Vadkerti harangok
2007. augusztus  


Kisboldogasszny
Szentmiseszándékok
Augusztus csillagfényben
Szent Kereszt Felmagasztalása
Hittantábor
Kis Szent Teréz Magyarországon
A siker titka
Kalász-hírek, 3. Váci Egyházmegyi Találkozó
Kedves Otthoniak!
Hagyomány és hűség
Életmérleg
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Kisboldogasszony

Vajon melyik asszony kapta meg a történelemben azt a csillagkoszorút, amelyet a Mária-ünnepek jelenetek Egyházunkban? Senki más, rajta kívül. S nem tévedés a sorrend. Nagyboldogasszony megelőzi a Kisboldogasszonyt. Előbbi arra utal, hogy Mária az Örök Nap fénykörébe került, utóbbi, hogy bűn nélkül fogantatottként először pillantotta meg a földi nap fénysugarait, miközben megváltásunk őbenne hajnalodott föl. Kisboldogasszony Mária születése napja. A végső beteljesülés ellenpontja: a születés. Melyik van előbb? Isten országában a születés rangja a halálon túli élet rangjától függ. Máriát csak a Nagyboldogasszony kivételes rangja tette Kisboldogasszonnyá. A nagyember születésnapját is az határozza meg, amivé haláluk után lettek. Egyházunk szentjei és mártírjai épp úgy tanúsítják ezt, mint magyar hazánk nagyjai és vértanúi. A távoli múlt üzenete éled meg előttünk. Mária születésnapja megidézi az ősök nemzetségtábláját amit a Szentírás megőrzött számunkra: „Ábrahám fia, Izsák, Izsák fia Jákob.. . . ” Majd Jessze leszármazottjai jönnek sorba. Nekünk, magyaroknak pedig Gyöngyöspata templomának szépségében egyedülálló aranyozott oltárdísze, amely Jessze törzsének elágazását ábrázolja. Ennek legkiemelkedőbb ágacskája: Mária születése. A kárhozat angyalai még aligha sejtették, hogy benne jön el az Asszony, akinek fia majd széttapossa a Sántán- kígyó fejét, aki a pokol hatalmával már élete hajnalán ellentétbe került, hiszen bűn nélkül született. A történelemben pedig beigazolódik megváltásunk drámája: „ Ellenkezést vetek közötted és az asszony között.” Ez az asszony: Mária. Lehet-e korszerű hasonlattal érzékeltetni, mit jelent az, amikor a felülről jövő erő kimenti ezt az újszülöttet az eredeti bűn és a hozzá csatlakozott személyes bűnök beszennyezett áradatából? A nagy árvizek pusztító örvényeit idézhetjük meg a tv képernyője nyomán. Erős fa emelkedik ki a sodrásból. Rajta egy kislány. Az ég felől pedig megjelenik egy helikopter, és kimenti. Gyarló emberi megközelítés, mégis megsejtet valamit a titokból. A szálak azonban nemcsak Jesszéig s nála is korábbra, Ábrahámig vezetnek. A  mindenható Isten megváltó tervét idézik meg számunkra, az elborult agyak világában, amelyben kiváló eszű tudósok képesek a véletlen vagy a vak szükségszerűség számlájára írni a teremtés káprázatos csodáit. A Szentírás Kisboldogasszony ünnepére vonatkoztathatóan is elénk tárja a teremtő és megváltó Isten tervét, amely Máriára kiemelten vonatkozik, amely a zsoltárok hangján, énekbe és zenébe kívánkozóan mondja el, hogy a darwini „természetes szelekciót” messze felülmúlva megváltásunk titkában az isteni kiválasztás „szelekciója” az irányadó. „ Öröktől fogva rendeltem őt. . .  Nem voltak még tengerek. Nem álltak a hegyek. Források a föld mélyéből még nem törtek elő. . .  Mielőtt a vizeknek törvényt szabtam volna, ő már megszületett terveimben.” Ha az üdvösségtörténet misztériumjátékának ezt a jelenetét vinnénk színpadra, a próféták mintájára az Úr szavát is megidézhetnénk, bár saját emberi szavainkkal: „Azt akarom, hogy ebben az újszülöttben megismerje a világ a női nem legszebb hajtását. Azt akarom, hogy a bűn szeplőjétől mentes tisztaságával eszményként álljon mindazok előtt, akik fölfelé tekintenek. Azt akarom, hogy benne olyan Asszony támadjon Éva lányai közül, aki a napba öltözött Asszony lesz. Mert a Megváltó édesanyjául választottam őt.”

   B.László

Vissza az újság tetejére

Augusztus csillagfényben

Boldogasszony! Őszbe halványuló kék égen
Te vagy csillagunk, bánatunk tengerében,
Ezredéveink ősi Babba Máriája.
Kezedben van sorsunk és István koronája.
Vesztésre ítéltettünk, Sátántipró Asszony?
Vagy újra kell, hogy ébresszen az iszony,
A keserűség, a sötétség az álomból,
Fényt áhító lelkünkre boruló homályból?
Nagy királyunk lelkével keresünk téged,
Jobbjával együtt nyújtjuk Feléd kezeinket:
Tengernek Csillaga, szánd meg romlott népünket,
Tedd újra édessé hazánkat s életünket!
( Dékány Endre)

Vissza az újság tetejére

Szent Kereszt Felmagasztalása

(Gondolatok a Kálvária búcsúhoz)

 A keresztényeket külsőleg onnan lehet megismerni, hogy keresztet vetnek, keresztet helyeznek lakásuk falára és sokan keresztet  viselnek a nyakláncukra helyezve is. Még a magyar elnevezés is a keresztre utal, míg a nyelvek zömében a Krisztus szóból származtatható. Nyugodtan mondhatjuk hát, hogy egyedül nyelvünkben utal a keresztre a keresztény megnevezés, a leglényegesebb momentumot ezáltal is kiemelve a mi Urunk, Jézus Krisztus életéből. Arra a mozzanatra terelődik itt a hangsúly, hogy Megváltónk helyettünk és érettünk halt kereszthalált, a mi bűneinkért töretett össze, ám a mi megigazolásunkra föl is támadt. A tolerancia hangsúlyozói szégyenfának is nevezik a keresztet. Úgy gondolják nem szabad ezzel megzavarni a feltörekvő nemzedéket. Ezért le is került az ( sajnos ma is lekerül) számos iskola és intézmény faláról. Idősebbek már megtapasztalták, hogy a nyakláncon függő keresztet is levetették „népnevelőink”, melynek gyümölcseit élvezi is mai korunk. Ragaszkodjunk hát a kereszthez, mert az a megváltásunk fája. A SÁTÁNNAK ma is szálka a szemében a győzelmi jelvényünk. Ma is támad miatta, legfeljebb módszerei és jelvényei változtak meg.

 Nem tudjuk, hogy az Úr miért döntött úgy, hogy a megtestesülés és a kereszthalál által vezeti üdvösségre az emberiséget. Nem kétséges, hogy ez hitet kíván tőlünk, a hit pedig áldozattal jár. Napjainkon jól látható, ahol az áldozatot, az önfeláldozást, a keresztet és a szenvedést tökéletesen ki akarják iktatni az önmegvalósító ember életéből, ott még több önzés és szenvedés zúdul az emberek nyakába .Hiába beszélnek manapság sokan elméleti toleranciáról, emberségről és jóságról, nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy ahol nem ver gyökeret Szent István módjára a mi Urunk Jézus Krisztus tanítása az emberek erkölcsi gyakorlatában, ott embertelenné, sőt akárhányszor elviselhetetlenné válik az emberi élet.

 Nekünk tehát nincs más névben üdvösségünk, mint a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, nincsen más reményünk, mint a kereszt, ami az önfeláldozás és az örök áldozat bűneltörlő erejű szimbóluma.

 Erősítsük magunkban a kereszthez való ragaszkodás tudatát. Mert általa ezer éves múltunk tetteit ( Tatár, török és egyéb keletei veszedelmek túléléssel történő legyőzése) élesztjük ujjá, és lehetünk ismét Európa védőbástyája mivoltunkat. Csak ezen az úton haladva vallhatjuk azt, hogy volt múltunk, van jelenünk, ami a kereszt jegyének vállalásával nem is olyan nehéz és ha mustármagnyi is lesz ám hiteles tömegünk, megnövekvő vonzásunk a biztos jövőt is megadja.

( Bépé)

Vissza az újság tetejére

Hittantábor    

(2007.július 9-12. Dány)

Az idei hittantábor remekül kezdődött. Első nap miután megérkeztünk, ellátogattunk Isaszegre. Megnéztük a falumúzeumot, és a csata helyét. A múzeumban rögtönzött versenyt állított össze nekünk az ottani tárlatvezető. Bertalan Vivien, Balla Bernadett és Híves Barbara rajzolt, Híves Balázs, Szrenka Gergő és Ágoston valamint még sokan mások puzzlet raktak össze. Ezután az izgalmas nap után vidáman aludtunk el.

Másnap reggeli után ismét útra kelt a nagy csapat. Először az őrbottyáni harangöntödében jártunk. A harangöntő mester beavatott minket a harangöntés mesterségébe. Miután mindent megtudtunk a harangokról, ellátogattunk Máriabesnyőre a kegytemplomba. Előtte még Veresegyházán megnéztük a medvéket, és megebédeltünk.  Gödöllőn pedig megnéztük az európai szőnyegkiállítást, a városi múzeumban.

Harmadnap Jászberény volt a célpont. Az állatkert felettébb gazdag állatvilágot tárt elénk. Többek között láthattuk, hogy esznek a medvék különféle finomságokat. De a gyerekek kedvence mégiscsak a strand volt. Innen kifáradva tértünk haza.

De esténként sosem maradhatott el az önfeledt játék, ping-pong, csocsó, tollasozás. Minden nap egyre többet tudtunk meg Kaszap Istvánról, megismertük gondolatait az esti és reggeli imák keretében.

A nem várt utolsó nap is eljött végül. Ezen a napon a dányi falumúzeumot néztük meg. Ezután pedig következett a csomagolás, sajnos.

Elérkezett a díjak kiosztása. Mindenki kapott egy kis édességet, hogy a hazatérés ne legyen olyan keserű.

Szeretnénk megköszönni a szervezőknek és a kísérőknek ezt a csodálatos tábort. Hisz ezalatt a 4 nap alatt nem volt idő unatkozni. Reméljük jövőre is ott lehetünk.

Bertalan Vivien és Balla Bernadett

Vissza az újság tetejére

Kis Szent Teréz Magyarországon    

„Anyámnak, az Egyháznak szívében
 szeretet leszek.
Legfőbb óhajom, hogy Téged szeresselek
Mindhalálig.”

 Mint már az előző számban közöltük Lisieuxi Szent Teréz ereklyéje  szeptember 10-én délutáni órákban balassagyarmati plébánia templomba érkezik. Biztosan többen olvastak már az életéről, ám a készület jegyében nem árt felfrissíteni néhány eseményt.

 Teréz Alenconban született 1873. január 02-én tiszteletre méltó szülők 9. gyermekeként. Négy és fél éves, amikor édesanyja meghal. Ezért nővérei nevelik. Még csak 15 éves, amikor engedéllyel belép a kármelita rendbe, ahol 1897-09-30-án, Lisieuxi kármelban bekövetkezett haláláig kilenc értékes évet tölt el imában. A szentírás olvasásában fedezi fel a lelki gyermekség útját, melynek lényege Teréz szerint: a szív beállítottsága, amely ,alázatossá és kicsivé tesz minket Isten karjaiban, tudtára ébreszt gyengeségünknek, bizakodóvá tesz egészen a merészségig az Ő atyai jóságában. Az árva leány a Szűzanyában talált igazi édesanyára. Az édesanya pedig segít és segítésre nevel. Ez volt rá is hatással, amikor egyszerre szerette volna hirdetni az evangéliumot a legeldugottabb szigetig, a világ teremtésétől az idők végezetéig, mind az öt világrészen.

 Egy lélek története címmel halála után 1 évvel jelenik meg önéletrajza, amely egyszerre népszerűvé és közismertté tette. 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. 1927-től  Xavéri Szent Ferenccel egyetemben a Missziók Társvédőszentje, 1944-től Franciaország másodvédőszentje, akit a Szentatya 1997-ben az egyháztanítók sorába emel.

 Teréz előre megmondta, hogy teste elporlad. Különben nem hinnék el, hogy a szürke hétköznapok rendes lelki gyermekségében is szentté lehet válni. Mégis 3 csontdarab megmaradt, melyeket ereklyetartókban őriznek lisieux-i kármel oldalkápolnájában, és a helyi bazilikában állandó tiszteletre kitéve. Innen érkezik a Városmisszió keretében Magyarországra a brazil nemes faládában elhelyezett ereklye és Balassagyarmati jelenlétével, az 1994 óta járva a világot, a palóc vidéket sem hagyja ki látogatásai sorából.

 Sokakban merülhet fel a kérdés, hogy milyen ereklye is van e 132 kg-os ládában. Tudnunk kell, hogy koponya csont darab van abban. Korunk nem ereklye tisztelő. Van akit taszít is ez a csontdarab. Pedig ezzel Teréz jött Magyarországra, hogy itt és most segítsen. Még a hívő keresztények között sem mindenki fogadja örömmel a harmadik évezred elején az ereklye látogatását. Lehet ez egyéni tetszés vagy nem tetszés dolga. Ám történt valami, amikor 1997-ben egyházdoktornak nevezték ki kis Szent Terézt. Ettől kezdve nem alternatíva, hanem anyánk, az Egyház tanítása lényegnek ismerte el Teréz életének üzenetét. Erről győződhetünk meg akkor, ha előadások keretében mi is találkozunk vele Palóc ország fővárosában, Balassagyarmaton.

Vissza az újság tetejére

A siker titka

A régi korok embere génjeiben hordozta a hitet. A feltámadásban megérezte azt a bizonyosságot, hogy minden ember egyenlő a halálban, de Isten igazságossága révén nem egyenlő a feltámadásban. A megvetett, megkínzott Üdvözítőre tekintett, aki győzött a zsarnokság és az emberi önzés felett. Mért tűnik úgy, hogy jobban hitt a régi korok embere? Mert szegény volt, mert magányos volt, mert éjt nappallá téve kellett dolgoznia, mert uralkodtak felette és kizsákmányolták, mert. . . . A mai embert nem zsákmányolták ki!? Tehát a mai embernek nem kell verejtékesen megkeresni a kenyerét, felette nem uralkodnak!? A mai embernek nincs szüksége hitre, lelki vigasztalásra!? A mai ember tud saját magában bízva élni!? Saját életét meg tudja alapozni!? A mai ember boldog a feltámadás hite nélkül is? A hit nem valami „ópium” az emberek számára, hanem valóságos gyógyszer, a halál elleni orvosság. A mai embernek az a baja, hogy amíg gyógyítani akarja sebeit, nem kíváncsi arra, hogy mi is a betegsége oka. Mert minden ember beteg. Bevallva vagy bevallatlanul szenved az élettől és fél a haláltól. A sátán legnagyobb fintora pedig az, hogy elhiteti vele: „a magad ura vagy, azt csinálsz, amit akarsz, a pénztárcádtól függ a boldogságod, és azon múlik, hogy milyen sikeres vagy az üzletben és a politikában.” Te pedig elhiszed és azt hiszed, hogy minél nagyobb palotát építesz magadnak, minél több van a bankszámládon, annál közelebb kerültél a boldogsághoz.  Sok ezer év nem volt elég ahhoz, hogy megtudja az emberiség, hogy becsapták: „Szakítsatok csak a tiltott fa gyümölcséből, mert ezáltal olyanok lesztek mint az Isten, tudni fogtok jót és rosszat!” A folytatás pedig ez: „Csak azt tudták meg, hogy mezítelenek.” Újra meg újra, évezredről évezredre ebbe a csalásba bukik bele az emberiség , amikor azt hiszi, okosabb az Istennél. Mit tudott meg mikor szakított a tiltott fa- a pénzhajhászás, az erkölcstelenség, a hatalomvágy- tiltott gyümölcséből? Azt, hogy mezítelen, kiégett, többé semmire sem jó, kivénhedt, egy életet semmiért odadobó rabszolga lett belőle. A tükörben nem életet lát hanem halált. Felteszi a kérdést: Mért van ez így? És belemondja a tükörbe: Íme, az ember, a teremtés koronája! De a tükör nem szólal meg, hallgat. Ember! Kizsákmányolt vagy, önmagad kizsákmányoltja. Krisztus rajtad akart segíteni, amikor felkínált neked életet és halált. Nem hiszel a feltámadásban? Pedig Isten mindent érted tett, a te életedet akarja szebbé tenni. Téged szeretne átölelni a feltámadt Úr és a füledbe súgni: „ A világban minden érték múlandó, de téged az el nem múló értékek élvezetére teremtettelek.” A mai kor embere sem különb a régi kor emberétől, ugyanolyan nyomorult és magára hagyott. Talán még depressziósabb és még szomorúbb sorsú elődeinél. Az evangélium üzenetet minden korban, mindenkihez szól. Értsd meg végre: Krisztus érted halt meg és érted támadt fel.
 V.I.

Vissza az újság tetejére

Kalász-hírek

2007. április 28-án Tápióbicskén voltunk a Tíz falu – egy asztal találkozón. „Vendégfogadó-kaláccsal”, többségben népviseletben érkeztünk kalász-testvéreinkhez. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében – a gyönyörű barokk templomban – nyolc új tag tett fogadalmat.
Szentmise után a helyi Fehér István Művelődési házba vonultunk át. vendéglátásra. Itt meglepetés várta nemcsak a vendégeket, de a vendéglátókat is. A Tápióbicske Barátainak Köre szervezésében a kecskeméti Platán Szociális Otthonfogyatékkal élő fiatal lakóiból álló ütőhangszeres zenekar színvonalas műsora ejtett ámulatba minden jelenlevőt.
A finom ebéd után a kialakult jó hangulatban, a műsorszámokat követően népdalokat énekeltünk, beszélgettünk, régi barátságok erősödtek, újak szövődtek a Kalász-tagok között.
Köszönjük ezt a szép örömteli napot a tápióbicskei Kalász-csoportnak.
Egy résztvevő

3. Váci Egyházmegyei Találkozó

Taksony–Dunaharaszti, 2007. június 29-30.

Fotó: Barák Barna ImreMár harmadik éve kerül sor – dr. Beer Miklós püspök atya indíttatására –  a Váci Egyházmegyei Találkozó megrendezésére. Nógrádsáp és Mende után a Taksonyi-Dunaharaszti egyházközségek vállalták fel ezt a szép feladatot Dóbiás Zalán káplán atya kezdeményezésére és vezetésével.

A 3. Váci Egyházmegyei Találkozó alapgondolata: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) A mondat Jézus Krisztus, a mi Urunk utolsó vacsora utáni beszédében olvasható. Amikor Jézus az utolsó vacsora után búcsúzik apostolaitól, megtapasztalja barátai elbizonytalanodását, s meg akarja őket erősíteni. Egyrészt megígéri az örök otthont az Atya Országában, másrészt megígéri a vigasztaló Szentlelket, aki majd velük lesz az apostoli munkában.

Tamás apostol aggodalmaskodó kérdésére – Hová mégy Urunk, és mi lesz velünk nélküled? – válaszképpen summásan válaszol: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.

Mit is jelentenek ezek a szavak, nekünk, ma élő Krisztus-hívőknek, Krisztus-követőknek?

Én vagyok az út! Nemcsak Szent Pál apostol mondhatta el magáról: „Éljetek úgy, ahogyan példámon látjátok!”, hanem minden igaz ember, aki nemcsak a látszatnak él, hanem mai fordulattal kifejezve, „akinek hiteles az élete” – tanító, szülő, munkahelyi vagy más vezető.

De leginkább az Úr Jézus mondhatta ezt magáról, hisz Ő az az eszményi ember, aki az Isten elgondolását az emberről legtökéletesebben megvalósította a szeretetben. Csak a Hegyi beszédet kell elolvasnunk!

Én vagyok az igazság! A történelemben rengeteg eszmerendszer próbálta az embereket irányítani, az ókortól kezdve napjainkig.

Egyedül jézus Krisztus hirdette meg a teljes igazságot, amely örök érvényű minden ember és minden közösség javára.

Én vagyok az Élet! A csodálatos kenyérszaporítás után, Jézus beszél az élet kenyeréről, az oltáriszentségről. Sokan nem akarják érteni szavait, más „életet” várnak tőle. Jézus megkérdezi tanítványait: Ti el akartok menni? Ekkor vallja meg Péter apostol a többi nevében szólva: „Hová menjünk, ha téged elhagyunk, az örök élet igéi nálad vannak.” Mi is a földi életben való berendezkedésre kaptunk megbízatást: „Hajtsátok uralmatok alá a földet!” Család, munka, művészetek, ipar, kereskedelem stb. Végső célként azonban, az ember számára az örök életet ígérte meg Isten, amelyet Jézus Krisztus megváltása által nyerhetünk el.

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Ő nem egy út a sok közül. Simon András grafikusművész szerint: „A mai kor zaklatott lelkű keresői számára úgy is lefordíthatnánk Jézusnak ezt az első hallásra talán ijesztően radikális kijelentését: Barátom! Ne simulj bele az önmagukkal semmit sem kezdők arctalan tömegébe! Ne tétovázz, hanem indulj el az úton, a saját utadon, keresd szenvedélyesen az igazságot, amelyért érdemes élned! Indulj hát az Úton az IGAZSÁG felé, hogy valódi ÉLETed legyen!”

A Krisztus fénye c. lap nyomán

Vissza az újság tetejére

Kedves Otthoniak 

Előző levelemet ott fejeztem be, hogy gyertyafényes ájtatosságra invitáltak házigazdáink a Bodrog partra. Csodálatos környezet a Rákóczi vár és a Bodrog part közötti több hektáros területen kezdődött az esti program. Korhű jelmezbe öltözött fiatalok játszották el a rózsafüzér titkait. A fáklyák és gyertyák fényében megelevenedik a Kánai menyegző, majd Wartburg vára a gyermek Erzsébet és barátai életéből egy rövid történet.

Az ötödik titok: „Aki a Szent Lelket elküldte”- több száz gyertya, gyullad, és pislákoló fényük betölti a teret. Az Üdvözlegyeket csángó népének dallamára énekeljük.

A rózsafüzér végén átvonultunk a plébánia templomnál lévő Szent Erzsébet szoborhoz, itt elimádkozunk a Loretói litániát. A Himnusz és a Szózat eléneklése után záródik a hivatalos péntek esti program.

Szombat reggel a Makovecz Imre által tervezett Művelődési házban folytatódik a program.

 A Szentírás ünnepélyes trónra helyezése után Dr. Egri László orvos, diakónus előadását hallgatjuk. A család életszentségéről beszél, külön kiemelve a családon belüli kapcsolatokat. A tékozló fiú történetén keresztül döbbent rá arra, hogy mennyit hibázunk a házastársunk és a gyerekeinkkel való kapcsolattartásban. A problémáinkat, gondjainkat megbeszélni és kibeszélni a legnehezebb, bár fogadkozunk így meg úgy, aztán mi történik, - elhallgatás -vagy indulatból próbáljuk megoldani azt, amit szép szóval egyszerűen ellehetne intézni.

 A következő előadó Dr. Farkas Péter egyetemi docens. Az előadás egyetemi szintű. Röpködnek az idegen szavak, kifejezések a társadalmi és szociális felelősségről, az un. „Szociális-háló” szakozottságáról. Tényekkel alátámasztva sorolta a családokra mért gazdasági megszorításokat. Szívemnek kedves téma volt a politikának azon részének emlegetése, hogy nagy szükség lenne ma Magyarországon, egy keresztény alapokon álló és keresztény értékeket valló politikai erőre.

Az ebéd előtti utolsó előadó Körmendy Imre és felesége Marika, ők a családi élet harmóniájának a szükségességéről tettek tanúságot.

A bőséges ebéd után, a Rákóczi vár kiállítását néztük végig. Előző levelemben idézett történelmi olvasókönyv képzeletbeli lapjain elevenedtek meg törénelmünk számtalan neves alakjának, és korhű históriájának emlékei. Jó visszaidézni azokat az emlékeket, Rákóczi fejedelmi székét látva, a rodostói emléket vagy a Szent Erzsébet ház kiállításán a Wartburg várbeli gyerekszobát. De Patak nemcsak történelmünk és vallástörténetünk szerves része, hanem a Tokaji borvidékhez tartozó település is. A Rákóczi pincészetben tett rövid séta majd borkóstolás elénk tárta a kulturált borfogyasztás minden szépségét.

Az esti szent mise előtt egy rövid városnézés is belefért a szűkre szabott időbe. A szent mise fő celebránsa Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek. A szentbeszéde, mint mindig most is szívhez szóló, egy gondolatát idéznék: „Ha nem adsz szeretetet, jóságot -ne várj, hogy kapj!”.

A nap zárásaként a Wagantes trió barokk zenei hangversenyét hallgatunk a Rákóczi vár udvarán.

Itt ismeretette Bíró Püspök atya a családi találkozó üzenetét. Főbb gondolatai:

-         a családnak nincs alternatívája
-         minél több a boldog család, annál boldogabb a nemzet
-         sem az Egyházban, sem a társadalomban nem a családok a problémák okozói, hanem a megoldást jelentik
-         az Egyház és az állam közös felelőssége a családok boldogulásának megteremtése
-         a támaszra szoruló embereknek a legfőbb segítsége a család, a társadalom ezt a problémát a családok nélkül nem tudja megoldani
-         a gyermek nélküli társadalomnak nincs jövője

Tudom, hogy a jelenlegi állami, társadalmi hatások, sőt sajnos még a törvények sem nem ebbe az irányba hatnak, hogy boldog családok alkossák a magyar nemzetet.

Megdöbbentő, munkahelyemen beszélgetve család anyákkal, akik a vasárnapi ebédtől álltak fel, hogy munkába menjenek arról hallani, hogy a gyereknevelés vagy a vasárnapi mise helyett a nagymosás volt a vasárnap délelőtti program. Ilyen a munka beosztásuk. Elszomorító látvány a vasárnapi misére bevásárló cekkerrel érkező nagymama vagy a szent mise után a bevásárlást végző hívek. Ha rajtam múlva - bár tudom ez álom – én egy családanyát, egy asszonyt sem engednék vasárnap dolgozni.

Nagyszerű dolog az ilyen találkozókon való részvétel. Sok okos dolgot hall az ember, csak kérdés, az hogy a résztvevők ebből mit tudnak, tudunk megvalósítani. Persze itt nem nagy dolgokra kell gondolni, ha megvalósításra gondolunk. Csak fel kellene eleveníteni a múltban általunk megélt dolgokat. Emlékszel meg a nagyszobába tartott disznótoros vacsorákra? Hol a gyerek és a nagymamák, no meg az unokák, arról viccelődtek, hogy kié lesz a malac farka.

 De milyen szégyen volt, mint a lánynak, mint a fiúnak, ha locsoláskor kimaradt Valaki. Vagy emlékszel még a versengésre mikor még alig ismertük az abc-t és már „latinul” tanultuk a lépcső imát, ugyanis csak a kaphatott ministráns ruhát aki felmondta. Jó, tudom-tudom, amit az előbb mondtam már nem korszerű, nem modern, sőt valakik úgy gondolják, hogy maradi. A kifogás keresési hajlamunk óriásit fejlődött az elmúlt néhány évtizedben. Mert még mi szüleinkkel jártunk templomba, addig most nagyon sokan küldik a gyereküket. (Nem az éppen dolgozó szülőkre gondolók) Még én a nagymamától tanultam imádkozni a plébános atyától kaptam az első olvasókönyvet, szüleimmel jártam a környékbeli Mária búcsú helyekre, addig a mai gyerekek a tv-ből és az internetről kapják a tanácsokat, hogy vásárolj, fogyassz és valósítsd meg önmagad.

A találkozó záró nyilatkozata azért megerősít abban, hogy barátaimmal együtt érdemes volt részt venni a találkozón és nem mindig maradi,” Egyház és Állam ellenes”, ha családostul közösségbe járunk, jól érezzük magunkat, és néha még bulizunk is.

 Lélekben együtt imádkozzuk el a családok imáját:

 

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk.

Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük, a kereszténységben kapott hit csírája! Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra! Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézséggel küszködnek!

Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott, örömteli házasságért! Árazd el kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára! Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarctól szenvedőknek! Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit, fáradhatatlanul hirdessék az élet és a család evangéliumát! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára. Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által!

Ámen

Ölel barátod: Laci

Sárospatak 2007. junius 30.

Vissza az újság tetejére

Hagyomány és hűség

Szent Kristóf ünnepe Fotó: Kristók JánosJúlius 22. vasárnap van. Egy az évközi vasárnapok közül. Ám mégis különleges. A szentmise prédikációjában halhattuk, hogy az ördögön át különböző korú és beosztású emberek szolgálatán keresztül, folyami átkelés során , egy ismeretlen gyermek közreműködésével jut el az Isten szolgálathoz, s válik az utazók védőszentjévé Kristóf. Mi is mindannyian úton ( életúton) vagyunk. A ránk bízott eszközök, melyet a kép tanúsága szerint megszentelt az Apát úr, csak akkor jelentenek áldást életünkben, ha betartjuk az ide vonatkozó szabályokat. A prédikációban András atya külön kiemelte azt, hogy a kressz megszegése nemcsak hatósági vétek, hanem bűn is, mivel magán hordja magam és mások életének Szent Anna kápolnához körmenet Fotó: Kristók Jánosveszélyetetési jegyeit.

A délután is kínált programot. A rekkenő hőség ellenére is több mint 100-an voltak a délután 3-kor kezdődő litánián, melynek keretében plébánosunk megszentelte a Szent Anna kép templomba kihelyezett másolatát, majd a jelenlévők körmenetben kivitték azt a temetői 43 év kivételével( máig Jó pásztor) Szent Anna kápolnába, visszaadva ezzel annak a XVIII. században kapott eredeti titulusát.

 Aki ott volt biztos észre vett a templom és kápolna rendezett környezetét, a hőség ellenére is nyíló virágokat, a kálvária után a temetőben is megújult keresztet. Ezt dolgos kezek készítették kristófi szolgálatként, amit itt is köszönünk nekik.

Vissza az újság tetejére

Életmérleg

Az Úr, nem azt fogja kérdezni mi volt a foglalkozásod.
Azt fogja kérdezni,
Minden jót ami rendelkezésedre állt,
A foglalkozásod szolgálatába állítottad-e!

újság tetejére

Cserkészek közt

Te lány, te külök!

Elgyühetné má' nálunk a betyárjót neki! Ha má' szédősz a betonyon, vágysz egy hagymaízű rágógumira, vagy rozsdás a bicskád , mer' rég etté fagylajtot, gyüjjé közénk. Ott lesz Palócország színe-java (akinek gumicsizma, vagy traktor vót a jele az oviba, akik ustorral kapcsolják be a tévét és akiknek pereg a kukorica a zsebibő') Nem ígérhetek sokat, csak aztat, hogy kóbászbó' lesz a kerítés. Memmondom mikor gyüjjé: Ógusztus 14-tő' 21-ig. Tudsz maj' mit ennyi, innyi, hol alunnyi, meg ide, s tova elmennyi. Majd kapsz még egy cifra pólójinget is. Bernece réttyin fogunk laknyi, ahol tejet kapnyi. Biciglikvel jertek, mer' nem lakunk messze (meg ezévbe eső se lesz). Azé ha valami nem világos, ne legyé rest kérdeznyi. No szermusz, szeretettel vár nénéd, bótyód!

 

Utóirat:

Aztat az empéhármasat haggyótok otthon, mer' az paraszt aki hozza. Ezen behívólevel után indút mög a tábor Bernece rétjin. Igazi palóctábor vót, lehet, ha fiatalka vagy nehezen érted, amit "mondok. Nem vótunk nagyon sokan, de az íppen elég vót. Főzött rejánk egész héten Bihariné Magdi, Kristóf Magdi és Kovácsné Margó nénénk, ezúton is köszönjük nekik a fínom étkeket, s mindenkinek a falubó, akinek eszíbe jutottunk, oszt küdtek nekünk ízletes, kalácsot, kiflit, meg buknyit.

Rendesen el vótunk kényeztetve. Isten fizesse meg kendteknek jóságát. Mostany pedig elmongyák a fiatal pulyák, hogy is történt, mi is történt:

Augusztus 14. kedd

No asszongya, hogy a nógrádi fenegyerekek regéjét halljátok a beköltözésrő', a táborba. No asszongya, hogy fél nyóckor volt a gyülekező. A csapat feliné' egy fél tucatval több elindult Bernece felé drótszamarakon. Aztat nem tudjuk, hogy hány jószág döglött meg az úton, egy biztos, hogy Ádám öcsénké megadta magát. Mink motoros szekeren gyüttünk meg. Utána a csapat felverte a tábort és levertük a cölöpöket. Az új rendszernek köszönhetően megtanultunk mosogatni. A gömöriek őrse fogott a kerti folyóból egy pár halat. Este morzézás következtében nagy lett a fölfordulás és a hosszúk és rövidek összetévesztéséből kifolyólagosan a betük összekeveredtek volt. Létezhetetlenséges szavak jöttek ki olykor. Ezért Arnold beletette a szájába a lámpát, és világított a szeme és az orrlika. Ezek után, a nap végén zászlólevonáshoz gyülekeztünk, de mindenki a hullócsillagokat figyelte. A zászlólevonás után takarodót fújtak.

Folyt. köv.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

Szeptember 8-án Körzeti foci bajnokságra vár bennünket a Tóalmási Kolping Család. A foci meccseket, úgy mint az elmúlt években, a termál fürdő területén rendezik. Ezzel kapcsolatos megbeszélés szeptember 2-én, az ünnepség után lesz.

  A rákészülés jegyében jelezzük, hogy a  október 7-én a Magyarok Nagyasszonya ünnepén Szentkúti zarándoklatot tervezünk. Bővebb információk a templomi hirdetés alapján szerezhetők

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Szeptember 2. A 10 órai szentmisét Hőseinkért ajánljuk, akik hazánk védelméért adták életüket. Utána a Hősök terén ünnepélyes megemlékezés lesz.

Szeptember 8. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe. Szentmise reggel 8-kor. Az esti szentmise vasárnapi előesti mise.

Szeptember 9. Az iskolások tanévkezdő szentmiséje, „Veni sancte”.

Szeptember 10. Hétfő. A délutáni órákban Balassagyarmatra érkezik Lisieux-i Szent Teréz ereklyéje. Találkozzunk a missziók társvédőszentjével, hogy életpéldája alapján megérezzük az egyszerű ember szentté válási lehetőségét.

Szeptember 15. Este fél 6-kor Keresztút a Kálváriánál, utána szentmise.

Szeptember 16. Fél 10-kor indul a körmenet a Kálvária kápolnához, utána szentmise.


Keresztelt(ek):

Dósa Fruzsina /Dósa Róbert – Pistyúr Krisztina/

Házasságot kötöttek:
Molnár Arnold – Holman Diana

Bottyán Imre – Kovács Adrien

Halottaink:
Záhorszki Jánosné Berta Mária
Kordics Károly
Hugyecz Istvánné Pásztor Ilona
Gáspár István
Boros Ernőné Zsilkó Erzsébet
Molnár Ignácné Boda Emerencia
Szabó Ferenc
Szabó Jánosné Boda Ilona

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
szeptember
02. Teréz anya imacsoport
09. Ferenc imacsoport
16. Pió imacsoport
23. II. János Pál imacsoport
30. Teréz anya imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Szeptember

1. szombat     - Hálából élő családért

                        - Kovács János, felesége Halaj Mária, a család halottai, Hrapan Pál, felesége Szarvas Mária és a család halottai

                        - Busai Kázmér és szülei, és a Pincze család halottai

2. vasárnap    - Súth Antalné, férje, fiuk, szüleik és unokavejük

                        - Kordics Jánosné szül. Kovács Piroska, férje, fia és szülei

                        - Bozsó József, felesége, unokái és Lencsés László

3. hétfő           -

4. kedd           - Laczó János, neje Erdős Rozália, lányuk és szüleik

5. szerda        -

6. csütörtök    -

7. péntek        - Krizsan István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Szabó Gergely, neje Pistyúr Viktória, és fiuk, hősi halált halt János

8. szombat     - Pálinkás és Nemcsók család halottaiért és hozzátartozókért

                        - Pálinkás Lászlóné, férje, leányuk Rozika, és vejük

9. vasárnap    - Urbán Ignác, szüleik és Kaba család elhunyt tagjai

                        - Szabó János, felesége. 2 gyermeke, Julianna és János, szülők és nagyszülők

                        - Farkas Lajos, felesége és családja

10. hétfő         -

11. kedd         -

12. szerda      - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, gyermekeik, szüleik és testvéreik

13. csütörtök  - Boda János, 2 felesége, szülők, testvéreik, sógora és Csabák István

14. péntek      - Bartók László 1. évforduló, apósa Kovácspál János, fia és hozzátartozók

                        - Balogh Jánosné és a család halottaiért

15. szombat   - Néder Géza apát úrért

                        - Varga Imre halálának 10. évfordulója, szülei, Szakács József halálának 10. évfordulója, Szakács Józsefné halálának 15. évfordulója, valamint a Szakács és Varga család összes halottaiért

                        - Fábián József, felesége és szülők

16. vasárnap  -

17. hétfő         - Élő és elhunyt családtagok

                        - Záhorszki Jánosné, szül. Berta Mária és férje

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök  -

21. péntek      - ifj. Valkó János és nagyszülők

22. szombat   - Péter István, Boda Gergely hősi halott, szüleik, hozzátartozók és Kovács Gergely

23. vasárnap  - Jakubecz Mihály, neje Mrekvicska Mária, szüleik, gyermekeik

                        - Vitéz József, fel, Szabó Anna, szüleik, Fábián János, felesége és gyermekeik

24. hétfő         -

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök  -

28. péntek      -

29. szombat   - Halaj Ignác, fel. Kosztrihán Mária, fiuk, vejük és szüleik

                        - Prof. Dr. Molnár Sándor, szülei, sógora és hozzátartozók, nagyszülők

                        - Deszpót Mihály és élő családjáért

30. vasárnap  - Csillag István és felesége Kristók Mária, szüleik, Pálinkás István, felesége Erdős Mária és szüleik

                        - Szabó János, szülei, apósa, anyósa és Czinege Ferenc

                        - Jakubecz János (21. évf.) szülei, Szabó András, felesége, gyermekeik

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre