

a meghívott vendégcsoportok műsorát élvezhették az itthoni vendégek.

-A szátoki Százszorszép Általános Iskola két fiú tanulója személyre szabott verset és mesét mondott. Még hogy mondták! Együtt éltek a szerepükkel!

Vácról a Vakok és Gyengén látók Intézetének lakói igazi palóc dalokkal örvendeztették meg a hallgatóságot.(Többen közülük palóc származásúak!)

A diósjenői Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet tagjai komikus palócjelenetekkel adtak elő, majd egy nagyon szépen zengő férfihang töltötte meg a termet szólóénekével.

A műsort a Százszorszép Általános Iskola vidámtáncosainak fergeteges tánca zárta.

Ez az est nem csak nekünk volt ,,nagy örömnap”, hanem a szereplőknek is. Minden műsorszámból sugárzott az öröm, a szeretet. Élvezettel, odaadással és azzal a tudattal játszottak, hogy örömet szerezzenek maguknak és másoknak. E mögött rengeteg munka, türelem és hivatástudat rejtőzik. Köszönet érte a felkészítő tanároknak!

Köszönet azoknak is akik munkájukkal hozzájárultak a jótékonysági vásár szép

Munka darabjaihoz. A magam nevében köszönetet mondok minden résztvevőnek, hiszen nincs annál szebb ajándék, mint örömtől csillogó gyermekszemeket látni. Tisztelettel: Egy nyugdíjas nagymama.

Vissza az újság tetejére

Karácsony és újév között

 Amikor szenteste körül álljuk a feldíszített karácsonyfát, megfogjuk egymás kezét és elénekeljük a „ Menyből az angyalt”, önkéntelenül eszünkbe jut a tavalyi karácsony. Mennyi minden történt azóta! Családjainkban, közösségeinkben szívesen készítünk leltárt. Bizonyos szempontok alapján megpróbálunk rendet vágni a kusza események között.

 A templomban is van év végi beszámoló. Megtudhatjuk abból hányan születtek és mennyien költöztek az örök hazába. Hallhatunk a szentségekben részesülőkről és a közösség anyagi változásairól egyaránt.

 Világegyházi összefüggésben ilyen statisztikák a pápalátogatásokról, megnyilatkozásokról, a világban vértanúságot szenvedett misszionáriusokról is kaphatunk képet, míg idehaza a Város misszió és Terézke látogatása biztos nem marad ki a sorból, de bizonyosan az irgalmasság gyakorlati megvalósulása sem lesz a sorban az utolsó. Ott, ahol gyűlölet, az acsarkodás és a bosszúvágy uralkodik, szükség is van Isten irgalmas szeretetére. Karácsony, ennek a sebeket gyógyító, ingyenes Isteni Irgalmasságnak megjelenése közöttünk. Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, és nem tetteink igaz volta végett, hanem irgalomból megmentett minket.

 Isten irgalma ma sem keres bennünket máshol, mint 2000 évvel ezelőtt, vagyis ott ahol vagyunk, életünk eseményei és útvesztői között. Nem várja, hogy a szegények meggazdagodjanak, hanem Ő maga lesz a kincsük. A gazdagoktól sem kíván nagylelkűséget, hogy kitárja előttük a betlehemi barlang ajtaját. A betegeket a kórházi ágyaikon keresi fel, mert Ő a mi gyógyulásunk. Az egészségesek pedig sehol jobb helyen nem találkozhatnak vele, mint mikor jót tesznek a legkisebbekkel.

 Előzékenyen és végtelen alázattal közeledik hozzánk az Isteni Irgalmasság. Szótlanul és veszélytelenül, bizalommal, mint a gyermek. Érintése teremtő erő, eloszlatja a sötétséget, felmelegíti a szívet. Betlehemi Gyermek, felfoghatatlan, kimeríthetetlen isteni irgalom, benned szeretném megérteni az elmúló esztendő és egész életem eseményeit.

(pété nyomán)

Vissza az újság tetejére

A jövő reménye

A fiatalokat gyakran nevezzük a jövő reményének. És mégis, napjainkban egyre több reményvesztett fiatallal találkozunk, olyanokkal, akik az életet nem lehetőségnek tekintik, hanem nehézségekkel és problémákkal teli küzdelemnek. Fiatalokkal, akik nem akarják életüket mások segítésére és szolgálatára odaajándékozni, hanem önző módon csak a maguk kényelmét és szórakozását keresik. Fiatalokkal, akik nem egy szép, megoldandó feladatként fogják fel életüket, hanem céltalan vándorlásnak. Fiatalokkal, akik mindenben ki akarna tűnni társaik közül, mindenben elsők szeretnének lenni, és teljes megsemmisülésnek fogják fel, ha a második helyre kerülnek. Fiatalokkal, akik a legkisebb nehézséggel találkozva azonnal életük teljes kudarcáról beszélnek. De ugyanez jellemző sok felnőtt emberre is.
Ha mindig csak magamat teszem az első helyre, akkor Isten tapintatosan hátrébb húzódik. Ha mindig én állok a középpontban, akkor Isten szerényen félrehúzódik. Minél inkább uralni akarom az életteremet, annál kevesebb hely jut benne Istennek.

Vissza az újság tetejére

Hálaadó ének

Idők Ura Istene! Előtted letérdelünk.
Midőn estéje lenne ez évnek mi dicsérünk.
Legyen áldott szent neved, hogy ezen lefolyt évet,
Itt könyörgő népednek megérni Te engedted.

Végtelenek ama jók, melyekkel megáldottál.
Számtalanok a bajok, amelyektől megóvtál.
Óh vedd hálás szívünket, áldozatul lelkünket,
Jó voltodért meg ne vesd, szíves esdeklésünket.

Nézd Szent Atyánk előtted, fiaid letérdelnek.
Bűneikért Tetőled bocsánatot is kérnek.
Moss meg Jézus vérével, vétkeinket töröld el.
Védjed örökségedet Atyai szent kezeddel.

Ezután is mindegyre, áraszd bő áldásodat.
Ifjúra és öregre hullasd szent malasztodat.
Ím azt szentül fogadjuk, hogy hitünket megtartjuk.
Néked élni és halni, egyedül mi akarunk

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Karácsony

Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Három csillag áll fölötte
mosolyogva fönn az égen.

Szól egy csillag két társának:
"Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük hátha fázik!...
Keljünk útra jászolához."

Így beszélnek, jődögélnek
égi útról, földi útra.
Kis Jézuska jászolához
visz a három csillag útja.
 
És odalent már az ajtón
fűszállal kis bárány tér be
s így szól: E füvecskét hoztam
én Jézuska örömére."
 
S jönnek lepkék édes mézzel
s jön a szellő virágporral,
jönnek a három királyok
s jönnek pásztorok nagy bottal. 

Jönnek messzi földről népek,
hoznak nótát, hoznak kincset.
Erdő, porszem súgja vélük:
"Megszületett ím a kisded..." 

Mosolyogna Jézus rájuk, de
alszik már, nincsen ébren.
Három pásztor őrzi álmát:
három csillag fönn az égen.

 

Egy őrsi (téli)túra beszámoló

November 11-én reggel

kellemes, enyhén sáros időben autóval érkeztünk Kismarosra. Itt vonatra szálltunk, majd elzakatoltunk Zebegénybe a túránk rajtjához, ahol beneveztünk a 30 km -es távra.

9 órakor rajtoltunk. Róttuk a kilométereket, mikor fél egy körül meglepetésként szállingózni kezdett a hó. Az elején nagyon élveztük, az egyre sűrűsödő hóesést, míg cipőink és a ruhánk is el nem kezdett elázni. A huszadik kilométernél már csurom vizesek voltunk, illetve

egyre jobban éreztük lábainkban a mögöttünk hagyott távot.

Két csapatra szakadtunk egy bírósabb illetve egy kevésbé bírós (de annál kitartóbb)

szakaszra. Az előőrs kb. 15 perccel előbb ért be négy órakor, utána a többiek.

Kicsit pihegtünk majd - folyamatos, intenzív hóesés mellett -autóba szálltunk. Ahogy odafelé, így visszafelé is Verőce -Katalinpuszta felé mentünk... volna, ugyanis a katalinpusztai elágazó előtt egy hatalmas, az útra keresztben kidőlt fa állta utunkat.. (A hó egyre csak esett, esett. )

Perdülj kuruc! Vissza Vác felé! A váci körforgót már csak "lépésben" tudtuk megközelíteni a az egyre rosszabbá váló útviszonyok miatt feltorlódott kocsisor miatt.

Amint a 22-es útra kanyarodtunk, a haladási sebességünk egyre csökkent, majd elfogyott.

A még nyári gumival felszerelt autót kilométereken át (a túra levezetéseként) tolni kellett.

Kitartásunk meghozta gyümölcsét, este fél tízre elázva, átfagyva hazaértünk.

A mérleg:

.-nagyon szép túra volt, jól éreztük magunkat

-sikerült a túrát teljesíteni

(kaptunk oklevelet és jelvényt)

-négyen kaptunk torokgyulladást, egy fő enyhe felfázást

-az autó téli gumit kapott

-kaptunk kedvet, hogy jövőre is elmenjünk.

Vipera őrs

Járt nálunk a Cserkészmikulás

Elképzelem, amint Szent Miklós püspök, Néri Szent Fülöppel egész évben figyel minket, néha elnézően összemosolyog azon hogyan csetlünk-botlunk mi itt "idelenn", hogyan próbálunk jók lenni. (Ami persze sokszor nem sikerül.)

Jövőre is ezt tanácsolom: "Legyetek jók ha tudtok, a többi nem számít..."

Kuris R.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


.Az idei évet sem hagyta ki a kolping Mikulás és krampuszai. Hó hiányában autóval járták a falut örömöt okozva sok kis gyermeknek. Külön alkalommal (hétfő este) a támogató szolgálat mikulás ünnepségén voltak a hátrányos helyzetű gyerekek vidítói.

 Ismét véget ér egy év, amit újabb követ. Szilveszteri ünnepségünk a Hálaadó szentmise után kezdődik a benti kolping házban, amire várjuk családjaink jelentkezését. Az elmúlt évek gyakorlatához igazodóan, éjfélkor, a hála jegyében rövid szentségimádás lesz a templomunkban. Ide mindenkit vár az, Aki ott lakik és szívesen jön velünk, ha kérjük.

 2008 a Szentírás éve lesz. Ennek szellemében a Vadkerti Harangok minden megjelenő száma rövid értelmezéssel tartalmazni fog egy Szentírási részt. Keressük elő otthonainkban a könyvek könyvét és lapozgassuk, hogy az ne porosodó tárgy, hanem egy ősz folyamán lapunkban olvasott végig csókolt biblia lehessen.

 Mint azt a hírekből és a templomi hirdetésből hallhattuk a Szentatya volt káplánunkat püspökké nevezte ki. A püspök szentelésre az igényekhez igazodóan utazást tervezünk. Ekkor alkalom nyílhat a Szent András képünket is magában foglaló kiállítás megtekintésére is. (Előzetes lehetőségként!!)

. Ne feledjétek. Január utolsó szombatja Csepel, Zoltai zenei napok, ahová várnak bennünket.

FELHÍVÁS


A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

A püspök atya jóváhagyta a Képviselőtestületünk temetővel kapcsolatos határozatát, mely szerint a temető tulajdonát az Önkormányzatnak adjuk át. További információt később.

A Karitász gyűjtés 187.000 Ft. Volt. 40%-a helyben, 60%-a egyházmegyei célokat szolgál. Isten áldja meg mindazokat, akik a legkisebb összeggel is segíteni akartak a náluk szegényebbeken.

            Köszönjük a Kalásznak, de a többi közösségnek, híveknek segítségét, amellyel az András napi búcsúnkat, és egyben a papi hivatásokért való közös kerületi imádságot szebbé tették, és a résztvevőket szerény agapéval megvendégelték.

            Köszönet különösen is Tóth Kálmán, Bp-Szent Rita templom plébánosának, aki 1993-1994-ben volt Vadkerti káplán, és vállalta, hogy Búcsúnkat jelenlétével, közösségi, apostolkodó életre buzdítással tette gazdagabbá, tartalmasabbá.

Emlékeztetőül: Karácsony I. napján:  éjfélkor,  8  – 10 óra

                        Karácsony  II. napján: 8 és 10 óra a szentmisék időpontja

December 31-én este 6 órakor Szilveszteri Hálaadó szentmise

Éjfélkor rövid szentségimádás, az újév kezdetén Isten áldását kérjük családjainkra, egyházközségünkre, és az egész világra

Január 1. Újév  napja, parancsolt ünnep, az új esztendőt   Isten nevében, szentmisével kezdjük, ne súlyos bűnnel, mise mulasztással.

Újév első hetében az elsőpéntekes betegeket fölkeressük.

Vízkereszt: Jan. 6-a, Minden szentmise elején VÍZ megáldás, szenteltvíz hintéssel

Janiár első napjaiban szívesen fölkeresem azok otthonait, akik lakásukat akarják megáldatni, főleg az új lakásokra gondolok. Ne vendéglátásra készüljenek, előre megbeszélt időben szívesen meglátogatom most is és máskor azokat, akik igénylik.

Nem szokásom a falu-járás, de ahová hívnak, és az időpontot egyeztetni tudjuk, szívesen elmegyek.

Január közepén (kb. jan. 23) lesz náluk az ÖKUMENIKUS IMÁDSÁG. Pontosabb időt hirdetésben jelezni fogjuk.

A még mindig csak előreláthatólag január 5-én várható püspökszentelésre Buszt szervezünk, hiszen votl káplánunk Dr. Székely János atya szentelésére sokan szeretnének elmenni.

A Budai Vár I. épületében a hirdetőtáblán kiírt időben és módon megtekinthető Vaszary János képkiállítása, ahol látható templomunk főoltárképe: Szent András alakja is.

Keresztelt(ek):

Házasságot kötöttek:

Halottaink:

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
december
06. Ferenc imacsoport
13. Pió imacsoport
20. II. János Pál imacsoport
27. Teréz anya imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 óra között Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök    - Kovácspál János, fia János, veje Bartók László és a családok halottaiért

4. péntek        - Mrekvicska János, szülei, apósa, anyósa, és hozzátartozók

                        - Raduly József, felesége Kovács Mária

5. szombat     - Kakas és Boda család halottaiért

                        - Murányi István 2. évforduló, felesége Komlós Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kurfis Ignác és élő és elhunyt hozzátartozók

6. vasárnap    - Majer István, szülei, anyósa, apósa, és a Fábián családért

                        - Varga Szilárd, felesége Erdős Margit, gyermekeik, Jakubecz és Németh család halottaiért

12. szombat   - Halaj Ferenc, 2 testvére, szülei, apósa, anyósa

                        - Hustyava, Urbán és Jakubecz család halottaiért

                        - Murányi István, felesége, gyermekük István, szüleik, és hozzátartozók

13. vasárnap  - dr. Boda János 10. évforduló, Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, és elhunyt családtagok

                        - Szűcs Ferencné 1. évforduló és férje

                        - Bozsonyik Józsefné szül. Mák Ilona 1. évforduló

14. hétfő         - Boda Gyula, felesége, fia és szüleik

15. kedd         -

16. szerda      -

17. csütörtök  - Boda Kálmán, szülei, veje, Boda és Valkó család halottaiért

18. péntek      - Szabó Károly, felesége Hives Margit, 2 gyermekük, vejük és a család elhunytjaiért

19. szombat   - Súth Antal, felesége Bicskei Anna, fiuk, szüleik és unokavejük

                        - Péter István, Boda Gergely hősi halott, szüleik, hozzátartozók és Kovács Gergely

                        - Deszpót Mihály, szülei, testvére és hozzátartozók, Csabák János, 2 felesége, fia és veje

20. vasárnap  - Kopcsák János Tamás és a család elhunyt tagjaiért

                        - Kovács Károly, felesége, 3 gyermekük, 3, vejük és hozzátartozók

21. hétfő         -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök  -

25. péntek      - Szabó János, szülei, testvérei, Kaba család elhunyt tagjai (alapítványi)

26. szombat   - Tomis István 2. évf. felesége Péter Erzsébet és szülők, hozzátartozók

                        - Kristóf Józsefné szül. Antal Mária és apósa

                        - Kordics Gyula, felesége Paulicsek Margit, leányuk és vejük

27. vasárnap  - Csernák és Zöllei család halottaiért

                        - Csabák István, szülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda és Berta család halottaiért

28. hétfő         - Dósa János 4. évforduló, édesapja, apósa, anyósa, sógorai és nagyszülők

29. kedd         -

30. szerda      -

31. csütörtök  -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre