Vadkerti harangok
2006. szeptember


A Szentírás az egyház életében
Szentmiseszándékok
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliában
Tettekben megnyilvánuló kereszténység
Kövek által is épül a lélek
Mesélő képeslap
KALÁSZ hírek
Kolping Híreink
Cserkészek közt
Állatkerti kirándulás
A rózsafüzér ereje
Híreink
Vissza az előző menüre

A Szentírás az egyház életében

(Szentírásnapi gondolatok)

  Az egyház minden korban tisztelte a Szentírást. Az isteni írásokat a szent hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályainak tartotta és tartja ma is. Az apostolok és próféták által leírt sorokon keresztül a Szentlélek Fotó: Barák Barnaszól hozzánk, közreműködésünkkel irányítja személyes életünket és egyházunkat. Ezt a nekünk adott kinyilatkozást emberi nyelven sokszor mondunk Isten szavának. A felnőtt kereszténynek pedig szembe kell néznie az emberi nyelv informatikai értékével és esendőségével egyaránt. A kinyilatkoztatás pedig nyelvünk korlátjához is alkalmazkodik, amikor a végtelent, a Mindenhatót, az abszolút létező misztériumát véges emberi szavakkal próbáljuk megragadni. Szavaink hordereje mégis képes áthatolni az érzékelhető világ zónáján, különösen hasonlat formájában.

  Elég a legszentebb imádság első mondatát idézni: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben”….Atyánk? Nem a szó biológiai értelmében, hanem hasonlatszerűen. A lelkiatya vagy egy mozgalom atyja is csak átvitt értelemben ”atya”. Mégis használjuk ezt a kifejezést.” Ki vagy”… Ebben már meghökkentő, hogy ugyanazt a szót alkalmazzuk Istenre, mint a teremtményekre.  Mekkora azonban a különbség az örök Van és a rövid életű épphogy van között. Elképesztően kicsi a másodperc félmilliomod része. Mégis akad olyan atomrészecske, mely ennyi ideig van, s utána átalakul mássá. A két „van „között ég és föld a különbség. „ Szenteltessék meg a Te neved”, mondjuk tovább az imában. S megértjük, ha a bölcsek azt mondják, hogy Istennek 100 neve van. Köztük szerepel a Kimondhatatlan is. A tökéletlen emberi  szavakat Istenre alkalmazni mégsem vakmerőség, csupán nyelvünk esendősége. Fénykép helyett árnyképekkel kell beérnünk.

  Amikor azonban már elfogadtuk szavaink tökéletlenségét, akkor vesszük észre, hogy hasonlataink is tökéletlenek. Ezért, ha valamilyen földöntúli eseményt akarunk érthetővé tenni példázatokhoz, példabeszédekhez folyamodunk. Így tett Jézus is. Hasonlatokban szólt hozzánk Isten országáról. Elég a tékozló fiú példabeszédet magunk elé idézni. Hasonlataink azonban többnyire történelmi korhoz kötődnek. Ezt mutatja az az ismert fogalom is, hogy a megdicsőült Krisztus ül az Atya jobbján, mint ahogyan József ültette maga mellé annak idején a fáraó.

 Beszédünk akkor is tökéletlen, ha különleges lelki élményt akarunk szavakba foglalni. Hányszor halljuk: „ezt nem lehet szavakkal kimondani”. Aztán mégis szavakhoz folyamodunk. Az irodalom nagy próbatétele: valahogy kimondani a kimondhatatlant.

A Szentírás legfőbb üzenete hogy, általa mélyebben megismerjük Isten misztériumát és az Ő üdvösségi tervét, Isten országának Krisztusban kapott reményét. Olyan kincs ez, amelyért- Jézus hasonlata szerint- annyi földi értéket érdemes odaadni. Ez az ország hasonlatokkal közelíthető meg csak jól. Mégsem hatástalan az emberi szó, amikor Üdvözítőnk bátorításával így imádkozunk: „Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod!” A Miatyánk is szavakból font mondatok fűzére. Viszont kinyilatkoztatott imádság. S ez meg kell, hogy erősítse ez emberi szavainkba vetett bizalmunkat, mely korunkban nem látható mélységbe süllyedt.

(béel)

Vissza az újság tetejére

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliában

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drága gyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárra Krisztus áll.
 

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívő harang,
Roskadónak emberi hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„ Ne félj: fogd a kezemet.”
 

Gyermeknek is:” míly szép rege”,
Bölcsnek: „rejtelmek tengere!”
Fal, rajta túl élő hangok,
Köd, s benn zengő  hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom,
Rózsáira láthatok.
 

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv  nem tér porba,
Mintha volna élőlelke!
Ez a könyv a: Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.


Vissza az újság tetejére

Tettekben megnyilvánuló kereszténység  

( Kálvária búcsúi gondolatok)

 Mottó: Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite,

            Cselekedetei azonban nincsenek? (Jakab 2.14)

 

Középen Boda Sándor és neje (Fotó: Barák Barna)  Napjainkban már alig van olyan ember, aki ne hagyta volna el lakóhelyét. Biztosan sokan észrevették azt is, hogy már a településeken belül is, de azok határának út menti részein kis kápolnák, vagy keresztek állnak. Sokan azonban csak elmegyünk mellettük, de vannak olyan kortársaink is, akik megállnak mellettük elolvasva a rajtuk szereplő feliratokat. Ha statisztikát készítenénk a feliratokról egyértelműen szinte mindegyiken rajta van az alábbi szövegrész: ISTEN DICSŐSÉGÉRE állítatta egy-egy 60-120 éve élt testvérünk. Testvéreik termetére, arcára, egyéniségére már senki sem emlékszik, de a nevükben létrejött építményben tovább élnek ők. S ha rájuk gondolunk e történelemben hagyott jel előtt, biztos felsejlik a tanulmányainkból és hagyományból szerzett tudásunk alapján az adott időszak egyszerű, de nagylelkű embere.

  Most itt állunk a bejárataiban, területében megszépült Kálváriánk adományból elkészült díszburkolatán. Mint ahogyan a közel múltban adományból a plébánia templom csillárairól néhai Mészáros Edéné, a stáció képekről Czinege János és neje Híves Borbála jut mindannyiunk eszébe, úgy itt a kápolnánál sokunk előtt bevillan egy név, Boda Pál, akinek termetére, arcára és jellemére oly kevesen emlékeznek, ám a bevezetőben említett módon él ő is tovább.

  Kedves Sándor! Most, hogy nagyapád művét folytatva az itt ünneplő közösségnek építetett, az Apát úr által most megáldott golgotánkhoz vezető utat, éljen benned az a tudat, hogyha már nem leszel, az általad megszépített környezetben Te is tovább élsz. Jelképes ajándékul fogadd ezt az egyházmegyénk templomait ábrázoló könyvet, öreg napjaidban is lapozgasd, hisz az feleleveníti benned a mai nap élményét, az Isten dicsőségére szolgáló tetted örömét.

  Mi, jelenlévő kortárasaid, itt és most megköszönjük e nemes tettedet, a többit pedig hitünk által megadja az, aki életre álmodott bennünket.

Isten fizesse meg!

                                                                     Érsekvadkert, 2006. szeptember 10.

 Kálvária búcsú

Vissza az újság tetejére

Kövek által is épül a lélek 

Érsekvadkert kálvária (Fotó: Zachar Gábor) Mint ahogyan az Apát úr búcsúi mise bevezetőjében hallhattuk szorgos férfi és női kezek által ismét névjegyet letéve a történelemben szépült meg a Kálvária kápolnánk, melyért mindenkinek köszönet jár. Dolgozott itt felnőtt és tanuló, vezető és beosztott egyaránt, akik közül az ötletadó és megvalósítást támogató testvérünket, Boda Sándort helyezném a csapat élére. A vele készült riport közzé tételével a Vadkerti Harangok is köszönetét fejezi ki neki és mindannak a testvérünknek, aki tevőlegesen is hozzájárult az álom valóra válásához.

BP:  Kedves Sándor! Mikor határoztad el, hogy díszburkolattal látod el e szép templom szabadtéri miséző helyét?

BS: Már néhány éve foglalkoztatott, hogy több figyelmet érdemelne az oltár helye a szabadtéren celebrált szentmisék alkalmával.

BP: Hagyományápolás ez, vagy valami más indított el ennek a munkának az elvégzésére?

BS: A hagyomány is, hiszen a nagyapám, Boda Pál, sokat tett, hogy a kápolna elkészülhessen 1904-ben. Úgy látszik 100 évnek kell eltelnie, amíg a családból ismét jelentős adomány érkezzen a közösség javára. Öröm nekem, hogy én lehettem a késői utód.

BP: Mikor történt az első kapavágás a térburkolattal ellátott területen?

BS: 2006.augusztus 11-én kezdtük a föld kitermelésével és 19-én már be is fejeztük a teljes kivitelezést. Természetesen folyamatosan kapcsolatban voltunk egyházközségünk plébánosával, Lukács András apátúrral és a testület vezetőségével. A burkolaton túl megújultak a bejárati kapuk, a lépcsők és a prédikáló szék, fűmag került az építkezés nyomaiba. Nagyon jól esett, hogy az Apát úr mindannyiunkért imádkozott, akik részt vettek a kápolnánk gondozásában, fenntartásában, az értékmentésben.

BP: Sándor! Ez milliós értéket képviselő munka. Kitől kaptál hozzá segítséget?

BS: Nem is kértem. Annak viszont nagyon örülök, hogy elkészültünk a Kálváriabúcsúra, ami nagyjából egybeesett az Apát úr jövetelével, akit már is befogadott a falu. Így még a templomba járás is nagyobb öröm. Tényleg ISTEN DICSŐSÉGÉRE történt minden és a Fájdalmas Szűz Anya megvigasztalására.

BP: Minden olvasó nevében köszönöm a nyilatkozatot.

Budapest (Zugló), 2006-09-14. B. Piroska

Vissza az újság tetejére

Mesélő képeslap

Fertőboz központtal 2006. augusztus 6-13.között történt meg az első közös – a Magyar Kolping Szövetség által is támogatott - családi nyaralásunk. Keretes szerkezetűre sikeredett, mert a második és az utolsó előtti napon is esett az eső, azonban a többi nap – mint ahogyan a hangulat is – derűs volt. A Soprontól 10 km-re lévő Fertőbozon 280 lakos él, a Gloriett – kilátó lábánál lévő panzió volt a 25 fős társaságunk otthona.

Kirándultunk Sopronban, a Tűztoronyból és a Károly-kilátóból is megcsodáltuk a környező tájat. Minibusszal pedig körbejártuk a belvárost, majd cukrászdába ültünk, de volt, aki a nyári bobpályát is kipróbálta. Na és a Sörgyár! A sörfőzés titka, kóstoló és relikviák. Izgalmas utazás volt! Az egyik este bowling, a másik este pedig foci várt.

Nem maradhatott ki Fertődön az Eszterházy kastély és a nagycenki Széchenyi kúria meglátogatása sem. Szembetűnő azonban a különbség az ausztriai és a magyarországi Eszterházy birtokok között, amely megmutatkozik kihasználtságban, látogatottságban, valamint a programok és az élmény gazdagságában is. (Különbség persze az is, hogy az ausztriai birtokok a mai napig magántulajdonban vannak…) Kismarton és Fraknó gyönyörű és impozáns, gyakorlatilag beköltözhető állapotban vannak. A kismartoni kastély látogatását emlékezetessé tette az idegenvezető Monarchia-beli öltözete és stílusa. Fraknó pedig az eldugott kis dombok között magaslik a környező vidék fölé. A vár a török elleni küzdelmek legnyugatibb bástyája volt. Emellett egy hadseregre való évszázados fegyverek, egzotikus állatok és egyéb ritkaságok gyűjteményes lelőhelye. De nemcsak itt, hanem más történelmi helyszíneken is érezhető Monarchia hangulata, és a két nép természetes közelsége.

Fertőrákos: kőfejtő. Monumentális. Picike, viszont pár négyzetméteren is mítoszt, a Napisten kultuszát éleszti fel az 1500 éves Mitrasz szentély.

Persze fürdés nélkül nincs nyaralás. Ausztriai élményfürdő adta meg a lüktetést, amit a hegykői termál strandon – strandfoci és vízilabda után – a forró vízben lehetett levezetni.

Nem maradhatott el a borkóstoló sem, amit a szállásunkra szerveztünk meg. A hazaúton pedig Pannonhalma. Az esti beszélgetéseknek otthont adó szingli szoba, a nehéz ébredések és a vidám esték, a kisgyerekek mosolya, a sok nevetés, az élmények és látnivalók – ma már csak emlék. De eggyel több, ami összeköt.

Ráadás: A tóalmási kispályás Kolping focitornán 2006.09.09-én a lányok elsők, férfi csapatunk pedig második lett. Gratulálunk!

Vissza az újság tetejére

KALÁSZ hírek

„Szemünk az égre bízva néz”

Kedves Testvérek!

Termény megáldó körmenet 2006 (Fotó: Barák Barna)Elmúlt a nyár. A nap ugyan még melegen süt, de a hűvös esték, éjszakák jelzik, hogy „itt van az ősz, itt van újra”. Most szeptember közepén jó visszaemlékezni, hogy mi is történ a nyáron.

Júniusban Balassagyarmaton voltunk. Közösen imádkoztunk a Segítő Szűzanyához családjainkért, Kalász-testvéreinkért.

Július 2-án Mendére utaztunk, ahol Egyházmegyei Találkozón vettünk részt.
Július 8-án Érsekvadkerten első alkalommal szerveztük meg a „Tíz falu egy asztal” találkozót.
Július 30-án Balassagyarmaton a Szent Anna búcsún a nagymamákért és a gyermekeket váró édesanyákért imádkoztunk. Népviseletbe öltözve részt vettünk „A palóc ruhák szépségversenyén is.

Augusztus 12-én Mátraverebély-Szenkútra zarándokutat szerveztünk.
Augusztus 20-án Szent Jobb körmeneten vettünk részt.
Augusztus 28-án Terménymegáldói Körmeneten népviseletbe öltözve adtunk hálát a Jóistennek terményeinkért.

Szeptember 2-án Szalmatercsen voltunk, ahol Dr.Beer Miklós püspök atya új templomot szentelt.
Szeptember 9-10-én Kálvária búcsún közösen imádkoztunk, a Keresztre feszített Krisztushoz, hogy türelemmel viseljük mindennapi keresztjeinket.
Szeptember 9-én Ipolyvecén, Falu-napon szerepeltünk.
Szeptember 10-én Országos Kalász zarándoklat volt Szászbereken.

Hálát adunk a Jóistennek, hogy a nyáron ilyen sok szép élményben, lelki töltekezésben lehetett részünk.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

Örömmel közlöm, hogy  a szeptember 9-én Tóalmáson rendezett Északi körzeti foci tornán a fiúk második, míg a lányok az első helyen végetek. Köszönjük, hogy ismét öregbítettétek Érsekvadkert hírnevét.

Október 8-án a kolping család buszt szervez az előző számban már jelzett szentkúti búcsúra. Jelentkezés komolyságát 600Ft/ személy Beke Lászlónál történő letételével lehet jelezni. További információt a szentmisei hirdetésekből tudhatunk meg.

A vasárnapi nagymisék után mindig tartunk megbeszéléseket. Itt lehet átvenni a megrendelt újságokat, jelentkezni az aktuális egyházközségi társadalmi munkákra, de a tagdíj  is befizethető ekkor.

A Confector kft adományából műanyag ablakok kerültek a kolping házra, melyet ezúton is köszönünk. Az átalakítást követően oda költöztetjük a plébániai központtal létrejött Kistérségi támogató szolgálat irodáját is.

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Globalizáció és problémái II.

Mivel a termelők még betakarítás előtt eladják a termést, nincs idejük kivárni az árak emelkedését, nagyon alacsonyak az árak (az áruk értékét már régóta nem a valódi piac, hanem árutőzsdei ügyletek határozzák meg).

Az eladósodott farmerek földjeit elkobozzák, vagy elárverezik, vagy a termelő önként hagy fel a termeléssel, és megy a városokba munkát keresni. A növekvő számú munka- és földnélküli termelő egyre nagyobb terhet ró az ország szociális hálójára, így az országnak is külföldi hitelekre van szüksége a fennmaradáshoz.

Az oktatási rendszer, az egészségügy, az ipar fejlesztése helyett a napi túlélésre fordítják a befolyt pénzeket; fejlődés helyett egyhelyben toporognak, adott esetben tovább romlik a helyzetük.

Hogy miért nem térnek át a termelők jövedelmezőbb tevékenységekre? Egy új "vállalkozás" beindításához tőke kell, mind anyagi, mind szellemi értelemben. Sokan áttérnek a kézművességre, de nincs elég piaci ismeretük ahhoz, hogy jövedelmezővé tegyék a munkájukat: nem ismerik a keresletet, az ízléseket, az árazási elveket, a szabályozást. Hiányzik az infrastruktúra és a szükséges tőke.

Van persze, akinek sikerül a váltás ...de milyen áron?

Caphias Duncan 3 hold banánföld tulajdonosa, 61 éves, egyedül él St. Vincentben,

Winward Islandon. A jelenlegi helyzetet így írja le: "Elég rossz árat kapunk. Korábban ennél sokkal jobb volt. A költségek emelkedtek, a növényvédők ára felment, a nekünk fizetett ár pedig lement. Most sokkal nehezebb banánt termelni, és ...igazából nem is éri meg. A fiaim

a hegyekbe mentek marihuánát termelni. Kevesebb a munka és több a kereset. Csak illegális."

Alternatívák

Amióta problémák vannak, azóta keresi az ember a megoldásokat. Nincs ez másképp a globalizáció okozta problémákkal sem. Sajnos hazánkban ezen útkeresések kevésbé ismertek - de a dolgok változnak... Ahogy a mi tevékenységeink is hozzájárulnak a globális problémák létrejöttéhez -akár azzal, hogy egy gyermekmunkával készült cipőt, focilabdát, vagy környezetpusztító módon termesztett kávét veszünk -, úgy egyben felelősséggel is tartozunk értük: a világ sorsa rajtunk múlik. A természeti és kulturális sokszínűség pusztulásával szemben például létezik fenntartható mezőgazdaság, amelyet ökofalvakban, városi közösségi kertekben vagy biogazdaságokban világszerte elkezdtek megvalósítani. Ez sokban hasonlít a globalizáció és a mezőgazdasági nagyüzemek elterjedése előtti kistermelői gazdálkodásra. A lényege, hogy a táj helyi adottságait jól ismerő helyi termelőkre és helyi közösségekre építve egy szociálisan és ökológiailag is vonzó alternatíváját kínálja a jelenleg elterjedt rendszernek. Ehhez hasonlóan a legtöbb problémára léteznek fenntartható alternatívák, legyen az a jelenlegi olaj függő energiarendszer kiváltása megújuló energiaforrásokkal, a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi pénzrendszerek használata, a civil társadalom kontroll szerepének erősítése, részvételi alapú termelés és gazdálkodás, vagy a legkülönbözőbb szelíd (olcsó, egyszerű és környezetbarát) technológiák alkalmazása. A Harmadik Világ termelőinek kizsákmányolásán, a természeti és szociális sokszínűség pusztításán alapuló globális szabad kereskedelem alternatívájaként született meg a méltányos kereskedelem (fair trade) -melyről azóta kiderült, hogy alkalmas lehet a "fejlett" országok, így a hazai, folyamatosan csőd szélén álló kistermelők problémáinak megoldására is.

Vissza az újság tetejére

Állatkerti kirándulás

(Avagy látogatás a félelmetes papagájok és az aranyos oroszlánok földjén) 

 Állatkerti sétaAugusztus 24-én kis csapatunk úti célja a Fővárosi Állatkert volt. A Kolping ház elől reggel 9-kor indult a mikrobusz, s mivel a Jóisten aznap megkímélt bennünket a forgalmi dugóktól, hamarosan megérkeztünk az Állatkertbe.

A gyermekek izgatottsága szülőkre, kísérőkre egyaránt átragadt. Minden adott volt ahhoz, hogy kellemesen töltsük el a napot. Mi, felnőttek, megtapasztalhattuk, saját szemünkkel láthattuk, mennyire más az állatkert a sérült gyermekek szemével. A rikácsoló, tarka madarak  és a majmok is félelmet, illetve sajnálkozást váltottak ki a gyermekek egy részéből. A fókashow-ra és a jegesmedvékre is mind másképpen reagáltak. Elcsodálkozhattunk azon, hogy milyen aranyos egy orrszarvú, mitől szép a víziló, és azon is, hogy a többi nagy állat (elefánt, zsiráf) méltóságteljes mozgása mekkora csodálatot vált ki a gyermekeinkből.

Persze a mosdók (ill. az ivóvíz-kutak) távoli helyzetét fokozottan éreztük, mintha ép és egészséges gyermekeket vittünk volna kirándulni, de jó indulatban, segítőkészségben, „irgalmas szamaritánusokba” nem szűkölködve minden kisebb-nagyobb probléma időben megoldódott. A Mennyei Atya szeretete végigkísérte egész napunkat, de nem csak ezt az egy napot, hanem sok-sok szerda délutáni foglalkozást, a csütörtöki lovaglásokat egyaránt.

Hála és köszönet illeti meg Rajta kívül mindenkit, akik a földön megteendő eszközökkel hozzájárulnak a gyermekeink boldogságához. Gondolok itt az önzetlen adományozókra, akik a kirándulás költségeit segítettek lefaragni, a türelmes buszsofőrre és mindazokra, akik fontosnak tartották a Támogató Szolgálat megalakulását.

Köszönet érte!

                           Fábiánné Csejk Erika

Támogatóink voltak, akik segítettek bennünket, s így nem kellett busz költséget fizetni:Antal Jánosné, Beke Lászlóné, Halaj Ferenc, Percsina Norbert

Vissza az újság tetejére

A rózsafüzér ereje

  Az Egyházunk már hosszú évszázadok óta elmélkedik a rózsafüzér titkairól, s a hívek millióinak napi imádságát és óhajait fűzi csokorba a szentolvasó, mely a hűséges és ragaszkodó szeretet erejével vezeti a lelkeket. Október a rózsafüzér hónapja. Eleink hagyománya szerint éljünk a közös ima lehetőségéve, hisz Jézus a hitből fakadó imának csoda erőt ígért, melyre oly nagy szüksége van a választások előtt álló fogyatkozó nemzetünknek. A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkük erőssége, kihatásaik titka. Ó, ha mi is egyre többen és jobban elmélyülnénk a hitből fakadó imában!

  Hitből imádkozunk, ha Krisztusban elmélyedünk. Ezt tesszük a rózsafüzér imádkozása közben is, amikor az Üdvözlégyeink sorába illesztjük a Jézus életéből összeállított titkokat. Ezek a titkok egyben mindennapi életünk vezér elvei, az emberekhez és az Istenhez való kapcsolataink alapjai. Az Úr Jézus életén, szenvedésén, halálán, valamint feltámadásán való elmélkedés, mint alázatos szemlélet, megpuhítja, állandóan alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi az ember szívét. Csoda-e, ha lélek belső meghajlásában örömest foglalkozunk a szentolvasó titkaival, mert ilyenkor megérezzük azt, hogy elhagynak a mindennapok ránk nehezedő, nyomasztó terhei és gondjai.

  A hit tehát a rózsafüzér titkainak képeivel álmodik, rajtuk keresztül vigasztalódik. Egyre azt mondogatja és mélyíti el, hogy az Isten értünk emberré lett, köztünk élt és szenvedett, hogy megújította a világot és feltámadásával minden rosszat legyőzött. Az ima közben belátjuk mily szelíd és alázatos az Úr. Értem és érted is szenved tudata, az ima nyomán Krisztus képi lenyomatát hagyja a lelkekben. Erőként, megújító erőként él majd ez a rózsafüzér által létrejött kép, mely a világot jobbá, a különböző felfogású embereket elviselhetővé teheti.

                                                                                                                              -Én-

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Kálvária búcsú 2006 (Fotó: Barák Barna)Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, ne lepődjenek meg azok, akiket esti (késő esti) órákban igazoltatnak iskolánk környékén a közrend őrei. Előre is köszönjük a balassagyarmati Határőrség Rendészeti osztályának, a Határőrség dejtári kirendeltségének és a helyben szolgálatot teljesítő rendőreinknek, akik fokozott figyelmet fordítanak a jobb sorsra hivatott épületünkre.

  Örömteli érzés volt látni (érkező jelzések végett közlöm) mint a terményekért hálát adó, mint pedig a Kálvária búcsúi körmeneteink rendezett voltát. Köszönet minden résztvevőnek és minden szervezőnek e tettekben megnyilvánuló hitvallását. Külön köszönet a helyi polgárőreinknek is kijár, hiszen minden közterületet érintő rendezvényünk útvonal biztosítását szívesen ellátják.

  Október 8-án vasárnap nem lesz nagymise. Közösen szeretnénk nemzeti zarándok helyünkön -Szentkúton- ünnepelni imaévünk alkalmából. A buszok 1/2 9-kor indulnak az iskolánk elől. Jelentkezni a buszokra a sekrestyében, az irodában és az egyesületek kijelölt embereinél lehetséges. Terveink szerint a tavalyi évhez hasonlóan a nagyparkolótól lobogóink jelenlétében körmenetben megyünk a Kegytemplohoz, majd a litánia után buszainkhoz egyaránt.

Termény megáldó körmenet 2006 (Fotó: Barák Barna)  Ugyanekkor gyalogos zarándoklatra is sor kerül, ami P. Varga Kapisztrán ferences testvér vezetésével reggel 9-kor indul Nógrádmegyerből. Bővebb felvilágosítás a plébánián kapható.

  Október 1.-től az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek. Az októberi rózsafüzér beosztása: hétfő, kedd, szerda, este fél 6-kor a Kálvária kápolnánál. Csütörtökön az imaóra keretében mondjuk a rózsafüzért, péntek, szombat, este fél 6-kor a templomban az esti szentmise előtt, vasárnap a nagymise előtt.

  A volt katolikus iskolával kapcsolatban a következő levelet kaptuk a püspök atyától: Szeptember 1-én keltezett levelére a következőket válaszolom. Az intézmény megszűntével, mint bejegyzett tulajdonost az épület tulajdon és használati joga az Érsekvadkerti Egyházközséget illeti meg. Kérem Plébános urat, jó gazdaként viselje gondját az épületnek és az Egyházközséggel egyetértésben hasznosítsa a közösség javára. Az iskola ingóságai, taneszközei leltár szerint az igények felmérése és józan mérlegelés után kerüljenek átadás-átvételre a Petőfi Általános Iskola és a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium között. A nem tanszer jellegű eszközök a helyi közösségek (Kalász, Kolping, Cserkészet) között kerülhetnek elosztásra. Az átadás-átvételről történt leltári anyagot Hivatalomhoz megküldeni szíveskedjék.

  A már megbérmált fiataloknak hittanóra péntek este 7-kor a plébánián.

  Októbertől hétfőn esténként 1/2 8-tól bibliaóra kezdődik felnőtteknek a Cserkészházban.

Kereszteltek:
Takács Korina Lujza (Takács Lajos - Kovács Korina)
Keresztes Anna (Keresztes László - Szenes Zsuzsanna)
 

Házasságot kötöttek:
-
 

Halottaink:
Balga Józsefné Boda Mária
Urbankovics Károly
Bartók László

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-19 óra között

október
 01 Pió imacsoport
 08 János Pál imacsoport
 15 Teréz anya imacsoport
 22 Ferenc imacsoport
 29 Pió imacsoport

november
 05 János Pál imacsoport
 12 Teréz anya imacsoport
 19 Ferenc imacsoport
 26 Pió imacsoport

 Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

Misék hétköznapokon 18 órakor, vasárnap 1/2 8 és 10 órakor vannak.
1. vasárnap
 
- Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária és szüleik, gyermekeik
  - Mrekvicska József, neje, szüleik, Kristók Ignác, neje, szüleik és unokavejük József
  - Boda Sándorné szül. Nagy Mária, édesanyja, apósa, a Boda, Pobori és Csernák család halottaiért

2. hétfő
3. kedd
4. szerda
5. csütörtök  - Fábián Ferenc, mszülei, testvérei, apósa, anyósa
6. péntek
  - Nagy Istvánné, férje, fiuk és szüleik
  - Boda Gyula, felesége, fiuk és szüleik és Zachar László
7. szombat
 
- Csordás Istvánné, férje, szülei, és a család halottai
  - Jakubecz Gergely, szülei, Czinege család halottai és násza Varga János
  - Molnár Józsefné szül. Jámbor Ilona, valamint a Jámbor és Molnár család minden elhunyt gyermekéért
  - Koza István halálának 2. évfordulója, szülei, testvérei
8. vasárnap (Csak 1/2 8-kor lesz mise!)
  - A Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjai
  - Szabó János, szülei Szabó Ignác és Záhorszki Margit, nagyszülők és a Kaba család halottai
  - Szabó Gyula, neje Czinege Mária, szüleik és Szrenka József, neje Dósa Rozália és szüleik
9. hétfő
  - Jakubecz Lajso, felesége Kaba Piroska, szüleik, valamint Csillag István, neje Erdős Margit és szüleik
10. kedd       
11. szerda
12. csütörtök  - Hálából egy élő családért
13. péntek
 
- Hálából
  - Rózsafüzér Társulat élő és meghalt tagjaiért
14. szombat
 
- Súth János, szülei, veje és a Varga család halottai
  - Keresztes Ilona, férje, Jakubecz János és hozzátartozók, valamint a Guba család halottai
  - Kristók, Valkó és Dósa család halottai
15. vasárnap
   - Varga Ignác, felesége, szüleik és hozzátartozók
   - Szabó János, szülei, anyósa, apósa és Czinege Ferenc
   - Molnár János 1. évforduló
16. hétfő
17. kedd
18. szerda      - Fábián István, neje Csillag Mária, menyük Laczó Ilona
19. csütörtök  - Antal György, neje Macska Ilona, gyermekeik, szüleik, unokáik és nászaik
20. péntek
 
- Csillag Ferenc, neje Jakubecz Margit, szüleik, 2 vejük és a család élő tagjaiért
  - Konopás István és a család elhunytjai
21. szombat
  - Boda János, 2 neje, szüleik, testvéreik, nászuk Csabák István
  - ifj. Vitéz József és szülei
  - Kordics József 1. évforduló, felesége, fia, Kordics és Súth család halottaiért
22. vasárnap
   - Szabó János /anyja neve Murányi Rozália/, szülei, testvérei és hozzátartozók       
   - Cseh Józsefné, férje, élő és elhunyt családtagokért
   - Pálinkás Ignác, neje Kristók Erzsébet és gyermekeik
23. hétfő
   - Kristóf Józsefné született Antal Mária
    - Szabó Ignácné szül. Záhorszki Margit, férje, gyermekeik és hozzátartozók
24. kedd        - Csillag János hősi halott, felesége és szüleik
25. szerda
26. csütörtök
27. péntek
   - Erdős István, neje Boda Erzsébet, veje, un okája és a család halottaiért
   - Nagy József, szülei, Murányi Lajos és felesége, hozzátartozók és Kelemen István
28. szombat
  
- Varga Ignác, neje Pistyúr Margit, és a családok halottai
   - Murányi István, felesége, fiuk István, felesége, Kristóf Sándor és szülei
   - id. Dósa János
29. vasárnap
   - Zöllei és Horváth család halottai
   - Konopás István és a család elhunytjai
  
- Vitéz József, felesége Szabó Anna, szüleik, testvéreik, gyermekeik, valamint Fábián János és hozzátartozók
30. hétfő
31. kedd
 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre