Vadkerti harangok
2007. október 


Legalább ti könyörüljetek rajtunk!
Szentmiseszándékok
Jó halál, rossz halál
Október
Mit csinálnak a szentmisén?
Sík Sándor: Szent magyarság
Karácsonyi hangverseny.
Életmérleg
Búcsú a kegyhelytől
Van remény
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Legalább ti könyörüljetek rajtunk!

(Gondolatok a megújult kereszt előtt)

Érsekvadkerti temető Mindenszentek ünnepén azokra gondolunk, akik Istennél vannak a mennyben, tehát szentek. Vagy azért jutottak a szentek közé, mert tökéletessé váltak haláluk pillanatáig, vagy azért, mert a tisztítótűzben kiegyenlítették Istennel szembeni adóságukat. Ezért nem értük, hanem közbenjárásukért imádkozunk. Nem tudhatjuk biztosan, de minden valószínűség szerint hozzátartozóink közül is vannak ilyen névtelen szentek. Azért, ha imádkozunk értük a sírjuknál, akkor most forduljunk hozzájuk ehhez hasonlószavakkal: „Szüleink, testvéreink, gyermekeink, ha a mennyországban vagytok, járjatok közben a mennyei Atyánál, hogy halálunk után boldogan találkozhassunk odaát.”

 Halottak napján viszont azokra emlékezünk, akik még a tisztítóhelyen szenvednek. Az isteni igazságosság börtöne ez. Tűz ég benne, amely megtisztít a földi élet minden salakjától. Hisz emberek voltak, egy életen át sok minden tapadhatott a lelkükhöz. Ezeket Isten igazságossága tűzzel égeti le róluk. Magukon már nem segíthetnek, de az isteni irgalom úgy intézkedett, hogy mi, itt maradt szeretteik segíthetünk rajtuk: lerövidíthetjük szenvedésüket, és hazasegíthetjük őket a boldog mennyországba. Szívtelenség volna minden rendelkezésre álló eszközzel – rózsafüzér és más imádságok, jó cselekedetek és szentáldozás, szentmise és búcsúnyerés- nem segítségükre sietnünk. Ha ezeket a hathatós eszközöket nem használjuk fel, hiábavalóság a tömérdek virág és a megannyi gyertya. Nem mások azok így, mint a barátok szemébe és a világ előtti porhintés.

 Szinte lehetetlen, hogy ezen a napon ne forduljon meg a fejünkben, hogy egyszer a mi otthonunk is lehet a tisztítóhely. Akkor mi is hiába fogjuk várni az itt maradott szeretteink hathatós segítségét, ha most gyermekeink nem látják és tanulják meg tőlünk, hogy komolyan segíteni akarunk halottainkon.

 A török időben sok magyar került fogságba. Innen azok szabadultak, akiért váltságdíjat küldtek az otthon maradottak. Havonta egy alkalommal olvasták fel a hazulról érkezett leveleket. Mindenki remegve várta az érkező váltságdíjat. A tiszt olvasta fel a leveleket. Feleséged jól van, egészséges, de kiváltásod értékéről szó sincs benne. Másik esetben azt írták, hogy férjhez ment a fogoly lánya. Házat kell neki építeni, ami nem kevés pénz. Ezért nem jutott váltságdíjra. Velünk nem törődik senki, sóhajthattak fel foglyaink. Ám egy szegény öregembernek is érkezett levele. Ő már nem is gondolt kiváltására, ám felesége sorait hallva megkönnyebbült a szíve. Drága Öregem! A könnyeim nem száradtak fel elviteled óta, írja az asszony. Nélküled mit ér az élet. Ne haragudj, de eladtam kicsi házunkat, és itt küldöm  váltságdíjként küldöm az árát. Nem baj, ha nem is lesz házunk, de te velem leszel öreg napjainkban, ami mindennél fontosabb.

 Gondolhatjuk, hogy micsoda örömhír volt ez az öregember számára!

 November elején ez a kis történet elevenedik meg a tisztítóhely foglyainak életében is. Halottak napján vagy annak közelében postát kapnak tőlünk, közeli hozzátartozóktól. Ó, mennyire várják ezt a napot! És milyen sokan csalódnak közülük, ha csak a feldíszített sírról kapnak üzenetet. Csak ennyi? Kérdezhetik fájdalommal. Számunkra, akik az isteni igazságosság börtönének vagyunk foglyai, váltságdíjat nem küldtetek? Ezt kérjük, ezt várjuk egész november tőletek, amikor az Egyház imájával kiálltunk felétek: BARÁTAINK, LEGALÁBB TI KÖNYÖRÜLJETEK RAJTUNK!

/átirat araditól/

Vissza az újság tetejére

Jó halál, rossz halál

(Gondolatok a temető látogatáshoz)

Érsekvadkerti temető A halál a felvilágosodás óta a fehér ember társadalmában tabutéma, melyet lehetőleg kerülni kell. A modern ember általában úgy tesz, mintha örökké élne és az anyagi világ bősége, és kényelme felülbírálná a teremtés rendjét. A pogányság és a hitetlenség terjedésével a liberális alapjogok legfontosbbika lett az önmegvalósító boldogság keresés joga. Ezek a magukat modernek valló emberek nem tudnak mit kezdeni a halállal, nem illik bele a világképükbe, pedig a média minden formája teli van halál hírekkel.

 Mi keresztények a jó halál kegyelméért imádkozunk, s alatta elsősorban azt értjük, hogy sorsunk földi fája ne a kárhozat, hanem az üdvösség felé dőljön. Közönségesen azonban a jó halálnak a gyors és fájdalommentes halált tartjuk. Nem sokat szenvedett, csak úgy elaludt szegény és semmit sem érzett hangzanak megnyilvánulásaink. Amióta nem otthon, családi körben búcsúzunk el az élettől és szeretteinktől, elveszett a halál természetessége és komor méltósága is. Utolsó pillanatban idegen kezekre adjuk, szakértőkre bízzuk a haldoklót, sokszor még annak akarata ellenére is, mert félünk a szenvedés megosztásától és felelősségtől, hiszen hátha… Hátha mégis segít rajta az orvostudomány. Ez a gyáva képmutatás egész rendszerünkbe beette magát, ezért van az, hogy orvosok, ápolók hitegetik a beteget a gyógyulás reményével. A remény valóban gyógyít és sokszor tesz csodákat akár csak az erős hit.

 Mi pedig, akik előbb vagy utóbb szintén meghalunk, nem szívesen gondolunk saját halálunkra. Igyekszünk kerülni annak még a kósza gondolatfoszlányát is, vak önzésbe, ostoba önálltatásba menekülve a kínos tény elől. Korunk népbetegsége, a rák, melynek puszta említése vagy gyanúja is rettentő érzést kelt sokunkban. A lassan és orvul pusztító kór, az egyre növekvő daganatok rémképe és a reménytelen terápia elhúzódó gyötrelmei belénk ivódnak, mintha más halálos betegségek nem járnának éppen ilyen borzalmas tünetekkel és következményekkel. A különbség csupán annyi, hogy az előbbi esetben jól behatárolható a végső időpont, melyet a beteg is megérez.

 Nos, én úgy vélem, Isten különleges kegyelme, ha valakinek olyan véget szán, mely elég időt hagy számára ahhoz, hogy földi dolgait elrendezze, s tiszta szívvel, hívő emberként felkészüljön a nagy útra, „honnan még nem tért meg utazó”, Krisztus kivételével. Hitetlen ember számára persze változatlanul a gyors és váratlan halál a jó halál, melyet mint az utolsó villanást örök sötétség követ.

 Mi, hívő emberek, ne gondolkodjunk ilyen primitív módon! A rákbetegek Isten kedves, kiválasztott emberei, akárcsak a vértanúk, mert Isten a lehető legtöbbet nyújtja nekik, amit csak Ő adhat: időt. Időt a szenvedés által történő megtisztulásra, időt a búcsúzásra,, időt a felkészülésre. Tudom, nehéz vigasz ez, nehéz kegyelem, de a hívő ember számára mégis az kell, hogy legyen. Segítsenek ebben nekünk Lisieux-i Kis Szent Teréz haláról írt gondolatai:

 Nem halok meg, az örök életbe megyek át. Boldogan halok meg, mert érzem, ez a jó Isten akarata. Azoknak a lelkeknek, akiket annyira szeretek, sokkal nagyobb hasznára lehetek odaát.

 Nem félek a betegség szenvedéseitől, sem a haláltusától, akármilyen nagyok is legyenek azok. A jó Isten mindig mellettem volt és gyermekkorom első éveitől kezdve kézen fogva vezetett. Bízom benne. Meg vagyok győződve, hogy halálomig is segíteni fog engem.

 Örülök a halálnak, mert az az isteni akarat megnyilvánulása számomra. Ahhoz kell nekem megadás, hogy éljek, meghalni- ez csak örömmel tölt el engem.

(Szszp nyomán)

Vissza az újság tetejére

Október

(részletek)

Szívemben októberi gyász van
az októberi fák alatt.
Ha nem segíti vinni senki,
összeroskad a gyász alatt…
A fák felett egy véghetetlen,
szikla-szívű kaszás arat.

Elmúlás keserű pecsétje
véresen ég a lombokon.
Régi fájdalmak, régi gyászok
érintik meg a homlokom.
Régi október vérpecsétje
vöröslik át a gyászokon.

Az ítélet már meg van írva:
Nem egy halál, de száz halál!
Minden tavaszt új ősz kövessen,
míg aratni valót talál.
Mohácsot Tianon kövessen!
Nem egy halál, de száz halál!

Hát nincs, ami erőt leheljen
belénk, borús magyar szívek?
Ó, mégis! Szomorú szívemben
egy drága talizmánt viszek.
Ez tartja csak a lelket bennem,
ez a diadalmas: Hiszek!

Hiszek! Meghaltunk már ezerszer
s még ezerszer meghalhatunk
de szenvedés tüzében edzve
annál inkább vagyunk! Vagyunk!
Hiszem: Ha ezerszer halunk meg,
ezerszer is feltámadunk!

Szívemben októberi gyász van,
de ragyogó húsvéti hit,
és a hitben feltámadás van!
Élni erőt innen merít,
s merítsen a szív minden gyászban!
Én hiszek a feltámadásban.
Higgyetek a feltámadásban!

( T.E. 1929 )

Vissza az újság tetejére

Mit csinálnak a szentmisén? 

Szentírás vasárnap jutott el szerkesztőségünkbe A Szív újság 1944. augusztus 26-i számának egy részlete, ahol „ Zúg már az orgona „ címmel a templomi jelenlétünk esettanulmánya olvasható. Sokan azt gondolják, hogy e régi írás biztosan idejét múlta már, ám ha végig olvassuk, netán egy -egy csoportban magunkat látjuk megjelenni, már nem volt kidobott idő, hisz a felismerés akarattal párosulva a változtatás alapja.

 Mindannyian valljuk, hogy a szentmise keretében a legszentebb áldozat megy végbe az oltáron. Itt van a mi falunkban, a mi papunk kezében a megtestesült Isten! Mózes dermedten megnémult az égő csipkebokor előtt, mikor előtte megjelent az Úr. És minálunk…? A mi templomunkban…?

 A gyermekek éppen nem némulnak meg az oltár közelében! Ott tárgyalják meg a tegnapi focimeccset (legújabb számítógépes játék variációit), most döntik el csendes ökölvívással, kinek is van igaza.

 Szegény Jézus, hát ilyen gyermekeké lesz az Isten országa…? Olyanoké, akiknek fontosabb a labda, a számítógép, mint Te magad. Ki felelős ezekért az elkallódott gyermekekért…?

 Legények, férfiak. Másutt ügyesen forgolódnak, táncolnak, tanácskoznak. Jó gazdák, jó édesapák. Itt a templomban szétvetett lábbal, merev tekintettel néznek a levegőbe. Nem haragszanak Istenre, de nem tudnak Vele beszélni.

 Pedig mit is mondanak arra a legényre, aki a lakodalomban csak a száját tátja…?” Málészájú.” Még a nóta is így csúfolja. Isten lakomája, a szentmise pedig teli bámészkodó emberekkel.

 Jó öreg nénikék. Övék a fő hely. Mintha övék lenne a templom. Míg az oltárnál folyik a szertartás, a rózsafüzért morzsolgatják, litániákat, kilencedeket mormolják.

Isten áldja meg őket minden Miatyánkért, de rózsafüzért lehet máshol és máskor is imádkozni! A Kálvária szent áldozatában részt venni csak itt lehet. Miért nem imádkozzák a szentmisét?

 Leányok. Nem bántjuk őket, hisz szép számmal vannak. Nem tudjuk azonban megállni, hogy meg ne kérdezzük: Ha nem néznék meg új ruhájukat a fiatalemberek és a többi irigy, sóvárgó lány, akkor is eljönnének- e misére?

Szőke kis lurkó. Imádkozik hol az édesapja, hol pedig az édesanyja ólében. Nehezen idomítja száját a szent szavakhoz. Mekkora áhítat! Válla felett belekacsintunk az imakönyvébe: mit is imádkozik? Már látjuk: a hajadonok imáját, meg imádság a jó férjért…

Talán a jó Isten is mosolyog a kicsikén…

Leventék ( ma szentségekre készülők). Erős, izmos nyíltszemű fiúk(lányok). Itt vannak hiánytalanul, amit a kiosztott matrica is tanúsít. De bámész tekintetük elárulja, hogy szívesebben lennének bárhol másutt.

Mert nem elég csak parancsra szentmisére menni. Ahogyan munkakörhöz igazodóan képzett embereket ültetnek egy-egy munkahelyre, éppúgy kellően képzett ( pici gyermek és a szülők kezdettől együtt a templomban) fiatalokat irányítsunk a templomba, nehogy a szentmise áldozat kárba vesszen!

Fenn a kóruson a kántor énekel. Éppen egy régi, érzelgős és idegen gyártású fércmunkát. Közben élvezi tulajdon hangját. Az a meggyőződése, hogy mások is élvezik, mintha színházban lennének. Azért vigyáz is, hogy más ne tudjon vele énekelni, hadd érvényesüljön egyedül!

Ó, ha feltámadnának magyar őseink, akik talán épp ebben a templomban közösen, együtt énekelték ősi, tiszta szent magyar énekeinket…Hej, de akkor sok kántor többet nem merne orgonához ülni…!

Értelmiség. Szabályos késéssel megérkezik a szentmisére. Így látható és feltűnő az érkezése. Illendően és feszesen leüli a szentmisét. Minthogy a vélt úri modor szerint imakönyvet használni nem illik, azért fegyelmezett unalommal néz a levegőbe. Olyan ez, mint mikor az új gazdag illendően nézi és csodálja a művészi festményt, igaz nem ért hozzá és halálosan unja azt.

 Így bizony unalmas a szentmise fiatalnak és idősnek, inkább szőlőjében kapál a legény. Jó, hogy az ősi hagyomány, főleg a falvakon, templomba hajtja a lelkeket. TŰRHETETLEN ÁLLAPOT! Itt valamit, másra nem várva és mutogatva, tenni kell! A lehetőség mindenki számára adva van a kisebb és nagyobb közösségekben. Szálljunk hát ki a langyos vízből és papír keresztényi mivoltukat helyezzük a másokat szolgáló, folyamatosan cselekvő keresztényi állapotba. 

Vissza az újság tetejére

Sík Sándor: Szent magyarság    

(Szent Imre)

„Nascentis patriae Splendor Eximie! – Ó, születő haza Tündöklő csillaga!” – így köszönti a régi magyar himnusz Szent Imrét.

Szent István mellett, aki megteremtette a hazát, ott áll Imre is! A nagy ideál mellett, aki megmutatja, mit tesz magyarnak lenni, ott áll Szent Imre és még valamit mond, valami szükségeset. Tanulmányoznunk kell őt is, hogy lássuk, merre visz az út, hogyan kell továbbépíteni a szent istváni alapokon. Alig valami az a történelmi adat, amit tudunk róla. Szent Imre erőteljes, férfias jelenség volt. Kétféle vér egyesül az ereiben, mindkettő a hősiességnek, a hivatásnak a hagyománya. Az apai vér Árpád vére. Nem lehet kétséges, hogy az uralkodó, hadvezér, diplomata Szent István az ő trónusának várományosát is uralkodónak, hadvezérnek és diplomatának nevelte. A másik hagyományt az anyatejjel szívta magába: anyja Gizella, maga is szentéletű Boldog. Imre hétéves korától tizenöt éves koráig Szent Gellért mellett nevelkedik, a szent olasz, a tudós teológus és író, a rengetegbe vonuló remete, a nagy püspök, a későbbi mártír mellett. Tizenötödik évétől aztán édesapja veszi maga mellé. Szent István Intelmeiben tisztán látjuk, hogy a magyar király azt akart nevelni belőle, amire legnagyobb szüksége volt: méltó utódot, igazi keresztény királyt, - ami ő maga akart lenni. Természetesen katonának is nevelte. De nemcsak harcosnak, hősnek és minden tudománnyal ékesnek, hanem mindenekelőtt buzgó kereszténynek, jámbornak nevelte. Huszonhárom éves korában Szent István befejezettnek látta nevelését. Ekkor nemes királyi nemzetségből való leányzót szerzett neki hitvesül.

Minden jel arra mutatott, hogy a nagy apánál nem kisebb fiú következik a trónon, amikor egyszerre csak váratlanul, vadászaton, vadkan oltja ki életét. 1031-ben, 24 éves korában meghalt, utód nélkül. Csonkának látszik ez az élet, úgy érezzük, itt valami nincs befejezve, itt valami titoknak kell lappangania. És ekkor, kevéssel a herceg halála után előáll a fiatal özvegy és elmondja Szent Imre szüzességi fogadalmának és testvéri házasságuknak titkát. Tudjuk, hogy Imre nem volt egyetlen fia apjának. Tudjuk, hogy volt több testvére is, egyet, Ottó bátyját név szerint is ismerünk. Nem ő volt kezdettől a trónörökös, nem lehetetlen az sem, hogy őt szülei eleinte papnak vagy szerzetesnek szánták. Csak azt nem értjük, hogyan tarthatott ki e mellett a kemény elhatározás mellett akkor is, amikor már egyetlen fia lett apjának, egyetlen reménysége nemzetének. Imre tudatos következetességgel kitartott fogadalma mellett, s az úristen a kor halállal ráadta a szentesítést Imre elhatározására.

Imre valami nagy jót akart elérni fogadalmával, nagyobbat, mint az a vesztség, amely áldozatából származott. Mi ez a legnagyobb? Egészen biztos, hogy nem akarhatta ezzel a magyarságnak azt mondani, hogy mindenkinek a szüzességi fogadalom az Istenhez vezető útja és így kell élni mindenkinek. Maga az evangélium is csak azoknak szánja ezt az utat, akik érteni tudják.

Mi az értelme a szüzességnek? A keresztény szüzesség a legmagasabb rendű hősiességet mutatja meg.

1/ Mindenekelőtt a szent elégedetlenséget jelenti. Jelenti azt a nyugtalanságot, mely nem tudja beérni azzal, ami van, hanem különbet, többet, nagyobbat akar. Valami jót, valami szépet odaad valamiért, ami nem kötelesség, ami még jobb, ami még szebb. A kisebb jóról lemond a nagyobb jóért. Szent Imre azt mondja: többre születtünk, nagyobbat akarjunk! Ez az ő első nagy tanulsága: hősiesség, mint nagyot-akarás!

2/ A keresztény szüzesség másik értelme: a szabadság. Az ember egyre képtelenebbé válik mindenre, ami erőfeszítést kíván, ami szép, ami nagy, ami nemesen emberi. Imre tanítása: Lelkek vagytok, - harcoljátok ki magatoknak az uralmat testetek felett, - ki-ki a maga módja és mértéke szerint. A lélek az úr a test felett: a szüzességben. A lélek az úr a test felett: a tiszta, termékeny, keresztény házasságban. A lélek az úr a test felett: a becsületes egész munkában. A lélek az úr a test felett: amikor nem nyúlunk a máséhoz, olyankor sem, ha nem venné tudomásul senki. A lélek az úr a test felett: ha az elv, az eszme, a kötelesség kedvéért áldozatot hozunk, akkor is, ha könnyű volna kibújni alóla. Ezt jelenti a lélek szabadsága.

3/ A keresztény szüzesség harmadik értelme: odaadás és szolgálat. A szolgálat mindenki számára más és más. A családanya számára: családja. A férfi számára egy gondolat, egy eszme, haza, egyház, társadalom, felebarát. Mindenki tudja, mi a hivatása, Isten állította bele küldetésébe, munkájába, mesterségébe, családjába.

Harcosok nem mind lehetünk, vértanúknak aligha kell lennünk, holtig való fogadalmas szüzességre csak kevesen vannak kiválasztva, de a keresztény lélek hősiességére mindannyian hivatva vagyunk: hogy egyre jobbra, többre törjünk, hogy úrrá legyünk önmagunkon, hogy önérdek, kényelem, sőt – ha kell – egy ellenséges világ ellenére is vállaljuk becsületes, tevékeny szolgálatát annak, amit jónak, nagynak, szentnek, keresztény és magyar eszmének, értéknek megismertünk.

Kell-e nekünk valami éppen ma égetőbben, mint ez a lelkület? A hősi ideálról lemondó világ a romlás felé hanyatlik, a pusztulás felé. Jobbra is, balra is, mindenfelé új világok csíráznak, új kísérletek próbálkoznak. Államok, népek, eszmék roppant áldozatokat kívánnak híveiktől, kemény, fegyelmezett életet írnak elő, igénytelenséget, hősiességet követelnek. Férfiak, nők, ifjak százezrei és milliói talán nem is tudják, hogy miért teszik, talán vak tömegerők dolgoznak bennük, talán félre is vannak vezetve, talán nem is alkotásra, hanem rombolásra használják fel rövidlátó hősiességüket, - de mégis vállalják a nagy áldozatot. Fel van téve a nagy kérdés hazánk számára is: ebben az omladozó, de újjászületni készülő világban lesz-e hely számunkra, lesz-e bennünk is hősies lélek, kultúra-teremtő áldozatok vállalására?

Nekünk eszmékért nem kell idegenekhez fordulnunk: tisztán áll előttünk Szent István útmutatása, de már nem elég őt megérteni! Az ő követéséből megszületett Magyarország, de újjászületni a Szent Imre-ideálból fog.

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi hangverseny

„ Szállj dalom, szállj, gyenge kis madár.
Határokon túl, a Hargitáig szállj!
Bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt!
Krisztus soha el nem hagyja Őt!”

Karácsonyi hangverseny Fotó: Kristók János Ugye mennyire rohan az idő? Nemsokára itt az Advent. Advent, hangverseny az öröm vasárnapján és karácsony. Már több, mint 10 éve így van ez nálunk. Bár nehéz idők járnak felénk, de ez sem gátolhat meg szereplőket, támogatókat és megajándékozott hallgatókat abban, hogy  folytatódjék e szép hagyomány. Mert a dalokat nem lehet palackba zárni. Azoknak hallatszani kell egészen a Hargitáig és még azon túl is. Természetesen ha akarjuk!

Ugye akarjuk?

A HANGVERSENY tervezett időpontja: 2007. 12. 16. Vasárnap du. fél 5-től

Helyszíne most is a templomunk.

 Az elhangzó művek vezérfonalát most is a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola tanárainak és diákjainak előadása képezi, de mindig nagyon várt a pedagógusi énekkarunk, az iskolánk énekkara, Dalegylet, helyi és környékbeli énekkarok szereplése. Szereplésüket kérem  Gyimesi tanár úrral egyeztessék november 15-ig, hogy a program időben Karácsonyi hangversenyösszeállítható legyen.

 A hangversenyre belépőt most sem szedünk, de a szereplők jelképes támogatásához minden adományt ( sütemény, pénz, szervezésbe besegítés, stb) örömmel fogadunk. Felajánlásaikat a megjelenéstől a hangverseny időpontjáig megtehetik Beke László, Fábián András, Gyurcsek Gyuláné és Molnár János szervezőknél.

 Szerepvállalásra buzdítva az újabb adományozókat ismét megköszönjük 2006. évi támogatóinknak: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Önkormányzat, Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, FIDESZ 4. vk. Vezetése, Ny.Nógrád COOP, Édimodul Kft, Fater Bt, Sági Péter, Mede Zoltán, Fehér Tibor, Halaj Ferenc, Zsiga László Kolping Család, Horváth Lajos, Beke butik, Nagy József, Valcz László, Vadkerti Harangok, Fábián család, Major család és a névvel itt fel nem tüntetett segítő, akik oly sok és együtt ünneplő felebarátunknak szerzett boldog perceket

Vissza az újság tetejére

Életmérleg

Az Úr, nem azt fogja kérdezni bőröd színét. Inkább a jellemedről és tulajdonságaidról fog kérdezni.

Vissza az újság tetejére

Búcsú a kegyhelytől

Isten veled Szűz Anyánk, Mária, szomorúak vigasztalója, keresztények reménysége, angyalok és szentek legszebb királynéja. Óh, mily szomorú a lelkünk, hogy ezt a kedves helyet itt kell most itt kell hagynunk. Milyen édes volt szent színed előtt térdelni, ahol pártfogásodért könyörögve, szent áldásban részesültünk. Köszönjük égi jó anyánk, Magyarok Nagyasszonya, lelkünket elárasztó, nagy szeretetedet. Köszönjük jóságodat, mely mennyei harmatként csepegett fájó szívünk sebeire. Boldogok vagyunk most mindannyian, hisz e szent helyen Veled közösséget alkotva imádkozhattunk magunkért és másokért, papokért és családokért, élőkért és holtakért, a nemzetünk felemelkedéséért.

 Isten veled Szűzanyánk! Isten veled és fogadd hálakönnyeinket, mellyel zarándok utunkat megöntöztük és megöntözünk a jövőben is.

 Jézus, Mária, József! A ti védelmetek alatt akarunk hazaérni családjainkba, hogy részesíthessük otthon maradt szeretteinket búcsúi áldásodban.

Nagyasszonyunk, hazánk reménye, óvd meg ezt a szent helyet minden veszedelemtől. Adj erőt a képed előtt szolgálatot teljesítő atyáknak, hogy soha ne szűnjön meg itt a legszentebb áldozat, a szentmise, bemutatása.

Óh Mária, édesanyánk! Botlásainkért ne vess meg! Vegyél bennünket továbbra is pártfogásodba, hogy közbenjárásod által az örök élet részesei lehessünk. Amen.

Vissza az újság tetejére

Van remény

„Magyarország, Nagyasszonya!
A mi sorsunk, bús- mostoha.
Sötét az ég, a kín éget,
Ne hagyd a Te magyar néped!

 A szentkút csillaga énekkönyvben olvasható fenti sorok ma sem vesztettek aktualitásukból. A médiáink butító törekvései, a „ nagyjaink” hazugságainak ára sok embert taszít a megalázó létszint küszöbére. Ám a hit csodákra képes, amit a Magyarok Nagyasszonya búcsún is megtapasztalhattunk. Az emberek egy-egy alkalommal össze tudnak jönni nemzeti kegyhelyeinken, hogy együtt imádkozzanak családjaikért, egyházunkért és nemzetünk felemelkedéséért. Október 7-én sem volt ez másképp. Már a buszokon elmondott rózsafüzérek, a felzengő énekek a búcsúra hangolódás jegyében a fenti célokat szolgálták.

Szentkút Fotó: Kristók János Buszaink ( 3 busz), együtt haladva érkeztek meg a kegyhelyre. Öröm volt látni, hogy a közel ilyen létszámban autókkal érkezők csatlakozását az ott összeálló keresztaljához, hogy zászlóink alatt is közösséget alkotva , körmenetben érkezzen a különböző kis közösségekből szerveződő nagyobb közösség a Szűzanya köszöntésére, ami a bennünket fogadó ferences agyát is meglepett.

 Nem kívánok jegyzőkönyvet közzé tenni a szentkúti búcsúról, de a búcsún való részvétel megosztásaként néhány gondolatot megosztanék kedves olvasóinkkal.

 Már a fogadó gondolat is nagyszerű volt. A többszöri „bérmálkozását” büszkén valló „jótevőnk” állítása, miszerint Mária levette kezét Magyarországról, másokat megtévesztő kijelentés. Ahol a szombati gyalogos zarándoklat és püspöki mise ellenére is ( szerencsésebb lett velük is együtt ünnepelni), ilyen sokan fordulnak Égi Édesanyánkhoz, ott Mária is ott van és közben jár Szent Fiánál a benne bízókért. Ugye ez nem jelent kéz levételt?

 Nem tudtuk ki lesz a nagymise főcelebránsa. Többen ki is jelentették, hogy ők nem a pap személye végett, hanem azért akit ő képvisel jöttek el e szent helyre. Máris meglepetés ért bennünket, hisz Majnek Antal, kárpátalji ferences püspök atya tanítása által gazdagodhattunk lelkiekben. Már maga a jelenléte arra hívta fel a figyelmet, hogy magyarok a határainkon kívül is élnek. Nekik is Nagyasszonyuk és égi Édesanyjuk Mária. Szentkút Fotó: Kristók JánosBármilyen nehéz is az ő sorsuk, felettük is ott van keze, nekünk pedig nem szabad megfeledkeznünk Trianon ellenére is testvéri mivoltunkról.

 A püspök atya tanításából is néhány gondolat. Általában a szentmiséken jóval több az asszony, mint a férfi. Sokat gondolkodott ezen a tényen míg az alábbi felfedezésre jutott. Ugye mindannyian olvassuk a Szentírást? Akkor nagyon jól látható az, hogy az isteni kérésre az NEM és az IGEN választ is asszonyi szájból hallhatjuk. Éva által kimondott nem következménye az eredeti bűn, míg Mária igenje megváltásunkat hozta. Nem véletlen hát az asszonyi fölény. De mi, férfiak is törekedjünk nagyobb jelenlétre, hisz mindkét három betűs szó bennünket is érint.

 A körmenet most is csodás érzés volt. Már- már visszaért az élen haladó kereszt, amikor a menetet zárók elhagyták az őszi díszben pompázó szabadtéri szentmise színhelyét. És mindenki énekelve, imádkozva végig ment az úton, amit az összetartozás jeleként is felfoghatunk. Külön megtiszteltetés is érte közösségünket, hisz három testvérünk ( BI, ZG, BS ) vihette a Kegykép másolatát és gyertyával hadhatott az Oltáriszentséget vivő püspök atya mellett.

 A mise után sem rohantak haza az emberek. Sokak által megvárt litánia után közös búcsúzás a Szűzanyától ( búcsú ima a cikken kívül olvasható),visszaút körmenettel a parkolóba. A konvojban történő hazaérkezést a szentségimádás végett nyitva lévő plébánia templomunk meglátogatása követte. Az ott elhangzott ima, a jövőbeni megismétlés igényével, zárszóként tett pontot zarándoklatunkra

(Mátraverebély-Szentkút, 2007-10-06.)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az idei cserkésztábor

Augusztus 17. péntek

Kedves nénéink, bátyáink! Heves járás beszámolóját halljátok arról, hogy mi is történt tegnap. Strandoltunk, megint vasparipára ülhettünk, Csenge is velünk volt. Ácsi, ácsi rakjuk sorba az eseményeket! A várva várt napra a Hont járás ébresztőjére riadtunk. Arnold bátyánk reggeli tornája után bendőnket megtömve vasparipáinkra pattantunk, s meg sem álltunk Kemence vizéig. Bár erőnk jócskán megcsappant az előző napok megpróbáltatásai során, mikor vizet láttak szemeink felfrissülve csobbantunk a hideg habok közé. A kürtőskalács kellőképpen meghozta mindenki étvágyát, s végre nemcsak a megszokott konzervbe zárt csodát ízlelhettük. A terítéken szalámi és lekvár is volt. Vizes fürdőkádunkat elhagyván ismét csőcsikóink nyergében találtuk magunkat, hogy itthon mi lássuk vendégül az állandó varecásokat. A fiúk bográcsban pörköltnek indult babgulyást, a lányok párizsi szeletet sütöttek hasábburgonyával. A konyhás nénik mindkettőt tesztelték. (Megjegyzem, pozitív visszajelzéseket kaptunk.)

Az esti tábortűznél Jucus nénénk mentett meg a medve elől, s ötleteket kaptunk, hogyan járhatunk túl az ördög eszén. Levontuk zászlónkat, hagy pihenjen az is, s mi is nyugovóra tértünk.

Augusztus 18. szombat

Reggöl útnak indútunk, minden őrs, amerre Látott, mer' hát küdetésünk vót, megtunnyi ősünk történetjét. Úgy vót, hogy kinn köll aludnunk a sötét rengetegbe magunkba, de a kisbírók jól

összeszervezkedtek a hátunk mögött, oszt estére végülis mindenki egy helyre érkezett meg. Megnyársaltunk kóbászkánkat, osztan möghallgattuk, mit derítettek ki az őrsök a mi nagy elődünkrő' Baden-Powellről. Ti tudtátok, hogy mán 150 éves lenne, ha élne, de hát manapság mán nem élnek ilyen sokáig. Eztán a nagy külhonba járó lejányaink, akik nagy csirkész világtalálkozón vótak, elmesélték mit láttak, hugy vót az odakinn. Majd a csillagos ég alatt leheveredtünk, körbe a tűz köré, megvizsgáltuk kinek az udvarába is áll ma éjjel a Göncölszekér, meg a többiek, oszt elaludtunk.

Folyt. köv.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Nemzetközi Kolping focitornára megyünk a csehországi Zsdárba 2007 11 16-án, hogy nemzetközi kapcsolatokat teremtve ismét elvigyük Érsekvadkert jó hírét.

 Kedden esténkét felnőtt hittan van a Cserkészházban. Gyertek minél többen, hisz ez is alapja a jó keresztény és jó magyar kolpingi jelmondatnak.

 Az egyesülethez való tartozás feltétele a tagdíj rendezettség. Akinek elmaradása van vasárnaponként ( vagy egyeztetés útján más időpontban) rendezheti Zachar Lászlónál.

-Végéhez közeledik az elbontott estyi ház helyének parkosítása és a csatlakozó falfelület helyrehozatala. Van még munka. Keressétek az alkalmat és csatlakozzatok tevőlegesen is az épület szépítő akcióhoz.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Mindenszentek és Halottak napja lesz.

Szentmisék:

November 1. de 8-kor.

November 2. reggel 7-kor, papok, kántorok, harangozók, tanítók, képviselő testületi tagokért. este fél 6-kor rózsafüzér a halottakért, 6-kor szentmise az összes megholtakért.

Síremlékek megáldását egyenként végezzük, bejelentés alapján október 28. és november 1. du. 2-től.

Mint már a vasárnapi szentmisén hallhattunk róla, a Szent Andrást ábrázoló, Vaszari János által festett, értékes oltárképünk februárig a Budai várban van kiállítva.

A váci szeminárim és a szécsényi ferences kolostor számára meghirdetett gyűjtés eredménye  272 000 Ft és 40 zsák burgonya, liszt, bab, olaj, dió, savanyúság, rizs, méz, hagyma, karalábé, cékla, tojás. Köszönjük a nagylelkű adományaikat.

November 12. Szentségimádási nap. Ünnepi szentmise de. 10-kor. Este 6-kor szentségbetétel.

November 30. templomunk búcsúja, ami egyben körzeti szentségimádási nap. Az ünnep du. 5-kor szentségimádással kezdődik, amit ünnepi szentmise követ. Vendégünk Tóth Kálmán egykori vadkerti káplán. A szokásos agapéra kérjük a készületet.


Keresztelt(ek):

Fésűs Korona Réka /Fésűs Sándor – Kovács Melinda/
Boskó Noel Olivér /Boskó Kornél – Hives Mirandola/
Kollár Máté /Kollár Péter – Biró Mária Mónika/
Bozsonyik Balázs /Bozsonyik Tamás – Kristók Krisztina Katalin/

Házasságot kötöttek:

 -

Halottaink:

Zachar János 1923
Kovács Józsefné Lipcsei Valéria 1947
Őszi János 1917

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
novenber
04. Ferenc imacsoport
11. Pió imacsoport
18. II. János Pál imacsoport
25. Teréz anya imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. csütörtök    -

2. péntek        -

3. szombat     - Vitéz Ferenc (4. évf.) és Dr. Borsa Mihály, szülők, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Erdős István, fel. Boda Erzsébet, veje, unokája és családtagok

                        - Kovács Ignác 1. évf. és hozzátartozókért

4. vasárnap    - Czinege János, felesége, szüleik, fiuk: István, menyük Borbála és elhunyt hozzátartozókért (alapitványi)

                        - Urbán Ignác, szülei és Kaba család elhunyt tagjai (alapitványi)

                        - Erdős János, neje Kopisz Mária és a család halottai

5. hétfő           - Szülőkért

6. kedd           - Édesapáért

7. szerda        -

8. csütörtök    - Kristók János, fel. Hives Katalin, szüleik és vejük

                        - Kristók János és szülei, Pinke Ferenc, felesége Záhorszki Mária és szüleik

                        - Erdős János, szülei, testvére Mária és Halaj család halottaiért

9. péntek        - Gréczi István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozókért

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, a Szrenka és Szabó család halottaiért

                        - Hornyák Kálmánné 1. évforduló, férje és a család halottaiért

10. szombat   - Holes Antal halálának 4. évfordulója, élő és elhunyt családtagjaiért

                        - Vitéz Sándorné Nagy Mária halálának 10. évfordulója, férje, gyermekei és hozzátartozókért

                        - Laczó János, apja és nagyszülei

11. vasárnap  - Záhorszki János, neje Szabó Apollónia, gyermekeik és vejeik, menyük és hozzátartozók, unokájuk: József

                        - Csernák István, szülei és a Zöllei család halottaiért

                        - Pistyúr Károly, felesége, élő és elhunyt családtagok

12. hétfő         -

13. kedd         -

14. szerda      - Szabó István, felesége, gyermekeik és Fábián Ignác, felesége és szüleik

15. csütörtök  - Varga János, násza Jakubecz Gergely és hozzátartozók

                        - Pinke Kálmán fel. Szabóki Rozália, szülők, testvérek, nászuk Urbán Ignác és felesége

                        - Dósa Jánosné szül. Csillag Ilona 1. évforduló, férje, szüleik, élő és elhunyt családtagok

16. péntek      - Hálából élő családért

                        - Urbán Ignácné, férje és a család elhunytjai

                        - Pelle Andrásné Szúnyog Ilona, férje és hozzátartozók, Murányi Lajosné és Szabó Mária és szüleikért

17. szombat   - Balogh Istvánné, szül. Kaba Ilona, férje, és a családok elhunyt tagjaiért

                        - Valcz Ferenc, fel. Boda Margit, szüleik, 2 menyük, Sors Károlyné és férje

                        - Murányi István, fel. Komlós Ilona, szüleik, hozzátartozók

18. vasárnap  - Csékei Lajos, fel. Képiró Mária, Homolya Ignác, fel. Mák Anna és hozzátartozók

                        - Pénzes Ilona, Péter András, neje Verebes Ágnes, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Valkó Ignác, 2 fia, Valkó és Péter család halottaiért

19. hétfő         - Hálából, valamint élő és elhunyt családtagokért

                        - Fábián István, fel. Csillag Mária, menye és szüleik

20. kedd         - Záhorszki Gergely, 2 felesége, Csillag és Varga Erzsébet

21. szerda      -

22. csütörtök  - Boros Ernőné született Zsilkó Erzsébet

23. péntek      - Sági József (4. évf.) fia: Attila, Czinege és Sági nagyszülőkért

                        - Macska Károly, felesége, násza, nászasszonya és hozzátartozókért

                        - Záhorszki János, szülei, anyósa, apósa, testvérei

24. szombat   - Hálából 50. házassági évfordulóra

                        - Pataki András, a Pataki és Bimbó család halottaiért, valamint Magyar Mihálynéért

                        - Nagy Lajos, fel. Molnár Ilona, fiuk, és menyük és a család halottaiért, Konopás József, fel. Paulicsek Margit és családtagok

25. vasárnap  - Szabó Andrásné, 2 férje, vejük, szüleik, testvéreik

                        - Molnár István, neje Laczó Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

                        - Vaszil Miklós és felesége, Novák András és felesége, valamint Novák László és felesége hálából 40. házassági évfordulóra

26. hétfő         -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök  - Kiss András, élő és elhunyt hozzátartozókért

30. péntek      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre