Vadkerti harangok
2005. Június


Eukarisztikus Szövetségünk
Gyermeknapi ünnepség
Kincses Erdély!
Harangjaink feliratai
Csak fölfelé
Kalász hírek
Kolping Híreink
Fúrógép
Cserkészek közt
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből
Szabadságolás - elérhetőség
Papszentelések országszerte
Híreink
Idézetek


Vissza az előző menüre

Eukarisztikus Szövetségünk

tagjai azok, akik az Oltáriszentség tiszteletéért többet akarnak tenni.

Nagy örömet hirdetek nektek, van pápánk! - hangzott el nem is olyan régen a Szent Péter téren, és az egész anyaszentegyház, sőt az egész világ számára az év legfontosabb eseménye volt. Hasonló örömmel szeretném kiáltani azt, ami az egyházközség és a falu életében az egyik legfontosabb esemény (legalábbis szerintem), hogy megalakítjuk az Eucharisztikus Szövetséget. Bármilyen imádságos összefogás, ami az Oltáriszentséggel kapcsolatos, a legfontosabb lépés előre. Persze ez csendben fog történni, mert az igazi imádság a csendből születik, és akik fogékonyak az Istenre, azok úgyis odafigyelnek erre.

 

Isten csendjét keressük

Mindannyian érezzük a II. és a III. évezred egyik legnagyobb problémáját: sok ember életében az Isten-vesztést és / vagy a zaklatott és hektikus, ideges életvitelt. Szerintem az egyház egy nagy választ adott most erre. És ez a válasz: az Isten csendje hiányzik az emberek életéből. Hiányzik a nyugodt életritmus, és ezért, aki nem pótolja ezt a csendes imádságokkal, azt elkapja a kor gépszíja. Az zaklatottá, türelmetlenné, ideges hangulatúvá válik. Ebből kikerülni nagyon nehéz, lassú folyamat, de csak egy gyógyszer van: Isten csendjét keresni. Ezt megtalálhatjuk mindennapi imánkban, de legkönnyebben a szentségimádásokban. Ezért a szentségimádások az igazi felelete egyházunknak a mai emberek számára. A jövőben ilyen kereszténységre van szükség, akik ebben adnak példát. Ahogy idéztem már Karl Rahnert: „A jövő keresztényei vagy misztikusok lesznek, vagy nem lesznek.”

Arra hívtam a kedves híveket, hogy ne sajnáljuk az időt az Eucharisztia előtt! Olyan erőt fogunk kapni kitartó imádságunk által, amiért egész életünkben hálásak leszünk. Hívtam a kedves híveket teljes szívemből, hogy közös összefogással tegyük templomunkat jobban az imádság házává!

Teréz anya a következőt mondta: „Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk keresztül mond.” A legnemesebb imádság a kontempláció, a szemlélődés, amikor nem szavakkal imádkozom. Erre az útra hívom az imádkozó embereket, a csendes szentségimádásokra, amikor akár egyedül, akár mások is jelen vannak, egy fél órát a templom csendjében Jézus előtt vagyok.

 

Szövetségben?

Szövetségben egymással. Ha összefogunk imádságainkban, hegyeket mozgathatunk meg. Egymás imáját erősítjük, és így járulunk hozzá a leghatékonyabban egy szilárdabb, és Istennek még kedvesebb egyházközséghez. Eucharisztikus imaszövetségünk nincs tekintettel arra, hogy ki melyik egyházközségi csoportba tartozik, vagy nem tartozik, itt közös a célunk, és egymásért is imádkozunk. Legyünk hálásak azoknak, akik imádkoznak értünk, és akik még eddig nem tartoztak semmilyen kisebb közösségbe, és legyünk hálásak azoknak, akik a különböző közösségből itt együtt jelen vannak: a Rózsafüzér Társulatból, Cserkészetből, Kolping Családból, Kalász Egyesületből, Karitászból.

Szövetségben Istennel. Erről szól a Biblia (a két részét is így hívjuk!), Isten erre vágyik. Te szövetségre léptél már Istennel? A szövetségben magunkat adjuk Istennek, szolgálatunkat, és Ő válaszolni fog, Ő hűséges lesz, és kiáll majd melletted, ha közeledsz Hozzá! Az Eucharisztia a szövetség jele. Jézus magát, életét adta: és egy személyben megvalósította a szövetséget ember és Isten között: az ember és az Isten is önmagát adta a másikért. Az Eucharisztiában ugyanez történik, Jézus magát adja, és minden szentáldozásban nekünk is önmagunkat kell adnunk. A legtisztább szentáldozás, mikor nem a mi vágyainkhoz kérjük Istent, hanem magunkat adjuk, hogy Isten tervét valósítsuk meg. Ezért szép imaösszefogásunk címe, mert Istennel kötött szövetségünk az Eucharisztiában valósulhat meg.

Nehézségek

            A legtöbb nehézséget a gonosz lélek okozza. Ő nagyon fél Szövetségünktől, mert ha sokan csatlakoznak, megtörik hatalma. Mindenféle fondorlattal el akarja ettől távolítani az embereket. Hála Istennek, már az első találkozásunkkor, jún. 5-én kiderült, hogy van kb. 30 ember, aki kész az összefogásra. Akik készek arra, hogy imádkozzanak ne csak saját magukért, hanem családjukért, közösségünkért és a problémák megoldásáért. Megújulását akarjuk életünknek vagy családunknak? A gonosz lélek nem akarja! Megújulását akarjuk iskolánknak? A gonosz lélek nem akarja!  Megújulását akarjuk egyházközségünknek? A gonosz lélek nem akarja!  A gonosz lélek örül annak, ha látja, hogy az egyházközségben egymásról rossz véleménnyel vannak, egymást megszólják, ha egy-egy csoportban vannak olyan emberek, akik a másik ellen hangolják a többit. A gonosz lélek örül annak, ha az értetlenkedők támadják az egyház vezetőit. A gonosz lélek örül annak, ha katolikus iskolánk ellen beszélnek emberek. És folytathatnám. Sokszor győzedelmeskedett már a gonosz lélek, és mi a békéért és Isten diadaláért imádkozunk.

 

Kik lehetnek a tagjai az „Eucharisztikus Szövetségnek”?

Alapító tagjai közé azok tartoznak, akik június végéig jelentkeznek, valamint a fenti lelkületet magukévá teszik. Bárki rendes tagjává válik az imaszövetségünknek; általában kéthavonta lehet csatlakozni, amikor általában kéthavonta elsőpénteken megújítjuk elhatározásunkat. Imaszándékainknak és összefogásunknak egy szép emlékkönyvet is nyitunk, amit aláírásunkkal is megpecsételünk. Pártoló tag lehet mindenki, akik eljönnek az imádságokra, szentségimádásokra, vagy a betegek, akik otthonukból végezhetnek csendes szentségimádásokat.

Akik már jelentkeztek imaösszefogásunkhoz, azokkal kisebb csoportokra oszlottunk, hogy jobban áttekinthetőbb legyen, és könnyebben tudjuk az imádságok idejét beosztani. Egyelőre 4 kisebb csoportunk van, és mindegyik csoportnak van egy védőszentje, akinek a pártfogását kérjük, akik különösen is példát adnak nekünk az Oltáriszentség tiszteletében, így van Pio-imacsoportunk, Teréz anya -, János Pál -, valamint Ferenc – imacsoportunk. Egyelőre 3 imacsoport vasárnap délutánonként tart majd szentségimádást, a negyedik hétfőnként.

Júniusban meglátogattuk a káposztásmegyeri plébániát, ahol ezt a régi imaszövetséget felújították, és most példát is adnak nekünk. Július elsőpéntekén tartjuk az első közös imádságunkat és felajánlásunkat: a programunk: ¼ 6-tól kb. ¼ 7-ig lesz a szokásos gyóntatás, ¼ 7-től ¾ 7-ig közös szentségimádás és „Szövetségkötés egymással és Istennel” – szép imádsággal.

A tagok konkrétan vállalják, 1) hogy a vasárnapi szentmisére időben érkeznek, hacsak tudnak, hogy ezáltal is elmélyültté tegyék a szentmisét, önmaguk és a közösség számára. (S ha tehetik, áldoznak, azzal a hittel, hogy Jézus magát adja nekünk, s Ő bennünk is önmagát akarja adni embertársainknak.). Javasoljuk, hogy aki teheti, időnként hétköznap is jöjjön el szentmisére.

2) Havonta, vagy legalább kéthavonta egyszer (de a legszebb hetente vagy kéthetente) félórás csendes szentségimádáson részt vesznek, hogy elmélyítsék Jézussal való kapcsolatukat. A vállalásokban lehet szüneteket is tartani. Ha valakinek nehéz lekötnie magát egy meghatározott időpontban, az sem akadály: lényeg, hogy bármikor a héten töltsön egy fél órát imában az Eucharisztikus Jézus előtt.

3) Kéthavonta (általában) elsőpénteken találkozunk, hogy megújítsuk szeretetünket Jézus iránt.

         plébános –

JÖJJ KÖZÉNK!

Kiket várunk? Mindenkit! Gyermeket, fiatalt és  felnőttet egyaránt. De különösen azokat:

         akik szeretik a csendet, az Isten csendjét még jobban fogják szeretni -,

         akik békét keresnek lelküknek, akik Istent keresik, akik megnyugvást várnak Istentől,

         akik úgy érzik, hogy eddig még nem követték eléggé Jézust az életükben, és többet szeretnének érte tenni,

         akik szeretnek szentségimádásokra járni,

         akik az egyházközségi űrlapon bejelölték, hogy eljönnének szentségimádási szolgálatra.

Vissza az újság tetejére

Gyermeknapi ünnepség

Május 28-án délután a Karitász-csoport ünnepséget rendezett a községünkben élő sérült gyermekek részére. A szülők kíséretében kilencen jöttek el a 11 meghívott közül a katolikus iskola dísztermébe. Feldíszített terem, finomságokkal megrakott asztal várta őket.

A plébános atya rövid köszöntőjében arról szólt, hogy ezzel az ünnepséggel azt szeretnénk a gyermekeknek elmondani, Isten úgy szereti őket, ahogyan az édesanyjuk.

 Ezeknek a gyerekeknek az életében az anya a biztos rév. Rájuk fokozottan érvényesek – életük végéig – Erich Fromm igaz gondolatai: „A gyermek életének első, meghatározó éveiben úgy éli meg az anyját, mint egy mindentől megvédő, oltalmazó és őt tápláló nőt. Az anya az étel, a szeretet, a melegség, a föld. Az ő szeretete jelenti számukra az életet, a gyökereket, az otthont.”

A köszöntő után néhány elmélkedő gondolat következett, ami Istenhez intézett kéréseinket tartalmazta. Isten válasza legtöbbször a „nem” volt, mert a mi feladataink megoldása nem Isten dolga, hanem a sajátunk. Egy a sok közül: „Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt felelte: „Nem”. Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes:” Az utolsó kérés már tetszett Istennek: „Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő szeret engem. És Isten azt mondta: Igen, no, végre egy jó gondolat.”

Az elmélkedést kis műsor követte, amit a katolikus iskola néhány kisdiákja adott elő. Mesejelenetük sérült állatokról szólt, akiket egészséges társaik nehezen fogadtak el.

Következett az ajándékosztás. Közös és személyre szóló ajándékok lapultak a tasakokban, amit nagy izgalommal bontogattak a gyerekek. Ekkor már oldódott az elején visszafogott, zavart hangulatuk, s a szeretetlakoma végképp feloldotta azt. Már nemcsak szüleikkel beszélgettek, hanem egymással, sőt más felnőttekkel is. Végül felszabadultan játékba kezdtek. Jó volt látni őket. Igazi tiszta szívűek.

Számomra ez az ünnepség nemcsak a gyerekekről, hanem az anyákról is szólt. Szabó Lőrinc szavaival: „szentek és ápolónők, ők a béke, a jóság, puhaság a földön, a föltétlen szeretet…”

PJné

Vissza az újság tetejére

Kincses Erdély!

erdélyi kirándulás, csíksomlyói búcsú

Amikor átléptünk a határon és sokszor, amíg ott voltunk, az a két szó járt a fejemben: „ Kincses Erdély”. Akaratlanul is fel-feltört bennem a kifejezés, és gondolkodtam a KINCS mibenlétén. Néztem a gyönyörű tájat, a büszke és hatalmas fenyveseket, és azt éreztem, igen, ez tényleg nagy kincs.
Aztán elkezdődtek a találkozások, régi és új barátokkal, és már egyre kevesebbet jutott eszembe a KINCS!
Amikor hazajöttünk és leülepedtek az ott átélt élmények, megint eszembe jutott a KINCS.
Lassan pörgettem vissza az eseményeket, helyeket, arcokat, beszélgetéseket.
Székelykeresztúrról Robit és nyolctagú családját, kiknek javarésze állami gondozott gyermek, Rudit, a helyi tüzépest, aki sír, mikor találkozunk, és inkább a tóba ölné magát, minthogy gyerekei románul tanuljanak, Kelemen atyát, akinek arra is van energiája, hogy két vasárnapi mise között a szomszéd futballcsapatban végigjátsszon egy meccset.
Gyergyóból Csabát, Margitot, Jánost és Marit, akik meghívtak az erdei házikójukba a Bucsin-tetőre, ahol fantasztikus erdélyi ízekkel és vendégszeretettel halmoztak el.
Zetelakáról Palit, Béni atyát, Istvánt és családját, Árpádékat, Ilonka nénit és Imre bácsit és még nagyon sok kedves arcot, akik folyamatosan elkápráztatnak találékonyságukkal, humorukkal, kedvességükkel és nem titkolt barátságukkal. Ide már hazajövünk. Mi így érezzük, mert ők ezt éreztetik.
Aztán a csíksomlyói búcsú, ami ennek az egésznek a létrejöttét lehetővé tette. A gyalogos zarándoklat a zetelaki keresztaljával. Feledhetetlen és meghatározó élmény. A páratlan keresztút és a mise a Nyeregben. Piros, fehér, zöldbe öltöznek a fenyvesek. A Himnusz ott más hangsúlyt kap.
A csángó mise. A csángók éneke, maga a fájdalom, de remény is. Laci atya prédikál. Nem, inkább igét hirdet! Egyszerűség = boldogság. Ott elhisszük, és elgondoljuk – tényleg, miért nem így? Talán még meg is fogadjuk, hogy holnaptól másképp…. ! A folytatás ismerős.
Este, haza Csabáékhoz, akik nyolcunkat látnak vendégül, évek óta. Jót beszélgetünk, eszünk és borozunk. Nagyon kedvesek, szeretjük Őket.
Reggel vissza Zetelakára a keresztaljával gyalog. Vissza már rövidebbnek tűnik az ötven kilométeres zarándoklat. Mindenki jókedvű és boldog. Otthon már várnak a falu szélén! Hazavárnak, és mint hősöket köszöntenek.
Az utolsó este. „ Kínálkozás” a plébánián. Fáradtság, öröm, és szomorúság, hogy holnap indulunk haza.
Reggel elindulunk. Keveset beszélünk. Idefelé jobb volt a kedvünk.
Este hazaérünk. Hazulról, haza.
Kincses Erdély! Barátaink szeretete által vagy az, ami! A táj, a fenyvesek csak díszlet. Maradj nekünk sokáig Kincsestárunk!
Sági Péter


Vissza az újság tetejére

Harangjaink feliratai:

Júl. 4. és 10. között a Kossuth rádióban, délben a mi harangunk szólal meg

1.Szent József I. harang

Szent József tiszteletére öntették az érsekvadkerti hívek 1923-ban.
Harangművek Rt. öntött engem Budapesten F.W. Rincker által.

2.Szent József II. harang

Szent József, az anyaszentegyház védőszentje könyörögj érettünk!
Az érsekvadkerti templom részére készült az 1975-ös Szentév emlékére, Dr. Horváth József plébánossága idején, Gombos Lajos őrbottyáni harangöntő által.

3.Kisharang

„ Legyen égnek fényhonában Istennek nagy dicsősség,
s szent Mihály a főangyalnak kegyelet, mely szívben ég!
Imígy zeng és ezzel csendül felhők közé ércz nyelvem.
Gyúljon lángra e visszhangra minden hívő Vadkerten.”
Farkas Mihály esperes plébános és Molnár Mihály egyházgondnok hivataloskodásuk idejében.
Öntöttek és felszereltek Pozdech József utódai, Thury János és Kosts Imre Budapesten 1880.

4.Szent Család lélekharang

„ Jézus, Mária, Szent József, oltalmazzatok minden veszedelemtől!”
   Adományozta özv. Vidó Ferencné az érsekvadkerti rk. hitközségnek az Úr 1931. évében.
   Öntötte Szlezák László harangöntő, Magyarország aranykoszorús mestere Budapesten.
Vissza az újság tetejére

Csak fölfelé

(Tanács a kétkedőknek)

      Ha nem lenne Istenem, hazám, családom, egészségem, munkám és munkatársaim,  „milliomos” barátaim, ellenfeleim, ellenségeim…. Ha csak egy is hiányozna a sorból, vajon valóban boldog lennék-e, s valóban érezhetném-e, hogy beteljesítettem a nékem rendelt sorsot? A legszörnyűbb és legvégzetesebb hiány a Teremtőé lenne, mert bármennyire szent és fontos, szükséges és jó a többi, a teljes élet tartozéka, de nem tartozik a Lényeghez csak a Nagy Kapun  innen. Amikor az ember átmegy a Nagy Kapun, minden lefoszlik róla, mint a hús a csontról.. Csak az marad meg belőle, ami fölfelé hajtotta az életben. Ami lehúzta, örökre a múlté: megsemmisül.

Babits Mihály Jobb és bal című versében olvashatjuk: „Hajlik a láng jobbra, hajlik balra, de mit neki jobb és bal: ki csak fölfelé tör?” A költő tudta, a többi játék, bolond, noha véres, vad játék olykor. Most megint embert próbáló idők járnak. Viharos idők, mintha  a Sátán végső, reménytelen elszánt hadjáratba kezdett volna minden békés emberi szándék ellen - lásd egyházközségi családi nap, Kolping családi nap, cserkésznap rendezvényei, az azokon történő részvételellenes hangok-, a nyugodt és szeretetteljes létforma ellen. A tömegkommunikáció összes csatornájából sűrű szenny, sár, trágyalé ömlik a világra. Az ember pénzért vagy dicsőségért, tudatlanságból vagy gonoszságból, de önként állattá alázza magát, s a többi, állattá degradálódott ember élvezettel nézi, követi, sőt rajong érte. A ma ellentéte, a szembenállás csak csak a Pénz emberei és a Föld emberei közötti küzdelemből érthető meg igazán. Az egész földgolyót uralmuk alá hajtó pénzemberek jogot formálnak arra, hogy kamatos kamatuk mellett a lelkek adóját is beszedjék, a Krisztus által templomból kiűzött kufárok utódai. A kereskedő népek már minden égtájon kiépítették erős hadállásaikat, hogy elűzzék a Föld népét, megfosszák Istenüktől, múltjuktól, méltóságuktól, nyelvüktől és hasznos munkájuktól.  Ez az újmódi,  elektronikus gyarmatosítás  már régen kiürítette az eddig használatos fogalmakat, s jobban összezavarta az embereket, mint  Bábel tornya építőinek nyelvét.

Most, amikor már hallható a katolikus rádió, interneten már egyházmegyénk és egyházközségünk eseményei elérhetők, talán a műsorok szerkesztői nem is sejtik, mennyire fontos, mennyire gondviselésbe illő és sorsszerű, hogy az egyház  mindig fölfelé törő hangja szétterüljön a világban, mint anyai imádság és áldás, útmutatás és védelem. Csak reménykedni tudok, hogy ez új, hatalmas lehetőség nem ér senkit készületlenül ezekben a hátba támadó, ördögi időkben, amikor a látszatemberek és látszatproblémák  abban versenyeznek, hogy elvonják figyelmünket a valódi emberektől és a valódi bajoktól. Prohászka Ottokár és Mindszenty József kemény és konok hite kell most mindannyiunknak: „csak fölfelé!!!”

                                                                                „ Tanárúrtól”

Vissza az újság tetejére

KALÁSZ hírek

Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége
újraalakulásának 15. évfordulója alkalmából
ORSZÁGOS NŐI TALÁKOZÓRA HÍV MINDENKIT,
akinek fontos a női méltóság, a keresztény jelenlét korunk értékvesztett világában
Vácott, 2005. július 2-án, szombaton

A KALÁSZ célja ma is, mint közel 70 évvel ezelőtti alapításakor, a lányokat, asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit alapján, a tiszta erkölcs útján sajátos női hivatásukat be tudják tölteni a családban, az egyházban, a társadalomban, nemzetünkért érzett felelősséggel, hagyományaink, értékeink ápolásával.

Minket, katolikus asszonyokat elborzaszt a társadalomban eluralkodó megalázó szemlélet a nőkkel szemben. A nő áruvá silányul, a meztelenség, a lélek nélküli testiség divatja árasztja el az utcákat, s a média számos műfaját. A tisztaság, hűség, anyaság, az élet védelme nevetség tárgya. A közszellem nyomása oly erős, hogy a lányok szégyellik a tisztaságot, az anyák a gyermekvállalást. Találkozónk célja: felhívni a figyelmet az igazi női értékekre, megtalálni a hozzánk hasonlóan gondolkodókat, akikkel  összefogva, mint munkatársak segíthetjük  megerősíteni az erre fogékonyakat, hogy kitarthassanak a felismert női értékek mellett.

A programból: 9 órától: gyülekezés a bazilikában, 9:30 Kalász-kiállítás megnyitó, 11 órakor püspöki szentmise, ebéd tarisznyából, ebéd után: köszöntők, énekek, tánc, 15.30 Loretói litánia, befejezés, búcsúzás

Vissza az újság tetejére

Kolping Hírek

          Helyszín: Kolping-házunk nagyterme.
                                                                                            Mj.

Vissza az újság tetejére

FÚRÓGÉP

(Adalék az egyházközségi változásokhoz)

Berregek és forgok, beleszúrok a vas húsába. Pereg a fémforgács, és kissé megváltoztatja a környezetet. Elkészül a furat, a mélyedés, a bevágás, ami egy átalakulás kezdete. Félig készen mennek tovább az alkatrészek. Végeredményt nem látok. Közben vásik az élem, kopik a tengelyem a sok forgás (pörgés) következtében. Ezért vagyok hajlamos az eltompulásra.

Uram! Élesíts, tisztíts és olajozz, ahogy kell! Add meg, hogy a kis eredményeim ellenére is vakon higgyem: van működésemnek igazi eredménye! Monoton robotomban is szívesen szolgáljalak Téged!

„Elhangzott egy 1972-es ifi hittanon”

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Megjelent!

Megjelent cserkészcsapatunk, Cserkészek Közt című újságának második száma. Az újságot most már egyre szélesebb körben a csapat írja, a szerkesztési feladatokat pedig a Hattyú őrs látja el. Ezentúl minden hónapban szemlézünk a Vadkerti Harangok egy oldalára

Cserkészberkekben történt velünk…

Szombat reggel korán keltünk s a cserkészparkba útra keltünk. Hogy a cserkészek fesztiválján részt vehessünk, a cserkészvilágra kitekintsünk. Amikor odaértünk jól körülnéztünk. Láttuk Bi-Pi lábnyomát, s a kézművesek sátorát. S már tudjuk Bi-Pi és Andi egy cipőben járnak, ezt bizonyítják az egyforma méretű lábak. Kézműveséknél paszománnyal szenvedtünk, de itthon hagyott hattyúinknak is készítettünk. Hogy ne kapjunk napszúrást, az íjászelőadásra dzsaltunk át. Ezt hamar meguntuk, s így újból a napon kóvályogtunk. Madarász előadásra vártunk, vártunk és vártunk s hiába vártunk csak vártunk. Így hát Arató Laci bácsinál könyveket vásároltunk, aki hosszasan érdeklődött utánunk: Ágika, hogy van? Julika még tanulóban? Vannak már fiúőrsök alakulóban? S eztán Nelli nagy örömére, időt szántunk az ebédre.  Tésztát ettünk husival és kovi ubival. Mindez után ültünk a porban, s vártuk mi lesz a showban. De mivel sokat késett, hát csináltunk magunknak néhány képet, s egy örökre szóló emléket. Ha 10 év múlva e rövidke filmet megnézzük, jókat nevetünk milyen is volt kamasz énünkJ Alig kóstoltunk bele a műsorba, máris mennünk kellett a fővárosba. A buszra felszállva, Nelli a rockereket számolta, olyannyira e rendkívüli célra koncentrálva, hogy a Deák térnél majdnem máshová ment a drága. Hazafelé ballagva visszaemlékeztünk az elmúlt napra. Látogassátok el ti is, mert tök jól szórakoztunk itt mi is.

Hattyú őrs

  1. Mi a véleménye a cserkészetről?

Nagyon örülük, hogy gyerekeim cserkészek, sok mindent tanulnak, amire az életben bármikor szükségük lehet. Az iskola mellett egy jó elfoglaltságot nyújt a gyűléseken való részvétel, ahol egyaránt tanulnak és játszanak a gyerekek.

  1. Milyennek látja csapatunk közösségét?

A csapat egy fantasztikus jó ”család.” A programok nagyon jól összekovácsolták a csapatot. A vezetők mindent megtesznek, hogy a gyerekek minél színesebb programokon vegyenek részt: pl. (táborok, cserkésznapok, farsangok) és ami ebben az évben volt először a cserkész családi nap ami egy 2 napos hétvége volt.

  1. Milyen programokkal lehetne felkelteni a szülői érdeklődést?

Szülők érdeklődését több közös programmal lehetne jobbá tenni. (egy közös hétvége, színházlátogatás, erdei kirándulás).

  1. Van-e valamilyen cserkészélménye?

Persze, a királyréti tábor, amin először részvettem, öröm volt nézni a gyerekek vidámságát és azt, hogy milyen sok érdekességet látogatnak meg. (múzeumok, várak, és az erdei kirándulások). Egy cserkészprogram mindig jó élmény.

  1. Mit gondol a megjelent újságunkról (Cserkészek közt)?

Nagyon jó ötlet volt ez az újság Hattyú őrs részéről. A rejtvény megmozgatta a gyerekeket és mindenki arra hajt, hogy megnyerje, és ne kelljen egy napig konyhásnak lennie. Az újságban mindenki talál kedvére valót viccet, állatokat, híres embereket és ajánlókat.

                                               Klinger Józsefné


Vissza az újság tetejére

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből

Ballagás

Kedves iskolánk, tanáraink, diáktársaim!

Ünnepelni jó. Mert ünnepelni szép és felemelő: ünnepek nélkül nincs emberhez méltó élet. A mai nap a mi ünnepünk, a miénk, a ballagóké.

      6                                                                                                                                            

 
Életünk egyik fordulópontjához érkeztünk, határán állunk réginek és újnak, múltnak és jövőnek. Ezt a napot régóta vártuk, és most, amikor perceit éljük, oly nehéz megragadni, mit is jelent ez számunkra.

Nincs két egyforma ballagó. Van, aki csak előre néz, és van, aki időnként hátra is tekint. Van, aki gyorsan szedi lábait, és van, aki fontolva halad. Van, aki erre, van, aki arra indul, és van, aki még nem döntött, merre és hogyan tovább.

Mégis, van bennünk valami közös, amit most szeretnénk megosztani mindazokkal, akiket szeretünk, és akik szeretnek minket. Ezáltal lesz a mi ünnepünk családjaink, barátaink és iskolánk ünnepévé.

A tanév végéhez közeledvén egyre többször idéztük fel az elmúlt nyolc év élményeit, örömeit, vicceit, sikereit, kudarcait, bánatait. Beláttuk, nagy hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak az elmúlt évek szépségéhez, eredményeihez, életünk gazdagításához.

Mindenek előtt, hálával tartozunk a Jóistennek, kinek oltalmára továbbra is nagy szükségünk lesz.

Köszönjük Szent Erzsébet közben-járását, akitől megtanultuk, hogy a szeretet ereje csodákra képes. Rózsák szentje, erősíts meg minket, hogy hűséges követőid lehessünk a szeretetben!

Hálásan köszönjük szüleink gondoskodását, akik mindig mindenben mellettünk álltak. Ha kellett, nagy türelemmel viselték lázadásainkat, meggondolatlan viselkedésünket.

Köszönjük tanítóink, tanáraink, osztályfőnökeink áldozatos munkáját, akik segítettek ablakot nyitni ezerarcú

 

 
világunkra. Hosszú  és  fáradságos út vezetet az első betűk leírásától a több oldalas fogalmazásokig, a szorzótáblától az egyenletekig, a rövid mondókáktól a kötelező olvasmányokig, a földi-gilisztától az idegsejtekig, a kőbaltás embertől a rendszerváltásig, de megérte, mert bölcsességgel gazdagodni minden haszonnál többet ér.

Köszönjük a tanórákon kívüli programokat: a kirándulásokat, a bicikli-túrákat, az akadályversenyeket, a klub-délutánokat, a Szent Erzsébet napokat, a nyári táborokat és a farsangi bálokat, ahol többször elnyert első helyezésünkre oly szívesen emlékszünk.

Köszönjük iskolánk vezetőinek, hogy mindent megtettek és megtesznek iskolánk fennmaradásáért.

Szeretettel gondolunk az egyház-községünkben egykoron szolgálatot teljesítő plébánosokra, káplánokra, akik sokat fáradoztak azért, hogy Isten jóravaló gyermekeiként éljük életünket. Jelenlegi plébánosunknak ígérjük, hogy szorgalmasan fogunk készülni a bérmálkozásra.

Nap mint nap tiszta és rendezett tanteremben tanulhattunk, pedig sokszor romos állapotban hagytuk az órák után. Köszönjük a takarítók türelmét és szorgos munkáját.

Köszönjük az értünk ismeretlenül is imádkozók fohászait, a hétfő reggeli szentmisék szándékait.

Mindezeket átgondolva, úgy érezzük, hogy még a legnehezebb iskolatáskánál is súlyosabb az a kis tarisznya, amit most vállunkra vettünk: iskolánktól kapott örökségünk van benne. Az iskolát el kell hagynunk, mert a mi időnk lejárt, de szellemiségéhez örökre hűnek kell maradnunk.

A ballagók nevében Honti Kornélia búcsúzott.


 

Tanévzáró

     Ismét véget ért egy tanév iskolánkban, mely az eddigiekhez hasonlóan, szintén nagyon gyorsan elrepült....

… Kitartásra, állhatatosságra, engedelmességre, becsületességre … nem lehet tanítani – csak nevelni. Békére nem lehet tanítani, - csak nevelni. Tanítani viszont kell, szükség van ismeretekre, korszerű ismeretekre, fejlődik a világ. Az ismeretanyag hallatlan mértékben bővül. Lehetetlenség mindent átadni, de lehetetlenség befogadni is. Élményt kell adni: gondolkodás-élményt a matematikával, olvasás-élményt az irodalommal. Legyen a diáknak élménye az életről a biológia, földrajz oktatása során. Az ember, a gyerek nem információ-tároló lény, hanem lélegző, mozgó, érző, gondolkodó, szeretetre vágyó és szeretni képes létező. A tudás továbbadása még kevés. Növelni kell a gyerekekben a kreativitás készségét; a képességet, hogy tudjunk egészben látni. Jöjjenek rá a gyerekek arra, hogy minden tantárgy ugyan arról a világról beszél. …

… Az egyik Márai könyv arról szól, felelősek vagyunk ott, ahol élünk, sőt életünk minden pillanatáért felelősek vagyunk. Adott esetben egyetlen mosolyért is, amit mások felé küldünk. Nagy a felelőségünk, de SZÉP!…

…Öröm nézni, figyelemmel kísérni, részesévé lenni iskolánk fejlődésének. …

  Rendezvényeinkbe      aktívan      bekapcsolódtak a szülők érdeklődésükkel, munkájukkal, anyagi támogatásukkal. A támogatásnál maradva köszönjük támogatóink 1%-os felajánlását, a szülők segítségét; az egyházközség és az önkormányzat közel 1 millió Ft-os támogatását, a fenntartó hozzájárulását a csatornára való rácsatlakozáshoz és a pályázati önrész biztosítását.

Örömmel mondom, hogy a Renovábis – német katolikusok adományaiból támogatott segélyszervezet által kiírt eszközbeszerzési pályázatunkat a Püspöki Kar Iskolabizottsága a nyertes pályázatok közé sorolta. A pályázaton elnyert összeg másfél millió Ft, melyhez 300.000 Ft önrészt biztosít a fenntartó. Így 1,8 millió Ft áll rendelkezésünkre, hogy a nyár folyamán sporteszközöket, taneszközöket, oktatási segéd-anyagokat, padokat, székeket vásárolhassunk a következő tanév kezdetére.

… Kívánom, hogy a vakáció alatt is mindig legyen „ időtök nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje; olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve; játszani, mert ez az örök fiatalság titka; szeretetet adni, mert gyógyítja az embert; egy mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere; néhány kedves szóra, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet!”

Részlet a tanévzáró beszédből                                                                                                     Nagyné Kristók Mária

Elballagott diákjaink az alábbi iskolákban folytatják tanulmányaikat:

-  Beke Zoltán: Szent Imre Keresztény Ált. Isk. és Gimnázium, Bgy.

-  Boskó Benjámin: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Bgy.

-  Fábián Péter: Szent Imre Keresztény Ált. Isk. és Gimnázium, Bgy.

-  Herczeg Előd: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Bgy.

-  Honti Kornélia: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Bgy.

-  Janecskó Zsanett: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Bgy.

-  Káplár András: Balassi Bálint Gimnázium, Bgy.

-  Nagy Beatrix: Mikszáth Kálmán KÉVIG, Bgy.

-  Nagy Zoltán: Mikszáth Kálmán KÉVIG, Bgy.

-  Sági Bence: Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác

Munkájukhoz nagy szorgalmat, kitartást és jó egészséget kívánunk!

Gratulálunk

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy egy „öreg diákunkat” nemrég milyen megtiszteltetés ért.

Szabó Gellért a váci Piarista Gimnázium 11. osztályos tanulója dicséretben részesült a tantestület egybehangzó javaslatára.  Az elismerést Gellért kiváló emberi kapcsolataiért, segítőkészségéért és jólneveltségéért kapta. Osztályfőnöke örömmel mondott köszönetet a Szent Erzsébet Katolikus Iskolának, ahol tanult és a családnak, ahol nevelkedik. További feladataihoz bíztatást és támogatást kapott.

Mi is gratulálunk Neki és további sok sikert kívánunk!

Főzőnap

Június 15-én reggel 9 órától 3 óráig szülőkkel, diákokkal, pedagógusokkal együtt biciklikkel, gyalogosan és autókkal Kakas – pusztára mentünk főzőnapi programunkra.

Kiérve, kijelöltük a tűzrakó helyeket és lassan hozzáfogtunk az előkészületekhez. Remek, ízletes ételek készültek, a 4 tagú zsűrinek nehéz dolga volt az értékeléskor.

A következő ételeket főzték:   


Az ötödikesek teljesen önállóan osztályfőnökükkel készítettek fantasztikus paprikás csirkét tésztával és salátával. A 6. osztályosoknál 3 szülő sütötte a krumplit, roston a sülteket, csirkeszárnyakat kétféle salátával. A 7. osztályosok osztályfőnökükkel parázson sütöttek burgonyát hússal és hagymával. A legnagyobbak Nógrádi tanár úr felesége, mint főszakács pikáns ízű kapros savanyú káposztás bablevest készített.

Ragyogóan tűzött a nap, az ebéd pompás volt, s valamennyien nagyon jól éreztük magunkat.

Belivainé Nacsa Henriet  tanító néni

Vissza az újság tetejére

Július - szabadság alatti elérhetőség

  Nyáron szolgálattevőink (plébános, sekrestyés, kántor, irodavezető) különböző időpontokban szabadságon lesznek.  Ezért sokkal kevesebb szentmisénk lesz, és irodánk is zárva tart 2 hétig. (Ezalatt kisebb belső felújítás is történik a plébánián.) Az igeliturgián való részvétel ugyanúgy érvényes a vasárnap megszentelésére, mint a szentmise. Irodánk zárvatartása idején, júl. 6-tól júl. 20-ig a következő telefonszámokat lehet hívni sürgős esetben, temetési ügyekben: (06 35) 340292, ill. 06 20 4587392.

Július 18-tól július 31-ig a váci püspöki iroda is zárva lesz szabadságok miatt. Sürgős esetben a következő telefonszámon lehet a püspöki hivatalba telefonálni: 06 20 4400080.

Papszentelések országszerte

Május végén és június folyamán szolgáltatják ki az egyházmegyékben a püspökök az egyházi rend szentségét. Hazánkban az idei esztendőben előre láthatólag 59 újmiséssel gyarapodik az Egyház, akik közül 49 egyházmegyés és 10 szerzetes. Az idei váci papszentelésre a hirdetésre 8 fő jelentkezett, és ment el a plébánossal (és még néhányan jelezték, hogy külön is eljönnek).

Felemelő élmény részt venni egy papszentelésen. Az egybesereglett sok pap láttán néhány hívő meg is jegyzi: hol van itt paphiány? Persze egybegyűlve látva minket ez nagyon becsapó. 59 újmisésünk van, mondjunk értük hálát! Ha most tudnánk azt is, hogy 1 év alatt hány pap halt meg, máris reálisabb képet kapnánk.

Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek: "Totus Tuus" - "Egészen a Tied!" A pap egészen különlegesen Krisztusé, mert a szentelés révén a keresztség jegyén túl újabb, sajátos pecsétet hordoz. Krisztus személyében mondja ki az átváltoztatás szavait, az Ő személyében bocsátja meg a bűnöket, az Ő személyében áll a keresztény közösség előtt. De ebben a teljes képviseletben ott rejlik a teljes személyes odaadás igénye is. Csak így lehetünk igazán boldogok. Ezt az odaadást és boldogságot kívánom a most szentelendő paptestvéreknek.

- a Magyar Kurir nyomán -


Egyházközösségi hírek

Kolping: Északi Körzet Családi nap Fotó:Barák Barna

 Az egyházmegye eucharisztikus ünnepére, Nógrádsápra mind pénteken  (jún. 24.), mind szombaton (jún. 25.) egy-egy busszal megyünk. Reméljük minél többen részt vesznek rajta autókkal is. Kerületünk jelképes ajándékát a téglát és rajta a gyűjtött összeg csekkjével kalász-asszonyaink viszik a felajánlási körmenetben.

 

Az első vasárnapi titokcsere július 3-án lesz – Rózsafüzér Társulat

Július 3-án Kalász gyűlés. Mise a Kolping háznál Fotó: Barák Barna
A Karitász-csoport júliusi imaszándéka: a szórakozás megszállottaiért
Júl. 4. és 10. között  Kossúth rádióban délben a mi harangunk szólal meg.

Sillye Jenő tanúságtétele Fotó: Barák BarnaJúlius 9-én este 7-től  Csernák János színművész verses előadására vár a Kolping-család  mindenkit.  A műsor zenei kíséretét Fábián Annamária biztosítja.

Július 23-án a Kolping ifjúság szeretettel vár minden fiatalt az idén is megrendezendő Érsekvadkerti Várnapokra. Pontos program a megjelenő plakátokon olvasható.

Többször előfordult, hogy mikor elhunytért szeretnénk közösen imádkozni a templomban, akkor az időpontok egyeztetése nem ment zökkenőmentesen. Ezért mostantól kezdve kérem, és mondjuk meg mindig a gyászoló családoknak, hogy minden esetben a sekrestyés fog időpontot mondani arra, hogy a templomban mikor tartjuk az elhunytért az imádságot. Azért fontos ez, mert csak a sekrestyés és a plébános tudja, hogy melyik nap milyen egyéb program van a templomban, olyanok is, amit nem hirdetünk ki. Ha nem találják a sekrestyést, akkor a plébános ad időpontot. Az imádságok vezetésére továbbra is azokat kérjük, akik eddig tették azt. Ha egyik imavezetőnek sem jó a kijelölt időpont, akkor más is vezetheti az imádságot.

Hittanosainknak a nyári szentmiséken minden vasárnapra egy kis kép-kockát fogunk majd adni. Ezt a szentmisenaplóba lehet beragasztani a nyári oldalra, vagy akár egy külön lapra is. Ezért a szentmisenaplókat már csak augusztus végén kérjük a hittanosoktól leadni. Kivétel a bérmálkozásra készülők, mert őnekik július utolsó vasárnapján kell leadniuk a szentmisenaplót, és ez feltétel lesz majd az augusztusi bérmálási vizsgához.

Az idei Úrnapját három szép eseménnyel emeltük ki az évek sorából. Körmenetünk most még szebb volt, úrnapi sátraink most még díszesebbek voltak (volt ahol virágszőnyeg is várta az Eucharisztiát). Jelképes volt a Miatyánk, Hitvallás és az Oltáriszentség megvallása imájának átadása leendő bérmálkozóinknak – hiszen annyira szeretnénk, ha hitünk minden ember szívében otthonra lelne. S a harmadik csillaga az ünnepünknek a háláink felajánlása volt. Sok héten keresztül dobták a kedves hívek egy háladobozba azokat a kis cetliket, amire ráírták, hogy miért adnak hálát a jó Istennek. Voltak, akik szép papírra, díszesre, vagy színesre. Voltak, akik legépelték. Voltak, akik szép nagy lapon írták le, sőt olyan is, aki két oldalon keresztül adott hálát. Kb. 180 hittanos és kb. 60 felnőtt tette ezt meg. Háladobozunkat ünnepélyes körmenetben hoztuk a felajánlási adományokkal, majd elégettük a hálacetliket együtt a szénnel, aminek füstjével megtömjéneztük az Oltáriszentséget. Maradjunk hálásak az Istennek, és az Úr különleges áldása szálljon ránk!

 Irodánk zárvatartása idején, júl. 6-tól júl. 20-ig a következő telefonszámokat lehet hívni sürgős esetben, temetési ügyekben: (06 35) 340292, ill. 06 20 4587392.

Ez történt

Halottaink:

Paulicsek Jánosné, született Gréczi Erzsébet
Kovács József
Valcz Ferencné, született Bugyi Ilona
Mák Benedek József
Kakas Jánosné, született Fábián Mária
Boda Istvánné, született Szabó Margit
Kristóf Lajos
 

Házasságot kötöttek:

Kollár Péter és Bíró Mária Mónika
Fehér Zsolt és Saját Éva 

Szentségimádásaink beosztása:

július 7.

csüt.

Kalász csoport

július 14.

csüt.

csendes félóra vezető nélkül

július 21.

csüt.

v á r u n k   imavezetőket

július 28.

csüt.

Kolping-család

augusztus 4.

csüt.

Kalász csoport

augusztus 11.

csüt.

Rózsafüzér Társulat

augusztus 18.

csüt.

Karitász csoport

augusztus 25.

csüt.

csendes félóra vezető nélkül

Hirdetéseink az interneten: ersekvadkertplebania.tar.hu (vagy honlapunkról is elérhető)

Fényképeink: kep.tar.hu/ersekvadkertplebania (vagy honlapunkról is elérhető)

Honlapunk és újságunk: www.ersekvadkert.vaciegyhazmegye.hu (tartalék honlapunk: ersekvadkertplebania.tar.hu

XVI Benedek pápa beiktatási homíliájából

folytatás

…Az én igazi kormányprogramom az, hogy ne a saját akaratomat valósítsam meg, ne a magam elképzeléseit kövessem, hanem az egész Egyházzal együtt arra figyeljek, mi Isten szava és akarata, és hagyjam, hogy Ő vezessen, és így Ő maga vezesse az Egyházat a történelemnek ebben az órájában.

A pásztor egyik jellemzője az kell, hogy legyen, hogy szereti az embereket, akik rá lettek bízva, úgy, amint Krisztus szeret, akit szolgál. “Legeltesd juhaimat”, mondja Krisztus Péternek, és nekem is ebben a pillanatban. Legeltetni azt jelenti, hogy szeretni, szeretni azt jelenti, hogy az ember kész szenvedni is. Szeretni annyit tesz: megadni a juhoknak az igazán jót, Isten igazságának, igéjének táplálékát, táplálni az Ő jelenlétével, amit a Legszentebb Szentségben ad. Kedves barátaim! – ebben a pillanatban csak ennyit tudok mondani: imádkozzatok értem, hogy megtanuljam mind jobban szeretni az Urat. Imádkozzatok értem, hogy megtanuljam mind jobban szeretni az ő nyáját – benneteket, az Anyaszentegyházat, mindannyiatokat egyenként és együtt. Imádkozzatok értem, hogy ne meneküljek félelemből a farkasok elől. Imádkozzunk egymásért, hogy az Úr hordozzon bennünket, és hogy megtanuljuk egymást hordozni.

IDÉZETEK:

„A Krisztus testében és vérében való részesedés hatása nem más, mint az, hogy átalakulunk azzá, amit magunkhoz veszünk.”
(Nagy Szent Leó pápa)

„Gondolkodjunk úgy, mint Krisztus,
beszéljünk úgy, mint Krisztus,
cselekedjünk úgy, mint Krisztus, szeressünk úgy, mint Krisztus, minden erőnkkel.”
(egy japán szent)
 
„Életem problémáira az oltáriszentségnél találok megoldást” (Boldog XXIII. János)