Vadkerti harangok
2007. július  


Fogadalmi ünnepünk
Szentmiseszándékok
Nagymamák ünnepén
A családi békesség titka
István, az édesapa
Jézusban megpihenni
Melyik a valódi világ
Lelkiismeret
Küldött vagyok
E-mail Jézusnak
Kedves Otthoniak!
Olvasói levél
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Fogadalmi ünnepünk

 Örök időkre megfogadjuk, olvasható a szentély oltár melletti freskó felirata. Eleink Szent Ignác jelenlétében megfogadják, hogy az állatvész megszűnése végett, Ignác napját hálaadó ünnepként megülik. Változnak a korok, vele változnak az ünneplési lehetőségek is, de az a szent, akinek névnapján összejövünk a templomban, változatlan.

 Szent Ignác 1491-ben a baszkföldi Loyolában gazdag családban született. Akkor jelentéktelen, égig érő hegyekkel határolt kis falut mára már az egész világ ismeri. Több szintes, könyvtárral is rendelkező házukat népes gyermek had (13-an vannak) tölti meg élettel. Ignác korán nősül, ám feleségét hamar el is veszíti. Katona lévén 1521-ben részt vesz Pamploma ostromában, ahol egy ágyúgolyó szétroncsolja jobb lábát. Xavéri szent Ferenc unokatestvére vállalja, hogy a sebesültet hazaszállítja. Két hétig tart a keserves hazaút és hosszú ideig a gyógyulás. Ez idő alatt a Bibliát forgatja, Jézus életével ismerkedik és sokat imádkozik. Gyógyulását Isten különleges kegyelmének tekinti. Lelkigyakorlat írását eredményező remetesége után tanulni indul Barcelonába, Salamancába. Onnét vezet az útja a Szentföldre, de ott a hatóságok nem nézik jó szemmel ténykedését és kiutasítják. Visszatérve a történelmi helyről ismét iskolába megy. Most Párizsban az egyetemen tanul. Vélhetően itt találkozik a reformáció eszméivel is, ami saját elképzeléseinek kialakításában is megjelenik. Elegendő a nemzeti nyelven történő igehirdetésre utalni, de erre utal az is, hogy a Jezsuiták minden országban az ottani szokásoknak feleljenek meg.

 Ignác munkálkodása valójában a megtéréssel kezdődik. Elhagyja otthonát, hogy megkeresse az igazi otthont: Isten országát. Ez a halál közelségét megérző, attól azonban átmenetileg megszabaduló ember döntése. Megadatik számára az a kegy, hogy III. Pál pápa 1537-ben fogadja őt és jóváhagyja az általa rögzített jezsuita rend alkotmányát, melyben a példa Jézus, kinek példáját követve érhető csak el Isten országa. Az sem lehet kétséges, hogy a reformációt eretnekségnek látta, ám arra is rádöbbent, hogy a vallás igazi értékei nincsenek feltárva az egyszerű halandók előtt. Nem értik, nem tudják miről van szó. A krisztusi tanítás lényege került így veszélybe akkor és van veszélyben napjainkban is, ami a tévelygés jegyeit sugározza megannyi esetben..

 A feladat adva van. Elevenítsük fel és tegyük élővé eleink vallási hagyatékát, tanuljunk a fogadalmi ünnepünk szentjétől, hisz mi is tanítványságra szerződtünk a Bérmálás szentségének vételekor.

(Én)

Vissza az újság tetejére

Nagymamák ünnepén

Ha bemegyünk a templomunkba, és szét nézünk a szentélyben, szülők társaságában bölcsőben lévő kisgyermek látható. Nem más Ő, mint a gyermek Szűzanya és édesanyja Szent Anna. Biztos a látvány alapján sokunkban elevenedik fel egy régi kép, ami földi édesanyánkat, nagymamáinkat éleszti fel tudatunkban. Feléled a kép és elhangzik a köszöntés irányukban. Ám mennyi szülő és nagyszülő nem tapasztalhat meg ilyen együtt érző gondolkodást! Ezért, most Szent Anna nap közelségében gondolatban keljünk útra és köszöntsük azokat, akik elhagyottak, pedig egy dolgos, tiszta életet, fiatalságot, szerető szívet, dolgos két kezet ajándékoztak férjüknek, családjuknak. Mára megöregedtek, arcuk szépsége ráncok mögé rejtőzött és senkinek sem kellenek már.

 Köszöntsük a várakozókat is, akik magányukban mindig a kaput, kilincset figyelik reménykedve, hogy egyszer csak valaki szeretteik közül rájuk nyitja az ajtót.

 A szenvedőket is megilleti egy köszöntő szó, mert az megtöri a betegséggel kettesben töltött magányt és erőt ad számukra annak másokért történő felajánlásához.

 A „robotosoknak” is jusson egy jó szó, akik már akkor is talpon vannak, míg a családjuk szendereg. Korai kelésük által szolgálnak ők késő estig. Félve, óvatosan simogatnak ők gyermek arcot, tartva attól, hogy az érdes tenyér idegenül hat szívük virágának.

 Azokat is köszöntjük, akik vágyódva nézik más anyák boldogságát, örömét, akik még a pihenésük szűkre szabott idejét is munkára fordítják, hogy családjuknak meglegyen minden, ami másutt megvan.

 Köszöntsük az élet továbbvivőit, akik a sarjadó élettel a szívük alatt, a teremtés csodálatos részesei. De azokat az édesanya jelölteket is, akik szomorú szívvel szemlélik mások beteljesült anyaságát.

 Köszöntsünk mindenkit, kivétel nélkül, egyforma, nagy szívvel. Nézzünk tévelygő szemünkkel kereső tekintetükbe. Hagyjuk, hogy szeressenek bennünket. Csodáljuk és becsüljük meg bennük az anyaság misztériumát. Kérjük, akarjuk és tegyünk is érte, hogy még sokáig éljenek. Éltükben legyen időnk arra, hogy töredéket törleszthessük abból, amit fogantatásunk pillanatától kezdve kaptunk tőlük: a szeretetből.

Vissza az újság tetejére

A családi békesség titka

Ha égve marad- kapcsold le,
Ha kiömlött – töröld fel,
Ha a földön van – vedd fel,
Ha kifogyott- töltsd meg,
Ha piszkos – mosd el,
Ha tele van – vidd ki,
Ha szomorú – öleld át,
Ha fáradt – altasd el,
Ha hiányzik – írj neki,
Ha kérdez – válaszolj,
Ha mesél – hallgasd meg,
Ha távol van – hívd fel,
Ha ünnepel – lepd meg.
És soha ne feledd: összetartoztok.

                     ( ismeretlen szerző)

Életmérleg
Az Úr, nem azt fogja kérdezni mi volt a foglalkozásod.
Azt fogja kérdezni:
Minden jót, ami rendelkezésedre állt,
 a foglakozásod szolgálatába állítottad-e?

Nevessük együtt

Nevessünk együtt!

         Hallotta szomszéd? A Jenő bácsit megharapta egy kutya.
         Szegény! És mi baja lett?
         Neki semmi, de a kutyát azóta is kezeli az állatorvos alkoholmérgezéssel.

A gyöngyösi vasútállomáson egy diák megkérdi a vasutast:
         Tessék mondani, mikor megy legközelebb Miskolcra vonat?
         A gyors 5 perc múlva, míg a személy másfél óra múlva. Ennek ellenére én a személyt javaslom.
         Miért?
         Mert az itt is megáll.

         Mondja Kovács kolléga, maga mit szokott csinálni, ha nem tud elaludni?
         Számolok háromig, azután már alszom is.
         Tényleg? Háromig?
         Háromig, de előfordul, hogy fél négyig is.

         Miért rakja a rendőr hűtőbe a szőnyeget?
         Azért, hogy kirázza a hideg.

Orvosok műtét közben:
         Meddig operálunk még?
         Szegény betegből alig marad valami…
         Operálunk? Nem boncolunk?

Vissza az újság tetejére

István az édesapa    

( Életpélda a mának)

Bocsássa meg nekem a Kedves Olvasó, hogy első számú nemzeti ünnepünk kimagasló személyiségét, Szent István királyt egyszerűen édesapának titulálom. Be kell vallanom, hogy nagyon hosszú szellemi utat kellett megtennem, s lelki érlelődésen kellett átmennem, míg az ifjú és bátor fejedelem, az ország- és egyházszervező király, a nemzetét védelmező hadúr, a bölcs törvényhozó és kíméletlen uralkodó férfi képe bennem édesapává alakult át. Ez utóbbi nem hogy elhomályosította volna az előzőeket, hanem szinte kiemelte azokat, értelmet adva nekik. Ugyanis bármelyik tisztségét is szemlélem önmagában, nagyon értékes teljesítményhez jutottam el. Kimondva és kimondatlanul is az a kérdés motoszkált bennem, vajon István király honnan merítette az erőt, mi volt az a spirituális háttér, amely szinte valamennyi művén átsugárzott? Nyilvánvaló volt számomra is a jól ismert két hatalmas forrás, melynek éltető vize egyetlen folyóvá ötvöződött István lelkében. Az egyik forrás örökségét génjeiben hordozta: fejedelmi törzsének sokat tapasztalt, okos, megfontolt, bátor, tettre kész, a testvér törzseket összefogni képes, jövőbe tekintő, a változásoktól meg nem riadó, harcra és védelemre kész, diplomáciai érzékkel megáldott képességek letéteményese volt. A másik forrás a kiművelt keresztény hite volt, amely mögött Szent Adalbert és tudóstársainak tanító tevékenysége és példás élete állt.

 Mindezeket sokszor végiggondoltam István királlyal kapcsolatban, de úgy éreztem, nem adnak elégséges magyarázatot, mert ugyanezekből a forrásokból sokan mások is táplálkoztak, belőlük mégsem lett hasonló egyéniség. Ami elvezet az istváni titok nyitjához, a tudatosan vállalt spiritualitáshoz, amelyet ő szíve-lelke mélyén felvállalt, amely szinte minden tevékenységét átjárva spirituális értelemben is édesapa, atya akart lenni és vált is azzá.

 Milyen az édesapai lelkület?- Mindenek előtt szerelmes és szeretetre kész, vagyis olyan személyes magatartás, amely kinyílik a másik felé, hogy közösen megajándékozzák a „harmadikat”, akinek képében saját magukat látják viszont. Ez az ajándékozás határtalan, egy életen át tart, leküzdve minden bajt, nehézséget, szenvedést, még a halált is. Ezért dolgozik az édesapa, épít házat, védelmezi, táplálja, oktatja családját. Sok mindent eltűr, megbocsát, elnéz, de meg nem alkuszik, mert akkor mindent veszni engedne, amit szeretete nem enged meg. Az édesapa igyekszik békében élni szomszédjaival és más családokkal, mert tudja, hogy rájuk szüksége van családjának, mivel mi valamennyien egymásra szorulunk.

 Miután István király édesapai szeretetét fölfedezem, megnyugvással szemlélem minden tevékenységét. István király lelkülete, fénye átsugárzik a XXI. Századra, napjainkra is. Globalizálódó világunkban az igazi atyai lelkület  jövő képet mutató, éltető erő, boldogító valóság, ami a halálnál is erősebb.

/ KÉ-2006-BL./

Vissza az újság tetejére

Jézusban megpihenni    

Megpihenni! Kikapcsolódni! Sokunk számára elemi módon emberi felhívás egy hajszolt, olykor egyenesen agyonhajszolt világban, ahol nekünk, magyaroknak esetenként már nem is két, de három műszakot is kell vállalnunk, hogy megéljünk, főleg, ha családunk van. Különösen időszerű Jézus szava, ha a nyári szünidőre s vele a nyaralásra gondolunk. A test és lélek gyógyító orvosa mondja nekünk:” pihenjétek ki magatokat egy kissé”- velem( Mk 6.31).

 Tele van az életünk nyugtalansággal. Elintézni valónk mindig van. Ennek oka a telhetetlenségünkben rejlik. Mert ha elértünk valamit, még többet akarunk, s ha azt is elértük, akkor még annál is többet. Nyugtalan a mi szívünk villan be a Szent Ágostoni gondolat bevezető sora, ám a folytatás már nem tudatosul, miszerint a szív nyugalmát csak Istenben találja meg.

 A nyári program sokakat megtéveszt a keresztények közül is. A megpihenés jeligéje téves, ha úgy értelmezzük, hogy az erkölcsi normákat félre dobva, az evészetben, ivászatban, nemiségben merülünk el, hanyagolva (foghíjas templomi padok a felnőttek sorában, az iskolások nagyszámú távolléte) ünnepeink megszentelését.

 A pszichológia nyugtató szere a „lazítani!” felhívása. Itt volna hát a lazaság ideje? Hiszen végre mobil telefon módjára kikapcsolhatjuk a lelkiismeretünket is, gondolják ezt oly sokan. Nagy tévedésben élnek ők, mert igazán pihenni csak nyugodt lélekkel lehet. Felszabadult öröm csak rendezett lelkiállapotban kézzel fogható tény mint a családdal, baráti körrel, nyaralócsoporttal töltött  nyaralás idején. Elrontott gyomorral senki sem ül ünnepi asztalhoz, mert a test tiltakozik ellene. Lélek esetében az elrontott gyomor oka a bűn. Bűntudattal vajon valós-e jelenlétünk egy felszabadultan derűs társaságban? Lazítani?  Az idegeinket igen, a lelkiismeretünket nem. Ekkor lesz édes íze a kikapcsolódásnak, a nyaralásnak.

 Pihenjétek ki magatokat egy kissé…velem, mondja Jézus. Már kezdjük sejteni olykor, hogy mit is jelent ez a napi teendőink kapcsán. Nem csörög a telefon, nem érkezik az e-mailek özöne, a mókus kerék megállni kényszerül és vallási meggyőződésünk megélése mellett több időt ajándékozódik egymásnak. Ekkor elmondható, hogy nyaraltunk, pihentünk, Jézust is magunkkal vittük.

Vissza az újság tetejére

Melyik a valódi világ?

Tudjuk, hogy „tükör által, homályosan látunk”, mégis egész életünk és érzékszerveink tapasztalatai, az iskolapadban tanultak azt sugallják, ez a valódi világ, a többi csak mese vagy jámbor képzelgés. Aztán persze azt is megtapasztaljuk, hogy az oly nagyra becsült tudomány folyton meghazudtolja önmagát, kiigazítja saját, korábban megdönthetetlenként hirdetett állításait, ezzel is erősítvén a tudatlan emberek kétkedését, és a modern világban elharapódzó relativizmust.

A hívő ember ezzel szemben nemcsak hiszi, de tudja: a valódi világ Isten világa, melybe véges emberi lényként csak tükör által, homályosan tekinthetünk bele anélkül, hogy a nagy fényességtől megvakulnánk. Ratzinger( ma XVI. Benedek) bíboros azt mondja, a bűnbeesés után „zavar támadt a teremtésben”, ez a zavar okozta a Gonosz megerősödését és a valódi világ fényének, irányjelzőinek a gyengülését. Wass Albert egyik gyönyörű művében, a Hagyatékban az öreg, bölcs táltos így tanít: ”Csak jó van. Minden, ami van, Isten gondolata. Ami nem Isten gondolata, az nincs. Tik is Isten gondolatai vagytok. A fák is Isten gondolatai. A hegyek. A csillagok. A harmat meg a fűszál. De a gonoszság nem Isten gondolata. A betegség nem Isten gondolata. A beteg ember, a gonosz ember, a bűnt cselekvő ember nem egyéb, mint egy elrontott gondolat. Nem Isten gondolata romlott el, értsük meg, mert Isten gondolata nem romlandó. Bennünk emberekben romlott meg a látás, amivel Isten gondolatait nézzük. Ha sikerül megtisztítanunk azt a belső pápaszemet, amin keresztül Isten világát nézzük: eltűnik, mert valójában ott se volt soha. Csak az ember szeme látta, Isten szeme nem.”

Az a világ, melyben élünk és megpróbálunk tájékozódni, nem tűnik ilyen jónak, hiszen megromlott a látásunk. Nem érzékeljük a teremtés csodálatos harmóniáját, csak a béke, a nyugalom és öröm ritka pillanataiban, hiszen állandó küzdelemben élünk, sokszor magáért a létezésért. Látásunkat nem csak saját érzékszerveink hitványsága rontja, hanem a Sátán által táplált hamis tükrök, elsősorban a kereskedelmi médiumok, a különféle mocskos rádió-és tévécsatornák, a gyermek-család- és emberellenes „szórakoztató” műsorok teszik vakká az emberiség „ civilizált” részét, mármint azokat az embereket, akikhez eljutnak a globális kultúra „ áldásai.”

A valódi világ megismerésére, felfedezésére egyedül, önerőből sohasem történhet meg: kell hozzá Isten kegyelme, az Egyház tanítása, a közösség, elsősorban a család ereje és elszántsága. De a valódi világ titkainak teljességét földi életünkben nem ismerhetjük meg, bármennyire szeretnénk is, bármennyire kíváncsiak vagyunk is. Más dimenzióban létezünk, és átjárás csak a lelkek számára létezik a valóság dimenziói között- a test és érzékszervei alkalmatlanok erre.

A teremtésben támadt zavart Isten segítségével csak mi magunk, együtt háríthatjuk el , s akkor majd megpillantjuk ezt a gyönyörű, teljes, valódi világoz, „ színről színre” , nemcsak a fonákját. Részleteit e gyönyörűségnek meglátjuk már halálunk után, de teljessége csak a Második Eljövetelkor tárul ki lelki szemeink előtt.

Szentmihályi Szabó Péter

Vissza az újság tetejére

Lelkiismeret

Elkísérsz utamon, mint
vándort az árnyéka,
mint elveszett gyermeket
rongyos kis játéka.

Ha fogytán van napom,
 figyelmeztetsz újra:
nem lehetek, még nem
a magam imádója.

Mert e név kötelez, s
e névért tenni kell!
Az élet mottója, hogy
 örökké lenni kell!

Lenni az Istennek, s
e méltó hazának.
Odaadni magamat a
dicső nagy halálnak.

Most is itt vagy érzem,
ha lehunyom két szemem.
De mégis megnyugtat,
hisz tudom, hogy létezem.

Elkísérsz utamon, melyen
minden nap teher.
Hála hát a sorsnak, mely
teáltalad nevel!

Vissza az újság tetejére

Küldött vagyok

 A vasárnapi evangéliumi történet szerint (72 újabb tanítvány- ebben a korban 72 nemzetet ismertek- kiválasztás és kettesével történő szétküldés) nyilvános működésének ideje alatt Jézus missziós útra küldte tanítványait.

Miután kellő ideig tanította őket a Mester elérkezettnek látta az időt, hogy az ő nevében elinduljanak és hirdessék tanítását. Az indulás előtt gyakorlati tanácsokat ad nekik, amelyek bátorságra, eszköztelenségre, Istenbe vetett bizalomra és lelkesedésre ösztönöznek.

A történet értelmezéséhez segítséget nyújtanak azok az evangéliumi beszámolók, amelyek szerint feltámadása után Jézus missziós parancsot ad az apostoloknak, a tanítványoknak és az egész Egyháznak. A két misszióba küldés esetét jogosan kapcsoljuk össze, hiszen egyiknél sem az apostolok által végzett konkrét tevékenység leírása a fontos, hanem Jézus parancsa és annak teljesítése. A mai részben például Lukács nem is részletezi az apostoli munkát. Ehelyett a jézusi küldés lényegi elemeire és a munka eredményére irányítja figyelmünket.

Mivel az evangélium hirdetése mai Egyháznak és nekünk, a mai kor keresztényeinek szóló missziós parancs, érdemes végiggondolnunk ennek főbb pontjait annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk küldetésünket. A négy evangélistánál találunk különböző és megegyező elemeket, amelyek a missziós feladat teljesítésének sokféleségére, ugyanakkor egységére utalnak. Máté evangéliumának sajátossága ebből a szempontból az lehet, hogy a misszió szorosan kapcsolódik a jézusi alapítású Egyházhoz, amely a Jézus által rábízott tanítást, igazságot hirdeti, és kapcsolódik a szentségekhez, különösen is a keresztséghez, amelyeket az Úr szintén az Egyház közösségére bízott (Mt. 28,19). Márk elsősorban az igehirdetésben látja a misszió megvalósulását, s az a szándék vezérli, hogy az ige hallgatóját olyan hitvallásra késztesse, amelyet a Jézust Messiásnak nevező Péter apostol Mk 8,29) vagy a Jézust Isten Fiának megvalló római katonatiszt tett a kereszt tövében (Mk 15,30). Ugyanezt a küldetést Lukács az isteni irgalmasságról és a feltámadásról szóló tanúságtételnek tekinti, János pedig Jézusnak az Atyától való küldetése és az apostolok Jézus általi küldése közötti párhuzamot emeli ki: "Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21) - mondja Jézus. A küldetésben emellett vannak alapvető közös elemek is. Mindenekelőtt a Jézus nevében való cselekedetet kell megemlítenünk. A misszió minden formája -legyen az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, tanúságtétel vagy szeretetgyakorlás -a küldőnek, Jézusnak a nevében történik. Az Ő nevében hirdetjük az evangéliumot és az Ő nevében gyakoroljuk az irgalmas szeretet cselekedeteit. Másodszor: Jézus megfelelő segítséget ad nekünk a küldetés teljesítéséhez azáltal, hogy elküldi a Szentlelket. A Lélek indít minket az igehirdetésre és a tanúságtételre, Isten Lelke irányítja és vezeti az Egyházat e misszióban és a Lélek gondoskodik az eredményességről. Harmadszor: Az első missziós út a környék városaiban és falvaiban élőket érintette. A feltámadás utáni második missziós parancs már minden emberhez szóló küldetést jelent, azért a mi feladatunk a világ minden népéhez szól. S végül: Jézus minden tanítványának kötelessége a misszió, a hit és az igazság továbbadása. Én is küldött vagyok, akit a Szentlélek indít és vezet!

(Horváth István Sándor)

Vissza az újság tetejére

E-mail Jézusnak

Folynak a világversenyek. Jézusért. Az emberek ideálokat keresnek maguknak. Eleinte holt szellemeket találtak, múmiába öltözött figuraszellemeket, esőisteneket és a Nagybagolyt. Ezek nélkül nem tud meglenni az ember. A barlangból kijövet már megfordult a fejében ki is az Isten. A földből is kikaparta volna, csak legyen. Gyártott is magának az ókorban családforma isteneket, háziisteneket éppúgy, mint, Marsokat, Júnókat, Apollókat, csak legyenek. Beszálltak ebbe a folyamatba a kínaiak prófétáikkal, bölcseikkel éppúgy, mint Buddháék.

 Végül is Jézus lett az egyetlen, aki a személyes vallást megtestesíti. Nem csak tan Ő, hanem történelmi személy is. Ez a személyesség a közeli érinthetőség isteni ereje. Az elmúlt kétezer évben hányszor kitüntették, diszkvalifikálták, éljenezték és eltiltották Őt és az egyházat, melyben köztünk él. Ellenlábasai történelmi képmásokat keresgéltek az idők folyamán, hogy azokat emeljék oltárra. Ám hol vannak a fáraók, a Nagy Sándorok, a Julius Caesarok, Napóleonok, Leninek és még sokan mások. Valahogy mind kiestek ebből a „versenyből”.

 Századunk, a XXI. Század sem nyugszik. Most a mammon megszállottai akarják hatalmát kisajátítani. Százszámra dobnak be a köztudatba Jézus közeli álhíreket és azok félrevezető bizonyításait. Ám az Idők Ura akkor is mindenek feletti marad, ha a mesék világába száműzi Őt századunk, mélységbe taszítva ezzel önmagát. A mélységből talán majd jobban látszik a nagyság. Talán az lesz az imával közelebb kerülés színhelye, ahol a most kezdődött századunkat kutatók az alábbi elrongyolódott e-mailt találhatják:

Jézus szalmaszál, amibe kapaszkodunk
Jézus szakadék, amibe lezuhanunk.
Jézus kötél, amit elengedünk
Jézus remény, amivel emelkedünk
Jézus hangszer, amivel megszólalunk.
Jézus zene, amit elhallgatunk.
Jézus tenyér, amivel adakozunk.
Jézus kenyér, amit elfogadunk. 

Jézus penge, ami megsebesít
Jézus gyenge, aki megerősít.
Jézus hatalom a végeken,
Jézusnak odaadom életem.

( Gy. T. )

Vissza az újság tetejére

Kedves Otthoniak

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Család Bizottsága konferenciára és zarándoklatra hívta a családokat Sárospatakra. Gyermeki kíváncsisággal készültem, hisz ha az ember új tájegységre megy, várja, hogy a hely várázsa elkápráztassa. Még fokozottabb a várakozás, ha a hely kiemelkedő műemlék városunk, történelmünk és vallástörténetünk megkerülhetetlen része.

            Sárospatakról már Anonímusz Gesztájában 1200körül tesz említést Ketel patak néven. (A területet Ketel vitéz foglalja el.) Jelentős erdő ispánság. I. András királyunk feleségének Kijevi Anasztáziának adományozza, hogy birtoka és családja birtoka közel legyen egymáshoz, így lesz Patak a királynék városa. Domonkos majd ferences szerzetesek települnek le. Luxemburgi Zsigmond király korában, a sárkányos Lovagrend főúri tagjai birtokolják. Patakot előbb Perényi Miklós, volt Szörényi Bánk, majd közel száz évig a Pálócziak, Mohács után Perényi Péter, a Dobók, Lórántffyak, és 1616-1711 között a legjelentősebb főúri család, a Rákócziak birtokolták. Sok főúri család, sok kiváltságot s ezzel együtt nagy fejlődést hozott a városra.

            A plébánia Templom és a Vár építészeti és történelmi távlatokat nyit. Hisz a királyi birtokon lévő Körtemplomtól (Rootuda) az I. András és Anasztázia által alapított Kápolnán át a késő gótikus csarnoktemplommá bővített plébánia templom lett a kegyurak jóvoltából.

            A vár az 1500-as évek közepén épült Perényi Péter erdélyi vajda, koronaőr megrendelésére. Az építkezést nagyban megváltoztatta, a város szerkezetét várfallal körül vett belső és külső városrészre osztva a települést. Oly jelentős történelmi események színhelye volt a vár – melynek tulajdonosai a századok folyamán a Pálócziak, a Dobók, Lórántffyak és 1616-tól pedig a Rákócziak voltak – mint a Wesselényi-féle főúri összeesküvés vagy az utolsó Kuruc országgyűlés. A szabadságharc bukása után az elkobzott vár és birtokok idegen tulajdonosok kezébe került. Így az osztrák főnemesi családok melyek birtokolták, barokk, romantikus és eklektikus stílusban építették át. A köznyelvben Rákóczi Várként ismert „történelmi képeskönyv” 1950-től Múzeum. Kiállításai a magyarság és a forradalmi szellem dicső alakjainak állítanak emléket.

            De térjünk vissza a családi találkozóhoz, hisz oda indultunk és érkeztünk meg. A meghívón az áll, hogy Szent Erzsébet születésének 800-dik évfordulójához kapcsolódik a zarándoklat. Kapcsolódunk is és már is, repülünk vissza az 1200-as évek elejéhez. Itt vagyunk a Királyné városában, ahol a kis Erzsébet megszületik. Négy éves mikor Türingiába viszik, leendő férjének Lajosnak családjához. 24 éves korában már halott. Ma úgy mondanánk élt 24 évet. De micsoda évek voltak ezek. 6 évesen gyászolja édesanyját, 9 éves mikor jegyese Hermann meghal. Majd e korban szokatlan szenvedélyes szerelem bontakozik ki leendő férje Lajos és Erzsébet között. 6 évi boldog házasság következik. Férje lelki társa, támogatja Erzsébet jó cselekedeteit. Ha az udvaroncok megvádolják, a jóért amit tesz, csak annyit mond: „Engedjétek jót tenni.”

A szentségi házassági miben éltek, testi-lelki egység és megszentelődés forrása lett. 20 évesen lesz özvegy és 3 gyermek édesanyja. Távol hazájától, a körülötte élők megvetése közepette, mosolyogva utasítja vissza, az akkori világ leghatalmasabb uralkodójának házassági ajánlatát és ölti magára Assisi Szent Ferenc szürke dalóc ruháját. Özvegyi járandóságából Marburgban kórházat épített, jótékonyságnak és imádságnak szenteli hátra lévő életét. Lángoló Isten és ember szeretete halálig elkíséri. A szentté avatott magyar királylány koporsóját a kikosarazott kérő II. Frigyes Német-Római Császár mezítláb, vezeklő ruhában a Marburgi érsek társaságában helyezi az Úr oltárára 1235 Pünkösdjén. A Császár a fejéről levett koronát a következő szavakkal helyezi a koporsóra:” Ha nem tudtalak császárnévá koronázni itt a földön, fogadd tiszteletem jeléül ezt a koronát, aki Isten országában már királynő vagy.”

            Na, de vissza a mába. A Rákóczi Vár udvarán keresztül a nyitó szentmisére igyekszünk. Váratlanul Bíró Püspök Úrral találkozunk. Néhány perces beszélgetés után az zarándoklaton velünk lévő gyermekeink (hisz a család gyerekekkel egész) már a püspök úrral tartanak a plébánia felé, hogy ministránsként az Úr asztalánál szolgáljanak. Ott létünk alatt ezt minden szentmisén megtették. A szentmise után Kuklay Antal Atya bevezető előadását hallgatjuk meg Szent Erzsébetről és Sárospatakról. A lánglelkű, nagy tudású, elhivatott Atya értékes információkat mondott el. A csodálatos előadás után a Bodrog partra vártak a szervezők gyertyafényes rózsafüzér ájtatosságra.

 Most zárom csapongó sorsaimat, folytatás a következő hónapban, de biztatásodra álljanak itt a sárospataki plébános gondolatai.

Magyarország Virága,
Árpád-házi szent Erzsébet,
az Isten- és emberszeretet
példaképe, oltalmazd
Egyházunkat, nemzetünket
és minden népet!
Légy pártfogója
családjainknak!
Járj közben értünk Istennél,
hogy az irgalmas szeretetben
Téged kövessünk!

Ölel barátod : Laci

Sárospatak 2007.06.29.

újság tetejére

Olvasói levél

Tisztelt Vadkert Harangok Szerkesztősége!

Nagy örömöt szerzett a júniusi számukban „Erdély, most” címmel megjelent írás. Összeszorult torokkal, könnybe lábadt szemmel olvastam a sorokat. Most, ebben a pillanatban úgy érzem, hogy van remény a „feltámadásra”. „Nagyjaink” nem tudtak olyan munkát végezni, amilyet szerettek volna, bár a rombolásból jól vizsgáznak nap mint nap. Ahol még van lélek, remény és szeretet, ott semmi nincs elveszve. Örülök annak, hogy néha- néha köztetek lehetek, melynek nyoma az írásban is fellelhető.

További kitartást és erőt az ilyen jellegű megnyilvánulásokhoz!

(Szilágyi Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Irány London

Hosszú fáradozások árán, kudarcokkal és meglepetésekkel egyaránt, de sikerült összegyűjtenünk azt a nem is kis összeget, amivel nekivághatunk a 21. világdzsemborinak. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatta kijutásunkat!

Izgatottan várjuk, hogy 40 ezer cserkésszel együtt ünnepelhessük a 100 éves cserkészetet.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

Itt a nyár. A családok kisebb csoportokat alkotva több helyütt és különböző időpontokban töltik nyári szabadságukat. Előtte azonban László és Péter napi ünnepség keretében köszöntöttük a névnapjukat közel múltban ünneplőket Külön programokat nem szervezünk a szeptemberi északi- körzeti focibajnokságig. Egyben felhívjuk itthon tartózkodó kolping testvéreink figyelmét arra, hogy tevékeny részvételüket az egyházközségi rendezvényekre fókuszálják.

A vasárnaponként a nagymise utáni megbeszélésekben nincs szünet. Itt van lehetőség az aktuális feladatkivitelező információ cserének.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Augusztus 15. Nagyboldogasszony. Szentmise reggel 8 és este 7-kor.

Augusztus 20. Szent István királyunk ünnepe. Szentmise reggel 8-kor. Hirdetés alapján szerveződik a szent jobb körmeneten történő részvétel.

Augusztus 26. Vasárnap. Terménymegáldó körmenet. Úgy ütemezzük programjainkat, hogy jusson idő a terményekért hálát adó körmenet megszervezésére.

Szeptember 10. Hétfő. A délutáni órákban Balassagyarmatra érkezik Lisieux-i Szent Teréz ereklyéje. Találkozzunk a missziók társvédőszentjével, hogy életpéldája alapján megérezzük az egyszerű ember szentté válási lehetőségét.

Köszönjük mindazoknak, akik a sűrű program ellenére is képviselték egyházközségünket Taksonyban, a III. egyházmegyei találkozón.

Keresztelt(ek):
-

Házasságot kötöttek:
Nagy Gábor – Halaj Éva

Halottaink:
Hörömpő Imréné Kovács Mária Magdolna 1934
Pistyúr János 1940
Mrekvicska János 1945
Fésűs Gyuláné Homolya Rozália

Szentségimádások beosztásai

Vasárnapokon 16-17 óra között

augusztus

 05. Teréz anya imacsoport
12.  Ferenc imacsoport
19.   
Pió imacsoport
26.  II. János Pál imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. szerda        -

2. csütörtök    -

3. péntek        - Halaj Gyula, felesége Csernák Margit, elhunyt és élő hozzátartozók

4. szombat     - Bicskei Józseg 1. évforduló és Okos József

                        - Pistyúr István (14. évf.), násza, szülei, testvére János és nagyszülők

                        - Kosztrihán János, fel. Urbán Mária, gyermekei, vejei, szülők, nagyszülők

5. vasárnap    - Berecz Károlyné Czinege Rozália 1. évf. szülei, hozzátartozók

                        - Rith és Sztrecskó család elhunytjaiért

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek      - Pinke Ferencné és férje, szüleik, Kristók János és szülei

                        - Urbán Ignác, felesége és szüleik és ifj. Valkó János

11. szombat   - Murányi János, fel. Boda Katalin, fiuk János és hozzátartozók

12. vasárnap  - Urbán Sándor 1. évforduló

                        - Kaba Andrásné halálának 20. évfordulója, férje, veje, 2 násza, nászasszonya és elhunyt családtagokért

                        - Bozsonyík István (1956) nagyszülők, Bozsonyík Lőrinc, 2 neje, Koza Kálmán, 2 neje és családja, Szrenka Mátyás és a család halottaiért

13. hétfő         -

14. kedd         -

15. szerda

reggel 8            - Szűzanya tiszteletére

este 7             - Szakács Jánosné szül. Kovács Rozália, elhunyt és élő családtagokért

16. csütörtök  -

17. péntek      - Antal György, neje Macska Ilona, gyermekeik, szüleik és Mária Szebalda nővérért

                        - Bozsonyík Józsefné, szül. Mák Ilona, férje, testvérei és a Bozsonyík család elhunytjaiért

                        - Homolya Lászlóné, szül. Szandai Ilona, szülei, apósa, anyósa, hozzátartozók, valamint Szúnyogh László és leánya Margit

18. szombat   - Kaba Antal. 2 felesége, szüleik, gyermekeik és vejeik

                        - Hálából 60. házassági évfordulóra

                        - Csillag Sándor, lánya, szülei

19. vasárnap  - Kordics Jánosné szül. Pálinkás Anna, férje és szülők

                        - Élő és megholt családtagokért

                        - Vitéz Istvánné Csillag Mária halálának 20. évfordulója, 2 fia és Mrekvicska József és a családok halottai

20. hétfő         -

21. kedd         -

22. szerda      - Fábián Istvánné Laczó Ilona 1. évforduló

23. csütörtök  - Csabák János és a család halottai, Kovács Lajosné és hozzátartozók

24. péntek      - Madaczki János (1. évf.), sógora József, anyósa, apósa

                        - Oroszlán Lajos, fia, veje, szülei, apósa, anyósa és a család hozzátartozói

25. szombat   - Vitéz Sándor, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Halászi István, felesége, fia, szüleik és hozzátartozók

                        - Kovács Jánosné szül. Kökény Mária, férje és a családok halottaiért

26. vasárnap  - Szabó Vincéné, férje, szüleik, Csillag Gyula, szülők, Mrekvicska Ignác és szülei

                        - Bugyi István, szülei, anyósa, apósa

                        - Kácsor János, fel. Pálkovács Ilona, Péter András, fel. Verebes Ágnes és hozzátartozók

27. hétfő         -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök  - Záhorszki Ignác, neje Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

31. péntek      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre