Vadkerti harangok
2006. május


Pünkösd előtt
Új  Szentmiseszándékok május
Pünkösdi utakon
Aki túlélte Szibériát Dr. Olafsson Károly Placid OSB
Rab vagyok
Gondolatok a választás után
Támogató Szolgálat
Isten a szeretet
KALÁSZ
Cserkészek közt
Tudósítás a Nemzetközi Kolping Futballkupáról
Egyházközségi konferenciáról
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Pünkösd előtt

Még a mai világban is magától értetődő, hogy a nagy ünnepeinkre készülni kell. Az adventi, nagyböjti idő a karácsony és a húsvét ünnepére való lelki előkészületnek az ideje. Az egyházi év pünkösd előtt nem tartalmaz ilyen időszakot, ezért sok egyházközségben nem is készülnek erre. Szemináriumokban, szerzetes közösségekben régóta létezik az a szokás, hogy pünkösd előtti napokban Lélekváró és Lélekhívó közös imádságokat tartanak. Újabban már hallani arról, hogy egyes plébániákon ifjúsági és lelkiségi közösségekben szerveznek ilyen jellegű összejöveteleket, de a többségre még ez nem jellemző.

Ha az ünnep előtti hét szentmise olvasmányait akár az Adorémusból is követjük, egyértelműen a pünkösdre irányítja figyelmünket, hogy megérezhessük a Szentlélek jelenlétét egyházunkban és az egyes emberek életében.

  Már húsvét 5.vasárnapjától kezdve olvashatjuk Jézus búcsúbeszédét, melyben megígéri a Szentlelket( Jn 14-16). A tanítványok küldetése ( és a miénk is) az, hogy tanúskodjanak Jézus mellett a Szentlélek segítségével, aki mint a Vigasztaló, mint az Igazság lelke csak Jézus halála és megdicsőülése után jöhetett el. A megváltással kellett őt számunkra Jézusnak kiérdemelnie. A Szentlélek feladata az lesz, hogy Isten gyermekeit összekapcsolja az Atyával, ezáltal érvényre jusson világunkban a megváltás gyümölcse.

  A lelki előkészület legintenzívebb szakasza az utolsó hét.  A könyörgésekben mindennap imádkozunk a Szentlélek újbóli kiáradásáért, hogy rádöbbenjünk az Ő jelenlétére hétköznapjainkban. Egyházunk hivatalos imádságai szakszerűen megtanítanak bennünket arra, hogy miért is annyira nélkülözhetetlen számunkra a Szentlélek személye.

  Külön figyelemre méltó, hogy pünkösd előtt ünnepélyes vigíliát tartunk. Két gondolat foglalkoztatja ilyenkor az egyházzal együtt élő hívőket: a húsvéti időszak bezárásának gondolata és a pünkösdi kegyelem befogadására  való előkészület A felajánlási könyörgés szerint arról sem feledkezhetünk meg, hogy a szentmisében is működik a Szentlélek. Mint a Szentírásból tudjuk Krisztus teste is a Szentlélektől fogant, úgy most is Ő változtatja át a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, hogy táplálékként magunkhoz véve, szétoszolva bennünk, válhasson eggyé velünk.

  Ha odafigyelünk ezen időszak tanítására, beláthatjuk, hogy lelki életünk minősége nagymértékben attól függ, hogy mennyire akartunk és tudtunk együttműködni a Szentlélekkel. A liturgia összhangban a Szentírással felhívja a figyelmet arra, hogy a Lélek szerint éljünk.

(D. Lajos)

Vissza az újság tetejére

Pünkösdi utakon

(részlet)

Mögöttem a város…
a fülemülék elém énekelnek.
Hajtok. A két kerék forog.
Áttekintenek
a határon túli hegysorok. 
 

Pünkösd!  A szívem csordultig teli.
Viszek Lélektől lángoló igéket.
Sárgán-lilán ragyognak rám a rétek
és utamat sugáreső veri.
 

A fák közül messze kivillan már a
Kis templom tornya… Oda sietek:
Ipolyszögre…” létániára”. 

Hazafelé. Hanyatlik már a nap.
Vizililiomok virágzanak.
Aranykelyhüket égre emelik,
S az esti sugarakkal megtelik.
 

Cirógató szél jár a rét felett.
Hogy a sebesen zendülő Szelet
ne feledjem, Pünkösd tüzes Szelét!
Dalol a szívem. Mosolyog a rét.
 

De most …gépem gyorsan lefékezem…
az ingoványos kiöntéseken
milyen fehér virágok ezre nyit,
s ingatja lenge könnyű kelyheit!
 

Fehér virágok, honnan nőttetek?
Fehér csodák, hol a gyökeretek?
Igen, a pünkösdi Láng így teremt
Fehér csodát a lápon! Tiszta, szent.

Istent magasztaló, új életet
Ma is! Egyházat! Gyülekezetet!

(Túrmezei Erzsébet)


Vissza az újság tetejére

Aki túlélte Szibériát

Dr. Olafsson Károly Placid OSB

A kommunista rendszer áldozatainak a számát - fennállásának nyolcvan éve alatt - egyes szakértők körülbelül százmillióra teszik. A második világháború után sokukat vitték el munkatáborokba. Ezen táborok száma mintegy hétezerre tehető a volt Szovjetunióban. A foglyok közül csak nagyon kevesen voltak azok, akik hazatértek.

Közöttük volt a svéd felmenőkkel büszkélkedhető Olofsson Placid, akit a háború végnapjaiban, 1945-ben vittek el egy Kujbisev melletti munkatáborba.

A most kilencven éves papbácsi 1933-ban érettségizett, majd Pannonhalmára került, ahol tanárként végzett. Pap lett belőle, majd 1939-től a budapesti gimnáziumban oktatott. 1943 és ’44 között a soproni Bencés Gimnáziumban tanított, ahol átélte a háború szörnyűségeit. A szovjet megszállás aztán gyökeresen megváltoztatta életét.

Az a bizonyos rendőrautó éjszaka érkezett meg lakásához. A hajnali kihallgatás során emberi mivoltában alázták meg.  Végül az Andrássy út 60-ba került, a hírhedt pártközpontba, ahol átadták a szovjet parancsnokság kihallgató tisztjeinek. Aztán megszületett az ítélet: irány a Gulág !

A táborban több ezer politikai fogoly volt, akikkel fakitermeléseken dolgozott. Magyar szót csak nagyon kevés alkalommal hallott. Nem volt ritka a mínusz 20 fokos hideg sem.

- "Az oroszok nem vezényeltek ki minket munkára mínusz húsz fok alatt. De nehogy azt gondolják, hogy azért, mert minket kíméltek. Az ok egyszerű volt. A lovak nem bírták az ilyen hideget!"

Közben teltek az évek. Placid atya és társai keményen dolgoztak. Pap lévén, szeretett volna misézni. Ehhez azonban kenyérre és borra volt szüksége. A tábori körülmények között viszont bort szerezni lehetetlennek bizonyult. Mígnem a munkatáborban lévő litván és lengyel foglyok rendszeresen kaptak csomagot otthonról. A magyaroknak még ez sem adatott meg. - "Rákosi elvtárs nekünk soha nem küldött semmit" - mondta. A másoknak küldött csomagokban ostya is volt. Az atya a kenyerét cserélte el az ostyákért. Bor azonban még mindig nem volt.

- "Találkoztam egy, a fekete-tengeri matrózkolóniából származó emberrel, aki elmagyarázta nekem, a görög szertartás megengedi, hogy misét mondjanak bor nélkül, szőlőlé helyettesítésével!" A kaukázusi foglyok otthonról kapott csomagjaiban szőlő is megtalálható volt, így hát cserék révén, a fiatalembernek végre valóra válhatott az álma. Misézhetett éjnek éjszakáján a fogolytábor barakkjában, titokban.

A várva várt szabadulás ideje 1955-ben érkezett el. Placid atya viszontagságos körülmények közepette, mintegy hatezer kilométer megtétele után érkezett haza. Itthon azonban nem térhetett vissza a tanári katedrára, az Orffy Kórház mosodájában kapott munkát. Mint mosodavezető ment nyugdíjba, példát mutatva, hogy mindenütt meg kell állni helyünket, ha a jó Istennek ez az akarata.

A  Placid atyával és  túlélési titkaival  ismerkedhetnek meg azok akik kilátogatnak 2006. 06.10-én az erdei házban szervezendő  Családi napra. Nem mindennapi emberrel való találkozásra hívunk és várunk Benneteket!!

Vissza az újság tetejére

Rab vagyok

Fenn a tiszta égen,
felhők közelében,
túl a láthatáron s
minden rónaságon,
túl a zöld mezőkön,
túl a kék tengeren,
túl a magas hegyen s
a völgybéli kerteken.

Ott vagyok én rab.
Ott, hol senki se lát
Hol megláncolva érzem
a csendes és mély magányt.
A szabadság rabja én,
ki várja a változást,
fáradt életemre
rányomott áldomást.

Rab vagyok én, az
életnek rabja, mint
hullámzó tengernek
partra vetett habja.
Még szép vagyok, tiszta
mindenki megcsodál.
De amint eltűnök, a
sok ember megy tovább.

Mégis boldog vagyok!
Egy boldog, büszke lény.
S örökké égni fog
szívemben a fény.
A fény, mely elvezet
hosszú utamon, s
szabadságom lesz majd
a végtelen jutalom.

Vissza az újság tetejére

Gondolatok a választások után

Teljesen érthető most talán milliók csalódása. Érdekes, hogy engem az első forduló nagyon letört, a második már nem. A két forduló között talán végérvényesen elfogadtam, hogy a kereszténység és a keresztény gondolkodás kisebbségben él hazánkban.

Nem vagyunk ehhez hozzászokva, különösen az idősek nem, akik még gyerekként azt látták, hogy mindenki szinte templomba járt, mindenkit megbérmáltak korán stb. 

A kommunizmus erőszakos ideológiája, majd a nyugatról is érkező elvallástalanodás tönkretette először tömegek életében a jó Istennel való kapcsolatot, majd az ő csatornáját, az egyházat is szívesen eltemetnék sokan.

Meg kell jegyeznem, hogy olyan vallásellenes hangulatot, mint odahaza, Európa más részében csak itt-ott lehet felfedezni, de nem általános, mint nálunk, sőt inkább egyre több egyházbarát politikával és közhangulattal találkozom!!

Le kell tehát szűrni: nemzedékek váltása kell Magyarországon, hogy a megmérgezett gondolkodás kitisztuljon. Sok prófétával ajándékozza meg Isten hazánkat, köztük vagytok ti is, imádkozó hívők, aztán papok, püspökök is, és politikusok is. Ez mind-mind ajándék az Úrtól, de az igazi eredményt, egy nép gondolkodásának megváltoztatását nem lehet egy-két évtized alatt látni. Sok áldozat kell hozzá. Milyen jó, hogy a püspöki kar egy őszinte (néhol drámai hangú) körlevélben imaévet hirdetett meg, és milyen szép imát adott hozzá!
 

Hasznos az is, ha elgondolkodunk arról, hogy a föld más részein hogyan élnek a keresztények. A hírcsatornák által állandóan hallani szomorú eseményekről: legyen az természeti csapás, háborúskodás, vagy a keresztények üldözése. Milyen szorongatott helyzetben élnek a keresztények például Csehországban, ahol tombol az ateizmus - de jó, hogy mi Magyarországon élünk. Milyen szomorú, hogy keresztényeket becsmérelnek csupán a hitük miatt több arab országban, vagy Afrika sok területén, vagy szó szerint üldöznek bennünket India vagy Kína területein. Ha csupán ezekre tekintünk, akkor hálát kell adnunk, hogy mi otthon szabadságban élünk, még akkor is, ha a többség másként gondolkodik és él. És de jó lenne rájuk is szeretettel tekinteni. 

Persze, ha a lengyelekre gondolunk, ahol a fiatalok nagy része vallását gyakorló, vagy Máltára, ahol szinte mindenki vallásos, vagy Portugáliára, vagy a római nép vallásosságára, vagy csupán az osztrák nép nagy részének barátságos egyházszemléletére (minden iskolában és kórházban ott a kereszt stb.) - és utána magunkra tekintünk, akkor szomorúak vagyunk, ráadásul vannak jó politikusaink, de nem érvényesülhetnek.

Mindezeket azért írom, mert meg kell tanulnunk kilépnünk saját problémáinkból, saját köreinkből, és egy kicsit feljebbről nézni, ahogy az Úr is teszi. 

Mit is írjak még? Nehéz egyházunknak egy országot átformálnia, amíg nincs nagyobb egység. Nehéz egy egyházközségnek egy települést átformálnia, amíg nem élnek igazán keresztény módon a tagjai. Egy egymást szerető közösség kell, egy imádkozó közösség, egy a vezetőknek engedelmes közösség (nem lázadozó) kell. Ha nincs, mint sok helyen nincs ilyen, akkor vagy halálra van ítélve, vagy csak vegetálni tud. De hogy tudna kovász lenni?

Tehát: keresztény és valódi szeretet-közösségek kellenek, egymásnak örülni, akármi is van a nagyvilágban, örülni hitünknek, és majd ha ezt felfogják mások is, talán 50 év múlva még több ilyen ember lesz. Nem baj, ha mi nem látjuk az eredményt.

Ti sok mindenben példás keresztény életet éltek, csak így tovább! Nem tudom, hogy szeptembertől hol leszek még, de ilyen közösséget szeretnék magamnak is, mégha sok meg nem értést is tapasztaltok

Az Úr legyen velünk, veletek.
                                      (Varga Péter )

Vissza az újság tetejére

Támogató  Szolgálat

„Mindnyájan fogyatékosok vagyunk testben, lélekben,
Hitben, szeretetben, bölcsességben…
Talán a harag bénít bennünket, de lehet,
Hogy süketek vagyunk mások szenvedéseire.”(Börönte Mihály)

Szokás, hogy minden intézmény, mely közérdekű feladatokat lát el időről-időre beszámol munkájáról, tájékoztatatást adva így az addig eltelt időszak történéseiről, sikereiről, az esetleg felmerülő nehézségeiről.

 Immár négy hónapja, hogy megkezdte működését az Érsekvadkert-térsége Támogató Szolgálat. Irodánk Érsekvadkerten, a Római Katolikus Plébánia épületében kapott helyet.

 A teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni, mivel próbáltunk segíteni a hozzánk fordulókon.

A házi betegellátás keretében felkeressük azokat a beteg, idős embereket, akiknek családja munkahelyi elfoglaltsága, vagy a távolság miatt nem tudja ellátni hozzátartozóját. Mindig abban segítünk, amire kérnek minket. Van, ahol napi rendszerességgel keressük fel a beteget, tisztába tesszük, fürdetjük. Van, aki azt kéri, segítsünk a ház körüli teendők ellátásában. Igyekszünk mindig tudásunk, emberségünk legjavát adni, megkönnyítve ezzel a betegek és családtagjaik életét .(A házi betegellátást két szakképzett gondozónő végzi.)

Heti rendszerességgel tartunk közösségi foglalkozásokat sérült gyermekek számára. Ezek a csütörtök délutáni elfoglaltságok jó kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak gyermeknek, szülőnek egyaránt. Voltunk már a gyerekekkel és szüleikkel színházban Budapesten,volt jól sikerült farsangi bál, lelkigyakorlat, erdei kirándulás,szalonnasütés.

Ebben a hónapban nagy öröm érte a Szolgálatot, mert megérkezett a szállítójárművünk, amely kerekes szék szállítására is alkalmas. Lehetővé válik így a nehezen mozgó emberek még kényelmesebb szállítása vizsgálatra, rendelőbe, orvoshoz, bevásárolni, templomba vagy temetőbe. Így jelentősen lerövidíthető a várakozási idő,ha orvoshoz visszük a beteget és sokkal  kevesebb fáradsággal jár  az utazás.

Az eddigiekből is kitűnik, ott és abban igyekszik segíteni a Szolgálat, ahol és amiben szükség van ránk. Befejezésül Márai Sándor Füves könyvéből szeretnék idézni: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” Továbbra is állunk rendelkezésére minden hozzánk fordulónak. Telefonon is elérhetők vagyunk: 06-35/340-228 vagy a 06/20 5780 867-es számon. Köszönöm minden hozzánk forduló bizalmát:
Tisztelettel: Dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet szolgálatvezető

Vissza az újság tetejére

Isten a szeretet 

I. rész

  XVI. Benedek pápa első enciklikája, melyből a Tihamér testvér által vezetett lelkigyakorlaton hallhattunk részleteket és a Deus caritas címet , mindössze 24 oldal, de gondolom, még a teológusok számára- általuk számunkra is- is hosszú évekre ad új szempontokat és bölcs eligazítást. A lábjegyzetekkel is ellátott mű egyszerre értekezés és vitairat, irányadás és imádság egy olyan fogalomról, mely a keresztény tanítás lényegi eleme: a szeretetről. Meg sem próbálom összefoglalni az enciklika „lényegét”, valószínűleg nemcsak én fogok még sokszor hivatkozni rá, hanem nálam bölcsebb és tudósabb emberek is. Az enciklika  Szent János leveléből idéz: „ Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten marad benne.”(1 Jn 4, 16). Az evangélista később hozzáteszi: „ azért szeretjük ( az istent), mert ő előbb szeretett minket.. Ha valaki azt állítja hogy: Szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, hazudik (Hallhatuk Lupusz testvértől is ezt a kijelentést). Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Nos, a pápai enciklika ennek a passzusnak a kibontása, alkalmazása a modern viszonyokra.

  Egy olyan világban, ahol Isten nevét néha bosszúállással, sőt gyűlölet és erőszak kötelességével társítják, ez az üzenet egyszerre időszerű és jelentős- állapítja meg a Szentatya, s erre a mondatra azonnal le is csaptak a politikai elemzők, akik egyben utasítást véltek felfedezni a muszlim világra, mások pedig a keresztények kioktatásának vélték a „leckét”,  ahogyan egyik balliberális napilap kommentálta: minden kereszténynek meg kell értenie, hogy krisztusi küldetése lényege a felebaráti szeretet képviselete, nem pedig a gyűlöletkeltésé.

  Az enciklika azonban sokkal szilárdabb alapvetésű, semhogy bárki önös célokra használhatná, talán ezért is dolgozott őszentsége ilyen hatalmas utalásrendszerrel. Már az első megállapításra is igen fontos és teológiai értelemben is újszerű. A szeretet  szó nyelvi, fogalmi, szematikai problémájáról szól. Nekünk, magyaroknak egy fokkal könnyebb a dolgunk, mert a szeretet és a szerelem szó bár egy tőről ered, de mást jelent, de még így is sok mindent szeretünk, hiszen szerethetjük hazánkat, munkánkat, barátainkat, szüleinket, gyermekeinket, felebarátainkat és Istent, míg a szerelem  férfi és nő közötti teljes, testi-lelki szeretet. A különbséget a görög erosz és agapé szavak különbsége jelzi. Sokak meglepetésére az enciklika nem ítéli el a testi szerelmet a megszentelt kapcsolatban (házasság szentsége), sőt arra hivatkozik hogy  test és lélek keresztény dualizmusának éppen ez a  legtökéletesebb kifejeződése. A lélek és test együtt szeret, míg a sex  csupán a test kívánsága. Az erosz keresi Istent, az agapé meg is osztja embertársainkkal a megtalált Istent. Az erosz mélyen gyökerezik az emberi természetben, ahogyan Isten megajándékozta Ádámot Évával, a társsal, aki nélkül üres lett volna a világ A monogám házasság( csak egy feleség) így felel meg a monoteista vallásnak, az egyistenhitnek, ahol Isten szeretete lett az emberi szeretet mértéke.

„SzSzP”

Vissza az újság tetejére


KALÁSZ

,,Szemünk az égre bízva néz... "

Kedves Testvérek!

Az érsekvadkerti KALÁSZ újraalakulásának ötödik évfordulójára, 2006. július 8-án

" Tíz falu egy asztal " találkozót szervezünk.

A találkozó célja, hogy hálát adjunk a Jóistennek az elmúlt öt év minden öröméért, nehézségéért és közösen imádkozzunk a KALÁSZ jövőjéért. Továbbá fontos cél, hogy az ország különböző településein élő kalászos testvérek jobban megismerjék egymást, és baráti, testvéri kapcsolatok jöhessenek létre. Egész napos programmal várjuk kedves vendégeinket.

Programunk:
8-9.30 óráig csoportok érkezése, vendégek fogadása a Kalász Házban
10 órától ünnepi Szentmise, amelyet Dr.Udvardy György Budapest -Esztergom Egyházmegye segédpüspök, általános helynök mutat be.
11.30: előadás a templomban
13-14: ebéd a Közösségi Házban
14.30: Az érsekvadkerti Kalász bemutatkozása Szeretetvendégség

A nap folyamán lehetőség lesz könyvvásárlásra és az érsekvadkerti Helytörténeti Emlékház megtekintésére.
Testvéri szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jöjjenek, imádkozzunk és ünnepeljünk együtt!
Tájékoztatom a Kedves Testvéreket, hogy július 3-tól 8-ig KALÁSZ (kézműves és színjátszó) tábort szervezünk 6 évesnél idősebb kislányok és nagyobb lányok számára, a Kalász Házban. A tábor vezetője Nényei Gáborné, a KALÁSZ országos vezetője lesz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Bővebb információt az érsekvadkerti Kalász vezetőjétől kérhetünk. 

Nyári programunk:
Július:
1. II. Váci Egyházmegyei Találkozó Mendén
3-8 Kalász tábor Érsekvadkerten
8. " Tíz falu egy asztal " találkozó Érsekvadkerten
30. Szent Anna búcsú Balassagyarmaton

Augusztus
12. Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra
20. Szent Jobb Körmenet
27. Terménymegáldó Körmenet

Dr. Kovácsné Nagy Mária
(az érsekvadkerti KALÁSZ vezetője)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Néri Szent Fülöp élete
Időutazásra invitállak titeket. Egy messzi időből való nagy ember, Néri Szent Fülöp életét ismerhetitek meg.

Édesapja jegyző volt, édesanyja meghalt mikor Fülöp öt éves volt. Már nevelőanyja van, ő is nagyon szereti. A kis "Pippo buono" mindenki kedvence. Közvetlenség, dús fantázia, nagy lelkesedni tudás jellemzi.

1533-at írunk. Apja a Montecasino közelében lévő San Germanoba küldi. Itt nagybátyja mellett kereskedő. Három év múlva tovább állt, többet időzik Szent Benedek iskolájában, mint nagybátyja mellett. Itt kedvelte meg a régi egyiptomi remete-szerzetesek lelki tapasztalatait. Életmódjukat az Albaneta-kápolnában próbálgatta. 1536-ban Rómában találjuk.

Krisztust követve teljes szegénységben él. Teológiai előadást hallgat a Sapienza egyetemen, ahol megismerkedett Loyolai Ignáccal. Megtanulta tőle a "belső imádságot". Vele és rendtársaival együtt segíti most, 1538/39-ben a római éhezőket. Betegeket látogat,

szegényeken segít, utcaapostolkodik, templomokban imádkozik, költeményeket, szonettet ír. Látomásokban és kegyelmekben részesül. Az egyik leghíresebb, amelyet 1544-ben kapott: úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján és leszáll a szívébe. Harminchat éves fejjel 1551 májusában felveszi a papi rendet. Gyóntatószékben ismeri meg gyermekeit. Délutánonként összejönnek kicsiny cellájában, olvasnak, kirándulnak, imádkoznak. Cellája hamarosan szűknek bizonyul. Így keletkezett az oratórium. Naponta szentírást olvas. így lett Néri Fülöp a firenzei "Róma második apostolává".

1595. május 12-én Baronius, a gyóntatóatya föladja nekiaz utolsó kenetet. Május 25-én még bemutatta a szentmisét, másnap reggel három órakor meghalt. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel, és Avilai Terézzel együtt avatták szentté. Ünnepét 1625-ben vették fel a római kalendáriumba május 26-ra. Életéről film is készült a Legyetek jók, ha

tudtok! Időutazásunk véget ért, méltó példa számunkra Fülöp, csapatunk védőszentje, remélem tanulságos pár percet töltöttetek el velünk. Befejezésül egyetlen megmaradt szonettjének végét pillantsuk meg:

"Milyen börtön rabja a lélek a földön?
 Mert nem tud kitörni idelentről,
 Hogy lába végre csillagokon járjon,
 
Istennek éljen, s magának meghaljon?

Érdemes megnézni!
Megszentelt Tér (www.sacredspace.ie)
annak az ír jezsuiták által működtetett, magyar nyelven is elérhető intemetes oldalnak a címe
ahol munkánk közben (helyett), vagy éppen a neten barangolva kiszakítsunk egy kis időt, hogy
Jézus felé forduljunk.
Szokatlan fóruma az imának, de nem fából vaskarika. Érdemes megnézni, ha pedig nem tetszik, akkor máskor ne nyisd meg. Alább a lap
üdvözlő sorai olvashatók:
Arra hívjuk meg, hogy alakítson ki egy "megszentelt teret" a mindennapjaiban,
amelyben szakít mintegy 10 percet imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képemyőn
megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

Vissza az újság tetejére

Tudósítás a Nemzetközi Kolping Futballkupáról

2006. április 29. – Balassagyarmat, Sportcsarnok 

Kicsit késtem ugyan, de a lényeget – eredmény szempontjából – láttam: a vadkerti fiúk ismét a mezőny legjobbjai lettek. Harmadszor is itthon maradt a győztesnek járó serleg. (Geráéknak elárulhatnátok a titkot.) Egyébként ez nem véletlen, hiszen ők, a „Vadkert 1-es” játékosai hétről hétre összejárnak focizni. Tehát egy összeszokott csapatról van szó. Éppen arról beszélgettünk Esztergom környékéről érkezett vendégeinkkel – akik a szervezésben is segítettek -, hogy a győzelemhez csapatjáték kellett, nem volt elég különféle „igazolt” játékosokkal feltölteni a mezőnyt.

Második helyen végzett a „Vadkert 2”, a fiatalabb hazai gárda. Ügyesek voltak, technikás játékot láthattunk tőlük. Talán az összhang hiányzott a győzelemhez, nekem úgy tűnt.

A harmadik Jihlava csapata lett. Ők Csehországból érkeztek. Ezek a fiatalok emblematikus alakjai itthoni futballeseményünknek, hiszen minden évben pályára lépnek nálunk.

Ismét örültünk erdélyi barátaink részvételének is. Egész pontosan Székelykeresztúrról látogattak el hozzánk.

Százhalombatta pedig először szerepelt a tornán, Beke Dorci vezetésével.

A tradíciók szerint kiosztásra került még egy kupa: ezúttal Kakulya Gyuri bővíthette gyűjteményét egy újabb gólkirályi serleggel.

A meccsek részeredményeinek közlésétől eltekintenék ( Ezt megteszik a szervezők). Annál is inkább, mert nem is tudnám hitelesen bemutatni. És félretéve az eredményt, talán fontos megemlíteni azt is, hogy ez a nap nemcsak a mérkőzésekről és a győzelemről szólt, hanem egy újabb alkalom volt arra, hogy megismerjük más országok fiataljait, illetve az itthoni és az erdélyi magyarokat. Úgy gondolom, sokat tanulhatunk egymástól. Engem például már régóta érdekelt, hogy a magyar igazolvány valójában mire is jogosít fel egy erdélyit, pontosabban arra voltam kíváncsi, ők hogyan vélekednek erről. Mint kiderült, pozitívan, de ez most nem tartozik szorosan ide. Aztán szóba került több, valamelyest aktuális téma is, úgymint a tavalyi székelyudvarhelyi árvíz, a kettős állampolgárság és a székely autonómia kérdése.

Itthoni vonatkozásban pedig jó érzés volt, hogy mi vadkertiek együtt tudtunk szurkolni csapatainknak. A közösség-összetartó erőt szeretném hangsúlyozni, ami itt jól megmutatkozott, és mindezért persze köszönet a szervezőknek a nézők részéről is, hiszen nekünk legalább olyan élvezetes volt a focibajnokság, mint a játékosoknak.

És mivel most nálam van a „szólás joga”, nem szeretném elmulasztani azt sem, hogy a szakácsokról is mondjak pár jó szót, hiszen nagyon finom vacsorával várták a messziről érkezett csapatokat.

Jó bemelegítés volt ez a 2006-os németországi foci világbajnokságra, szurkolás tekintetében. Azonban a mi nemzetközi tornánk javára írandó – sok egyéb mellett -, hogy lehetett magyar csapatnak szurkolni, ráadásul magyar győzelem született! Ezt nehéz lesz felülmúlni a németeknek! Csak így tovább!

Fábián Gitti Érsekvadkertről

Végeredmény

 

 

mérkőzés

Gy

D

V

Gk

Pont

1.

Érsekvadkert I.

4

4

-

-

17-3

12

2.

Érsekvadkert II.

4

2

1

1

11-11

7

3.

Jihlava

4

1

1

2

8-9

4

4.

Gyulafehérvári Fem

4

-

3

1

5-6

3

5.

Százhalombatta

4

-

1

3

4-16

1

 

Támogatóink voltak: Magyar Kolping Szövetség, Baumspeed Kft, Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Csiki-Bege Kft, Agroméra Rt, Szabó János (Fater), Sági Péter, Híves Mihály, Érsekvadkert Önkormányzata, Horváth Szikvíz, Trypsilon Bt, Vadkerti Harangok

Köszönet a segítségért az Érsekvadkerti Kolping Családnak és a Csolnoki Kolping Család fiataljainak.

Érsekvadkert első helyen végzett csapatának tagjai voltak: Kakuja György, Konopás Tamás, Szabó Attila, Dr. Gréczi Zoltán, Dr. Molnár Arnold, Temela Tamás, Raduly Dénes, Boda Szabolcs, Boda Norbert, Pásztor János, Molnár Balázs

Érsekvadkert második helyen végzett csapatának tagjai voltak: Pistyúr Péter, Sági Bence, Szabó Gergő, Szabó Gellért, Mácsik Levente, Máthé Zoltán, Kakas Tamás, Mocsári Tamás

Szép volt fiúk!

                  ( szervezők)

Vissza az újság tetejére

Egyházközségek konferenciájáról

Püspök atyánk 2006. április 29-én a váci székesegyházba hívta egyházmegyéjének azon tagjait kik a helyi egyházközségekben vezető szerepet látnak el, hogy közösen gondolkodjunk egyházunk megújulásáról.

A zsúfolásig megtelt székesegyházban a köszöntés után a Püspök Atya elmondta hogy állunk papi hivatások terén. Hangsúlyozta a civil szervezetek, öntevékeny csoportok szerepének fontosságát, létjogosultságát.

Tanúságtévő testvéreink elmondták egyházközségükben működő ima csoportok, szentségimádások, felnőtt és ifjúsági hittanok fontosságát. Külön kiemelték a felnőttek és fiatalok bevonását az egyházközségük életébe.   

Néhány téma a kiscsoportos beszélgetésből:

-         a fiatalok bevonása az egyházi életbe nagyon fontos cél, de egyben eszköz is az eltávolodott szülők aktivizálása területén

-         Kapcsolatok és kommunikáció területén az Internet fontossága nem nyomhatja el az írott hír továbbítást a célzott terület felé

-         A megújulást magunkon kell kezdeni a személyes kapcsolatok élővé tételével. A megszólítás is csak személyes lehet.

-         A papok és a képviselő testületek kapcsolatát tovább kell építeni, mert rengeteg múlik ezen.

-         Ne a papot tekintse központnak egy közösség, hanem Jézust. Ez a záloga  a papcserét követő közösség megmaradásnak.

-         A testületi tagság nem kitűző. Arra jó, hogy elkezdjem a munkát példát adva másoknak is erre.

-         Minden munkavégzés imára épüljön

-         Ki kell menni a templomból az emberek közé és együtt bejönni velük láttatva azt, hogy miért jó kereszténynek lenni

-         Nekünk keresztényeknek minden helyzetben hiteles személyként kell a világ elé állni. Ne legyünk vallásunk karikatúrái

-         A kibérmálkozási folyamat megállításával is nagy változás érhető el ( a szentségek nem védőoltások, ami nekünk jár.)

-         Testvér plébániák létrejöttével, az egymás ünnepeinek közös ünneplésének meghonosításával a közösségek összekapaszkodása áll elő, ahol az egymástól tanulás mellett az erőnk is megsokszorozódik

A püspök atya a záró szentmise keretében új pünkösdi készületnek nevezte az ilyen találkozókat. Gondoljuk át mi is, hogy mit tehetünk egyházunk, egyházközségünk megújulásáért. Ne a múlton merengjünk, hanem szüntelenül cselekedjünk Isten dicsőségére, magunk örömére. Tudjunk és merjünk ünnepelni. Legyen az mendei találkozó, körzeti családi nap az erdei háznál, vagy tíz falu egy asztal szellemében történő találkozás.

                                                                                                   „ mi”

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

Május 7-én Budapesten tartották tisztújító közgyűlésüket az Esztergom-Budapest, Székesfehérvár és Vác központú egyházmegyék területén működő 33 Kolping Család küldöttei, ahol Mészáros Csaba, Hudson Judit és Törőcsik József beszámolói alapján értékelve lett a mögöttünk hagyott 4 év munkája. Majd az egyesületek jelölése alapján, érvényes és eredményes szavazás után az alábbi testvérek kaptak körzeti vezetői megbízatást:

Lelki vezető, prézes:          Mészáros Csaba  dányi plébános

Körzeti elnök:                    Hetényi Péter  Istenhegyi Kolping Család

Körzeti gazdasági vezető:  Kontúr Pál  Városmajor Kolping Család

Seniorok képviselete:        dr Gerber Alajos  Újpesti Kolping Család

                                          dr.Makay László Szentendrei Kolping Család

Felnőtteket képviseli:        Balássy Tamás    Herminamezei Kolping Család    

                                           Karossi Ottó    Gödi Kolping Család

                                          Sági Péter    Érsekvadkerti Kolping Család

                                          Varga Árpád Gödöllői Kolping Család

Ifjúságot képviseli:           Beke Krisztián  Érsekvadkerti Kolping Család

                                          Jeney Miklós    Budaőrsi Kolping Család

                                          Reitling Tamás Csolnoki Kolping Család

  Az ülés zárszavában kiemelten hangot kapott a családok rendezvényi együttműködésén alapuló összekapaszkodás, hogy ezzel is megmutassuk a világnak, hogy az Isten szeretet, a jó szándék, a másokkal való törődés pedig soha sem mérhető mammoni mércével. Az összekapaszkodás megsokszorozza erőnket, ami egyházunkat is erőssé teszi a folyamatos támadásokkal szemben.

  Végül, de nem utolsó sorban a leköszönő vezetőségnek közösség nevében köszönetünknek adtunk hangot, az újaknak pedig együtt működésükkel kísért , mindannyiunk javát szolgáló eredményes munkát kívánva, a Kolping  indulót elénekelve ki-ki hazaindult, hogy ismertesse és megvalósítsák a közgyűlésen elhangzottakat .

.. A III. nemzetközi focitornát Érsekvadkert nyerte. Gratulálunk nekik és minden résztvevőnek.

  Junius 10-én , szombaton kerül megrendezésre a már hagyományos családi nap. A körzetünkben lévő kolping családok mellett minden helybeli érdeklődőt szívesen látunk e nyitott rendezvényünkön.  Vendég papunk lesz a Gulágot megjárt Placid atya, aki az előadás mellett a szentmisét is bemutatja. Csernák János színművész trianoni emlékműsora mellett ismét találkozhatunk Sillye Jenőékkel, akik a legújabb énekeikből tartanak bemutatót. A gyerekeknek lesz játszóház és természetesen programban szerepel egy ebéd utáni erdei kirándulás is. Büfénk baráti áron ismét rendelkezésre áll a program teljes ideje alatt.

.. Csoportos nyári kirándulások szervezés alatt vannak. Erdély, Balatonfenyves és Sopron kínálkozik lehetőségként, melyekre pályázatokat adtunk le. Részvétel egyik feltétele a TAGDIJ időarányos rendezettsége

                                                                                            „ emjé”

Vissza az újság tetejére.                                                                           Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

-Köszönjük mindazoknak a jó szívvel adott támogatását, akik hozzájárultak az árvízkárosultaknak összegyűjtött 344 689 Ft-hoz, amit a hatóság felé azonnal továbbítottunk.

-Mint azt többen láthatták, május 14-én, a nagymise keretében Tarnai Imre plébánosunk megáldotta a képen látható (7. oldal), adományokból készült új templomi lobogókat. Örömteli volt látni a népviseletbe öltözött asszonyokat, a többgenerációs asszisztenciát, melyben három édesapa a fiával is helyet kapott, amit az énekkar bevezető énekei csak tovább szépítettek. Imre bácsi tanításával felhívta a figyelmet arra, hogy ezek tárgyak a mai evangélium szellemében csak szólólevelek. Nekünk segítségükkel termést hozó sző1ővesszővé kell válnunk, ami sok esetben nem könnyű feladat.

Május 2l-én 9 órakor kezd6d6 szentmise keretében 27 gyermekünk először vette magához Krisztus testét, az Oltáriszentséget. Imádkozzunk értük és szüleikért, hogy a templomban tett kijelentéseiket (ígéretüket) mindhalálig megtartsák.

Május végével befejeződnek a felnőtt hittanok. Újrakezdés szeptember közepén.

Tárgyalások folynak a templomi padfűtés ez évi megoldásában. A beérkező pályázatokat a testület bírálja el, melynek eredményét a harangokban közzé tesszük.

-Következő lapzárta: 2006 június l5.

Szentségimádások beosztásai
Keddenként 19 órától
Június
6 Kolping család
13 Kalász csoport
20 Rózsafüzér-Társulat
27 Karitasz csoport
Július
4 Csendes félóra
11 Kolping család
18 Kalász csoport
25 Rózsafüzér-Társulat
Vasárnapokon 16-19 óra között
Június
4 Ferenc imacsoport
11 Pió imacsoport
18 János Pál imacsoport
25 Teréz anya imacsoport
Július
2 Ferenc imacsoport
9 Pió imacsoport
16 János Pál imacsoport
23 Teréz anya imacsoport
30 Ferenc imacsoport
Imaórák:
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 6-órától Fatimai Szűzanya tiszteletére.
Minden kedden este 7 órakor imaóra nemzetünk lelki megújulásáért.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére

Kereszteltek:
Kovács Milán
(Kovács Tibor -Váradi Agnes)
Házasságot kötöttek:
Varga Ákos -Vigyinszki Mónika
Gubik Péter -Szabó Erzsébet
Kocsis Péter -Urbán Erzsébet
Halottaink:
Lipcsei Ferenc
Kaba Józsefné Vitéz Margit
Petykó Pálné Tokodi Erzsébet

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. csütörtök             - Hustyava, Urbán és Jakubecz család halottai

2. elsőpéntek           - Boda Istvánné 1. évforduló és a család halottai
                               - Konopás András, neje Kovácspál Ilona, szülők, nászuk, öccse és hozzátartozók

3. szombat              - Kristók Józsefné szül. Antal Mária és nagyszülők
                               - Csabák Csaba, nagyszülei, Csabák és a Gubik család halottai
                                - Urbán István, neje Csernák Mária, szüleik és hozzátartozók
                                - Szabó és Laczó család elhunytjai

4. Pünkösdvasárnap
                                - Vitéz István, neje Kosztrihán Mária, a Ferencsik, Pinke és Majer család elhunytjai
                                - Márton Sándor és a család élő és elhunyt tagjai
                                - Lencsés László halálának 10. év fordulója és nagyszülők

5. Pünkösdhétfő      - Híves András, szülei, apósa és hozzátartozók
                                - Kristók Ignác, neje, szüleik, Mrekvicska József, neje, szüleik és unokavejük József
                                - Boda János, 2 neje, szüleik, testvéreik, nászuk Csabák István
7. szerda                  -

8. csütörtök             - Hálából

9. péntek                 - Csillik és Záhorszki család halottaiért
                                - Fábián Józsefné és hozzátartozók
                                - Kosztrihán József, fia István, Kosztrihán és Erdős család halottai

10. szombat            - du. 4. Antal Ferenc és Szenográdi Andrea esküvő
                                - Boda Sándorné, férje és szüleik, valamint Holman György, felesége és hozzátartozók
                                - Halaj Gyuláné szül. Antal Margit, szülei, apósa, anyósa
                                - Vitéz János, Szabó János és elhunyt hozzátartozók
11. vasárnap            - Kristóf Lajos halálának 1. évfordulója és hozzátartozók, valamint Urbán János, Mészáros István és hozzátartozók
                                - Kristóf Ferencné, férje és hozzátartozók
                                - Kukkel Józsefné, férje és a család halottai
                                - Kovács László, szülei, Kácsor Dezső, neje, szüleik, testvéreik

12. hétfő                  -

14. szerda                -

15. csütörtök           - Kakas Ferenc halálának 1. évfordulója, szülei, Varga István, neje Boda Margit, testvéreik és szüleik 

16. péntek               -

17. szombat            - Prof. Dr. Molnár Sándor, szülei és a család halottai
                                - Kristók Mihály, neje Erdős Mária, fiai, menye és hozzátartozók
                                - Halaj Ignác, neje Kosztrihán Mária, fiuk Ignác és szüleik

18. vasárnap            - Rauschné Gubis Henrietta és a család halottai
                                - Deszpót János, édesapja Deszpót Ferenc, szülei és Huszár Pál hősihalott

19. hétfő                  -

21. szerda                - Szabó János, szülei, Szabó Ignác, neje Záhorszki Margit, nagyszülők és a Kaba család halottai

22. csütörtök           - Fábián Ferenc, szülei, testvérei és nagyszülők

23. péntek               - Molnár és Urbán család elhunytjaiért

24. szombat            - Molnár János, Pásztor Ignác, Dr. Mészáros Ede és felesége Margit (alapítványi)
                                - Varga Gergely, neje Péter Anna, szüleik, gyermekeik és unokája János
                                - Fábián János, neje Jakubecz Mária és szüleik

25. vasárnap           

                 1/2 8       - Dósa Andrásné szül. Nagy Erzsébet 3. évforduló, férje
                                - Kovács Miklós és családja, valamint Záhorszki család halottai
                                - Nagy Ferenc, szülei és a család halottai

                   11.        - Bódi Sándor és Puporka Erzsébet 50 éves házasságukért hálából

26. hétfő                  -

28. szerda                - A Kolping család szándékára

29. csütörtök           - Kristók János, neje Híves Katalin vejük és nagyszülők
                                - Vitéz Sándor, felesége, szüleik, gyermekeik és Ignác testvérük
                                - Szabó Péter Pál, Erdélyi Béla, neje Dombai Margit és 2 gyermeke

30. péntek               - A hónapban elhunytakért

A szentmisék hétköznap:
- Hétfőn reggel 7:30
- Szerdától-Szombatig este 7 órakor kezdődnek.
Vasárnap reggel 7:30, és 11:00

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre