Vadkerti harangok
2007. május


Hiszek a Szentlélekben
Szentmiseszándékok
Pünkösd
Bérmálkozás 2007
Ghánai levél
Intelem a szülőknek
Krisztus jelenléte
Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat
Az úrnapi körmenet
Imádság az egyházközségek megújulásáért
Szeressétek ellenségeiteket
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Hiszek a Szentlélekben

( Gondolatok Pünkösd ünnepén)

 A Szentlélek az Egyház Lelke és a beavató szentségek ( víz = keresztség, vér = Eucharisztia ) által növekszik a történelem folyamán. Ezért imádkozzuk a hitvallásunkban: „ Hiszek a Szentlélekben”, s a benne való hit következménye az is, hogy hittel vallom annak egységét, szentségét, katolikus és apostoli voltát.

 Krisztus Egyháza: egy. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy az első keresztények „ Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” Vagyis az egység létezett az apostoli tanításhoz való ragaszkodásban, testvéri közösségben osztozva az Eucharisztia kenyerén, valamint a kultuszban.

Üdvözítőnk a feltámadása után Péter vezetésével a többi tanítványra bízta egyházunk vezetését, terjesztését. Ez folytatódik ma is a Péter utód és a vele közösségben élő püspök által kormányzott Egyházban.

 Krisztus Egyháza :szent. A szentség nem önmagától ered, hanem Attól, akit az Atyával és a Szentlélekkel együtt egyedül, szentnek vallunk: a mi Urunk Jézus Krisztustól. Nem létezik az utópiák követői által beharangozott „ szentek Egyháza”, ám létezik a „ Szent Egyház” vagy más megközelítésben a „ bűnösök szent egyháza”. Ebből következik az is, hogy bűneink nem tartoznak az Egyházhoz, de hozzá tartozik a bűnbocsánat, ami már maga is kegyelem.

 Krisztus Egyháza: katolikus. A katolikus szó már 107 körül megjelenik Antióchiai Szent Ignác egyházzal kapcsolatos megnyilvánulásaiban, miszerint ahol a püspök van ott legyen a sokaság is és ahol Jézus Krisztus van, ott a Katolikus Egyház is. Katolikus az Egyház, mert benne Krisztus van jelen. Benne él Krisztus testének teljessége egységben az Egyház fejével, ami magával hozza az üdvösség eszközeinek egészét és teljességét. A katolikus szó nem fordítható egyetemesként. A Crédóba való bevételétől kezdve pontosan a látható Egyházat akarta megjelölni, amely egy és egyetlen, a hit, a szentségek, és a hierarchia hitelességében, szembeállítva minden közösséggel, amelyek nem felelnek meg e kívánalmaknak.

 Krisztus Egyháza: apostoli. Ez azt jelenti, hogy az apostolok által hirdetett hitet őrzi az idők végéig az apostoli utódlás és püspöki szolgálaton keresztül. Az Egyház az Eucharisztiából él, s az Egyház ünnepli az Eucharisztiát.

Szent Ágoston így prédikált pünkösd ünnepén: „ Vajon ma –testvérek- miért nem adatik Szentlélek? Aki ezt gondolja, nem méltó arra, hogy megkapja. Ma is adatik. Akkor hát ma miért nem beszél senki nyelveken, amiként azok beszéltek, amikor a Szentlélek betöltötte Őket? Miért? Mert amit az jelentett, beteljesedett. Ám egyetlen hittel történő kérés sem múlik el nyomtalanul. Ne szégyelljük hát ma sem kérni, hogy jöjj el Szentlélek Úristen és újítsd meg az Egyházat!

( Pápai Lajos püspök atya írásaalapján)

Vissza az újság tetejére

Pünkösd

Néha zúgó
Szelekbe öltözik,
De néha könnyű, hófehér madár.
Alázatos, csendes,
Kicsiny legyen,
Aki pünkösdre vár.
 
Lehet, csak hangtalan
Rezdül meg a lég,
Szelíd szavak
Suhannak rajta át.
Boldog, ki a
Galambszárnyak alatt
Megalázza magát. 

Az erőt érez,
Erőt, diadalt,
Míg aki zúgó
Sebes szélre vár,
Meg se sejti,
Hogy ott járt, elsuhant
A hófehér madár.

(TE)

Vissza az újság tetejére

Bérmálkozás 2007

FŐTISZTELEDŐ PÜSPÖK ATYA!

Bérmálkozók 2007 Fotó: Barák Barna ImreA mandátumának végéhez közeledő képviselőtestület és az általa képviselt testvéreim nevében szeretettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy egy év kihagyás után ismét bérmálás tanúi lehetünk az értékválsággal küzdő, intézményeket magával sodró világunkban.

 Újuljatok meg lélekben, mondja az effezusi levél.  Ez a gondolat volt a legutóbbi egyházmegyei találkozó alapgondolata és ez legyen az itt és most együtt ünneplő testvéreink célkitűzése is attól a pillanattól kezdődően, amikor a 46 felkészült fiatalunk kéri Püspök atyánktól a Bérmálás szentségét.

 Mi akik kérésük tanúi vagyunk, példával előttük járva imádkozzunk értük, hogy az itt kimondott szavuk alapján apostollá válva tegyenek tanúságot cselekvő hitükről. Mert rajtam, rajtunk, s rajtad múlik egyházközségünk és egyházunk megújulása.

 Ezért ha Te lassan baktatsz,
A többiek megállnak!
Ha te leülsz,
Ők lefekszenek!
Ha te elfáradsz,
Ők álomba merülnek!
Ha te kételkedsz,
Ők kétségbeesnek!

De:
Ha te felébredsz,
Ők is kinyitják szemüket!
Ha te előttük haladsz,
Ők eléd fognak futni!
Ha te kezedet nyújtod,
Ők az életüket adják!
S ha te imádkozol,
Ők szentek lesznek!

Ezen gondolatok szellemében kérem Püspök Atyánkat, hogy a jövő nemzedékét részesítse a Bérmálás Szentségében.

E feladat ellátásáért Isten áldja és Isten hozta Érsekvadkertre.

Vissza az újság tetejére

Ghánai levél    

Horváth CsabaA hivatások vasárnapján vendégeink voltak a nagymisén. A ghánai Lőrinc és Sebestyén, akik az Isteni Ige Társasága (Verbita rend) keretében októberben kezdték rendi tanulmányaikat hazánkban, Béla testvér, aki már több éve a közösség tagja, és a szentmisét bemutató László atya( csoportképen  ők láthatók) jelenlétével és tanításával tett tanúságot a hivatás vállalásának szépségéről. Gondolom minden jelenlévő kapott valami többletet ezen a szentmisén. Egy fontos gondolatot idéznék most azoknak, akik nem ezen a szentmisén voltak. Az Isten végtelen, az ember pedig véges vezette be tanítását László atya. A véges ember az Isten egy parányi részét képes megismerni, de minden ember más-más részt. Ám ha sok és más-más kultúrkörből érkező ember Istenképe összeépül, egyre közelebb kerülünk annak megismeréséhez, aki a teremtés munkatársaiként megálmodott bennünket. Ezen gondolatok vezényelték közénk a 2 ghánai fiatal embert és a velük foglalkozó magyar szerzeteseket, s gondolom hasonló elvek vitték egy éves ghánai missziós szolgálatra Csabát is, aki a most közzé tett levéllel köszönt minden olvasónkat.
Már 2 hónapja, hogy megkezdtem szolgálatomat a ghánai Nev Longoban ( később csak NL). Még ez sem hosszú idő, de azért történt egy s más. S Téged, kedves olvasóm, valószínűleg érdekel, hogy mílyen világba csöppentem bele
Első levelem írásakor úgy éreztem magamat, mint egy turista, aki vendégként itt volt pár hetet. Mostanra már egy kicsit másfajta érzések járnak át. A félreértések elkerülése végett, még mindig vendég vagyok, csak már ismerős a környék és a körülöttem élők egy része. Most már tudom, hogy melyik kanyar után melyik település jön, tudom, hogy hol van kátyú az úton. Tudom, hogy pontosan hol is vagyok Ghánában. Eddig csak egy atlasz oldalaként láttam Ghánát, mostanra azonban több település neve ismerősként cseng. Ha megkérdezik, tudom, merre vannak. És nem csupán a helyek, hanem az emberek közül is mind több ismerős. Egyre több név kapcsolódik össze egy arccal. Az itteniek könnyebb helyzetben vannak, mert nekik csak egy nevet kell megjegyezni. Nekem azonban rengeteg fura nevet kell memorizálnom. Még soha nem halottam a nevemet annyiféleképpen kiejteni, mint itt: Dzsabba, Saba, Sába, Caba, Csábá stb. Néhányan azonban megfelelő magyarsággal ejtik e nevet. Elismerésem nekik!
Korábban panaszkodtam, hogy az aszfaltozott út nem sokkal NL előtt elfogy. Örömmel jelentem, hogy a kormányzat jóvoltából az út építése folytatódik. Nemsokára be is fejezik. (Talán a jövő évi választások jótékony hatását élvezhetik az itteniek?!) Az új útnak köszönhetően a száraz évszakban kisebb lesz a por, mert az autók nem fogják annyira felkavarni mint most. Amúgy lassan átfordul az időjárás az esős évszakba. Már egy-két ízelítőt kaptunk belőle. Itt az eső általában nagyon hirtelen jön, és eddig legtöbbször délután. Többnyire rövid, de kiadós záporok voltak. Egyszer még jég is volt benne. A borsónyi jégdarabok csak úgy kopogtak a fém tetőn. Egy másik alkalommal pedig villámok és iszonyatos mennydörgés kísérte a záport.
Amikor ezt a levelet írom, éppen Húsvét van. Érdekes látni, itt miként ünneplik. A nagyhéten kedden egy közeli nagyobb város katedrálisában volt közös mise a kerület papjainak. Sajátos hangulata volt. Itt a férfiak és a nők általában különböző padsorokban ülnek. A katedrálisban ez még inkább kiérződött, ahogy az atyák, a nővérek, a férfiak, a nők, a kórus mind külön padsorokat töltöttek meg. A kórusnak rengeteg tagja volt. Mindenki egyenruhában. Dobok és más hangszerek kíséretében nagyon szépen énekeltek. A nagyhét többi napján NL-ban vettünk részt a szertartásokon, amelyek főbb részeikben teljesen azonosak az otthoniakkal, csak a körülmények mások. Pl. nagyszombaton nem volt áram, és az egész templomban sötét volt. Csak néhány gyertya és petróleumlámpa világított. Itt-ott lehetett hallani és látni, hogy valaki alszik. Mókás volt és aranyos egyszerre. A misék felépítése általában ugyanaz, csak az ének és a tánc szerepe jelentős. A perselyezéskor pl. nem mennek körbe és szedik össze a pénzt, hanem táncolva és énekelve mennek az emberek egy középre kitett kosárhoz. Egyik-másik idősebb mamóka úgy sikítozik, mint lagziban szoktak tánc közben. A prédikáció közben bárki beleszólhat, néha az atya tesz fel kérdéseket. Olyankor, mint az iskolában, jelentkeznek, és sorban válaszolnak idősek és fiatalok egyaránt.

A mise településtől függően hol templomban, hol iskolateremben, hol egy nagy fa alatt van. Ezeknek az óriási - általában mangó - fáknak fontos szerepük van a társadalmi élet szempontjából is, mert minden komolyabb esemény ezek árnyékában zajlik. Menedéket és hűvöst nyújtanak a hőség elől, amiből mostanáig kijutott rendesen: napközben legtöbbször 40 fok fölött volt. A missziós ház udvarán van egy kisebb fa. Ennek árnyékába szoktuk kitenni a hőmérőt. Itt a legmagasabb hőmérséklet 47 fok volt. Bent a lakásban ugyanekkor 34-36 fok körül mozgott. Ha megjön az eső, állítólag leül majd a levegő. Elméletileg túl vagyunk az év legmelegebb időszakán.
(Az utóbbi időben az 'áramszünet' kis túlzással a második leggyakrabban használt szó az 'Amen' után. Sajnos, a szárazság miatt bizonyos időközönként egy-egy (mondjuk otthon egy megyényi vagy nagyobb) területen teljesen lekapcsolják az áramot. Ez kezdetben úgy volt, hogy négy naponként este 6-tól reggel 6-ig áramszünet. Mostanában egyre rövidebb ez a periódus. Egy nap van áram, a másik nap nincs. Ezen felül néhányszor hosszabb ideig is nélkülöznünk kell az áramot. Ezeket a szüneteket a kábeltolvajoknak vagy a bozóttüzeknek köszönhetjük. Remélhetőleg az esők újra megtöltik a Volta tavat, és kevesebb lesz az áramszünet.
Ételek területén számos újdonsággal találkoztam. Egyesek könnyen emészthetők, mások már nem annyira. Ezekről, majd otthon mesélek. Eddig a mangó íze számomra a szobi mangószörpnél megállt. Hasonló, de azért az eredeti, az eredeti! Az íze attól is függ, hogy az érettség milyen fázisában van. Azt hiszem, az igazán finom, érett formáját otthon nem fogyaszthatjuk, mert kissé éretlenül kell leszedni, hogy árulni tudják távolabbi országokban, és amikor a kosárban érik, az már nem olyan. Itt az évnek ebben a szakában az összes kisgyerek szájából mangó lóg. Hosszú botokkal ütik le a szakavatott szemek által jónak ítélt darabokat. Néha a türelmetlenségük egy-egy félérett példányt is jónak lát.)A gyerekek itt nagyon mókásak. A legkülönbözőbb ötletekkel szórakoztatják magukat ill. egymást, és töltik ki a napot. Az egyikőjük használt papucsok darabjaiból, konzervdobozokból és még néhány más apróságból csinált teherautót, amit madzagon húz. A másik fiú a bicikli kerék küllők nélküli külső palástját tereli egy gallyal. Megint másik egy hosszabb bot végére kötött cérna tárolásához használt hengert görget maga előtt. Akiknek nincsenek ilyen eszközeik, azok csak egyszerű csúszkálással koszolják össze ruhájukat és arcukat. Némelyikük olyan akár egy kis ördög, ahogy mangóevés után az arcára ragad a por.
Szinte minden nap van valami program, ami feladatot ad. Egyszer betegeket viszünk kórházba, vagy orvoshoz. Máskor egy rendezvény előkészítésében vagy lebonyolításában segítünk. Megint máskor csak bevásárlunk, vagy elkísérjük az atyát egy misére, vagy egy kerületi megbeszélésre. Olykor tanítgatunk. Én egy kis srácot próbálok matematikára tanítani. Több-kevesebb sikerrel. A fürdőszobák csempézése is befejeződött. A következő hónapban vagy az után érkezik majd egy konténer Ausztriából, amiben asztalosgépek lesznek. Ezeket és az itteni jelenleg használaton kívüli gépeket beépítve szeretne kialakítani az atya egy asztalosműhelyt valamelyik szomszéd faluban. Ehhez fogunk majd felhúzni egy épületet. Két hete egy templom tetőszerkezetéhez hoztunk faanyagok. Talán ez is megvalósul ebben az évben. Húsvét után a verandák egy részét fogjuk lebetonozni. Szép lassan kezdjük felvenni az itteniek életritmusát. Délelőtt a hőség beköszöntése előtt, és délután 3 óra után lehet csinálni bármit is kint, mert addig borzasztó a hőség a napon. Nekünk fehér embereknek gyakorlatilag elviselhetetlen. Néha látni, hogy az út mellé árkot ásó munkások ilyenkor sem pihennek. Azt hiszem, ezt a levelet már nem tudtam volna megírni, ha ez lenne itt a feladatom. A farmokon dolgozók a fák árnyékában vészelik át a nap legmelegebb óráit.

Igazából itt a nyár után jön a tavasz. Most, az első esőket követően kezd el zöldellni a fű, kezdenek levélbe borulni az addig kiszáradtnak hitt fák. Nagyon érdekes, ahogy a száraz, halott táj új ruhát ölt. Ez a tavasz azért más itt, mint otthon. Mostanáig nagyon kevés virágillattal találkoztam. Gondolom, délebben, ahol a szárazság nem végez ekkora pusztítás, megint másfajta élményben lenne részem. Itt azonban be kell érnünk ezzel az egyszerűbb formával. Bár?! Érhetnek meglepetések, ahogy a száraz fűvel kapcsolatban értek. (A növényekről és az állatokról még gyűjtöm az információkat! Erről majd a következő levélben.)
Az eltelt időszak alatt számtalan, a kerületet érintő program volt. Olyan csodálatos, amikor a rengeteg különböző nemzetiségű és korú ember ezen alkalmakkor összetalálkozik. A kis, alacsony fülöp-szigeteki nővértől elkezdve, a hetvenöt éves amerikai atyáig, aki az egyik nagyváros katolikus egyetemén tanít, mindannyian egy ügyért fáradoznak. A húsvét előtti lelkigyakorlaton jó volt látni a különböző településekről és rendházakból érkező nővéreket és atyákat. Volt köztük idősebb, fiatalabb, fekete és fehér, és mindegyikük készült a Húsvétra.
A betegségekkel ezidáig jó viszonyban vagyunk, vagy inkább rosszban, mert elkerültek. De sajnos jön az esős évszak, és így statisztikailag nő az esélyem, hogy az esők után elszaporodó rovarok, szúnyogok hordozta betegségekből valamelyik engem is megtalál. De reménykedek, hogy a statisztikák pozitív oldalát fogom javítani:-) A folyadék utánpótlása nagyon fontos itt, mert rengeteget izzadunk. Alapvetően a missziós ház udvarán lévő kút vizét isszuk, de alkalmanként az itteni sörökből is elfogyasztunk egy-egy üveggel. (Itt kell szólnom egy újfent megerősítést nyert tapasztalatomról, miszerint a meleg sör olyan, mint a futballistának a sípcsonttörés: NEM TÚL JÓ!!!) Máskor egy kis üveg üdítőt iszunk a vacsora után. Egyszerű, de mégis változatos élet. Örülök, hogy itt lehetek, és hogy mesélhetek róla. Lassan beszámolóm végéhez érve elköszönök. Ami nem fért bele ebbe a levélbe, majd később, vagy ha akkor nem, hát otthon.
A következő levélig is mindenkit üdvözlök.
Horváth Csaba Afrikából, Ghánából

Vissza az újság tetejére

Intelem a szülőknek

(A bűnözővé válás útján)    

Kolpingház előtt kihelyezett kuka és a vandalizmus1. Adj meg gyermekednek mindent, amit csak akar! Így arra a meggyőződésre jut majd, hogy az övé az égész világ.

2. Ha gyermeked trágár, illetlen kifejezéseket használ, csak neves rajta, hogy így magát annál érdekesebbnek tartsa.

3. Semmiféle vallásos nevelésben ne részesítsd. Majd ha 18 éves korában ő maga választhat, hogy miben higgyen.

4. Gyermekeidnek sohase mondd hogy az nem jó! Vagy nem helyes! , azáltal ugyanis bűntudata támadhat.

5. Minden rendetlenségét, hazugságát hozd helyette rendbe, így gyermeked bizonyossá lesz abban, hogy a saját vétségéért mindig mások a felelősek.

Tábla rongálás Fotó: Barák Barna Imre6. Hadd olvasson, amit akar. Evőeszközét viszont gondosan sterilizáld, fertőtlenítsd.

7. Házasságotok viszálykodásait hadd halja ő is, így később, ha elváltok, gyermeketek legalább nem fog rajta csodálkozni.

8. Mindenre adj neki pénzt, amit csak megkíván; mert ugye borzasztó, ha egyszer rá döbben: a pénzért meg kell dolgoznia.

9. Gondoskodj arról, hogy gyermeked minden lehetséges ételt, italt, luxust, szórakozást megkapjon – különben a sok reklám láttán depresszióba eshet.

10. Adj neki mindenbe igazat. Mert a szomszédok, a tanító és mindenki más csak bosszantani akarják, kárát okozzák.

11. Ha így gyermekedből végül haszontalan, faluképromboló, csibész lesz, mondd el mindenkinek: te nem tehetsz róla, hiszen te mindent megtettél érte.

12. Készülj fel időben a rögös, tövises életre. A fentiek betartása esetén feltétlenül részed lesz benne.

(Egy brémai plakát alapján)

Vissza az újság tetejére

Krisztus jelenléte

(Úrnapi gondolatok)

Úrnapi körmenet A katolikusok tudják, vallják és hiszik, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben, hisz a kenyér és bor színében nap mint nap beleszületik a világba. Azzal is tisztába vagyunk, hogy ez a legfontosabb és legszentebb kapcsolat a Megváltóval és magával az Atyaistennel. Szentatyánk, XVI. Benedek az alábbiakat írja erről:” Az Eucharisztia  intézménye azt igazolja, hogy Jézus halála, minden erőszakossága és abszurditása ellenére, benne a szeretett legmagasabb rendű cselekvése volt és az emberiség eltökélt megszabadítása a gonosztól.”

 Erőszak és abszurditás. Ezt éljük meg nap mint nap, nemcsak hazánkban, hanem az egész világon. Olyan abszurd és olyan erőszakos a bennünket körülvevő világ, hogy azt a Szentírás szavaival aligha lehetne leírni. Szent János Jelenései már-már szépítik az emberiség jelenlegi helyzetét és kiszolgáltatottságát az Antikrisztus zsoldosainak, médiaszolgáinak, nemzetrontó minisztereinek.

 Szép gesztus a szentmise alatt békét kérő kézfogás, ám ez nem vonhatja el figyelmünket a szentmise lényegéről és arról sem hogy a mise végi elbocsátás küldetésünk kezdete.  Hát persze, hogy mosolygó arccal fogunk kezet a környezetünkbe lévőkkel, de nem velük kell békét szereznünk és kötnünk, hanem akik a templomokon kívül rekedtek tudatlanságból vagy ellenségeskedésből.

 Bármint is legyen a hagyományok és újítások között mi vagyunk a fontosak, az élő Egyház, vagyis a papság és a hívek összessége és felettünk és bennünk Isten. Ha a katolikus közösségben megmarad a hit, hogy az Eucharisztiában maga Jézus Krisztus van jelen, akkor a kereszténység és benne az emberiség is fennmarad az idők végezetéig, Krisztus második eljöveteléig. Ehhez elengedhetetlen a keresztény gyökerekhez való visszatérés mint az egyén, mint pedig Európa részéről. Ehhez azonban a békejobb nyújtásnál is észnél kell lenni. Nem lehet mindenkinek békejobbot nyújtani, a Sátánnal pedig kiegyeznünk nem szabad, bármílyen előnyökkel is csábít is bennünket.

( mi)

Vissza az újság tetejére

Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat

2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 126.

Segíteni tudjuk:
- otthoni teendőinek elvégzésében,

- házi, ház körüli munkáiban,

- bevásárlásban, takarításban,

- beteg, mozgásában korlátozott hozzátartozója gondozásában,

- orvoshoz, rendelésre, kontrollra való szállításban,

(Kerekes szék szállítására alkalmas gépkocsival rendelkezünk.)

(Szolgáltatásaink ári jövedelem függőek, az orvos úti költséges papírt is ki tud állítani, melyet mi figyelembe tudunk venni.))

Hívjon, mi segítünk!

Telefon: 06/35/ 340-228 és 06/20/ 578-08-67

Vissza az újság tetejére

Az úrnapi körmenet

A húsvéti idő lezárultával két dogmatikus ünnephez érkeztünk: a Szentháromság és Krisztus Teste-Vére ünnepéhez. Az Úrnap ünnepe abból a vágyból fakadt, hogy megünnepeljük a valós jelenlétbe vetett hitünket, és a köztünk lakó Ige áldását kérjük. Nagycsütörtök a húsvéti misztérium összefoglaló ünnepléséhez tartozik, s ennek része, hogy az eucharisztiáról, elsősorban a „létesülő” eucharisztiáról, vagyis az áldozatról ebben a húsvéti összefüggésben megemlékezzünk. Az Úr napja elsősorban a megmaradó eucharisztia, s annak áldásaira figyel. Az úrnapi körmenetnek a prédikációk többféle értelmet tulajdonítanak s ezek jogosságát nem kell tagadni. De azt hiszem, célszerű, ha valami megértéséhez az eredeti szándékhoz térünk vissza. A középkori leírásokból világos, hogy a körmenet első sorban áldó szertartás volt. A négy oltárnál azért állt meg, hogy a város vagy falu négy körzete felé,  s ezen keresztül a földkerekség négy világtája felé elvigye az oltáriszentség áldását. Voltaképpen azt a mozdulatot nagyítja fel a körmenet, ahogy a szentségi áldáskor a pap kezébe veszi a Legszentebbet, s a mozdulatával a szentségi áldásba befogadja nemcsak a jelenlévőket, de egész közösségünket, végső soron az egész földkerekséget. A körmenet négy éneke igazság szerint az ünnep négy himnusza lenne. A négy állomáson manapság az oltáriszentségről szóló négy evangéliumi szakaszt hallunk. A legújabb időkig azonban négy stációban a négy evangélium kezdetét olvasták fel, s ennek is megvolt a maga nagyon mély, misztikus mondanivalója. Míg a mai evangélium-szövegek tanítást akarnak adni az oltáriszentségről, a régi evangéliumok mást hangsúlyoztak. A kezdet (ahogy ezt Pius Parsch szépen kifejtette), az egész helyett áll. S mint tudjuk, a katolikus felfogás az evangéliumban nemcsak tanítást lát, hanem Krisztus megjelenését. Neki szól a misében is a felállás, a tömjén, a gyertya. A négy szakaszban megjelenik a négy evangélium, helyesebben: az egyetlen evangélium négyes arca. Maga Krisztus jelenik meg településünk északi, keleti, déli, nyugati végében, hogy megáldja azokat, s vele megáldja egész községünket. Megjelenik az evangélium által is, megjelenik a szentségi valóságban is. Ez a kettős jelenlét valósul meg minden szentmisében. De most kilép a templomból, hogy érzékelhetővé tegye: minden napunkban is velünk akar lenni, s meg akar áldani minden ügyünkben. Mi pedig hálával és imádattal fogadjuk az ő áldását.

(Dobszay László nyomán)

Vissza az újság tetejére

Imádság az egyházközösségek megújulásáért

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, hogy itt minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyházközségünkben is!

Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Álld meg mindazokat, akik keresik az igazságot, és add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, hogy döntsünk Melletted, és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önt erőt és bátorságot mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak!

Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára használjuk őket!

Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmet kérjük rájuk.

Szent Erzsébet, Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk! Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! Ámen.

Vissza az újság tetejére

Szeressétek ellenségeiteket

 Szeretnünk kell azokat is, akik nem gyakorolják ezt velünk szemben, amit Ámosz próféta így fogalmaz meg: „ Gyűlöljétek a rosszat és szeressétek a jót!”  Ez alapvető igazság, mert a bűnt magát, az elkövető személyétől függetlenül soha sem helyeselhetjük, ám a bűnt elkövető embert gyűlölni nem szabad. Erről egy a napjainkban is aktuális történet így beszél. Talán mi is felismerjük általa gyengéinket és most a nagyböjt idején teszünk azért, hogy ez a hibánk kiküszöbölődjön a mindennapjaink történéseiből.

 Egy apa nagyon sokat veszekedett tinédzser fiával, mert hanyag volt a tanulásban ( munkában, életvitelben, stb..). Egy alkalommal az apa a fia osztályfőnöke ( főnöke, felesége, stb) előtt is dühösen szidta a fiát. Az osztályfőnök megjegyezte. A fiú nem tehetségtelen, de lustaságát nem orvosolja az apai dühöngés. Megértő ösztönzéssel többre menne. Ha lusta is a fia, azért ő még a maga fia és nem utálhatja őt. Ön be tudna lendülni a munkába, ha örökösen szidják? Az apa ekkor rájött, hogy a lustaságot elítélve, már a fiát is utálja, ami nem helyes. Ide kívánkozik egy mese. A mesebeli lány eltévedt a sötét erdőben. Szorongó félelemmel kereste az utat. Egyszer csak meglátott egy kis házat, melyből fény szűrődött ki. Odament és bekopogott. Bentről megkérdezte valaki: ki az? A lány felelte: Én vagyok. Ezután semmi válasz nem érkezett, hiába zörgetett, kopogott. Egészen besötétedett már. Azt gondolta: a házat nem hagyhatom el, mert akkor teljesen eltévedek. Ott bóbiskolt egész éjjel a ház mellett és alig várta, hogy megvirradjon. Azon gondolkodott, mit is fog mondani, ha reggel mégis valaki kiszólna a házból. Támadt egy jó ötlete. Amikor megvirradt ismét bekopogott az ajtón, melyre ismét hallatszott a tegnap esti ki vagy kérdés. Ám most az alábbit válaszolta: te vagy. Erre megnyílt az ajtó és bemehetett, mert a másikhoz úgy tudott közeledni, hogy a hangsúly a TE szóra, a másikra helyeződött.

 Tehát, ha tudjuk, hogy nem csak én vagyok, hanem a másik fejével és szívével is megtanulunk gondolkodni, megnyílnak a bezárt” ajtók”. Talán ez a kis mese is eligazít abban, hogy ne helyeseljük mi sem a bűnt, de nyissunk a bűnös ember felé a számára is érthető módon. Csak is ekkor veheti kezdetét való világunk változása, ahol az Én, Te irányú alakulása az első lépés.
( Pio OH 04)

újság tetejére

Cserkészek közt

Jubileumi cserkésztalálkozó I.rész

100 évvel ezelőtt 1907 –ben, Angliához közel, egy szigeten 20 fiút magam mellé gyűjtve, próbáltam egy kis közösséget kovácsolni, valamiféle célt adni ezeknek a gyerekeknek, nevelni és terelgetni őket a világ zegzugos ösvényén. Akkor még nem sejtettem, hogy ez a barna ing, amit azért öltöttünk fel, hogy még jobban kifejezzük összetartozásunkat, s főleg egyenlőségünket, oly fontos lesz több millió fiatal számára, s hogy akkor útjára indul valami, amit cserkészetnek hívunk. Öröm volt látni, ahogyan felpaszírolódtatok a buszra április végén, hogy az ország cserkészeivel együtt emlékezzetek erre az évfordulóra. Pedig akkor még nem is sejtettétek, hogy hány buszra, metróra, villamosra s vonatra kell még fel s leszállni a hétvégén.

Budapest rákoscsabai cserkészei örömmel vártak titeket is, hogy a turai és a gyömrői csapat tagjaival együtt élvezhessétek vendégszeretetüket a hétvége estéin. Mosolyogtam magamban, mikor a helyiek a szállás felé (persze kerülő úton) kísértek titeket, s két próbán át kellett esnetek:

1. két fa között kifeszített pókháló résein kellett egy-egy cserkésznek átjutnia, s egymást segítve, emelve, tolva, húzva, vonva végül mindenki átjutott a szövevényen. Rangidős cserkészetek számára már nem maradt rés, de fáramászás cselével legyőzte az akadályt.

2. kannából vizet tölteni poharakon át egy újabb kannába, először sziszifuszi munkának tűnt, csak önteni, önteni, gyorsan-gyorsan.

Összefogtatok, így a próba nem volt akadály! Büszke vagyok rátok! Persze a vacsora hívogató ténye kellően növelte játékkedveteket.

S ez az esti közös összejövetelen sem csökkent, minden játékot ismerni, ez szép teljesítmény, de jól is játszani, ez a fő! Néha már-már én is megijedtem mikor Niki ijesztgetett, s szívesen zumpappáztam volna Bencével, aki szinte minden körben középre mehetett. S hogy a csúcsucsa ilyenjó játék, arra már nem is emlékeztem, jó hogy megmutattad Betti. Ott ültem mellettetek akkor is, mikor a házigazdák esti mese gyanánt levetítették a Ludas Matyit, nem gyerekes dolog ez még 100 évesen sem fiúk!

A szombat igazán sűrűre sikeredett, az álmos utazás után kissé felélénkültetek a programfüzetek láttán, hát még mikor közel 600 társatok gyűlt össze az Erzsébet-téren. Óriási girbe-gurba zöldnyakkendős cserkészkör, közepén a zászló, s a Magyar Cserkészszövetség elnöke: Buday Barnabás.

Rövid megnyitó után elleptétek a várost. Sokszor már nem is bírtalak követni benneteket az épületek rengetegében. 5 őrs 5 irányban, volt itt minden, kenuzás, biciklizés, nyomozás, meseerdő, hadijáték. Legközelebb a Normafánál találtalak meg újra titeket, mert felfigyeltem egy kis fényességre, ami igazán nem is volt olyan kicsi. 100 fáklya égett, körös-körül cserkészek, s az esti fényben egyszer csak felhangzott a cserkészinduló, majd a cserkészfogadalom. Remélem ezt sosem felejtitek el!

Hosszú volt még az út a szállásig, s furcsa az éjszakai metróvilág. Másnap közös szentmise után irány haza, gondolom a nap további részét mindenki alvással töltötte, de hát ez így is van rendjén. Jó, hogy ilyen sokan eljöttetek! S ha majd ránéztek az ingetekre, a kapott jelvény jutassa majd eszetekbe ezt a pár napot.

Remélem Zsófi, te is jól érezted magad, bár először voltál igazán cserkészek között, várunk nyáron is!

Jó munkát, Baden-Powell !

Örömmel fogadtam beszámolókat a szombati őrsi programokról:

Mi, Katicák első célpontul a cserkészmúzeumot tűztük ki, ahol Józsi bácsi és Manna néni előadásában meghallgattuk a cserkészet rövid történetét, képekben, emléktárgyakban gyönyörködhettünk. A cserkésznyomda mindenki érdeklődését elragadta : ) A játszótér összes játékának kipróbálása után továbbmentünk a meseerdő felé. Nagy izgalommal vágtunk bele, és nem is ért csalódás. A királyi korona ékköveinek megszerzése után indultunk, hogy egy hadijáték során megmérettessük magunkat. A budai várban 3 csapat mérte össze magát, de időnként beszálltak a német turisták is, s fényképezőgépük kattogtatásával jelezték érdeklődésüket.

folyt. köv.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

Köszönjük a társadalmi munkáját azoknak a testvéreknek, akik az Agroméra Rt gépi támogatásával  részt vettek az estyi féle ház elbontásában, a tereprendezési és a kerítés építési munkákban. 

Köszönjük a virágos kert kialakítóinak önzetlen közreműködését, mellyel a már működésbe lépő vandálok rombolása ellenére is segítették az első lépéseit megtevő virágos Vadkert mozgalom mozgalmat.

Május 26-án Kolping Országos Közgyűlés lesz, melyről a következő számban olvashatunk képviselőink tollából.

Június 9-én nyílt Családi nap lesz az erdei háznál. 10 órától előadást hallhatunk Szent Erzsébet életéről. Délután 3-tól a tököli nemzetiségi kórus műsorával ad ízelítőt 3 nemzetiség dalaiból, de ismerve Őket, nem ússzuk meg a közös éneklést sem. Délután 5-kor szentmise, melyet Lukács András plébános Úr mutat be.

Programok között szerepel a gyerekeknek játszóház, de nem hagyható ki az erdei kirándulás sem. Büfé baráti árakkal, térítés ellenében működik. Ebédigényt Beke Lászlónál lehet jelezni június 5-ig, melynek ára 600Ft/ adag.

Június 29 és Július 1 között sárospataki jubileumi Szent Erzsébet program részesei

leszünk. Ebben az időpontban várnak sok érsekvadkertit a Taksonyba, a III.

Egyházmegyei találkozóra.

Július 7. Kolping főzőverseny Dunaharasztiban.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

- Május 27-én Pünkösd, 28-án, Pünkösdhétfőn délelőtt 9-kor lesz a szentmise

- Június 3-án Szentháromság vasárnapja, délelőtt 9-kor és este 6-kor lesz szentmise. Délután 5 órakor a Turai Kaszap István Emlékzenekar adja elő az "Ablak a fényre" című könnyűzenei oratóriumot, Kaszap lstván életéről. Ezt követően lesz a szentmise.

- Június 10-én Úrnapja. Reggel 7-kor és 9-kor lelki és külső készülettel ünnepeljük az Úr Jézus, aki köztünk él az Oltáriszentségben. Elsőáldozókat, kicsiket virágszórásra kérjük.

- Június 16-án délelőtt 10 órakor lesz Vácon a papszentelés. Három új papot és diakónusokat szentel a püspök atya.

- Plébános atya osztálytársai tartanak találkozót templomunkban. Időpontot a hirdetésben jelezzük.

- Júniusban a szentmisék hétfő, kedd, szerdán reggel 7-kor , csütörtök, péntek, szombaton este 7-kor lesznek. Szentségimádás vasárnap 4-5-ig.

- Örömmel értesítjük a testvéreket, hogy a bérmálkozásnál már a fölújított orgona kíséretében lehettünk tanúi a 46 bérmálkozó ígéretének.

- Szent Erzsébet rózsája című kisfilmjével, a váci Apor Vilmos Főiskolán második díjat vett át püspök atyánktól Barák Katalin. Köszönjük az Érsekvadkertnek is szerzett elismerést.

- Követőkre várva köszönjük mindazok munkáját, akik rendezetté tették a templom és kálvária kápolna környezetét.

Keresztelt(ek):
Fábián Mária Zita (Fábián László - Csejk Erika Teréz)
Csabák Ivett Mária (Csabák József - Fehér Beatrix)
Balázs Gemma (Balázs Gábor - Kovács Bernadett)

Házasságot kötöttek:
-
 

Halottaink:
Bulejka Istvánné szül. Balik Erzsébet 1920
Magyar Mihályné szül. Bimbó Ilona 1934

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 15-16 óra között

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. Péntek
-Kristóf Józsefné, Antal Mária, apósa
-Vitéz János 10. évforduló Szabó János és elhunyt hozzátartozók

2. Szombat
-Híves András, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók
-Kristók és Gréczi család halottaiért
-Murányi János 1. évforduló apósa, anyósa és családtagok

3. Vasárnap
-Vitéz István, neje Kosztrihán Mária, szüleik, a Ferencsik, Pinke és Majer család halottaiért
-Kovács Lipót, neje Kocsmáros Erzsébet, veje és szüleik
-Fábián István, neje Csillag Mária, menye és szüleik

4. Hétfő -

5. Kedd
 -Urbán István, felesége Csernák Mária, szülei és testvérei
-Szabó András, felesége Csernák Rozália, szüleik, testvéreik, valamint Laczó András, felesége Laczó Mária, lányuk, vejük és hozzátartozók

6. Szerda -

7 .Csütörtök
-Paczolai István, neje Kopisz Emerencia, szüleik, hozzátartozóik, Balogh Ignác, neje Dombai Borbála, szüleik, fiuk, két vejük, dédunokájuk
-Hustyava, Urbán és Jakubecz család halottai
-Fábián Józsefné, férje és szülei

8. Péntek
-Kaba János, Ieánya Ilona, veje Balogh István, és a családok elhunyt tagjaiért
-Hálából

9. Szombat
-Márton Sándor, élő és megholt családtagok
-Boda Sándorné, férje és szüleik, Holman György, neje Varga Ilona
-Csillik és Záhorszki család elhunyt tagjaiért

10. Vasárnap
 -Szabó András. neje Jakubecz Erzsébet, gyermekeik, valamint a Hoszpodár család halottaiért
-Lencsés László és nagyszülei
-Boda Sándorné született Nagy Mária, édesapja, nagyszülei

11. Hétfő
-Záhorszki János, beteg felesége, szüleik, nagyszüleik

12. Kedd -

13. Szerda -

14. Csütörtök
-Szrenka József, neje Laczó Margit, szüleik és fiuk, valamint Laczó Mihály és szülei
-Pincze András, neje Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

15. Péntek
-Molnár János, szülei és hozzátartozók, apósa, anyósa és hozzátartozók
-Halaj Gyuláné született Antal Margit és szülei
-Jézus Szent Szíve tiszteletére, Jézus Szíve Családja és engesztelő tábora élő és elhunyt hozzátartozóiért

16. Szombat
-Csabák Csaba 15. évforduló nagyszülei, Csabák és Gubik család halottai
-Keresztes József, édesapja, nagyszülei, Molnár Balázs, neje Halaj Margit és családtagok

17. Vasárnap
-Kovács László és szülei, Kácsor Dezső, neje Kordics Veronika, szüleik, testvéreik
-Urbán János, felesége és a család élő és elhunyt tagjai, Mészáros István, szülők és hozzátartozók, Kristóf Lajos, felesége és a család halottaiért
-Kristók Ignác, neje Pinke Erzsébet, Mrekvicska József, neje Csillag Mária, fiai, unokaveje és hozzátartozók

18. Hétfő -

19. Kedd -

20. Szerda -

21. Csütörtök
-Szabó János, szülei, testvére, Kaba család elhunytjai (alapítványi)
-Urbán Ignác, felesége és szüleik és a Molnár család

22. Péntek -Fábián Ferenc, szülei, testvérei, nagyszülők
-Varga Gergely, felesége, unokájuk János, gyermekei és hozzátartozók
-Vitéz Sándor, fia Sándor és a család halottaiért

23. Szombat
-Molnár János, Pásztor Ignác, Dr .Mészáros Ede, neje Margit
-Holman József 1. évforduló
-Záhorszki Ignác, két gyermeke, Záhorszki I és Kosztrihán család tagjaiért

24. Vasárnap
-Koza János, szülei, apósa, anyósa
I-Kristóf József , Ieánya Margitka, menye, szülei, testvérei és hozzátartozók
-Verebes Ignác, szülei, testvérei, apósa, anyósa
-Csontos János felesége, fia, menyei, nagyszülők, Szabó Józsefné, Balogh Józsefné és édesapja,

25. Hétfő -

26. Kedd -

27. Szerda -

28. Csütörtök
-Kristók János, neje Híves Katalin, vejük és nagyszülők
-Szabó Péter, Erdélyi Béla, felesége Dombai Margit, gyermekei és nagyszülők
-Vitéz Sándor. neje Nagy Mária, szüleik, gyermekeik és Ignác testvérük

29. Péntek -

30. Szombat
-Paulicsek Péter és hozzátartozók
-Kovács Jánosné , született Halaj Mária 10. évforduló férje, szüleik
-Szabó Kálmánné Percsina Mária 1. évforduló férje, fia

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre