Vadkerti harangok
2005. Július


Eucharisztikus Szövetség
Óvó keze rajtunk
Berlini emlék
Kórházi ügyelet, misék
Magyar Kolping Szövetség pályázatai
Tomka Ferenc könyve az egyházüldözésről
Hitoktatói visszatekintés
Cserkészek közt
Élni és misszionálni az Oltáriszentség erejéből
Egy kisebbség vezeti Európát a szakadék felé
Hittanosok találkozója
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből
Kolping hírek
Híreink
Idézetek, Humor


Vissza az előző menüre

Eucharisztikus szövetség

Az imaszövetségbe jelentkezett tagoknak a félóránkénti beosztásainak köszönhetően minden vasárnap délután

4 és 7 óra között templomunk nyitva lesz, és várja a csendben imádkozni szándékozókat az Oltáriszentség előtt (nyitott tabernákulumnál). Térjünk be gyakran, legyünk Jézus vendégei akár egy rövid imádság erejéig. Gyermekeknek ajánljuk, hogy hetente egy negyedórát csendesen imádkozzanak Jézus előtt,

felnőtteknek pedig hetente egy fél órát vagy akár többet is.
Vissza az újság tetejére

Óvó keze rajtunk

Szent István királyunk ünnepére készülve

A bizonyosság nagy ajándék. Mert a végeredmény szempontjából szinte mindegy, hogy Szent István királyunk vajon valóban tiszta vallásos buzgalomból, netán utódlási bizonytalanság, esetleg külpolitikai megfontolásokból ajánlotta a Szent Szűz kezébe országát. Bizonyos, hogy neki felajánlotta, s ez közel ezer esztendő óta megváltoztathatatlan tény.

A bizonyosság nagy ajándék. Amióta XII. Pius pápa 1950-ben bizonyossággá tette sokak hitét Mária mennybevételéről, semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy nemzetünk, „e lángoktól ölelt kis ország” a legjobb kezekben van. Még akkor is, ha sokak számára ez manapság babona, szójáték, kegyes hagyomány vagy megmosolyogni való együgyűség. Itt van példának okáért mindjárt a magát főideológusnak idealizáló, pártját egyre inkább bekebelező, nem közakarat alapján uralkodó „vezér”. Ő ugye eldöntötte és a média holdudvartartása világgá kürtölte, hogy Mária levette kezét erről az országról. Igaz, a múlt század közepén egy mámoros hajnalon Nietzsche is Isten halálát vizionálta, aztán tessék megnézni, hol van azóta e birodalmi vezető. Legjobb esetben egy könyvespolc keresetlen zugában, keskeny kötetbe gyömöszölve.


Valahogy így járt ezzel a jóslattá vetített vággyal a hajdani üzletember is. Lám ide vezet, ha valaki csak a munkájának él, és nem mer megállni, ünnepelni. Előbb-utóbb már el sem tudja képzelni, hogy van olyan, aki nem üzleti alapon mérlegel. Van, akit nem a megtérülés, hanem a megtérés érdekel.

A Magyarok Nagyasszonya nem üzletel. A Teremtő sem üzletel. Nem méricskél, nem írja a tartozást a többihez. Őket nem a profi érdekli. Nem a minél előbb kivehető haszon, zsíros osztalék és tiszteletdíj. Egészen másképp gondolkodnak. S talán elnéző mosollyal figyelik, ahogy a képzeletben őket búcsúztató államférfi hogyan kényszerül a maga furcsa búcsújára.

Szűz Mária, az Istenszülő, Magyarország Pátrónája levette volna rólunk a kezét??? Lehet, de csak azért tehette, hogy jobban alánk nyúljon, felemeljen, átsegítsen, amikor arra szükség van. S azután újra fölénk terjesztette védő karját, amikor onnan érkezett a veszedelem. Óvó keze mindvégig, ma is rajtunk, kétségünk nem lehet. Ha másért nem, hát Szent István

érdemeiért, az Ő közbenjárására. A bizonyosság nagy ajándék: a mennybe vitt Boldogasszony nem felejtkezik el édes hazánkról.

„ B.I. 2004- ben”

Vissza az újság tetejére

Berlini  emlék

Tavaly augusztusban két hetet töltöttem Berlinben a Chemin Neuf Közösség (e:sömö nöt) szervezésében. A szervezett kurzuson, el6adásokon túl, szinte mondhatom, bebarangoltuk a várost. Újdonságként hatott rám, hogy a német fővárosban a legnagyobb templomuk, a Dóm nem katolikus, hanem evangélikus. Egy Taizei est alkalmával belülről is megcsodálhattuk, protestáns katedrálisként egész díszes. Berlin sajátossága, hogy a múzeumok egy szigeten találhatók, amely két oldalát a Spree nevű folyó övezi. Rakpartja nem olyan kiépített, mint Budapesté, egy meredek fal választja el a folyópartot és a járdaszegélyt. Első látásra kissé zavarosnak tűnhet a belváros, mert egy-egy régi stílusú épület mellett ott magasodik a legmodernebb irodaház vagy üzletközpont. A Brandenburgi kapu sugárvonala viszont nagyon egyedi: annak idején e kapu mellett húzták fel a "Nagy Falat" egy éjszaka alatt. Kelet és Nyugat Berlin különbsége még mindig érezhető a Fallebontása után 16 évvel. A Fal emlékére centrumok nyíltak. Könyvek, naptárak, pólók bögrék... és képeslapokon megörökített pillanatok az akkori tragikus eseményről. A belváros szinte minden pontjából látni a Tévétornyot, melynek tetején egy üvegből kirakott nagy gömb látható. Amikor rásüt a Nap egy nagy kereszt rajzolódik ki. Egykor a kommunista párt hívei ezt lefestették, hogy eltüntessék. Miután a festék megszáradt, a Nap rásütött a kereszt újra megjelent, s azóta is télen-nyáron, napfényben láthatja minden ember. Különösen jól látható a Reichstag kupolájából. A német parlamentre modern kupolát építettek, miután az leégett 1933-ban. A kupolacsarnokba bárki felmehet, aki kivárja a 2-3 órát és átesik egy szigorú ellenőrzésen. Berlin esti fényei, kivilágított utcái igazán nyugat-európai hatást tükröznek. Több templom, közintézmény előtt is elhaladtunk, de sehol olyan biztonsági őrizetet nem láttam, mint a zsinagóga előtt. Csoportunk a zsidó temetőbe is ellátogatott, ahol a férfiaknak szigorúan sábeszdeklit kell viselniük. A németek precizitásukról híresek, s ez valóban jellemző temperamentumukra. A Chemin Neuf Közösség -amely különbözó kurzusokat, rendezvényeket is szervez- egy ökumenikus elhivatottságú, katolikus közösség. Egy imacsoportból született 1973-ban Lyonban. Házaspárok, családok, cölibátusban élő férfiak és nők alkotják, akik a közösségi élet kalandját választották az alázatos és szegény Krisztus követésében, hogy az egyházat és az evangéliumot szolgálják. A közösség Loyolai Szent Ignác lelkiségéből is táplálkozik. A tagok egy helyen, egy templom közelében élnek, az egyházközség életébe bekapcsolódnak, egyesek a világban dolgoznak foglalkozásukat megőrizve. Iskolái, szervezetei több országban találhatók, Európa, Afrika, Amerika, és a Közel-Kelet területén. A közösség a várostól nem elszeparálva, hanem mintegy lüktetésével együtt élve mozog. Egy véletlen folytán ismerhettem meg e szervezetet, s Berlinből hazatérve csak azt mondhatom: szerettem volna több építészeti remekművet látni, több parkot, tavat megismerni, melyek mind-mind Isten csodás alkotásai.

Szabó Bernadett

Vissza az újság tetejére

Kórházi ügyelet

DR. KENESSEY ALBERT VÁROSI KÓRHÁZ, BALASSAGYARMAT
KATOLIKUS SZENTMISE
Minden vasárnap du. ½ 4-kor a kápolnában.
KATOLIKUS PAPOK ÜGYELETI RENDJE

NAP

PAP NEVE

OSZTÁLY

HÉTFŐ

Urus Attila

NEUROLÓGIA

KEDD

Béla Vince

KRÓNIKUS

SZERDA

Horváth József

I-II. BELGY.

CSÜTÖRTÖK

Czombos József

PSZICHIÁTRIA

                 csak a 2. és 4. héten!

PÉNTEK

Ipolyi Károly

SEBÉSZET

                  elsőpéntek kivételével!

SZOMBAT

Vagyóczky József

TRAUMA

VASÁRNAP

szalézi atyák

KÁPOLNA


Hétköznap a lelkészek 10 és 11 óra között vannak a megadott osztályon,
ahonnét kérésre máshová is átmennek.

Vasárnap a szentmise végén hívható az osztályokra a miséző pap.
Beszélgetés, szentségek kiszolgáltatása kérhető tőlük.
A VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA: Vác, Migazzi tér 1. H-2601 Vác, Pf. 167.
(+36)27/814-100  (+36)27/814-101

Vissza az újság tetejére

A Magyar Kolping Szövetség Pályázatai

1.

A Magyar Kolping Szövetség (1035, Budapest, III. kerület, Vihar u. 8.)

pályázatot hirdet a Fogyatékos Támogató Szolgálat vezetői

álláshelyének betöltésére Érsekvadkert és térségében

Ellátandó feladatok:

-        információ és tanácsadás bármilyen ügyben a tartós károsodást szenvedőknek, megváltozott munkaképességűeknek, mozgáskorlátozottaknak;

-        személyi segítségnyújtások: bármilyen gondozásra szoruló idős személy ellátásának szervezése, irányítása két személyi segítő beosztásával (pl. akár okmányok megszerzésében, egészségügyi problémákban segítségnyújtás);

-        szállító szolgálat: a rászoruló emberek (akár mozgássérültek) megsegítésére a szolgálat speciális autójának segítségével;

-        irodai feladatokat ellátni;

-        részvétel a kistérségi alapszolgáltatások kiépítésében és koordinálásában;

-        a szükséges fejlesztési feladatok szakmai és operatív irányítása;

-        részvétel a Magyar Kolping Szövetség szociális tevékenységének, ellátó-rendszerének fejlesztésében.

Pályázati feltételek:

-        az 1/2000. SzCsM rendeletben (3. számú melléklet) az intézményvezető részére meghatározott, szakirányú, felsőfokú végzettség;

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy egyházi szervezettől annak igazolása, hogy jelenleg is feddhetetlenséget (büntetlen előéletet) igénylő munkakört lát el.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        részletes szakmai életrajzot, eddigi munkahelyek és ott betöltött munkakörök pontos felsorolásával;

-        iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát;

-        az intézmény működésére vonatkozó szakmai elképzeléseket;

-        a vezetői kinevezés időtartamára vonatkozó vezetői programot;

-        személyes elérhetőségeket.

A megbízás időtartama:

      -        3 év, 2006. január 1-től  

Bérezés:

-        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, megegyezés alapján.

Pályázat benyújtásának határideje:

-        2005. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

-        a pályázatot a – munkáltató jogkör gyakorlójának – a Magyar Kolping Szövetség világi elnökének, Szilágyiné dr. Szemkeő Juditnak címezve, zárt borítékban, a Szövetség székhelyén lehet benyújtani, „Támogató Szolgálat vezetői pályázat – Érsekvadkert és térsége” jeligével.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Szabó János, az érsekvadkerti Kolping Egyesület vezetője (tel.: 06-30-686-0033)

Varga Péter, érsekvadkerti plébános (tel.: 06-35-340-292, 06-20-99-99-449)

2.

A Magyar Kolping Szövetség (1035, Budapest, III. kerület, Vihar u. 8.)

pályázatot hirdet az

Érsekvadkert és térsége Támogató Szolgálat személyi segítői

álláshelyének betöltésére

Ellátandó feladatok:

-        a Szolgálat vezetőjének útmutatásait követve a tartós károsodást szenvedőknek, megváltozott munkaképességűeknek, mozgáskorlátozottaknak személyi segítségnyújtások (pl. akár otthoni feladatokban, okmányok megszerzésében, egészségügyi problémákban segítségnyújtás);

-        a rászorultakkal való utazás és segítségnyújtás a szállító szolgálatban a szolgálat speciális autójának segítségével.

Pályázati feltételek:

-        az 1/2000. SzCsM rendeletben (3. számú melléklet) személyi segítő részére meghatározott, szakirányú, középfokú végzettség;

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy egyházi szervezettől annak igazolása, hogy jelenleg is feddhetetlenséget (büntetlen előéletet) igénylő munkakört lát el.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        részletes szakmai életrajzot, eddigi munkahelyek és ott betöltött munkakörök pontos felsorolásával;

-        iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát;

-        személyes elérhetőségeket.

A megbízás időtartama:

-        3 év, 2006. január 1-től

Bérezés:

-        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, megegyezés alapján.

Pályázat benyújtásának határideje:

-        2005. szeptember 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

-        a pályázatot a – munkáltató jogkör gyakorlójának

-        a Magyar Kolping Szövetség „Érsekvadkert és térsége Támogató Szolgálat Vezetője”-nek címezve, zárt borítékban, a Szövetség székhelyén lehet benyújtani, „Támogató Szolgálat személyi segítői pályázat – Érsekvadkert és térsége” jeligével.
 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Szabó János, az érsekvadkerti Kolping Egyesület vezetője (tel.: 06-30-686-0033)

Varga Péter, érsekvadkerti plébános (tel.: 06-35-340-292, 06-20-99-99-449)


Vissza az újság tetejére

Tomka Ferenc könyve az egyházüldözésről

A Szent István Társulat gondozásában – „Halálra szántak, mégis élünk!” címmel – megjelent Tomka Ferenc atya könyve az 1945 és 1990 közötti időszak egyházüldözéséről és az ügynökkérdésről. A könyvben fejezeteket olvashatunk a kor vértanúiról, hitvallóiról, egyházának életéről; és eddig nem közölt titkosrendőrségi fotókat is láthatunk.

A könyv két nagy részre tagolódik. Az elsőben az 1945 és 1990 közötti időszak egyházüldözéséről, a kommunista ideológiáról, a papi békemozgalomról, a koncepciós perekről, az Állami Egyházügyi Hivatal felállításáról és működéséről, és a magyar egyház hitvallóiról, vértanúiról esik szó. A második rész pedig a papi ügynökök kérdésével foglalkozik.  

Arról, hogy mi indította a könyv megírására, Tomka Ferenc így ír: „A döntésre, hogy belefogjak e könyv megírásába, végül egy konkrét támadás-sorozat indított. A médiában, különösen a 2002-es politikai fordulat után, szinte hetente megjelent a vád az egyházak és kiemelten a katolikus egyház vezetői ellen. Eszerint az egyház legtöbb vezetője saját hasznát keresve állt szóba a diktatúra funkcionáriusaival, titkosrendőri szerveivel, sőt: az egyházüldöző állam és rendőrség „ügynökévé” vált. Az egyház pedig – folytatta a vád – elzárkózik e kérdés megvizsgálása elől. A múlt rendszerrel együttműködő egyházi vezetők az állásukban maradhattak.”

A könyv célja pedig „az igazságot kereső emberek közötti párbeszéd keresése, és nem a sebek felszakítása” – fogalmaz Tomka Ferenc könyvében. 

A könyv célja egyúttal a hiánypótlás és az ismeretterjesztés is, hiszen a mai egyetemen használatos tankönyvek alig vagy egyáltalán nem írnak a szóban forgó korszakról és annak egyháztörténeti vonatkozásairól. Szerkesztőségünk kérdésére Tomka Ferenc atya elmondta: „Ha Mindszentyről vagy Apor Vilmosról kérdezzük az embereket, mindenki ismeri őket, olvasott róluk cikkeket. De hogy ők hogyan helyezkedtek el a korban, s hogy egyáltalán mi a koncepciós per, arról sokszor alapvető fogalmaik sincsenek. Amikor elkezdtem írni a könyvet, megnéztem, hogy mit írnak erről az időszakról az egyetemi tankönyvek. Kiderült, hogy semmit. Ma a magyarországi egyetemeken azt tanulják a diákok, hogy 1959-től kezdve majdnem teljes szabadság uralkodott… A felnövekvő történészgenerációnak sincs megfelelő ismeretük a korszakról. Nagyon kevés a kutatótörténész, és legtöbbjük tankönyvekből tanult.”

Tomka Ferenc atya egyetemi tanár és plébános Káposztásmegyeren. Teológiai tanárként és kisközösségek vezetőjeként élte végig a kort, az olvasó előtt tehát biztosan hiteles tanú beszámolójából rajzolódik ki az elmúlt évszázad második felében tevékenykedő „föld-feletti” és a „föld-alatti” egyház élete.

Magyar Kurir

Vissza az újság tetejére

Hitoktatói visszatekintés

 „Minden lélekben van egy kis szivárvány,
kis csapóhíd, amely lebocsát,
hogy egy más lélek átjöhessen rajta,
ennek a hídnak hídpillérje nincsen,
ezt a hidacskát maga az Isten tartja.
Az Isten, aki a szívekbe lát.”

(részlet Reményik Sándor Szivárvány című verséből)

 

A tanév során hétről-hétre találkoztunk hitoktatók egymással és a plébános úrral. Minden hétfő délelőtt imádkoztunk a ránk bízott gyerekekért, egymásért, és megbeszéltük aktuális feladatainkat, programjainkat.

Az év során a gyerekekkel részt vettünk hittanversenyen, ahol szép eredményeket értek el. Szerveztünk nekik kirándulásokat, lelki napokat. Részt vettünk osztályonként rózsafűzér imádságon, keresztúton, májusi litánián.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is közös kiránduláson vettünk részt mi, hitoktatók Szentendrén, ahol kicsit kötetlenebb formában – Szentendre nevezetességeit megtekintve – beszélgettünk és terveztük a következő hittanos évet.

A plébános úrral azon fáradozunk, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék Jézust, és egyházközségünk tevékeny tagjai legyenek. A számukra szervezett programokon keresztül szeretnénk ezt megtenni. Ezt segítik elő a plébánián tartott hittanórák is.

A szülőkkel is szeretnénk kapcsolatot tartani, hiszen a gyermek számára első élményforrás a család. A gyermek Istenről alkotott képe olyan, amilyet otthonról hoz.

A mi munkánk akkor eredményes, ha épül valamire, ha összefügg a család vallási nevelésével (pl. a család is ünnepli a liturgikus ünnepeket, imádságos lélek kialakítása a szülő feladata stb.), ezért szeretnénk a jövőben többet találkozni a szülőkkel is.

Bartók Ágnes

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala
Június 24-25-én Nógrádsápon rendezték meg egyházmegyénk találkozóját, ahová csapatunk több lelkes tagja is útnak indult: Párducék, Kamillák és néhány vezető. A viperák voltak a legbátrabbak ők gyalog indultak útnak. Lássuk csak hogyan jutottak el idáig: Június 23-án 4 órakor indultunk el a cserkészházból. Sok volt a túracuccunk (hálózsák, polifoam, fejenként 1,5 liter víz, szendvicsek és egy elhunyt nyúl). A Lókos felé vettük az irányt, és a hídnál volt az első pihenőnk. Egy 1 0 perces pihenő után a patak mentén elindultunk Romhány felé. Következő megállónk kb. 3 km-rel odébb egy fa árnyékában volt, ahol ettünk néhány szendvicset és készítettünk néhány fényképet. Mivel erőink megfogyatkoztak itt 20 percet pihentünk. Nehezen vettük fel újra a hátizsákjainkat, hogy folytassuk utunkat. Romhány előtt találkoztunk egy juhász bácsival. Volt egy terelőkutyája is, akivel rendesen összebarátkoztunk. Kb. fél 8 lehetett, bevánszorogtunk Romhányba. Fél órát pihentünk a buszmegállóban, ahol találkoztunk egy utcamix kutyával, akit elneveztünk Vacsorának, mert nagyon éhesek voltunk. Nagyokat nyeltünk a kajára gondolva és elindultunk táborhelyet keresni. Még egy félórás gyaloglás állt előttünk. Kiértünk egy tisztásra, leraktuk málháinkat, majd bementünk az, erdőbe és tüzelőt gyűjtöttünk. Vacsorafőzés közben felvertük a sátrat is. A nyuszi nehezen főtt meg, kb. 10 órára készült el. Vacsora után nyugovóra tértünk, néhányan a sátorban, mások mellette aludtak. Éjfél utánig adtunk őrséget, ugyanis a második váltásnak nem volt kedve felkelni. Reggel8-kor keltünk és gyorsan tábort bontottunk. Egy öreg bácsi jött kapálni a táborhelytől kb. 100 m-re lévő földjét, tőle kérdeztük meg a Nógrádsáp felé vezető utat. Mutatta, hogy hol kezdődik, de mi sajnos nem láttuk. A térkép szerint földútnak kellett volna lennie, ehelyett, egy útnak legkevésbé sem nevezhető bozótos volt. A fák - bokrok között annyi hely sem volt, hogy a hátizsákokkal kényelmesen elférjünk. Minden méternyi útért küzdenünk kellett. Több órányi küzdelem után, teljesen összekaristolva, kimerülten, kiszáradva, éhesen, de csöppet sem csüggedve egy kis segítséggel érkeztünk meg Galgagutára. Gyorsan fagyiztunk egyet, hogy felfrissüljünk, majd bevásároltunk a reggelihez (dél körül). Miután reggeliztünk, nekivágtunk az előttünk lévő 4 km-es szakasznak. Forró aszfalton gyalogolni sem sokkal jobb, mint bozótosban, de a hátralévő táv rövidsége valósággal szárnyakat adott a befejezéshez. Többen megálltak mellettünk, hogy elvigyenek Sápig, de mi büszkén utasítottuk vissza az ajánlatokat és vidáman (bár kissé irigykedve) integettünk a mellettünk elhaladó autók, buszok után. Miután megláttuk a felvont vatikáni lobogót, csaknem futásra kapcsoltunk és néhány száz méter után megláttuk a falu határát jelző táblát, amelynek vonalát egyszerre léptük át. Szinte ugyanabban a percben értünk a táborhelyre, mint itthonról busszal érkezett cserkésztesóink. Ennyi az Érsekvadkert-Nógrádsáp közötti utunk kalandos története.
Vipera őrs

 

Néhány Kamilla írt arról, mivel töltötték az időt a találkozón: Mikor odaértünk felépítettük a sátrakat majd indultunk a keresztútra. A keresztút végeztével a szentmise amit a püspök atya tartott. A többi gyerekkel együtt lekísértük a püspökatyát a templomba majd ott szentségimádás vette kezdetét. Ezután a gyerekeknek közös játék következett volna, de mi inkább a vacsorát választottuk. Fél nyolckor kezdődött a Testvérek koncert, mi viszont az elmaradt játékot pótoltuk. A koncert végeztével feljött a két őrmester, Judit és Ági, majd alvásra parancsolt minket. Csakhogy a kellemetlenül hangos szomszédok miatt egy szemhunyást sem aludtunk. Reggel a kedves szomszédok miatt korán keltünk, s mikor végre visszaaludtunk téves riasztás miatt újra felébredtünk. Úgy hittük, hogy a gyerekprogramok 8-kor kezdődnek, de fél tíz lett belőle. A gyerekek több csoportot alkottak és ismerkedős játékot játszottak. Miután mindenkit megismertünk, kézműveskedni mentünk. A váci cserkészekkel a métázást is kipróbáltuk. Ezután mindenki éhes lett és ebédelni kellett. Ezután a sorversenyből is kivettük a részünket, amit a Kamilla őrs tagjai meg is nyertek. Ez nem is volt kétséges. A játéknak vége szakadt, összepakoltunk és mentünk a misére, a hatalmas hőségben. A mise végeztével a vadkerti táblát követve, bizonytalanul eljutottunk a buszhoz. Az utazás csupán egy pillanatnak tünt, mindenki fáradt volt. Nagy örömünkre hazaértünk... otthon... édes otthon...
Kakas Réka ,Klinger Nikolett
Vissza az újság tetejére

Élni és misszionálni az Oltáriszentség erejéből

Nemrég egy papi lelkigyakorlaton az előadó és a résztvevők meggyőzően hirdették, mennyire átalakította egyházközségük életét a szentségimádás. Néhány éve Budapesten még csak egy, ma már fél tucat templom létezik, ahol napközben rendszeres szentségimádást tartanak. A napokban pedig mindazok, akik részt vehettünk Párizsban a nagyvárosi evangelizációs kongresszuson, meglepődve láttuk, amikor az éjszakába nyúló egyházi rockfesztivál több ezer rajongója, a helyi főpásztor invitálására betódult az egyik templomba, hogy ott letérdelve, csendben imádja az oltáriszentséget. Hasonló látvány fogadott bennünket a Montmartre-on, a Sacré Cour-bazilikában is, ahol tizenéves gyerekek átszellemült arccal énekelték a Tantum ergót, és gyakorolták Szalézi Szent Ferenc életeszményét, amit a lelki mester a Filóteában így fogalmazott meg: „Senki nem lehet önmaga vezetője. A bölcs tanácsot kér, mielőtt cselekszik”. Ezek a gyerekek - felnőtteket meghazudtoló bölcsességgel - Krisztushoz jöttek tanácsért.

„A szentségimádás az egyház életének felbecsülhetetlen értéke” - írja II. János Pál pápa az eucharisztiáról kiadott körlevelében, miközben megállapításával csatlakozik elődeihez, Boldog XXIII. Jánoshoz, aki vallotta: „életem problémáira az Oltáriszentségnél találok megoldást”, vagy VI. Pál pápához, aki szerint „az Oltáriszentség képes az igazságosság, az életszentség és a béke szellemében átalakítani a világot”. Boldog Kalkuttai Teréz anyának tulajdonítják a mondást: „Ha az emberek hetente egy órát az oltáriszentség előtt töltenének, megszűnne a világon az abortusz”. Maximilian Kolbe ezt így fogalmazta meg: „A világ minden baját le tudja győzni a rendszeres szentségimádás”.

Sokan úgy érezzük, hogy mára összehangolt támadások célpontja lett az egyház: család- és életellenes törvények, katolikus intézményeket érintő hátrányos anyagi megkülönböztetések... De a hívő ember vajon honnan veszi a mindennapi közéleti küzdelemhez az erőt, ha nem éppen az oltáriszentségből? Aki a napra megy, azt felmelegítik a napsugarak. Aki az Eucharisztiát szemléli, annak egész élete átalakul, de még a környezete is közelebb jut Istenhez.

Több mint véletlen? Az idők jele, hogy az Oltáriszentség évének mottója így szól: az Eucharisztia világosság és élet a harmadik évezredre. Talán lesz egy-egy óránk, hogy történelmünket és egyéni életünket Krisztus világosságában szemléljük. A szeretet szentségében Jézus maga vár bennünket. Ne sajnáljuk az időt, hogy találkozzunk vele.

Papp Tamás

(A fenti cikk az Új Emberben jelent meg 2004-ben, mi a szerző engedélyével közöljük. Eredeti címe: Nem puszta véletlen)

Vissza az újság tetejére


Egy kisebbség vezeti Európát  a szakadék felé

Rocco Buttiglione nyilatkozata a Népszabadságban

A március 3-i Népszabadságban („Attól tartok, hogy Európa elpusztul”  11. o.) Rocco Buttiglione olasz EU-ügyi miniszter nyilatkozik, aki büszke arra, hogy baráti viszonyban van II. János Pál pápával, s mint mondta, bár Karol Wojtyla katolikus egyházfő, ő pedig politikus, „Az elvek ugyanazok. Nézzük például a nők kérdését: hogyan lehet egy olyan Európában élni, amely nem tanítja meg a nőknek és férfiaknak, hogy anyák, apák legyenek. Nálunk a karrier a vívmány, az anyaságért tett erőfeszítés nem. Tagadjátok meg a természetet, a házastársi szerelem hiú ábránd, csak a szex! – ezt hirdeti a mindenből árut gyártó európai kultúra. Pedig az élet szépségét megéneklik a szentek és a költők, s a politikusoknak abban kell segíteni, hogy a nők össze tudják egyeztetni a munkát és a gyereknevelést. A családpolitika a jövő kihívása. Ha nem sikerül tenni valamit, Európa elpusztul, 100, maximum 200 év múlva nem lesznek európaiak. Felesleges a muzulmán hódítás miatt aggódni: mi a rossz abban, ha a muzulmánok elfoglalják az öngyilkos európaiak által kiürített kontinenst?” Sárközy Júlia homoszexualitást érintő kérdésére Buttiglione így válaszolt: „A természet törvényeinek megsértése büntetéssel jár. Aquinói Szent Tamás óta tudjuk, hogy a nemek közötti helytelen kapcsolat, a család felbomlása elpusztítja a társadalmat. Napjainkban egyre többen jönnek rá erre, azok közül is, akik ’68-ban a szabad szerelmet prédikálva elveszítették a családalapítás örömét.” Az újabb közbevetésre, „Ön magányos Cassandra lenne, akinek jóslatára senki sem hallgat?” az olasz EU-ügyi miniszter azt felelte: „Inkább Szent Orsolya, az utolsó keresztény szűz, akit a hunok gyilkoltak le. Sokan azt hiszik, hogy nincs mit tenni: a kereszténység kisebbség, egyedül maradtunk, Európa más úton jár. Nekem volt bátorságom kijelenteni, hogy keresztény vagyok, mert tudom, hogy a keresztények a többség, csak megosztottak, kevés bennük a meggyőződés… Egy kisebbség vezeti Európát a szakadék felé, ezért nem került be az európai alkotmányba a keresztény gyökerekre való utalás. A kisebbség összetartó, pénze van, uralja a tömegkommunikációs eszközöket. Én nem a keresztény Európától tartok, hanem attól, hogy Európa eltűnik. Ezért én olyan liberális társadalmat szeretnék, amely a keresztény értékeket védelmezni, és tudomásul veszi, hogy mindannyiunk szabadsága egyaránt fontos. A homoszexuálisoké és az enyém is, aki ezt bűnnek tartom. Egy szabad társadalomban én gondolhatom merőben ellenkezőjét a másik ember nézetének. Ám kész vagyok az életemet áldozni azért, hogy a másiknak joga legyen tévedni. Súlyos ügy, ami velem az Európai Parlamentben történt. Gondolatrendőrség, inkvizíció. Ha nem úgy gondolkodsz, ahogy mi, másodrendű polgár vagy. A Brüsszel kormányozta ateista Európában olyat nem lehet mondani, hogy a homoszexualitás bűn, mivel ott a priori tagadják a bűn fogalmát. A mindent szabad nem szabadság. A relativizmus az igazság és a demokrácia halála. Hogyan vitatkozhattam volna a bűnről, amikor a legjobban az a Daniel Cohn-Bendit támadott, aki pedofil könyvet írt. A Berlusconival, a pápával való barátságomért, a kommunizmus-ellenességemért buktattak meg. De nem bántam meg, amit mondtam.” Népszabadság/MK

Vissza az újság tetejére

Hittanosok találkozója az Eucharisztia évében

2005. augusztus 27. Mátraverebély–Szentkút

Tervezett program:

930-1000           gyülekező
1000-                     Orbán Márk atya beszéde: Szent Ferenc és a ferencesek eucharisztikus lelkülete
kb. 1100           szentmise
1200-1300        ebéd (amit mindenki magával hoz)
1300-               szabad program:
                        ismerkedés a kegyhely történetével vagy gyalogtúra
1500-1530        szentségimádás

Küldjük hittanosainkat, hogy augusztus közepéig jelentkezzenek a kirándulásra!

Vissza az újság tetejére

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből

Tájékoztatás

Hálával tartozunk Megyéspüspökünknek, hogy egy nagyobb jövőben gondolkodik már iskolánkkal kapcsolatban. A következő években a tettek önmagukért fognak szólni, ezért nagy szeretettel fogadjuk körünkben új igazgatónkat: Bögös Tamás tanár urat. Ő jól ismeri iskolánk múltját, jelenét, tanított is nálunk. Jó kapcsolatai vannak községünk több vezetőjével. Vallását gyakorló családapa, két gyermek édesapja, felesége is tanár. Vezetői gyakorlata széleskörű: Nógrád megye közgyűlése kulturális (és oktatási) bizottságának elnöke volt a legutóbbi kormányváltásig, jelenleg tagja a bizottságnak; elnöki teendőinek ellátásával egyidőben Szécsény város művelődési igazgatója volt. Hálával tartozunk a jó Istennek is, hogy ilyen széles látókörű igazgatót küldött nekünk. Őszintén remélhetjük, hogy embersége és szakmai felkészültsége minden jószándékú ember tetszésével találkozik majd.

Sajnos községünkben számítani kell arra, hogy lesznek olyanok, akik akár irigységből, akár más okból nem helyes dolgokat fognak mondani. Ezért kérjük különösen a híveket, hogy iskolánk biztos és még eredményesebb jövője érdekében nagy szeretettel fogadjuk őt! 

     Varga Péter plébános

2005. júl.5.  (internetes oldalunkon történt megjelenés dátuma) 

Lesz-e változás?

Iskolánknak egy új vezetést a Fenntartónk (egyházmegye) azért akarta, hogy néhány éven belül nagyobb valószínűséggel szűnjön meg létének bizonytalansága, és könnyebben finanszírozható legyen. Egy másfajta vezetési irány érdekében én is magamévá tettem a változás szükségességét. Vannak olyanok is természetesen, akik nem akarnak semmilyen változást, de megoldást sem tudnak adni iskolánk finanszírozására. Tudom azonban, hogy sokan vannak, akik egyetértenek velem és püspök atyánkkal. Sajnálatos viszont, hogy testületi gyűlésünkön (júl. 4-én), amikor bemutatkozott leendő igazgatónk, nem adtak egyetértésüknek hangot, és csak meg nem értéssel találkozott leendő igazgatónk. Hiába hangsúlyoztuk, hogy csak az a kifogása a testületi tagoknak, hogy nem történt pályáztatás, a testület tanácsának kikérése, és hogy az egyházmegye eddig ezt szigorúan titkosan kezelte. Ilyen feltételek mellett azonban Bögös Tamás tanár úr néhány nap elteltével úgy döntött, hogy nem fogadja el az igazgatói kinevezést, csak akkor, ha nyilvános pályázati úton nyeri azt el.

Nem tudunk mást tenni (mind a Fenntartó, mind a jövőért aggódóak), minthogy el kell fogadnunk ezt a döntést. Imádkozzunk azért, hogy a jó Isten hozza ki a lehető legjobbat a jelen helyzetünkből, hiszen „az Istent szeretőknek minden a javukra szolgál.”

Bárki is fogja vezetni tovább még iskolánkat, az intézmény és a gyermekek érdekében szeretettel segíteni fogom.

Varga Péter plébános

2005. júl.13. (internetes oldalunkon történt megjelenés dátuma)

Jelenleg azt várjuk, hogy püspök atyánk milyen döntést hoz,

hogyan látja tovább iskolánk jövőjét.

Változás iskolánk vezetésében

Bizonyára sokan értesültek már arról, hogy katolikus iskolánk vezetésében változás történik. Egy évvel ezelőtt főpásztorunk az iskola bezárása mellett volt, amitől a hívek és a szülők erős kérésére elállt, de csak feltételekkel. A legfontosabb feltétel az volt, hogy nem folytathatjuk tovább az eddigi módon, és új arculatot kell adnunk iskolánknak. Ezen az úton elindultunk már az elmúlt tanévben is, és a szülők iskolánk iránti bizalma megtisztelő, ami megmutatkozott a beiratkozáskor. Az egyházmegye még biztosabb jövőt szeretne biztosítani iskolánknak, még nagyobb fellendülést vár el tőle, ezért egy új vezetésre bízta azt. Egyben megbizatása lejártávál megköszönte eddigi igazgazónőnknek, Nagyné Kristók Máriának áldozatos munkáját.

A katolikus iskolákról

Az elmúlt év utolsó hónapjainak eseményei, a költségvetési törvény diszkriminatív intézkedései, a katolikus iskoláknak a médiában folytatott lejáratása különös hangsúlyt ad az idei gyűjtésnek.

A katolikus intézményben tanulók létszáma az idei tanévben 64.022 fő (az előző tanévben 60.552 fő volt), a pedagógusok száma 5.178 fő, közülük 264 szerzetes-, illetve paptanár.

A sikeres egyetemi, főiskolai felvételi arányok alapján felállított sorrendben az 55 katolikus gimnáziumból 15 szerepel az első 115 gimnázium között. Ez igen szembetűnő eredmény az iskolák arányához viszonyítva.

A katolikus középiskolákban folyó munka színvonaláról és sajátosságáról azonban a legpontosabb képet az az összehasonlítás mutatja, amely az egyes iskolák esetében a „hozzáadott értéket”, vagyis nem a felvételt nyertek arányát, hanem az iskolák felzárkóztató képességét vizsgálja. E tekintetben a legeredményesebb 10 magyar gimnázium közül három katolikus intézmény, helyezésük pedig 1., 3. és 9. hely.

Katolikus Sajtóiroda, Budapest 2005. febr. (részletek)

 
Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

- Értesítjük minden testvérünket, hogy – immár sorozatban harmadszor – az érsekvadkerti Kolping család nyerte az északi-körzeti főzőversenyt. Igy Kállóról végleg házunkba költözött az eddigi vándorserleg.

- Már előre felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy jelentkezés függvényében autóbuszt szervezünk a Szent Jobb körmenetre. Jelenlétünkkel, hovatartozásunkat tanúsító jelképeinkkel valljuk meg hitünket e rossz irányba haladó világunkban.

 


Egyházközösségi hírek

A nógrádsápi eucharisztikus napokon részt vevő híveknek megköszönjük, hogy képviselték egyházközségünket, és reméljük, mindenki lelkiekben gazdagon tért haza a búcsúból. A szombati ünnepi szentmisén a mi kerületünk felajánlása, áldozata, sok ember áldozata nagyon szép volt: gyűjtöttünk a csángó-magyar iskolaközpontra, és összesen 630.000 forintot adtunk össze. Ezt az összeget július elején személyesen visszük Böjte Csaba atyához, az akció meghirdetőjéhez. Nagy örömmel köszönöm meg az érsekvadkerti híveknek, hogy minden más plébániától kimagasló összeget adományoztak: kerítve 190.000 forintot. Ez volt a kerületi gyűjtésünk, ha még ehhez hozzá veszem azt, hogy 110.000 forintot a cd-kért, könyvekért a kiadónak is átadtunk, akkor azt mondhatjuk, hogy mi itt Érsekvadkerten erre a célra kb. 300.000 forintot gyűjtöttünk. Ez valóban sokak részéről méltó áldozat volt Isten felé is.

Július elsőpéntekjén megalakult plébániánkon is az Eucharisztikus Szövetség. Szép imádság keretében negyvenen mondtuk el a felajánló imádságunkat. Várunk új tagokat: felnőtteket, fiatalokat és gyermekeket is, hogy újabb és újabb csoportokat alkothassunk!

Az első vasárnapi titokcsere augusztus 7-én lesz – Rózsafüzér Társulat

Augusztus 7-én Kalász gyűlés.

A Karitász-csoport augusztusi imaszándéka: a karitatív lelkület ébredéséért. A következő gyűlés: aug. 18.

meglátogattuk a káposztásmegyeri plébániát és templomotHittanosainknak a nyári szentmiséken minden vasárnapra egy kis kép-kockát fogunk majd adni. Ezt a szentmisenaplóba lehet beragasztani a nyári oldalra, vagy akár egy külön lapra is. Ezért a szentmisenaplókat már csak augusztus végén kérjük a hittanosoktól leadni. Kivétel a bérmálkozásra készülők, mert őnekik július utolsó vasárnapján kell leadniuk a szentmisenaplót, és ez feltétel lesz majd az augusztusi bérmálási vizsgához.

aug. 20-ra várunk jelentkezőket, akik szívesen mennek közösen zarándokolni a Szent Jobb körmenetre.

aug. 27-én  hittanosok találkozója lesz Szentkúton, várjuk a gyerekek jelentkezéseit!

 Jó volt hallani a lelki templomról szóló beszámolót is!

Szentségimádásaink beosztása:

 

augusztus 4.

csüt.

Kalász csoport

augusztus 11.

csüt.

Rózsafüzér Társulat

augusztus 18.

csüt.

Karitász csoport

augusztus 25.

csüt.

csendes félóra vezető nélkül

szeptember 1.

csüt.

Kolping-család

szeptember 8.

csüt.

Kalász csoport

szeptember 15.

csüt.

Rózsafüzér Társulat

szeptember 22.

csüt.

Karitász csoport

szeptember 29.

csüt.

csendes félóra vezető nélkül

 

A vasárnap délutánonkénti (4 és 7 óra közötti) csendes szentségimádások felelősei

augusztus 7.

Ferenc imacsoport

augusztus 14.

János Pál imacsoport

augusztus 21.

Teréz anya imacsoport

augusztus 28.

Ferenc imacsoport

szeptember 4.

Pio atya imacsoport

szeptember 11.

elmarad a Kálvária-búcsú miatt

szeptember 18.

János Pál imacsoport

szeptember 25.

Teréz anya imacsoport

 

Imádság:

Az Eucharisztikus Szövetség felajánló imádságából részlet:

Megváltó Jézus! Itt élsz az Oltáriszentségben. Te felajánlod, hogy átadhatom Neked az életemet, s akkor Te fogsz élni bennem!

Jézus! Te véreddel, haláloddal kötötted meg az Új Szövetséget:… szövetséged jelévé és szentségévé tetted az Eucharisztiát. Szeretnék válaszolni hívásodra! Szeretnék – kicsinységem ellenére is – szövetséget kötni Veled: azaz átadni az életemet, hogy az Eucharisztia valóban táplálék legyen számomra, hogy Te élhess, imádkozhass, működhess bennem… És szeretnénk szövetséget kötni egymással is, össze akarunk fogni, hogy megerősítsük egymást és közösségünket, a közös imádban…

            Jézus Krisztus! Megváltó szereteted titka, hogy közöttünk maradtál. Isteni szereteted titka, hogy vágysz az emberek szeretetére. Szeretnék Veled együtt én is vágyni arra, hogy minél többen felismerjék a Veled töltött ima szépségét, és szeretetedet az Eucharisztia titkában…Ámen.

 

Egy kis humor

Honnan tudod, hogy 2005-ben élsz?
1. Véletlenül a mikrosütőn ütöd be a PIN-kódodat.
2. Több éve nem pasziánszoztál rendes kártyákkal.
3. Tizenöt különböző telefonszámod van egy háromtagú családhoz.
4. E-mailt küldesz a melletted ülő embernek.
5. Azt mondod, azért nem tartod a kapcsolatot a régi ismerősökkel, mert nincs meg az email-címük.
6. Otthon is az „irodahanggal” válaszolsz a telefonba.
7. Otthonról is a 0-t ütöd először, hogy kijuss a „kinti” vonalra.
8. Négy éve ugyanannál az íróasztalnál ülsz, de közben három különböző cégnél dolgoztál.
10. A főnököd nem tudná elvégezni a te munkádat.
11. Felhívod a családot, hogy megtudd, otthon vannak-e, miközben hajtasz be a garázsba.
12. Minden tévéreklám végén szerepel egy internetcím.
13. Ha véletlenül elmész otthonról mobiltelefon nélkül (amit életed első 10, 20, 30, 40 évében nem is ismertél), pánikba esel, és máris visszamész érte.
14. Reggel az első, hogy bekapcsolod a számítógépet, még mielőtt kimész kávéért a konyhába.
15. Oldalra hajtod a fejed, amikor mosolyogsz. :-)
16. Mosolyogsz és bólogatsz, miközben ezt olvasod.
17. Még rosszabb: pontosan tudod, hogy kinek fogod továbbküldeni.
18. Túl elfoglalt vagy, hogy észrevedd: nincs 9-es ezen a listán.
19. Tényleg megnézted, hogy nincs 9-es a listán.
20....és most röhögsz magadon.